Шаблон:Портфоліо викладача

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку

{{subst:Шаблон:Портфоліо викладача}}

УВАГА! Шановні користувачі! Перед Вами шаблон. Вносити зміни до нього вкрай небажано!
Як же його використовувати?

В текст своєї статті вписуєте {{subst:Шаблон:Портфоліо викладача}}
Далі слід:

  1. Вибрати кнопку Зберегти статтю;
  2. Перейти на вкладку Редагувати;
  3. Внести правки в існуючі розділи.
Фото


ОСОБИСТІ ДАНІ

ПІБ

• 1 ОСОБИСТІ ДАНІ o 1.1 Підлісна Ольга Вікторівна o 1.2 Доцент кафедри ДОМ, кандидат мистецтвознавства, o 1.3 архітектурний факультет Харківського Інженерно-Будівельного Інституту (нині ХНУБА) 1982 р., архітектор. Диплом ИВ-І,053413 o 1.4 ХНУМГ, кафедра Дизайну та образотворчого мистецтва o 1.5 робота на посаді архітектора з 1982 по 1994, на посаді викладача образотворчого мистецтва у гімназії № 82 1994-2006, на посаді викладача, потім доцента кафедри Інтер’єру та обладнання ХДАДМ 2006 - 2017, доцентом кафедри ДОМ ХНУМГ 2017-донині. o 1.6 1. Дисертаційне дослідження 310стор,278 осн. Тексту Наук. Керівник Трегуб Н,Є. «Сучасні дизайнерські підходи і засоби формування виробничого інтер’єру» Захист відбувся 8 грудня 2015 р.Наукова рада ХДАДМ Диплом кандидата мистецтвознавства ДК № 035233 від 12 травня 2016 року.Т o 1.7Контакти тел. 050-400-25-51, 068-990-04-27, polga60.60@gmail.com • 2 НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ o 2.1 Наукова школа -  2.1.1 Керівництво аспірантами/докторантами -  2.1.1.1Аспіранти/пошукувачі -  2.1.1.2Докторанти/здобувачі -  2.1.2Захищені доктори наук -  2.1.3Захищені кандидати наук - o 2.2Друковані публікації  2.2.1Статті 1. Харківська школа середовищного дизайну. Витоки, сучасний стан, майбутні напрями розвитку. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв (Зб. наук. пр.) / За ред. Даниленка В.Я. – Харків, ХДАДМ, 2016 – 110 с. (Мистецтвознавство № 4) (КОПЕРНИКУС) Проф. Бондаренко В.В., доц. Підлісна О.В. ХДАДМ. 2. Дизайнерські інновації і промислові території: підвищення креативності середовища (на прикладі Харкова). Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв (Зб. наук. пр.) / За ред. Даниленка В.Я. – Харків, ХДАДМ, 2017 – 170 с. (Мистецтвознавство № 6) (КОПЕРНИКУС) Підлісна О. В. С. 131- 137. 3. Соціально - гуманітарний вісник ● 2020 ● випуск 32 - 33 / зб. наук. пр. – Вип. 32-33. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2020. – 251 Підлісна Ольга Вікторівна АРТ-ОБЄКТИ, ДИЗАЙНЕРСЬКІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ВУЛИЧНА СКУЛЬПТУРА – ХАРКІВ КРЕАТИВНИЙ 152-154. http://www.newroute.org.ua/wp-content/uploads/2020/05/Vypusk-32-33.pdf 4. Підлісна О.В., Симонова О.В., Чирва О.Ч. СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ / STRATEGIES FOR THE DEVELOPMENT OF HIGHER ART EDUCATION IN UKRAINE IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION / Міжнародний науковий журнал «Грааль науки» № 4 (Травень 2021) : за матеріалами I Міжнародної науково-практичної конференції «Globalization of scientific knowledge: international cooperation and integration of sciences (Вінниця, Україна) та ТОВ «International Centre Corporative Management» (Відень, Австрія)», що проводилася 7 травня 2021 року ГО «Європейська наукова платформа» UDC 001(08) https://doi.org/10.36074/grail-of-science.07.05.2021 5. Підлісна Ольга Вікторівна, Симонова Альона Вікторівна, МОДЕРНІЗАЦІЯ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА ЗАСОБАМИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ТА ДИЗАЙНУ Науковий журнал «Креативний простір» засновано 2020 року. Журнал є електронним науковим періодичним виданням. Міжнародний стандартний номер періодичного видання ISSN 2710-1177 (online). Журнал індексується за показниками h-індекс (Google Scholar), i10-індекс (Google Scholar).Статті публікуються в рамках проведення міжнародної науково-практичної конференції «Креативна трансформація та модернізація сучасного суспільства», 29 вересня 2021 р., м. Київ, Україна. № 5 2021 рік / https://www.newroute.org.ua/wp-content/uploads/2021/10/№5.pdf  2.2.2Тези до конференцій 1. Підлісна О.В. Екологічний дизайн виробничого середовища як сучасна тенденція у виробничому інтер’єрі Збірник статей учасників третьої практично-пізнавальної конференції «Наукова думка сучасності і і майбутнього» (30 травня-5 червня 2016 р) «Наукове мислення». Підлісна О.В. С. 7-10 2. Роль личности педагога в формировании будущих дизайнеров ОСОБИСТІСТЬ МИТЦЯ В КУЛЬТУРІ Особистість митця в культурі // Матеріали ІІ Міжнародної науково- практичної конференції (20-22 квітня 2016 р.), ХНТУ / за ред. Білик А.А. − Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2016. − 238 с. Подлесная О.В. С.135-136. 3. Комплексный поход в дизайне производственной среды / Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологи: сб. ст.. по матеріалам XLVIII Международной научно-практической конференции «Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологи». - №5(44). – М., Изд. «Интернаука», 2016. Подлесная О.В. С.59-63. 4. Інноваційні засоби у дизайні міського середовища.Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку архітектури і містобудування» 17 листопада 2017 / м.Харків ХНУМГ ім. О.М. Бекетова Підлісна О. В. канд.мист.,доц. кафедри «ДІ», Харківська державна академія дизайну і мистецтв 5. Підлісна О.В. Поліфункціональні підприємства громадського харчування: креативне міське середовище N 29 Naukowy i innowacyjny potencjał prezentacji: kolekcjа prac naukowych «ΛΌГOΣ» z materiałami Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji, Opole, 18 listopada 2018 r. Równe : «Volynsky Oberegi» Publishing House, 2018. Tom 5. s. 114. ISBN 978-6. с.21. 6. Художня культура Греції та України в сучасному гуманітарному дискурсі. Міжнародна науково-практична конференція. м. Афіни, Греція, 25-26 червня 2019 р. /Збірник матеріалів. – Харків, Мачулін. 2019.- 112 с. – (укр. рос.,англ. мов.) Оленіна О. Ю., Підлісна О. В. Цитування мистецьких традицій Греції в архітектурі сучасного Харкова. С 68-72. 7. The 1st International scientific and practical conference “Dynamics of the development of world science” (September 25-27, 2019) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2019. 357 p. ПІДЛІСНА О. В. Дизайнерські інновації у підвищенні креативності міського середовища Харкова 218 – 226.  2.2.3Підручники, посібники -  2.2.4Методичні матеріали 1. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту виробничого інтер’єра по дисципліні «Проектування» для студентів 3го курсу спеціалізації “Дизайн інтерєру” спеціальності “Дизайн” денної і заочної форми навчання. - Харків: ХДАДМ, 2017. – 28 с. Укладачі: Бондаренко В. В.Підлісна О. В. Рецензент канд. архітектури, професор Удовіченко О. С. професор, докт. арх. директор Харківського інституту «Промбудндіпроект». 2. Methodical recommendations for the implementation of practical classes and students' independent work on the educational discipline "Drawing, painting, sculpture" (for first year full-time and part-time students of specialty 191 - Architecture and Urban Development) / O. M. Beketov Kharkiv National University of Urban Economy; compilers: O. V. Pidlisna, V.P. Manohin, P.V. Myronchik. - Kharkiv: O. M. Beketov KhNUUE, 2019. - 20 p.

3. Робоча програма навчальної дисципліни «Основи теорії архітектури та синтезу мистецтв»

для студентів 1 курсу за напрямом підготовки «0-22 Дизайн,0-23 ОМ», ХНУМГ 2018 -2019 н.р.

4. Робоча програма навчальної дисципліни «Основи художньої композиції» для студентів 1 курсу за напрямом підготовки «0-23 ОМ», ХНУМГ 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 н.р. 5. Робоча програма навчальної дисципліни «Світлокольоровий дизайн та комп’ютерне моделювання освіилення» для студентів 3 курсу за напрямом підготовки «0-23 ОМ», ХНУМГ 2021 -2022 н.р. o 2.3Електронні публікації  2.3.1Статті  2.3.2Тези до конференцій 1. ADVANCES OF SCIENCE: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 27 June 2019 [Electronic resource] / Editors prof. L.N. Katjuhin, I.A. Salov, I.S. Danilova, N.S. Burina. – Electron. txt. d. (1 файл 6 MB). – Czech Republic, Karlovy Vary: Skleněnэ Můstek – Ukraine, Kyiv: MCNIP, 2019. ПІДЛІСНА О.В. АКАДЕМІЧНИЙ РИСУНОК У СУЧАСНІЙ АРХІТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСЬКІЙ ОСВІТІ В УМОВАХ ПРОГРЕСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. С. 287 -293. 2. Іntegración de las ciencias fundamentales y aplicadas en el paradigma de la sociedad post-industrial:Colección de documentos científicos«ΛΌГOΣ» con actas de la Conferencia Internacional Científica y Práctica (Vol.5), 24 de abril de 2020. Barcelona, España: Plataforma Europea de la Ciencia. ISBN 978 84-544-6785-3DOI10.36074/24.04.2020.v5. 2020 FINE ART IN THE AGE OF TECHNOLOGY Podlesnaya O., Yasmina Ajdid, Adil el Mourabit. P/110-112. https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/view/24.04.2020 3. Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: літні диспути: тези доп. I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 1-2 серпня 2019 р. – Дніпро, 2019. – 874 с. Підлісна О.В. ДИЗАЙНЕРСЬКІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ КОМФОРТНОГО ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА 561-566. 4. Public communication in science: philosophical, cultural, political, economic and IT context:Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Vol. 5), May 15, 2020. Houston, USA: European Scientific Platform. DOI 10.36074/15.05.2020.v5.22 ADAPTATION OF INDUSTRIAL AREAS TO ENHANCE THE CREATIVITY OF THE KHARKIV URBAN ENVIRONMENT Pidlisna O. P. 66-67. https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/view/15.05.2020 5. Соціально - гуманітарний вісник ● 2020 ● випуск 32 - 33 / зб. наук. пр. – Вип. 32-33. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2020. – 251 Підлісна Ольга Вікторівна АРТ-ОБЄКТИ, ДИЗАЙНЕРСЬКІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ВУЛИЧНА СКУЛЬПТУРА – ХАРКІВ КРЕАТИВНИЙ 152-154. http://www.newroute.org.ua/wp-content/uploads/2020/05/Vypusk-32-33.pdf  2.3.3Підручники, посібники  2.3.4Методичні матеріали 1. Методичні рекомендації до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Світлокольоровий дизайн» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання напряму 6.060102 «Архітектура») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: О.В. Підлісна – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 24 с. o 2.4Профілі у наукометричних базах Googl-scholar https://scholar.google.com/citations?user=m0meGwIAAAAJ&hl=uk  2.4.1Індекси цитування  Бібліографічні посилання 12 10  h-індекс 2 2 • 3 ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК o 3.1 Участь у міжнародних та державних проектах o 3.2 Участь у міжнародних конференціях та форумах o 3.3 Професійна сертифікація o 3.4 Підвищення кваліфікації - На базі проектного інституту ХАРДІПРОТРАНС проходила стажування за фахом «архітектор промислових споруд».-2010р. - На базі проектного інституту СПЕЦБУДМОНТАЖ проходила стажування за фахом «архітектор громадських споруд».2015р - у Харківській організації Національної спілки художників України 2019 р. - Міжнародне стажування у системі МЕЕТ o 3.5Гранти та стажування o 3.6Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність o 3.7Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори • 4ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ o 4.1Навчальні дисципліни  4.1.1Список дисциплін  Архітектурне проектування  Рисунок, живопис, скульптура; (+англ.мовою)  Світлодизайн  Основи композиції  Основи архітектури та синтезу мистецтв  Образотворче мистецтво  Рисунок та пластична анатомія.  4.1.2Електронні навчальні курси o 4.2Наукові, творчі та спортивні досягнення студентів  4.2.1Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях  4.2.2Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях  «Дизайнерські елементи підвищення креативності міського середовища» -  До участі у конкусі студентських наук. робіт. Кер. Підлісна Ольга Вікторівна,  к.мистецтв., доцент каф. ДОМ, студент 2 курсу ОМ Пєвцова Єкатеріна Дмітріївна,диплом ІІ ступеню.  0

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова школа

Керівництво аспірантами/докторантами

Аспіранти/пошукувачі
Докторанти/здобувачі

Захищені доктори наук

Захищені кандидати наук

Друковані публікації

Статті

1. Vambol, O., Kondratiev, A., Purhina, S., Shevtsova, M. Determining the parameters for a 3D-printing process using the fused deposition modelling in order to manufacture an article with the required structural parameters // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2021, 2(1-110), pp. 70–80.

2. Hu, Z., Vambol, O., Sun, S., & Zeng, Q. (2021). Development of a topology optimization method for the design of composite lattice ring structures. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(1(112), 6–13.

3. Zheng Hu, Oleksii Vambol, Shiping Sun. A hybrid multilevel method for simultaneous optimization design of topology and discrete fiber orientation, Composite Structures, Volume 266, 2021, 113791, ISSN 0263-8223

4. Hu, Z., Vambol, O. TOPOLOGICAL DESIGNING AND ANALYSIS OF THE COMPOSITE WING RIB / Hu, Z., Vambol, O. // Авіаційно-космічна техніка і технологія. - 2020. - № 6. - С. 4-14.

Тези до конференцій

Підручники, посібники

Методичні матеріали

Електронні публікації

Статті

Тези до конференцій

Підручники, посібники

Методичні матеріали

Профілі у наукометричних базах

Індекси цитування

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Участь у міжнародних та державних проектах

1. Проект KhAI–ERA в рамках програми FP7 Європейської Комісії (Grant Agreement № 294311).

2. Проект DICOMI в рамках програми Horizon 2020 Європейської Комісії (Grant Agreement № 778068).

Участь у міжнародних конференціях та форумах

Професійна сертифікація

Підвищення кваліфікації

Гранти та стажування

Erasmus Mundus Action 2 LOT 8 ACTIVE, "East-West European Network on higher Technical education", Ecole Centrale de Nantes (2015).

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні дисципліни

Список дисциплін

Електронні навчальні курси

Наукові, творчі та спортивні досягнення студентів

Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях

Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях


НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова школа

Керівництво аспірантами/докторантами

Аспіранти/пошукувачі
Докторанти/здобувачі

Захищені доктори наук

Захищені кандидати наук

Друковані публікації

Статті

Тези до конференцій

Підручники, посібники

Методичні матеріали

Електронні публікації

Статті

Тези до конференцій

Підручники, посібники

Методичні матеріали

Профілі у наукометричних базах

Індекси цитування

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Участь у міжнародних та державних проектах

Участь у міжнародних конференціях та форумах

Професійна сертифікація

Підвищення кваліфікації

Гранти та стажування

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні дисципліни

Список дисциплін

Електронні навчальні курси

Наукові, творчі та спортивні досягнення студентів

Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях

Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях