Обговорення шаблону:Портфоліо викладача

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Файл:Прізвище ім’я по батькові.jpeg
Новожилова Марина Володимирівна


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ВІНТАЄВА НАТАЛЯ СЕРГІЇВНА

Доцент Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова (атестат доцента 12ДЦ № 017955)

Член Національної Спілки Художників України з 1991 року.  

Освіта

Закінчила Харківське художнє училище у 1977 році; Харківський художньо-промисловий інститут у1982 році.

Професійний досвід

- Стаж педагогічної роботи в Університеті понад 25 років - 07.02.92. - 05.10.95. – асистент кафедри «Проблеми архітектури міського середовища» Харківського інституту інженерів міського господарства; - 05.10.95. - 04.10.00. – ст. викладач кафедри «Проблеми архітектури міського середовища» Харківської державної академії міського господарства; - з 04.10.00 – доцент кафедри «Архітектурний моніторинг міського середовища» Харківської національної академії міського господарства. - з 1.09.14. – доцент кафедри основ архітектурного проектування і рисунку Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова. - З 1.01.17 – доцент кафедри дизайну та образотворчого мистецтва Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова.

Місце роботи

кафедра дизайну та образотворчого мистецтва АДОМ Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова


Адреса електронної пошти

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

  • Статті у наукових виданнях

2018 - Вінтаєва Н.С., Вінтаєв Д.Ю. «Акварель як мобільна техніка дослідження предметно-просторового середовища»; Комунальне господарство міст. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова; м. Харків, 2018р.; 277с. – с.213 – 215

2017 - Вінтаєва Н.С., Вінтаєв Д.Ю. «Малюнок як засіб дослідження навколишнього середовища». Комунальне господарство міст. Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова.м. Харків; 2017р. 178с. – с.46-49

2015 - Винтаева Н.С., Винтаев Д.Ю. «Рисунок в исследовании природного фактора организации городской среды». Всеукраїнська науково-практична конференція «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти»; ПНТУ ім. Ю. Кондратюка м. Полтава; 2015р.

2011 - Винтаева Н.С. Творческий пленер – повышение профессионализма художника. Всеукраїнська науково-практична конференція «Матеріально-художня культура: проблеми теорії та практики» - Харків.ХДАДМ. 2011р. С 21 -24

2008 - Винтаева Н.С. Изображение, как средство познания мира.друк. Тезисы доклада ХХХIV научно-технической конференции Харьковской национальной академии городского хозяйства. 2008г. С 48

2001 - Вінтаєва Н.С. Дисципліна «Рисунок людини і ландшафту» у системі міждисциплінарного навчання архітектора широкого профілю». Тези доповіді міжнародної науково-методичної конференції «Фундаменталізація вищої технічної освіти – необхідна умова випуску конкурентноспроможних фахівців» - Харків: НТУ-ХПІ. 2001р. С 34-39

2000 - Вінтаєва Н.С. Методичні вказівки з дисципліни «Рисунок людини та ландшафту» (для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 8.120.102. – Містобудування. Пілготовка архітектора широкого профілю). Харків: ХДАМГ 2000. – 34 с. - Винтаева Н.С. Свет и цвет в природе и в живописи. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. – Харків: ХХПІ. 2000.– № 4 -5- С 68-72. - Винтаева Н.С. Акварель как вид искусства. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. – Харків: ХХПІ. 1999-2000. - № 6-1- С 39-41

1998 - Вінтаєва Н.С. Зображення як засіб пізнання світу. Тези доповіді регіональної науково-практичної конференції «Наука і соціальні проблеми суспільства» - .Харків, ХДУ, 1998р. С 42-45


Монографії

- Вінтаєва Н.С., Вдовицкая Е. В., Коптєва Г..Л., Соловьёва О.С., Панова Л.П., Шубович С.О. Гуманитарный комплекс архитектуры. К вопросу о гуманитарных исследованиях в архитектуре./ Монография. Под общ. редакцией д. арх. Шубович С.А.- Харьков: ХНАГХ, 2005. – 311с.

- Вінтаєва Н.С., Коптєва Г.Л., Сисоєва В.В., Соловйова О.С., Шубович С.О. Місто очима студентів. Проблеми візуального сприйняття і графічне відображення архітектурного середовища: Монографія Під загал. редак. д. арх. Шубович С.О.: Харків ХНУМГ, 2014. -238с.

Статті у фахових виданнях

  • ПУБЛІКАЦІЇ В КАТАЛОГАХ, АЛЬБОМАХ

2020 - Всеукраїнська художня виставка «Різдвяна». «Віра», акр.\п., 80х70; ХОНСХУ. Харків 2020, 51с. с.7.

2919 - Всеукраїнська художня виставка «Різдвяна». «Яблука на снігу», акр.\к., 80х100; ХОНСХУ. Харків – 2019, 49с. – с.7. - Всеукраїнська художня виставка «Чарівна та вічна». «Чаювання» акр.\к., 70х80; ХОНСХУ. Харків – 2019, 47с. с.23. - Ювілейна всеукраїнська художня виставка, присвячена 175-річчю від дня народження І.Ю. Репіна «Жінка, що спить», акр.\п., 70х80; ХОНСХУ. Харків – 2019, 59с. с.14. - Всеукраїнська художня виставка, присвячена Дню художника «Розплетена коса» акр.\к., 80х60; ХОНСХУ. Харків – 2019, 53с. – с.8.

2018 - Різдвяна. Каталог всеукраїнської художньої виставки – «Вечірня прогулянка», к. акр. 80х100, ХО НСХУ. Харків - 2018, 35с. - Ювілейна Всеукраїнська художня виставка, присвячена 80-річчю - ХОНСХУ. «Вечір», акр.\к., 80х100; ХОНСХУ. Харків – 2018, 69с. – с.10. - Велика колекція «Мистецька антологія Харківщини» том 2, ХО НСХУ. Харків - 2018, 543с. – с. 42.

2017 - Всеукраїнська художня виставка «Чарівна та вічна», каталог. «Відлига» п.ол., 70х80; ХОНСХУ. – Х., 2017 ,31с. - Всеукраїнський культурно-мистецький проект «Мальовнича Україна», – «Квітучій травень» к. акр. 80х100, Київ – 2017, 35с. – с.6

2015 - Всеукраїнська художня виставка «Різдвяна». «Зимові сутінки», п.ол., 70х80; ХОНСХУ. Харків – 2015, 27с. – с.4.

2013 - Мистецька палітра Слобожанщини. До 75-річчя ХО НСХУ, альбом // Гол. ред. Ковтун В.І. – Х., 2013

2011 - Всеукраїнська художня виставка. До дня незалежності України, каталог. «Матусин бузок» п.акр., 80х90 – Киів, 2011, 87с. – с.12. - Всеукраїнська художня виставка. До дня художника, каталог «Бузок», п.акр., 80х90; – К., 2011, 107с. – с.13

2008 - Мистецька Харківщина. До 70-річчя ХО НСХУ «Сріблястий ранок» п.ол., 60х70 // Гол. ред. Ковтун В.І. – Х., 2008, 51с. – с.12

2006 - Бархатный пленер. Галерея «Ника» – Крим 2006, 37с. – с.20-21

2005 - Видавничий проект «500 впливових особистостей», серія «Україна: регіони. Харків ювілейний» - Х., 2005

2003 - Художники Харківщини. До 65-річчя ХО НСХУ «За околицею» пап.акв. 70х80; // Гол. ред. Ковтун В.І. – Х., 2003, 179с. – с.35


Статті у збірниках наукових праць

  • ХУДОЖНІ ВИСТАВКИ

2020р. - Всеукраїнська художня виставка «Різдвяна», акр.\к., 80х70; -ХОНСХУ, Харків

2019р. - Всеукраїнська художня виставка «Різдвяна», ХОНСХУ, Харків 2019. - Всеукраїнська художня виставка; ХОНСХУ, Харків – 2019р. - Ювілейна всеукраїнська художня виставка, присвячена 175-річчю від дня народження І.Ю. Репіна; ХОНСХУ Харків – 2019р. - Всеукраїнська художня виставка, присвячена Дню художника; ХОНСХУ, Харків – 2019р.

2018р. - Всеукраїнська художня виставка «Різдвяна»: м. Харків. - Всеукраїнська художня виставка «Чарівна та вічна», м. Харків. - Всеукраїнська художня виставка «Мальовнича Україна», м. Маріуполь. - Ювілейна Всеукраїнська художня виставка, присвячена 80-річчю ХОНСХУ, Харків – 2018р.

2017р. - Всеукраїнська різдвяна виставка, м. Київ. - Всеукраїнська різдвяна виставка, м. Харків. - Всеукраїнська художня виставка «Чарівна та вічна», м. Харків. - Всеукраїнська художня виставка «Мальовнича Україна», м. Сєверодонецьк.

2016р. - Всеукраїнська художня виставка «Різдвяний салон», м. Київ. - Всеукраїнська художня виставка «Різдвяна», м. Харків. - Всеукраїнська художня виставка присвячена Дню художника, м. Харків.

2015р. - Всеукраїнська художня виставка «Різдвяний салон», м. Київ. - Всеукраїнська художня «Різдвяна» виставка», м. Харків. - Регіональна художня виставка «Світ тварин», м. Харків. - Всеукраїнська художня виставка присвячена Дню художника м. Харків.

2014р. - Всеукраїнська художня «Різдвяна» виставка», м. Харків. - Всеукраїнська художня «Різдвяна» виставка», м. Київ. - Всеукраїнська художня виставка присвячена 200 – річчю - Т.Г. Шевченко, м. Київ. - Всеукраїнська художня виставка присвячена 170 – річчю І.Ю. Рєпіна м. Харків. - Всеукраїнська художня виставка присвячена 200 – річчю Т.Г. Шевченко, м. Київ. - Всеукраїнська художня виставка присвячена Дню художника м. Харків. - Всеукраїнська художня виставка присвячена Дню художника м. Київ.

2013р. - Всеукраїнська художня «Різдвяна» виставка», м. Харків. - Всеукраїнська художня «Різдвяна» виставка», м. Київ. - Всеукраїнська художня виставка присвячена Дню художника м. Харків. - Всеукраїнська художня виставка присвячена Дню художника м.Київ.

2012р. - Всеукраїнська художня виставка «Різдвяна» м. Харків. - Всеукраїнська художня виставка «Різдвяна» м. Київ. - Всеукраїнська виставка натюрморту, м. Київ. - Персональна художня виставка, ТМК, м. Харків. - Всеукраїнська виставка натюрморту, м. Київ. - Всеукраїнська художня виставка присвячена Дню художника м. Харків.

2011р. - Всеукраїнська художня виставка «Різдвяна» м. Київ. - Всеукраїнська художня виставка «Мальовнича Україна» м. Київ. - Всеукраїнська художня виставка присвячена 20-річчю Незалежності України м. Харків. - Всеукраїнська художня виставка присвячена 20-річчю Незалежності України м. Київ. - Всеукраїнська художня виставка присвячена Дню художника м. Харків. - Всеукраїнська художня виставка присвячена Дню художника м. Київ.

2010р. - Всеукраїнська різдвяна виставка, м. Харків. - Всеукраїнська художня виставка «65 років Перемоги» м. Харків. - Всеукраїнська художня виставка «Мальовнича Україна». м. Житомир. - Всеукраїнська художня виставка до Дня художника, м. Харків.

2009р. - Всеукраїнська різдвяна виставка, м. Київ. - Всеукраїнська художня виставка до 165-річчя І.Ю. Рєпіна, - м. Харків. - Всеукраїнська художня виставка до Дня художника, м. Київ.

2008р. - Всеукраїнська різдвяна виставка, м. Київ. - Всеукраїнська художня виставка «Мальовнича Україна». - м. Дніпропетровськ. - Виставка, присвячена 70-річчю ХОНСХУ, м. Харків. - Всеукраїнська художня виставка, присвячена 70-річчю ХОНСХУ, м. Київ.

2007р. - Виставка «Жінки-митці Харківщини», м. Харків. - Виставка-звіт «Всеукраїнський пленер - 2007», м. Ялта. - Всеукраїнська виставка, присвячена Дню художника, м. Харків.

2006р. - Всеукраїнська художня виставка «Мальовнича Україна», м. Хмельницький. - Виставка-звіт «Бархатний пленер», м. Ялта. - Персональна виставка, БХ, м. Харків. - Регіональна різдвяна виставка, м. Харків.

2005р.: - Виставка-звіт «Всеукраїнський пленер - 2005», м. Севастополь. - Виставка-конкурс творчих робіт викладачів та співробітників вищих навчальних закладів Харківщини, м. Харків. (2 місце в категорії «Живопис»). - Виставка «Жінки-митці Харківщини», м. Харків. - Виставка-конкурс творчих робіт викладачів та співробітників вищих навчальних закладів Харківщини. - Всеукраїнська різдвяна виставка, м. Київ.

2004р. - Всеукраїнська виставка, присвячена 190-річчю від Дня народження Т.Г.Шевченко, м. Київ. - Виставка-звіт «Всеукраїнський пленер - 2004», м. Севастополь. - Регіональна виставка, присвячена Дню художника, м. Харків. - Обласна різдвяна виставка, м. Харків.

2003р. - Виставка-звіт «Всеукраїнський пленер - 2003», м. Севастополь. - Виставка, присвячена 65-річчю ХОНСХУ, м. Харків. - Обласна різдвяна виставка, м. Харків.

2002р. - Всеукраїнська художня виставка «Мальовнича Україна», м. Київ. - Виставка-звіт «Всеукраїнський пленер - 2002», м. Севастополь. - Всеукраїнська виставка, присвячена Дню художника, м. Харків. - Регіональна різдвяна виставка, м. Харків. 2001р. - Всеукраїнська виставка «Мальовнича Україна», м. Київ. - Всеукраїнський осінній салон, м. Київ.

2000 р. - Всеукраїнська художня виставка до 2000- річчя Різдва Христового, м. Київ. - Всеукраїнська різдвяна виставка, м. Харків. - Всеукраїнська осіння виставка, м. Київ.


Статті, включені до наукометричних баз

-

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2015

Статистика цитування

h-індекс

i10-індекс

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

2018р - Міжнародний проект "Видатні поляки і Харків"


ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Стажування у ХО Національної спілки( художників України 2018р) свідоцтво №48


ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

- НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК з грифом МОН: Вінтаєва Н.С., Рисунок людини і ландшафту в архітектурному навчанні. для студентів вищих навчальних закладів. Харків. ХНАМГ, 2007. – 134 с.

Навчально-методичні матеріали

- Вінтаєва Н.С., Ахроматична акварель: методичні вказівки до практичних занять і виконання самостійної роботи з дисципліни «Рисунок, живопис, скульптура» (для студентів 1-5 курсу денної форми навчання напряму 6.060102 (1201) «Архітектура», галузь 0601 «Будівництво та архітектура») Харків: ХНАМГ, 2010 р. – 33 с.

- Вінтаєва Н.С., Методичні вказівки до малювальної практики (для студентів денної форми навчання напряму 6.060102 «Архітектура», Галузь 0601 – «Будівництво та архітектура») Харків: ХНАМГ, 2009 - 30с.

- Вінтаєва Н.С., Зображення фігури людини: методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсів «рисунок, живопис, скульптура» і «рисунок людини і ландшафту» (для студентів 1-5 курсів денної форми навчання спеціальностей 6.060102, 6.120100, 7.120102 – «Містобудування») Харків: ХНАМГ, 2008. – 40 с.

- Вінтаєва Н.С. Методичні вказівки з дисципліни «Рисунок людини та ландшафту» (для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 8.120.102. – Містобудування). Підготовка архітектора широкого профілю). Харків: ХДАМГ-2000. – 34 с.

- Вінтаєва Н.С., Шубович С.О., Соловйова О.С. До 350-річчя міста. Харків очима студентів. Харків: ХНАМГ, 2004. – 85 с.

- Вінтаєва Н.С. Рисунок фігури людини (Навчально-метоличний посібник до вивчення дисципліни «Рисунок людини і ландшафту» та самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 8.120.102.- Містобудування). Харків: ХДАМГ, 2003. – 68 с.

- Вінтаєва Н.С. Методичний посібник із живописної практики (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 1201 – «Архітектура»). Харків: ХДАМГ, 2003. – 32 с.

- Вінтаєва Н.С. Методичний посібник з живопису (для студентів 1курсу денної форми навчання спеціальності 8.120.102. – Містобудування). Харків: ХДАМГ, 2002. – 23 с.

- Вінтаєва Н.С., Соловйова О.С., Шубович С.О. Альбом завдань з проведення літніх навчальних ландшафтно-композиційних та натурно-дослідницьких практик (для студентів 1-5 курсів денної форми навчання спеціальності 8.120.102. Містобудування). Харків: ХДАМГ, 2001. – 50с.


Список дисциплін

- «Рисунок, живопис, скульптура» - для студентів 1,2,3 курсів денної форми навчання, галузь знань «Будівництво і архітектура», напрям підготовки «Архітектура».


- "ЖИВОПИС" - для студентів 1,2,3 курсів денної форми навчання, галузь знань"Культура і мистецтво", напряи підготовки "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація".

|}

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

/ Технічні засоби організації дорожнього руху

Бакалавр

Транспортні технології

Денна/Заочна

1622