Категорія:Портфоліо викладача/Будівельний факультет

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Головна Факультет менеджменту Факультет АДОМ Будівельний факультет Факультет ЕП Факультет ІМЕМ Факультет ЕОМ‎‎ Факультет ТСТ Факультет по роботі з іноземними студентами‎‎‎ Ректорат


Посилання

сайт Будівельний факультет

Головна Деканат Підрозділи Кафедри

Будівельний факультет Харківського національного університету імені О.М.Бекетова

Будівельний факультет був створений 2 лютого 2015 року шляхом реорганізації Містобудівельного факультету. Але історія створення факультету бере свій початок з 1922 р. На той час Всеукраїнський технікум комунального господарства мав три факультети: фінансово-економічний, промисловий і житлово-будівельний та впорядкування, які переважно мали економічне спрямування. А вже з 1930 р. у тодішньому Харківському інституті комунального господарства здійснювалась підготовка інженерів-економістів з містобудування і планування населених міст та з житлово-комунального будівництва.

  У 1932 р., з огляду на потребу комунального господарства в інженерних кадрах, було проведено реорганізацію факультету та започатковано підготовку фахівців з містобудування та паркового будівництва. А у 1934 р. інженерні спеціальності факультету мали вже три спеціалізації: цивільне будівництво, містобудування та паркобудівництво.
  У 30-ті та повоєнні роки ХХ століття особливо необхідними та перспективними стали курси з будівельних конструкцій: розпочалася епоха архітектурного конструктивізму, сталі та бетону. У ХІІКБ, в одному з перших навчальних закладів країни, був розроблений курс із залізобетонних конструкцій. Започаткував і розвивав його професор Я.В. Столяров.
  В цей же період до роботи на факультеті був залучений Б.І. Дмитрієв, що мав багатий досвід практичної роботи в Українському науково-дослідному інституті споруд. Прихід такого фахівця в інститут став визначальним для розвитку будівельних спеціальностей на факультеті. Він створив кращу в Україні лабораторію будівельних матеріалів. У різні роки Б.І. Дмитрієв працював деканом факультету, заступником директора, очолював кафедру будівельних матеріалів та будівельного виробництва.
  У 1942 р., згідно з розпорядженням Народного комісаріату комунального господарства УРСР, були організовані нові факультети, у тому числі за спеціальністю цивільне і промислове будівництво. Очолив кафедру Я.В. Столяров. У цьому ж році було засновано кафедру нарисної геометрії і креслення. Першим її завідувачем був призначений доцент Г.П. Звягінцев.
  В наслідок всіх реорганізацій, у 1946 р. на будівельному факультеті почали готувати спеціалістів за фахом «Житлово-комунальне будівництво».
  З 1961 р. у Харківському інституті інженерів міського господарства почалася трудова діяльність Л.М. Шутенка. У 1976 р. він очолив навчальний заклад.
  За останні десятиліття відбулося чимало змін в структурі факультету: частина кафедр вийшла з його складу, на їх місце прийшли нові, деякі змінили свої назви. Зазнавало змін і керівництво факультету. У різні роки факультет очолювали: Б.І. Дмитрієв, Л.М. Окуневський, О.П. Сівцов, Ю.Т. Лупан, Б.М. Коржик, М.П. Бурак, В.І. Лусь, Т.Д. Рищенко.
 Завдяки невтомній і наполегливій праці багатьох своїх співробітників, діяльність Будівельного факультету і сьогодні спрямована на підтримання високого статусу Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова та його розвиток.
  Зараз на Будівельному факультеті здійснюють підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів 5 випускових кафедр:

- кафедра будівельних конструкцій (зав. каф. професор Шмуклер В.С.);

- кафедра механіки грунтів, фундаментів та інженерної геології (зав. каф. доцент Кічаєва О.В.);

- кафедра теплохолодопостачання (зав. каф. професор Шульга М.О.);

-кафедра будівельного виробництва і будівельних матеріалів (зав. каф. професор Конд-ращенко О.В.);

-кафедра геоінформаційних систем, оцінки землі ті нерухомого майна (зав. каф. професор Мамонов К.А.).

  Будівельний факультет очолює кандидат технічних наук, доцент Яковлєв Євгеній Андрійович.

Факультет здійснює підготовку фахівців за напрямками денної та заочної форм навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнемями (ОКР):


Денна:

«БАКАЛАВР» ― ПРОМИСЛОВЕ ТА ЦИВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО.

«СПЕЦІАЛІСТ», «МАГІСТР» ― ПРОМИСЛОВЕ ТА ЦИВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО.

"МАГІСТР" - ПРОМИСЛОВЕ ТА ЦИВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО.

Заочна:

«БАКАЛАВР» ― ПРОМИСЛОВЕ ТА ЦИВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО.

«СПЕЦІАЛІСТ» ― ПРОМИСЛОВЕ ТА ЦИВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО;

«МАГІСТР» ― ПРОМИСЛОВЕ ТА ЦИВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО.Друга вища освіта (заочна форма навчання):

«СПЕЦІАЛІСТ» - ПРОМИСЛОВЕ ТА ЦИВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО.


На будівельному факультеті функціонують такі кафедри:

- Кафедра механіки ґрунтів, фундаментів і інженерної геології;

- Кафедра теплохладопостачання;

- Кафедра будівельних конструкцій;

- Кафедра технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів;

- Кафедра геоінформаційних систем, оцінки землі та нерухомого майна.


На факультеті викладають 10 докторів наук, 35 кандидатів наук.

Посиланна для перегляду профілю в [1]

Підкатегорії

Ця категорія має тільки таку підкатегорію.