Vyacheslav.Tkachov

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ПІБ

Фесенко Галина Григорівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

доцент кафедри історії і культурології, доцент, кандидат філософських наук

Професійний досвід

==

доцент кафедри історії і культурології. Харківський національний університет міського господарства імемні О. М. Бекетова

Адреса електронної пошти

Galyna.Fesenko@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Эпистемологические практики исторической культурологи : монограф. / Г. Г. Фесенко; Харк. нац. ун-т городск. хоз-ва. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2015. – 227 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/40867/ , вільний).

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZIm0j7sAAAAJ&hl=uk

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси