Малиніна Тетяна Василівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Малиніна Тетяна Василівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

 • Проректор з науково-педагогічної роботи
 • Старший викладач кафедри філософії і політології
 • Доктор філософії з галузі знань 03 – Гуманітарні науки, за спеціальністю 032 – Історія та археологія
 • Заслужений працівник освіти - Указ Президента України №475від 23.06.2009р

Освіта

 • 2010 - 2012 рр. Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Магістр державного управління за спеціальністю "Державне управління" - диплом з відзнакою ХА №41988603
 • 1996 - 1998 рр. інститут післядипломної освіти Харківського педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди, за спеціальністю "Менеджмент освіти" - диплом ДСК ВР 004273
 • 1987 - 1992 рр. Харківський державний університет за спеціальністю політична історія, присвоєна кваліфікація Історик, викладач історії та суспільно-політичних дисциплін - диплом ЦВ 679155

Професійний досвід

 • 2021 р. -... - проректор з науково-педагогічної роботи Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова.
 • 2016 р. - 2021 р. - директор Центру доуніверситетської освіти і кар’єри Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова.
 • 2015 р.- 2016 р. - провідний фахівець ректорату Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова.
 • Сумісництво - старший викладач кафедри філософії і політології
 • вересень2014 р. - жовтень 2014 р. помічник-консультант народного депутата України Кацуби В.М.
 • червень 2014 р. - вересень 2014 р. начальник управління праці та соціального захисту населення Дергачівської районної державної адміністрації, м. Дергачі
 • 2012 - 2014 рр. заступник голови Дергачівської районної державної адміністрації
 • 2005 - 2012 рр. начальник відділу освіти Дергачівської районної державної адміністрації, м. Дергачі
 • 1995 - 2005 рр. директор Солоницівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2, смт. Солоницівка
 • 1991 - 1995 рр. вчитель історії Пересічанської середньої школи, смт. Пересічне
 • 1986 - 1987 рр. статист Дергачівського райкому комсомолу, м. Дергачі

Місце роботи

 • проректор з науково-педагогічної роботи Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова.
 • старший викладач кафедри філософії і політології

Теми дисертацій

«Студентські будівельні загони Харківщини: виникнення, генезис та занепад руху (друга половина 1950-х – 1991 рр.)»

Електронна пошта

tetiana.malynina@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

 • Малиніна Т. В. Роль студентських будівельних загонів у формуванні організаторських якостей молоді України. Дослідження з історії і філософії науки і техніки. 2018. Вип. 26–27. С. 90–99. ISSN 2617-1929
 • Малиніна Т. В. Студентські будівельні загони: криза 80-х та спроби відновлення (на прикладі студентських будівельних загонів Харківщини) Збірник наукових праць « Історія та географія» 2020. Вип. 56. ISSN 2312-1866
 • Malynina T., Ryabchenkо O. Exchange student constructions brigades in Ukraine: problems of intercultural youth communication (1960-1980s) / Ryabchenkо O., Malynina T. The European Journal of Humanities and Social Sciences. – 2020. – № 1. – P. 33–42. (Здобувачем систематизовано основний блок статті). ISSN 2414-2344

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

 • Малиніна Т.В. “Дикі” студентські будівельні загони // Місто. Культура. Цивілізація: виклики сучасності : матеріали міжнар. наук.-теорет. інтернет-конф., Харків, квітень 2021 р. / [редкол. : М. К. Сухонос (відпов. ред.) та ін.]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, 2021. – 279 c.ISBN 978-966-695-551-0 (Режим доступу : https://science.kname.edu.ua/images/dok/konferentsii/2021/_2021_kviten_original.pdf)
 • Малиніна Т.В., Рябченко О.Л. Обмінні студентські будівельні загони вищих навчальних закладів Харкова та Польської Народної Республіки (1960–1980-ті роки) / О. Л. Рябченко, Т. В. Малиніна // Польсько-українська спадщина на Слобожанщині: національна специфіка і взаємні впливи : матеріали міжнар. наук. конф., Харків, 7–8 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 33–52. (Здобувачем систематизовано основний блок статті)
 • Малиніна Т. В. Студентські будівельні загони – специфічна форма молодіжного руху. Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, квіт. – трав. 2019 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків, 2017. – С. 393–395.
 • Малиніна Т. В. Формування кадрового забезпечення в освіті (з досвіду студентських будівельних загонів ХІІКБу). Суспільні науки у 2018 році : матеріали XIV міжнар. наук.-практ. конф. – Вінниця : Нілан-ЛТД, січ. 2018. – С. 56–62.
 • Малиніна Т. В. Молодь – авангард суспільного прогрессу (із досвіду студентських будівельних загонів ХІІКБу). Спадщина Університету: Історія. Наука. Культура. Особистість: матеріали ІІІ наук.-практ. конф., Харків, 7–8 груд. 2017 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків, 2018. – С. 19–22.
 • Малиніна Т. В. Формування кадрового забезпечення в освіті (з досвіду студентських будівельних загонів ХІІКБу). Суспільно-політичні процеси на українських землях: історія, проблеми, перспективи: матеріали IV всеукр. наук.-практ. конф.: у 2 ч. (19 трав. 2017, м. Суми) / редкол.: В. М. Власенко та ін. ; Сумськ. держ. ун-т. Суми, 2017. Ч.1. С. 69–75.
 • Малиніна Т. В. Формування кадрового забезпечення в освіті (з досвіду студентських будівельних загонів ХІІКБу)// Місто. Культура. Цивілізація: матеріали VII міжнар. наук.-теорет. інтернет-конф., Харків, квітень 2017 р. / [редкол. : М. К. Сухонос (відпов. ред.) та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 289 с. С. 254-257. (Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/45813/2/Город.Культура.pdf)
 • Малиніна Т.В Усна історія як джерело дослідження повсякденних практик студентів в будівельних загонах (на матеріалах ХІІКБу)// Слобожанський гуманітарій :Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Слобожанський гуманітарій-2017», м.Харків, березень 2017 року/[редкол. : Москальова Н.П(відпов.за випуск) та інші ін.] ;Харківський національний технічний університет сільськогогосподарства імені Петра Василенка-Харків ХНТУСГ.2017.-223с.С.63-70.
 • Малиніна Т. В. Студентські будівельні загони ХІІКБ – Спадщина Університету. Спадщина Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість: матеріали ІІ наук.-практ. конф. (15–16 груд. 2016, м. Харків) / керівник вид. проекту В. М. Бабаєв ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків, 2017. С. 145–150.
 • Малиніна Т.В. Управління якістю освіти на місцевому рівні // Місто. Культура. Цивілізація: матеріали VI міжнар. наук.-теорет. інтернет-конф., Харків, квітень 2016 р. / [редкол. : В. Ф. Харченко (відпов. ред.) та ін.]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, 2016. – 310 с. – С. 186-189.
 • Малиніна Т.В. Збереження минулого –проект майбутнього// Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість : матеріали наук.-іст. конф., Харків, 2016 р./ / [редкол. : Л.М.шутенко (відпов. ред.) та ін.]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, 2016. – 143 с. – С. 12-15
 • Малиніна Т.В. Патріотичне виховання студентської молоді через прищеплення поваги до історичної спадщини університету» // Матеріали Всеукраїнської конференції "Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі» 28-29 квітня 2016 р. ./ / [редкол. : О.І.Малєєв (відпов. ред.) та ін.]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, 2016. – 191 с. – С. 198-102.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

 • Малиніна Т. В. Травматизм у студентських будівельних загонах вищих навчальних закладів Харкова. Вісник Дніпропетровського університету. Дніпро, 2020.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Політологія

Бакалавр

Усі спеціальності

Денна/Заочна

Розроблені електронні навчальні курси