Кулаков Денис Валерійович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Кулаков Денис Валерійович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Старший викладач кафедри Фізичного виховання і спорту Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Освіта

 У 2002 році закінчив Харківську державну академію фізичної культури і отримав повну вищу освіту за спеціальністю "Олімпійський і професійний спорт" та здобув кваліфікацію викладача фізичного виховання, тренера з футболу та хокею (диплом спеціаліста). 
 У 2008 році закінчив Харківську державну академію фізичної культури і отримав повну вищу освіту та спеціальністю "Олімпійський та професійний спорт" та здобув кваліфікацію магістра тренера-дослідника (диплом магістра).

Місце роботи

 2004-2010 - викладач кафедри Фізичного виховання і спорту; 2010 - теперішній час - старший викладач кафедри Фізичного виховання і спорту

Теми дисертацій

Адреса електронної пошти

Denis.Kulakov@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІКИ СЛУЖБОВО-ПРИКЛАДНОГО РУКОПАШНОГО БОЮ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ Збірник наукових праць «Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах» № 69/2020. Д. В. Кулаков старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту Національного університету міського господарства імені А.Н. Бекетова, Н. І. Горошко старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту Національного університету міського господарства імені А.Н. Бекетова

2021 р. надруковано статтю у фаховому науковому виданні категорії "Б" «Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах»: КРИТЕРІЇ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ САМБІСТІВ-ВЕТЕРАНІВ ДО ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, випуск 78, стор. 74-80.

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

  15 лютого 2014 року підвищив кваліфікацію за освітньо-професійною програмою підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів на кафедрі фізичного виховання Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого,Інститут підвищення кваліфікації,здобув сертифікат. 
  03 березня 2017 року успішно завершив тренерські курси та здобув  "С" ліцензію ФФУ з футзалу.

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

 О.Ю. Тюрін, Д.В. Кулаков, Д. О. Безкоровайний;"ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ З ФУТЗАЛУ" навч. посібник / Харків. нац.ун-т міськ. госп-во ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 101с.

Навчально-методичні матеріали

 Кулаков Д.В.(2008) Особливості розвитку загальної і швидкісної спеціальної витривалості на етапі спортивного удосконалення. Методичні вказівки до практичних занять студентів усіх спеціальностей Академії з дисциплін “Фізичне виховання”, “Фізична культура”.
 Кулаков Д.В.(2011) Методичні рекомендації «ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНОЇ І ШВИДКІСНОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ НА ЕТАПІ СПОРТИВНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ»
 Кулаков Д.В.(2012) Футзал: Конспект лекцій (для студентів 1-5 курсів всіх спеціальностей академії з дисциплін «Фізичне виховання», «Фізична культура»).
 Кулаков Д.В.(2013) Словник з міні-футболу : методичні вказівки для самостійних занять з дисциплін «Фізичне виховання», «Фізична культура» (для студентів 1-5 курсів усіх спеціальностей Університету).
 Кулаков Д.В.(2016) Методичні вказівки до практичних і самостійних занять з дисципліни «Фізичне виховання». «Футзал» (для студентів 1-5 курсів денної форми навчання усіх спеціальностей Університету).
 Кулаков Д.В., К.В.Монзуль (2016) Види спорту: Методичні вказівки для проведення практичних і самостійних занять з дисциплін «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ», «УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ ПРАЦЕЗДАТНІСТЮ» (для студентів 1-5 курсів усіх спеціальностей Університету).
 Кулаков Д.В (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи,проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання»(Правила з футзалу).

Список дисциплін

 Фізичне виховання

Розроблені електронні навчальні курси