Звягінцева Ірина Миколаївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Звягінцева Ірина Миколаївна

Посада

Старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова, Майстер спорту України

Освіта

Харківська державна академія міського господарства, менеджер організацій (1997-2002рр.) Харківська державна академія фізичної культури, магістр,менеджер фізичної культури(2008-2013рр.)

Професійний досвід

2002-2015рр.-викладач кафедри фізичного виховання і спорту Харківської державної академії міського господарства. 2015р. по теперішній час старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова.

Місце роботи

Кафедра фізичного виховання і спорту Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова.

Теми дисертацій

Електронна пошта

Irina.Zvyaginceva@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

1.Звягинцева И. Н. Применение ноосферного образования в воспитани и психологической подготовке студентов методами силовых видов спорта.: ІV Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні аспекти виховання студентської молоді", 3 - 4 квітня 2014 року, Харків.

2. Звягінцева І. М. Активний спосіб життя як засіб профілактики захворювань.:Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

3. Звягинцева И. Н. Пути формирования здорового образа жизни у современной молодежи. : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Здоров’я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти в Україні», 28.09.2010р. Х: НТУ “ХПІ“, 2010. – С.22-25.

4. Звягинцева И. Н. Физическая культура – основная составляющая воспитания студентов.:Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні аспекти виховання студентської молоді», 8. 04. 2011 р. Х: ХНАМГ, 2011.- С.121-123.

5. Звягинцева И. Н. Повышение мотивационно-ценностного отношения студентов к занятиям физической культурой и спортом. Сучасні аспекти виховання студентської молоді. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 6.04.2012р. Х: ХНАМГ, 2012.- С.65 - 67.

6. Звягінцева І. М. Шляхи оптимізації фізичного виховання у вищих навчальних закладах. Сучасні аспекти виховання студентської молоді. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 5.04.2013р. Х: ХНАМГ, 2013.- С.67 - 69.

7. Звягінцева І. М. Роль способу життя у формуванні соціально активної особистості. Сучасні аспекти виховання студентської молоді. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 8.04.2014р. Х: ХНУМГ, 2014.


1. Безкоровайний Д. О. Діагностика здорового способу життя студентів технічних спеціальностей як профілактики захворювань / Д. О. Безкоровайний, І. М. Звягінцева, І. О. Мазуренко // Збірник наукових праць «Фізична культура, спорт та здоров’я нації» Житомирського державного університету імені Івана Франка – Житомир : ЖДУ, 2017. – Вип. 4 (23). – С. 152–157.

2. Бескоровайный Д.А. Анализ методики подготовки 13-кратного чемпиона мира по армрестлингу / Д.А. Бескоровайный, И.Н. Звягинцева, И.А. Мазуренко // Електронний науковий журнал «Єдиноборства». - Х. 2019, № 4 (14). - С. 15-25:http://www.sportsscience.org/index.php/combat

Статті у збірниках наукових праць

1. Kamayev O.I., Bezkorovainyi D.O., Mazurenko I.O., Vlasko S.V., Zvyagintseva I.M. Theoretical and methodological foundations for the use of innovative simulators of locally directed impact during the training process of highly qualified armwrestling athletes. Journal of Physical Education and Sport. 2020; 20(6); Art 488: 3622-3628. https://doi.org/10.7752/jpes.2020.06488.

2. Bezkorovainyi D., Kamayev O., Mazurenko I., Gradusov V., Zvyagintseva I., Plotnytskyi L. Model indicators and evaluation criteria of strength readiness of highly qualified arm-wrestlers. Traektoriâ Nauki = Path of Science. 2021; 7 (3): 2001-2007. https://doi.org/10.22178/pos.68-1.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Усі З 2016 Цитування 21 18 h-індекс 3 3 i10-індекс 0 0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

З 01.11.2017 по 18. 12. 2017 р. підвищила кваліфікацію у Харківському національному університеті будівництва та архітектури. Довідка № 05/1963 від 26.12.2017 р.

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

1.Комаревич О.Є. Організація суддівства змагань з армспорту. Навчальний посібник / О. Є. Комаревич, Д. О. Безкоровайний, В. П. Красов, І. М. Звягінцева. – Рівне : НУВГП, 2018. – 84 с.

2.Безкоровайний Д. О. Армрестлінг. Техніка, тактика, методика навчання. Навчальний посібник / Д. О. Безкоровайний, І. М. Звягінцева. – Харків : ХНУМГ, 2019. – 105 с.

1.Методичні вказівки з силової та фізичної підготовки. Армспорт. Методичні вказівки. / Уклад. І. М. Звягінцева. Харків: ХНАМГ,2011.– 47 с.

2. Методичні вказівки з силової та фізичної підготовки. Пауерлiфтинг. / Уклад. І. М. Звягінцева. Харків: ХНАМГ,2012.– 53 с.

3. Методичні вказівки для практичних i самостійних занять атлетичною гімнастикою з дисциплін «фізичне виховання», «фізична культура» / Уклад. І. М. Звягінцева. – Харків : ХНАМГ, 2013. – 43 с.

4. Методические указания для практических и самостоятельных занятий по дисциплине «Физическое воспитание»,«Физическая культура». Развитие физических качеств Часть 1. / Уклад. І. М. Звягінцева. – Харків : ХНАМГ, 2014. – 47 с.

5. Методические указания для практических и самостоятельных занятий по дисциплине «Физическое воспитание»,«Физическая культура». Развитие физических качеств Часть 2. / Уклад. І. М. Звягінцева. – Харків : ХНАМГ, 2015. – 44 с.

6. Організація та проведення навчально-тренувального процесу з армспорту : методичні вказівки / уклад. : Д. О. Безкоровайний, І. М. Звягінцева, О. Є. Комаревич. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 49 с.

7. Методичні рекомендації з міні-футболу по техніці та тактиці для складання заліку студентів 1 та 2 курсів / уклад. :І. М. Звягінцева, Д. О. Смоляков. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 49 с.

8. Принципи, діагностика і програма здорового способу життя: методичні рекомендації / уклад. : І. М. Звягінцева, Д. О. Безкоовайний. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 63 с.

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси