Гришина Вікторія Сергіївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Гришина Вікторія Сергіївна 01.12.1989 р.н.

Посада

асистент кафедри Містобудування ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, аспірант

Освіта

Назва ЗВО, роки навчання.

  • напрям підготовки/спеціальність ; спеціалізація; кваліфікація. Диплом №….

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2008-2014 рр. 8.06010202 Містобудування; магістр архітектури. Диплом ХА № 47252819

Професійний досвід

Науковий ступень за спеціальністю …, вчене звання Посада назва Кафедри

Місце роботи

Назва посади назва кафедри Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

2016-2017 рр. лаборант кафедри Містобудування, аспірант

з 2017 р. асистент кафедри Містобудування, аспірант

Теми дисертацій

Тема дисертації: Дис... канд. наук: номер спеціальності / І. Б. Прізвище ; ЗВО. — Місто., рік. — с.: рис. — укp.

Електронна пошта

Viktoria.Gryshyna@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

  • Прізвище І. Б. Назва статті / І. Б. Прізвище // Назва : монографія / за заг. ред. І. Б. Прізвище. – Місто : «Видавництво», рік. – Сторінки.

Статті у фахових виданнях

1. Гришина В. С. Щодо питання вивчення проблеми формування систем озеленення міст. Архітектурний вісник КНУБА. – К., КНУБА, 2017. - Вип. 11-12. - С. 330-336

http://repositary.knuba.edu.ua/bitstream/handle/987654321/5099/44.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2. Гришина В.С. Сучасна світова практика формування системи озеленених територій найзначніших міст. Архітектура:естетика+екологія+економіка: матеріали міжнародної

науково-практичної конференції =Architecture: Aesthetic+Ecology+ Economics: International Scientific Practical Conference Proceedings / Полт. національн.техн.ун-т ім. Ю. Кондратюка - Полтава: ПолтНТУ, 2017 – С. 56 – 57.

3. Гришина В. С., Осиченко Г. О. Ретроспектива розвитку концепцій і теорій формування систем озеленення міст. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. Збірник. – К., КНУБА, 2017. – Вип. 65. - С. 142 - 152

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2017/201765.pdf

4. Гришина В.С., Осиченко Г.О. Еволюція системи озеленених територій міста Харків. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Головн. ред.М.М. Осєтрін. – К., КНУБА, 2020. – Вип. 73. – С. 88-105. DOI: 10.32347/2076-815х.2020.73.88-105

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2020/MTP73.pdf

5. Osychenko H., Gryshyna V. Kharkiv urban greening system: current state and challenges. EURO-ECO, Hannover 2020. International Symposium “Environmental and Engineering Aspects for Sustainable Living“, 27 Mai 2020. http://dx.doi.org/10.35630/978/3.00.032886.2.6

http://www.ewg-board.eu/daten/euro-eco2020/broshure-ECO2020-6.pdf

6. Древаль І. В., Осиченко Г.О., Гришина В.С. Сучасні проблеми розвитку клиновидних систем озеленення міст (на прикладі міст Познань та Харків). Інноваційні технології в архітектурі і дизайні [Текст]: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Харків: ХНУБА, 2021. 483-486

https://itad.com.ua/gallery/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B82021.pdf

7. Гришина В. С. Вплив особливостей організації рекреаційних територій на сталий розвиток ландшафтно-екологічного каркасу міста (на прикладі м. Харків). Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (60), 166–176. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.60.166–176

http://archinform.knuba.edu.ua/article/view/234225/236401

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

0

0

h-індекс

0

0

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Вказати тематику

Назва закладу

місто, країна

дата, рік.

Назва документу

Отримання грантів, премій, стипендій

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Назва

Назва закладу

Місто, Країна

Дата

Назва документу, №

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

  • Прізвище І. Б. Назва підручника : підручник / І. Б. Прізвище ; ЗВО. – Місто : «Видавництво», рік. – Сторінки. (Режим доступу: гіперпосилання , вільний).
  • Прізвище І. Б. Назва підручника...

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Архітектурне проєктування: житлова група (4 курс)

Архітектурне проєктування: відкритий спортивний комплекс (4 курс)

Ландшафтна архітектура (3 курс)

Програмні засоби проєктування об'єктів в міському середовищі (2 курс)

Системи автоматизованого проєктування в містобудівному середовищі (2 курс)

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

Вступ до гостинності

Бакалавр

Менеджмент

Денна/Заочна

608