Гранкіна Вікторія Вікторівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Гранкіна Вікторія Вікторівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

доцент, кандидат технічних наук

Освіта

Освіта:

Харківська державна академія міського господарства Повна вища освіта за спеціальністю «Теплогазопостачання і вентиляція», здобула кваліфікацію інженера-технолога. Диплом: серія ХА від 26.06.1999.

Інша спеціалізована освіта:

• Харківський державний технічний університет будівництва і архітектури

Присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності 05.23.03 – «Вентиляція, освітлення  та теплогазопостачання»

Диплом кандидата наук ДК від 9 лютого 2006 року

• Supreme Certifying Commission of Ukraine. Certification of supplement to diploma ДК, candidate of science (comparable to the academic degree of Doctor of Philosophy, Ph.D)

• Атестаційна Колегія Міністерства освіти і науки Присвоєно вчене звання доцента кафедри експлуатації газових і теплових систем Атестат 12 ДЦ від 30 жовтня 2008 р.

Професійний досвід

з 2008 Доцент кафедри експлуатації газових и теплових систем ХНУМГ.

2003-2006 Асистент кафедри експлуатації газових и теплових систем ХНУМГ.

2002 Молодший науковий співробітник відділу автоматизації технологичних процесів систем водопостачання та водовідведення Харківського науково-дослідного інституту прогресивних технологій в кокомунальному господарстві

1999-2002 Аспирант кафедри експлуатації газових и теплових систем ХНАМГ.


Виконавець звіту НДР № Н -5/253-2013 від 12.11.2013 «Проведення досліджень щодо особливостей здійснення комерційного обліку теплової енергії та води у сфері комунальних послуг» з міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

НДР 2805/16 "Проведення комплексного аналізу фінансово-господарської діяльності КП «Лозоваводоканал» для виявлення основних проблем у діяльності підприємства та обґрунтування пропозицій з підвищення ефективності його діяльності"

НДР 2807/90 "Розроблення нормативів питного водопостачання з проведенням вибіркових приладних вимірювань фактичного водоспоживання холодної та гарячої води та водовідведення на одну людину у житловому фонді м. Харкова"

Місце роботи

ХНУМГ ім.О.М.Бекетова

Теми дисертацій

Повышение эффективности газоснабжения за счет интенсификации защиты от солевых отложений в системах водяного охлаждения газомотокомпрессоров (применительно к дожимным компрессорным станциям) [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.23.03 / Гранкина Виктория Викторовна ; Харьковская национальная академия городского хозяйства. - Х., 2005. - 166 л.: рис., табл. - Библиогр.: л. 147-162

Адреса електронної пошти

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

1. Основні підходи до ринкового оновлення комунальних підприємств тепло- і водопостачання Авторы Гранкіна В.В Бабаєв В.М. Сухонос М.К. Благодарная Г.І Дата публикации 2016 Журнал "Виробничо-практичний журнал Водопостачання та водовідведення" Номер 1 Страницы 9-13 Издатель: ТОВ ПРАЙМ-ПРІНТ

Статті у фахових виданнях

 Гранкина В.В. Повышение энергоэффективности очистных сооружений / В.В. Гранкина, Г.И. Благодарная // Ресурсосбережение и энергоэффективность инженерной инфраструктуры урбанизированных территорий и промышленных предприятий: материалы II междунар. науч.-техн. интернет-конф., Харьков, 2 – 27 февраля 2016 г. / редкол. : Е. Б. Сорокина, Г. И. Благодарная; Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Харьков: ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2016. – С. 49-50

 Гранкіна В.В. Щодо питання комерційного обліку теплової енергії і води / В.В. Гранкіна, Г.І. Благодарна // Ресурсосбережение и энергоэффективность инженерной инфраструктуры урбанизированных территорий и промышленных предприятий: материалы II междунар. науч.-техн. интернет-конф., Харьков, 2 – 27 февраля 2016 г. / редкол. : Е. Б. Сорокина, Г. И. Благодарная; Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Харьков: ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2016. – С. 95-97

 Гранкіна В.В. Основні підходи до ринкового оновлення комунальних підприємств тепло- і водопостачання / В.В. Гранкіна, Г.І. Благодарна, М.К. Сухонос , В.М. Бабаєв // Виробничо-практичний журнал "Водопостачання і водовідведення". - К.: ТОВ "ПРАЙМ-ПРІНТ", №1, 2016 р. - С. 9-13.

 Гранкина В.В. Повышение надежности и эффективности функционирования газораспределительных станций/ В.В. Гранкіна, С.М.Нубарян //Науково-технічий збірник "Комунальне господарство міст". -Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, №128, 2016 р. - С. 37-43.

 Гранкіна В.В .Індивідуальний облік теплової енергії в системах опалення з вертикальними стояками / Гранкіна В.В., Ромашко О.В. // збірник наукових праць Міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми систем теплогазопостачання і вентиляції, водопостачання і водовідведення» /. .- Рівне : НУВГП, 2015.- 15с.

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

2017р. - НДІ "ГІПРОТРАНС"

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

"Вентиляція", "Очищення вентиляційних викидів","Аеродинаміка вентиляції", "Спецкурс з систем промислової вентиляції"

Розроблені електронні навчальні курси