Гатальська Надія Вікторівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ОСОБИСТІ ДАНІ

ПІБ

Гатальська Надія Вікторівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання,

професор кафедри ландшафтного проєктування та садово-паркового мистецтва, доктор архітектури, доцент

Освіта

Упродовж 2002-2007 навчалася на факультеті садово-паркового господарства та ландшафтної архітектури Національного аграрного університету (заочне відділення), який закінчила та отримала диплом бакалавра з відзнакою. Упродовж 2007-2009 навчалася в магістратурі на факультеті садово-паркового господарства та ландшафтної архітектури Національного університету біоресурсів і природокористування України (спеціалізація "Ландшафтна архітектура" ), який закінчила з відзнакою та отримала кваліфікацію інженера-дослідника садово-паркового господарства.

Місце роботи

Кафедра ландшафтного проєктування та садово-паркового мистецтва [1] Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Професійний досвід

З 2010 по 2011 роки була здобувачем кафедри ландшафтної архітектури та садово-паркового будівництва Національного університету біоресурсів і природокористування України, де працювала упродовж 10 років на різних посадах: 2009-2010 – завідувачем лабораторії комп’ютерного проектування садово-паркових об’єктів; 2010-2015 – асистентом кафедри; 2015-2017 – доцентом кафедри; 2017-2019 – докторантом кафедри. За час роботи на кафедрі ландшафтної архітектури та садово-паркового будівництва НУБіП України захистила кандидатську дисертацію (2011 р.) та отримла вчене звання доцента кафедри ландшафтної архітектури та садово-паркового будівництва (2015 р.)

Тема кандидатської дисертації

Інтродуценти парків-пам’яток садово-паркового мистецтва Центральнопридніпровської височинної області (особливості формування, комплексна оцінка, перспективи використання): Дис... канд. с.-г. наук: 06.03.01 - лісові культури та фітомеліорація / Н. В. Гатальська ; Національний університет біоресурсів і природкористування України. — Київ, 2011. — 228 с.: рис. - Бібліогр.: арк. 162-181.

Тема докторської дисертації

Теоретико-методологічні аспекти формування естетики паркового середовища: Дис... д. арх. : 18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури / Н. В. Гатальська ; Харківський національний університетбудівництва і архітектури . — Харків, 2020. — 420 с.

Контакти

Nadiia.gatalska@kname.edu.ua

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Друковані публікації

Монографії

1. Олексійченко Н.В. Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва Центральнопридніпровської височинної області. Частина 1: Монографія / Н.О. Олексійченко, Н.В. Гатальська. – К. : «ЦП “КОМПРИНТ”».– 2012. – 146 с.

2. Олексійченко Н.В. Інтродуценти парків-пам’яток садово-паркового мистецтва Центральнопридніпровської височинної області. Частина 2. Монографія. Частина 2: Монографія / Н.О. Олексійченко, Н.В. Гатальська. – К. : «ЦП “КОМПРИНТ”».– 2013. – 138 с.

3. Олексійченко Н.В. Ретроспективний аналіз формування та розвитку території Національного університету біоресурсів і природокористування України в місті Києві: монографія / Н.О. Олексійченко, Гатальська Н.В., М.В. Крачковська. – Біла Церква : Олександр Пшонківський. – 2015. – 108 с. 4. Меморіальні парки Києва. Монографія / Н.О. Олексійченко, Н.В. Гатальська, М. О. Подольхова, М. С. Мавко. – Біла Церква. : ПП Пшонківський.– 2017. – 336 с.

5. Олексійченко Н. О., Мавко М. С., Гатальська Н. В. Колорит паркових ландшафтів: теоретичні та прикладні аспекти. [монографія] Біла Церква : П П Пшонківський О. В., 2019. 352 с.

Статті у закордонних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Science

1. Gatalska N. The communicational and informational value of park environment as an aesthetic object and its impact on the aesthetic view formation of the society. FORESTRY IDEAS, 2018, vol. 24, No 1 (55): P. 85–100. (Режим доступу:https://forestry-ideas.info/issues/issues_Index.php?pageNum_rsIssue=1&totalRows_rsIssue=6&journalFilter=61, вільний)

2. Oleksiichenko N. Gatalska N. Methodological approaches to assess the aesthetics of park environment. FORESTRY IDEAS, 2018, vol. 24, No 2 (56): P. 141–162. (Режим доступу: https://forestry-ideas.info/issues/issues_Index.php?journalFilter=62 , вільний)

3. Oleksiichenko N. Gatalska N., Mavko M. The colour-forming components of park landscape and the factors that influence the human perception of the landscape colouring. Teoretical and Empirical Researches in Urban Manegment. 2018. – Vol. 13, Issue 2. – P. 38-52. (Режим доступу: http://www.um.ase.ro/no132/3.pdf , вільний)

4. Oleksiichenko N. Gatalska N., Mavko M. Theoretical and methodological principles of memorial parks three-dimensional composition and ideological lines expressing means complex assessment. Scientific Journal of Latvia University of Life Sciences and Technologies Landscape Architecture and Art. 2018. – Volume 12, Number 12. – P. 21-31. (Режим доступу: https://llufb.llu.lv/Raksti/Landscape_Architecture_Art/2018/LLU_Landscape_Architect_Art_Vol_12_2018-22-32.pdf , вільний)

5. Oleksiichenko N. Gatalska N., Mavko M., Ostapchuk O. The role of woody plants in the formation of figurative and symbolic structure of memorial parks. Scientific Journal of Latvia University of Life Sciences and Technologies Landscape Architecture and Art. 2019. – Volume 14, Number 14. – P. 78-88/ (Режим доступу: https://llufb.llu.lv/Raksti/Landscape_Architecture_Art/2019/LLU_Landscape_Architect_Art_Vol_14_2019-78-88.pdf , вільний

Статті у фахових виданнях України

1. Гатальська Н. В. Еквівалентність оцінок естетичних якостей паркового середовища за різних способів дослідження. Український журнал лісівництва та деревинознавства. 2019. Т. 10, Вип. 2. С. 81-90. (Режим доступу:http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Lisivnytstvo/article/view/12814 , вільний)

2. Гатальська Н.В. Естетичне сприйняття композиційної структури паркового середовища. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-тех. Збірник КНУБА. 2019. Вип. 55. С. 42-60. (Режим доступу:http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/2019/201955.pdf , вільний)

3. Олексійченко Н.О. Особливості впливу середовища на оцінювання естетичних якостей паркових пейзажів: теоретичні та прикладні аспекти / Н.О. Олексійченко, Н.В. Гатальська // Наукові праці Лісівничої академії наук України. – 2018. – Вип. 17. – С. 72-84. (Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nplanu_2018_17_10 , вільний)

4. Гатальська Н.В. Композиційне та ідеологічне значення об’єктів культурної спадщини в парковому середовищі / Н.В. Гатальська // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія Лісове і садово-паркове господарство – 2017. – Вип. 278. – С. 168-186. (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_lis_2017_278_22 , вільний)

5. Гатальська Н. В. Науково-методичні підходи оцінювання культурно-історичної цінності парків / Н. В. Гатальська // Науковий вісник НЛТУ. – 2017. – Том 27. № 4. – С. 32-35. Режим доступу: http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2017/27_4/8.pdf , вільний)

6. Гатальська Н. В. Ландшафтнотерапевтичні методи та перспективи їх використання під час реконструкції парків (на прикладі парку ім. О. Пушкіна в м. Києві) / Н. В. Гатальська – Лісове і садово-паркове господарство / Електронний журнал. – 2017. – № 11. (Режим доступу: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Lis/article/view/8806 , вільний)

7. Гатальська Н. В. Меморіальні парки воєнної тематики в культурно-історичному, рекреаційному та ідеологічному контексті (на прикладі м. Києва) / Н. В. Гатальська – Наукові доповіді НУБіП України / Електронний журнал. – 2017. – № 4 (68). (Режим доступу: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/9124 , вільний)

8. Олексійченко Н.О. Покомпонентний підхід дослідження естетики ландшафту / Н.О. Олексійченко Н.В. Гатальська – Біоресурси і природокористування. – 2017. – Т. 9, № 5-6. (Режим доступу: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Bio/article/view/9610/8595 , вільний)

9. Олексійченко Н.О. Вплив оптичних факторів на процес сприйняття колориту ландшафту / Н.О. Олексійченко, Н.В. Гатальська, М.С. Мавко // Науковий вісник НЛТУ. – 2017. – Т. 27, № 9. – С. 86-91. (Режим доступу:https://doi.org/10.15421/40270918 , вільний)

10. Олексійченко Н.О. Теоретичні аспекти функціонального призначення парків як основа при формуванні підходів оцінювання естетичних якостей паркового середовища / Н.О. Олексійченко, Н.В. Гатальська // Наукові праці Лісівничої академії наук України. – 2017. – Вип. 15. – С. 73-80. (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nplanu_2017_15_11 , вільний)

11. Гатальська Н.В. Методика визначення дендрологічної цінності та рівня збереженості ландшафтних об'єктів на прикладі парків-пам'яток садово-паркового мистецтва на території Центральнопридніпровської височинної області / Н.В. Гатальська // Науковий вісник НЛТУ. – 2015. – Вип. 25.6. – С. 36-44. (Режим доступу: http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2015/25_6/8.pdf , вільний)

12. Гатальська Н.В. Особливості організації території кампусу Кіпрського університету у м. Нікосія (Республіка Кіпр) / Гатальська Н.В., Крачковська М.В. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія "Лісівництво та декоративне садівництво". – 2014. – Вип. 198. – Ч.1. – С. 144-151. (Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_lis_2014_198%281%29__24, вільний)

13. Гатальська Н.В. Комплексна оцінка території навчальних корпусів № 1, 2 і 4 Національного університету біоресурсів і природокористуван-ня України / Гатальська Н.В., Литвин Г.О. // Лісове і садово-паркове господарство. Електронний науковий журнал. – 2014. – Вип. 4. (Режим доступу: http://ejournal.studnubip.com/zhurnal-4/ukr/n-v-hatalska-h-o-lytvyn , вільний)

14. Гатальська Н.В. Історико-архітектурна спадщина Д.М. Дяченка на території Національного університету біоресурсів і природокористування України / Гатальська Н.В. // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природористування України / Електронний журнал. – 2014.– № 6 (48). (Режим доступу: http://nd.nubip.edu.ua/2014_6/22.pdf , вільний)

15. Гатальська Н.В. Посухостійкість інтродуцентів парків-пам’яток садово-паркового мистецтва в умовах центральнопридніпровської височинної області / Гатальська Н.В. // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2013. – Вип. 23.9, – С. 157-162

16. Гатальська Н.В. Морозостійкість інтродуцентів парків пам’яток садово-паркового мистецтва в умовах Центральнопридніпровської височинної області / Гатальська Н.В. Горохольський В.В. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2013. – Вип. 187, Ч.1. – С. 99-105. (Режим доступу: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Lisivnytstvo/article/view/951/0 , вільний)

17. Олексійченко Н.О. Особливості тематичного навантаження меморіальних парків м. Києва / Олексійченко Н.О., Гатальська Н.В., Гричук М.О. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2013. – Вип. 187, Ч.1. – С. 99-105. (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_lis_2013_187_1_18 , вільний)

18. Гатальська Н.В. Особливості формування та методи оцінки колориту території навчальних закладів (на прикладі ВП НУБіП України “Мукачівський аграрний коледж”) / Гатальська Н.В. Мавко М.С. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2013. – Вип. 187, Ч.1. – С. 36-42. (Режим доступу: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Lisivnytstvo/article/view/857 , вільний)

19. Олексійченко Н.О. Характеристика меморіальних парків воєнної тематики м. Києва / Олексійченко Н.О., Гатальська Н.В., Гричук М.О. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2013. – Вип. 187, Ч.3. – С. 9-16.

20. Гатальська Н.В. Особливості об’ємно-просторової організації території національного університету біоресів і природокористування України / Гатальська Н.В., Крачковська М.В. // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природористування України / Електронний журнал. – 2012 - № 7 (36). (Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/nd/2012_7/index.html , вільний)

21. Гатальська Н.В. Раритетні види та багатовікові інтродуценти парків-пам’яток садово-паркового мистецтва Центральнопридніпровської височинної області / Гатальська Н.В. // Вісті Біосферного заповідника «Асканія Нова» / наук. журнал. – смт Асканія-Нова : Біосферний заповідник «Асканія Нова» – 2012 – Т. 14 – 424-429.

22. Гатальська Н. В. Комплексна оцінка декоративності та стану насаджень парку у смт Макарів Киїівської області / Гатальська Н.В., Лазаренко Я.О. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2012. – Вип. 171, Ч.2. – С. 229-233. (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_lis_2012_171%282%29__39 , вільний)

23. Гатальська Н.В. Особливості оцінки колористичних особливостей ландшафту / Гатальська Н.В., Мавко М.С. // Агробіологія : зб. наук. пр. / Білоценрків.нац. аграр. ун-т. – 2012. – Вип. 8 (94) – С. 54-57.

24. Гатальська Н.В. Періодизація формування парків-пам’яток садово-паркового мистецтва на території Центральнопридніпровської височинної області / Гатальська Н.В. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2011. – Вип. 164, Ч.2. – С. 40-48. 6. Олексійченко Н. О. Порівняльна оцінка екологічних особливостей Aesculus glabra Willd. та Aesculus hippocastanum L. в умовах інтродукції / Олексійченко Н.О., Грохольський В.В., Гатальська Н. В. // Бюлетень Державного Нікітського ботанічного саду. Ялта: НБС НАН України, 2011. – Вип. 102. – С. 75-80.

25. Олексійченко Н. О. Екологічні особливості Liriodendron tulipifera L. в умовах Центральнопридніпровської височинної області / Олексійченко Н.О., Гатальська Н. В. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – К. : НУБіП України, 2011. – Вип. 164, - Ч.1. – С. 278-287.

26. Олексійченко Н. О. Екологічні особливості Rhodotypus kerrioides Sieb. et Zucc. в умовах Центральнопридніпровської височинної області / Олексійченко Н.О., Грохольський В.В., Гатальська Н. В. // Біоресурси і природокористування. – К. : НУБіП України, 2011. – Т.2, № 3-4. – С. 88-95.

27. Олексійченко Н. О. Особливості акліматизації та адаптації Acer laetum C.A. Mey та Acer monspessulanum L. в умовах Центральнопридніпровської височинної області / Олексійченко Н.О., Гатальська Н. В. // Біоресурси і природокористування. – К.: НУБіП України, 2011. – Т.3, № 1-2. – С. 134-139.

28. Гатальська Н.В. Особливості створення проектів реконструкції територій пам’яток архітектури стилів модерн і бароко / Н.В. Гатальська // Проблеми розвитку міського середовища: Наук.-техн. збірник. – 2010. – Вип. 2, – С. 42-52.

29. Олексійченко Н.О. Осередки інтродукованої дендрофлори в парках-пам’ятках садово-паркового мистецтва Центральної придніпровської височинної області / Н.О. Олексійченко, Н.В. Гатальська // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2010. – Вип. 152, Ч.1. – С. 121-125.

30. Гатальська Н.В. Створення проекту історико-етнографічного парку як окремого виду садово-паркового об’єкту в контексті формування національної свідомості / Н.В. Гатальська // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: зб. наук. пр. –Х.: ХДАДМ. – 2009. – Вип 7.– С. 100-106.

31. Гатальська Н. В. Основні принципи відновлення насаджень та реконструкції території Хустського замку. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. 2008. Вип. 18.12. С. 183-187.

Статті у інших наукових виданнях України

1. Гатальська Н.В. Особливості створення електронних курсів дисциплін образотворчого блоку на базі платформи Moodle / Н.В. Гатальська // Вісник Національного університету «Львівська Політехніка». Серія «Інформатизація вищого навчального закладу».– 2014.– Вип. 803. – С. 49-57. (Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPIVNZ_2014_803_10 , вільний)

2. Олексійченко Н.О. Критерії комплексної оцінки сучасного стану та збереженості історичних парків на території Центральнопридніпровської височинної області / Олексійченко Н.О., Гатальська Н.В. // Лісове і садово-паркове господарство. Електронний науковий журнал. – 2012. – Вип. 2. - С. 114-138. (Режим доступу: http://ejournal.studnubip.com/zhurnal-2/ukr/ , вільний)

Тези до конференцій

1. Олексійченко Н. О., Гатальська Н. В. Щодо питання композиційної та інформаційної структури паркового середовища. Архітектура історичного Києва. ВІМ та інформаційні технології в архітектурі. V Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 22 листопада 2019 року: тези доповіді. Київ, 2019. С. 120-122.

2. Гатальська Н. В. Вплив композиційної організації паркового середовища на естетичне сприйняття. Сучасний стан і перспективи розвитку ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства, урбоекології та фітомеліорації: Міжнародна науково-практична конференція з нагоди 80-річчя від дня народження професора В.П. Кучерявого, м. Львів, 4-5 квітня 2019 року: тези доповіді. Л., 2019. С. 22-24.

3. Гатальська Н.В. Функціональне призначення парку та його місце в ієрархічній структурі міського середовища. Стале управління лісовим комплексом та збалансований розвиток урболандшафтів: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 27 березня 2018 року: тези доповіді. К., 2018. С. 91-92.

4. Гатальська Н.В. Паркове середовище як частина об’єкту культурної спадщини. Інтродукція на Волино-Поділлі: наука, освіта, мистецтво формування ландшафту, виробництво: Міжнародна науково-практична конференція, м. Тернопіль, 17-18 травня 2018 року: тези доповіді. Тернопіль, 2018. С. 54-56.

5. Гатальська Н.В. Щодо суб’єкт-орієнтованих методів дослідження естетики ландшафту. Актуальні проблеми наук про життя та природокористування: IV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, м. Київ, 25-27 квітня 2018 року: тези доповіді. К., 2018. С. 136-139.

6. Гатальська Н.В. Символічне значення рослин як складова етнокультурних традицій та особливості їх застосування при формуванні меморіальних парків. Етноботанічні традиції в агрономії, фармації та садовому дизайні: Міжнародна наукова конференція, присвячена року культурної спадщини у Європі, м. Умань, 4-7 липня 2018 року: тези доповіді Умань, 2018. С. 48-54.

7. Гатальська Н.В. Особливості впливу паркового середовища на сприйняття пейзажів Маріїнського парку. Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, м. Львів 14 вересня 2018 року: тези доповіді. Львів, 2018. С. 99-101.

8. Олексійченко Н.О. Гатальська Н. В. Морфобіологічні особливості рослин як опосередковані засоби підкреслення ідейного навантаження у ландшафтах меморіальних парків. «Колесніківські читання», присвячені пам’яті професора О.І. Колеснікова»: Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Харків, 16-17 жовтня 2018 року: тези доповіді. Харків, 2018. С. 41-43.

9. Олексійченко Н. О., Гатальська Н. В., Мавко М. С. Функціональний колорит об’єктів ландшафтної архітектури. «Колесніківські читання», присвячені пам’яті професора О.І. Колеснікова»: Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Харків, 16-17 жовтня 2018 року: тези доповіді. Харків, 2018. С. 44-46.

10. Гатальська Н. В. Гармонійність як якісний показник естетики паркового середовища. Проблеми розвитку лісової таксації, лісовпорядкування та інвентаризації лісів: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 6-8 грудня 2018 року: тези доповіді. К., 2018. С. 44-45.

11. Гатальська Н. В. Історичне та ідеологічне значення меморіальних парків воєнної тематики в контексті формування національної свідомості. Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафту: Міжнародна науково-практична конференція до 10-річчя відкриття напряму підготовки «Лісове та садово-паркове господарство», м. Біла Церква, 25-26 травня 2017 року: тези доповіді. Біла Церква, 2017. С. 28-29.

12. Гатальська Н. В. Мавко М. С. Взаємозв’язок функції, форми та колориту паркових пейзажів. Рослини та урбанізація: VІ Міжнародна науково-практична конференція, м. Дніпро, 1-2 березня 2017 року: тези доповіді. Дніпро, 2017. С. 117-119.

13. Гатальська Н.В. Щодо питання наукового пошуку та систематизації вихідних матеріалів передпроектного дослідження парків «Колесніківські читання», присвячені пам’яті професора О.І. Колеснікова: Всеукраїнська науково-практична конференція. м. Харків, 30-31 жовтня 2017 року: тези доповіді. Харків, 2017. С. 12-14.

14. Гатальська Н.В. Характеристика насаджень парків-пам’яток садово-паркового мистецтва Центральнопридніпровської височинної області. Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства», м. Умань, 15-16 берез. 2012 року: матерыали наукової конференції. Умань : УНУС, 2012. – 132 – С.43-44.

15. Олексійченко Н. О. Гатальська Н. В. Оцінка рівня акліматизації інтродуцентів на території Центральнопридніпровської височинної області «Международные чтения, посвященные 110-летию со дня рождения доктора биологических наук, професора Леонида Ивановича Рубцова», г. Киев, 15-18 мая 2012 года: матеріали наукової конференції. К. : Моляр С.В., 2012. С. 329-333.

16. Гатальська Н. В. Комплексна оцінка сучасного стану та рівня збереженості історичних парків на території Центральнопридніпровської височенної області. «Міжнародна наукова конференція «Дендрологія, квітникарство та садово-паркове будівництво», м. Ялта, 5-8 черв. 2012 року: матеріали наукової конференції. Ялта : Никитский ботсад, 2012. С. 250.

17. Гатальська Н. В. Особливості формування деревних колекцій інтродуцентів в парку-пам’ятці садово-паркового мистецтва Дендропарку «Дружба». Конф. наук.-пед. працівників, наук. співробітників і асп. та 64-а студ. наук. конф., м. Київ, 25-26 березня 2010 року: тези доповідей. К., 2010. – С. 136-137.

18. Гатальська Н.В. Парки-памятники садово-паркового искусства Центральноприднепровской высочинной области (дендрологические коллекции интродуцентов, видовой состав и структура, перспективы использования). Международная конференция «Ландшафтная архитектура в ботанических садах и дендропарках», г. Москва, (22-25 июня 2010 г.: материалы конференции. М. : ГБС РАН, 2010. С. 24-30.

19. Гатальська Н.В. Оцінка лімітуючих факторів успішності акліматизації Rhodotypos kerrioides Sieb. et Zucc. в умовах Центральнопридніпровської височинної області. «Освіта, наука та інновації у лісовому і садово-парковому господарстві України в контексті глобальних викликів» : міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 30 вер. – 2 жов. 2010 року: тези доповідей. К., 2010. С.172-173.

20. Олексійченко Н. О. Гатальська Н. В. Лімітуючі фактори збереженості садово-паркових об’єктів Черкащини «Лісівнича наука: витоки, сучасність, перспективи», присвяченої 80-річчю від дня заснування УкрНДІЛГА, м. Харків, 12-14 жов. 2010 року: матеріали конференції. Харків : УкрНДІЛГА, 2010. – 239 – С.128-129.

21. Олексійченко Н. О. Гатальська Н. В. Історія формування дендрофлори інтродуцентів на території Черкаської області «Современные проблемы ландшафтной архитектуры и озеленения», м. Ялта, 25-29 окт. 2010 года: материалы международной научной конференции. Ялта : Никитский ботсад, 2010. С. 57-58.

22. Гатальська Н.В. Історико-етнографічний парк особливий вид садово-паркового об’єкту в контексті формування національної свідомості Конференція науково-педагогічних працівників, наукових співробітників і аспірантів та 63-а студентська наукова конференція, 29-30 березня 2009 р. : тези доповіді. К., 2009. С. 25-26.

23. Гатальська Н.В. Аналіз проектних робіт з відновлення території садиби архітектора Городецького «Будинок з химерами» в м. Києві. Конф. наук.-пед. працівників, наук. співробітників і асп. та 61-а студ. наук. конф., м. Київ, 25-26 березня 2007 року: тези доповідей. К., 2007. С. 143-144.

Науково-методичні та навчально-методичні матеріали

1. Олексійченко Н.О. Науково-методичні рекомендації «Наукові основи оцінювання сучасного стану та рівня збереженості парків». / Н.О. Олексійченко, Н.В. Гатальська, М.С. Мавко. К.: видавництво НУБіП України. – 2016 р. – 48 с.

2. Олексійченко Н.О. Науково-методичні рекомендації «Наукові основи оцінювання та моделювання колориту паркових ландшафтів». / Н.О. Олексійченко, Н.В. Гатальська, М.С. Мавко. К.: видавництво НУБіП України. – 2016 р. – 48 с.

3. Олексійченко Н.О. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт, самостійних завдань і курсового проектування з дисципліни «Реконструкція і реставрація садово-паркових об’єктів» для студентів ОКР «Магістр» заочної форми навчання за спеціальністю 8.09010303 – «Садово-паркове господарство». / Н.О. Олексійченко, Н. В. Гатальська. К.: «ЦП “КОМПРИНТ”».– 2015. – 40 с.

4. Олексійченко Н.О. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт, самостійних завдань і курсового проектування з дисципліни «Реконструкція і реставрація садово-паркових об’єктів» для студентів ОКР «Магістр» за спеціальністю 8.09010303 – «Садово-паркове господарство». (3-є вид. перер. і допов.) / Н.О. Олексійченко, Н. В. Гатальська. К.: «ЦП “КОМПРИНТ”». 2013. –68 с.

5. Гатальська Н.В. Методичні рекомендації до виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни «Ландшафтна графіка» / Гатальська. К.: «ЦП “КОМПРИНТ”». 2012. – 54 с. 2012. – 54 с.

6. Програма з навчальної дисципліни «Ландшафтна графіка» підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму – «Лісове і садово-паркове господарство» (за ознаками спеціальності «Садово-паркове господарство») / Олексійченко Н.О., Бут Н.К., Олейнюк О.Р., Гатальська Н.В. // К.: Аграрна освіта. – 2012.- 12 с.

7. Програма з навчальної дисципліни «Основи образотворчого мистецтва» підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму – «Лісове і садово-паркове господарство» (за ознаками спеціальності «Садово-паркове господарство») / Олексійченко Н.О., Бут Н.К., Пилат О.С., Гатальська Н.В. // К.: Аграрна освіта. – 2012.- 12 с.

8. Типова програма з дисципліни Реконструкція і реставрація садово-паркових об’єктів [Навчальні програми для вищих навчальних закладів ІІІ-VІ рівнів акредитації з напрямів підготовки фахівців 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» та 6.090104 «Лісозаготівля»] / Олексійченко Н.О., Кучерявий В.П., Багацька О.М., Дудин Р.Б., Гатальська Н.В. // Київ-Львів. – 2011. – С. 63-73.

9. Олексійченко Н.О. Методичні рекомендації до виконання лабораторних, самостійних завдань і курсового проектування з дисципліни «Реконструкція і реставрація садово-паркових об’єктів» / Н.О. Олексійченко, О.М. Багацька Н.В. Гатальська. К.: «ЦП “КОМПРИНТ”». 2011 – 52 с.

Профілі у наукометричних базах

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2016

Статистика цитування

52

26

h-індекс

4

2

i10-індекс

2

0

Профіль у Scopus

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2018

Статистика цитування

4

4

h-індекс

2

2

i10-індекс

0

0

Профіль у Web of Science

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2018

Статистика цитування

2

2

h-індекс

1

1

i10-індекс

0

0

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Участь у міжнародних та державних проектах

Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи «Розробити новітні принципи організації та реконструкції територій об’єктів культурної спадщини» (номер державної реєстрації 0115U003395), яка фінансувалася за рахунок державних коштів упродовж 2015-2016 рр.

Державні нагороди та премії

Премія Президента України для молодих вчених у 2016 році за наукову роботу «Наукові засади забезпечення функціонування природних парків». Свідоцтво лауреата Премії Президента для молодих вчених № 940.

Участь у міжнародних конференціях та форумах

1. Міжнародній науково-практичній конференції до 10-річчя відкриття напряму підготовки «Лісове та садово-паркове господарство» (м. Біла Церква, 2017 р.);

2. VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Рослини та урбанізація» (м. Дніпро, 2017 р.);

3. Міжнародній науково-практичній конференції «Стале управління лісовим комплексом та збалансований розвиток урболандшафтів» (м. Київ, 2018 р.);

4. Міжнародній науково-практичній конференції «Інтродукція на Волино-Поділлі: наука, освіта, мистецтво формування ландшафту, виробництво» (м. Тернопіль, 2018 р.);

5. IV Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених «Актуальні проблеми наук про життя та природокористування» (м. Київ, 2018 р.);

6. Міжнародній науковій конференції «Етноботанічні традиції в агрономії, фармації та садовому дизайні», присвяченій року культурної спадщини у Європі (м. Умань, 2018 р.);

7. ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи» (м. Львів, 2018);

8. Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми розвитку лісової таксації, лісовпорядкування та інвентаризації лісів» (м. Київ, 2018 р.);

9. Міжнародній науково-практичній конференції з нагоди 80-річчя від дня народження професора В. П. Кучерявого «Сучасний стан і перспективи розвитку ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства, урбоекології та фітомеліорації» (м. Львів, 2019 р.);

10. V Міжнародній науково-практичній конференції «Архітектура історичного Києва. ВІМ та інформаційні технології в архітектурі» (м. Київ, 2019 р.).

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі

НУБіП України

Київ, Україна

31 травня-11 вересня, 2010 р.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 666754

Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності

НУБіП України

Київ, Україна

18-29 листопада, 2013 р

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 897430

Навчання у докторантурі за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство»

НУБіП України

Київ, Україна

15 вересня 2017-13 вересня 2019 р

Наказ № 1476 «С» від 28.08.2019 р.

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори

1. Гатальська Н.В., Крачковська М.В. Авторське свідоцтво № 55566. Проект "Campus thematic landscaping". Заявник та власник авторського свідоцтва Національний університет біоресурсів і природокористування України; дата реєстр. 11.07.2014 р.

2. Гатальська Н.В. Авторське свідоцтво № 58324. Методика наповнення електронних курсів дисциплін образотворчого блоку. Заявник та власник авторського свідоцтва Національний університет біоресурсів і природокористування України; дата реєстр. 27.01.2015 р.

3. Олексійченко Н.О., Гатальська Н. В. Авторське свідоцтво № 61628. Методика комплексної оцінки рівня збереженості історичних парків. Заявник та власник авторського свідоцтва Національний університет біоресурсів і природокористування України; дата реєстр. 11.09.2015 р.

4. Олексійченко Н. О., Гатальська Н. В., Мавко М. С. Авторське свідоцтво № 67098. Методика формування колориту паркових ландшафтів. Заявник та власник авторського свідоцтва Національний університет біоресурсів і природокористування України; дата реєстрації 10.08.2016 р. № 67498; заявлено 07.06.2016.

5. Олексійченко Н. О., Гатальська Н. В., Мавко М. С. Авторське свідоцтво № 67096. Методика оцінювання колориту ландшафту. Заявник та власник авторського свідоцтва Національний університет біоресурсів і природокористування України; дата реєстрації 10.08.2016 р. № 67496; заявлено 07.06.2016.

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Упродовж науково-педагогічної діяльності викладала навчальні дисципліни: «Основи образотворчого мистецтва»; «Ландшафтна графіка»; «Ландшафтна архітектура»; «Основи композиції»; «Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів». Розробила та сертифікувала 3 електронні навчальні курси на базі платформи elearn та moodle.

Навчальні дисципліни

На посаді професора кафедри ландшафтного проєктування та садово-паркового мистецтва викладє дисципліни: "Основи ландшафтного проєктування", "Історія садово-паркового мистецтва", "Ландшафтна графіка", "Адаптація та реставрація історичних парків і території об'єктів культурної спадщини", "Проєктування та управління об'єктами курортно-рекреаційних і природно-заповідних територій", "Методичні основи виявлення та формування естетичних та інформативних якостей паркових об'єктів"

Електронні навчальні курси

Підготувала та атестувала ЕНК "КР_Основи ландшафтного проєктування"

Наукові досягнення студентів

1. Керівництво студенткою (Антоновою А. О. гр. МСПГ 2020-1) на Всеукраїнському конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Садово-паркове господарство», тема «Сезонна мінливість колориту весняних пейзажів саду ім. Т. Г. Шевченка в м. Харкові», диплом ІІІ ступеня, 2021 р.

2.Керівництво студенткою (Камінською М. О.) на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Будівництво та архітектура», тема «Формування ландшафту для самовдосконалення особистості на прикладі території парку «Нивки» (східна частина) у м. Києві», диплом ІІ ступеня, 2017 р.