Врублевська-Місюна Катерина Миколаївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ОСОБИСТІ ДАНІ

ПІБ

Врублевська-Місюна Катерина Миколаївна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Старший викладач кафедри правового забезпечення господарської діяльності, кандидат юридичних наук

Освіта

У 2015 році закінчила Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, здобула ступінь магістра за спеціальністю «правознавство», здобула кваліфікацію юрист Диплом М15 № 012745.

Місце роботи

З 21.01.2018 – до цього часу – старший викладач кафедри «Правового забезпечення господарської діяльності» Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Професійний досвід

Стаж науково-педагогічної (наукової та науково-педагогічної роботи – для наукових працівників) роботи у вищих навчальних закладах – 2 роки 10 місяців.

Тема дисертації

Правові форми інноваційного інвестування

Контакти

E-mail:

Kateryna.VrublevskaMisiuna@kname.edu.ua

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова школа

Керівництво аспірантами/докторантами

Аспіранти/пошукувачі
Докторанти/здобувачі

Захищені доктори наук

Захищені кандидати наук

Друковані публікації

Статті

Тези до конференцій

Підручники, посібники

Методичні матеріали

Електронні публікації

Статті

1. European Journal of Sustainable Development 2020 №9 (1) Anna Liubchych, Olena Savchuk, Kateryna Vrublevska-Misiuna Legal Forest Management Problems: EU Experience p. 205-219 https://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/977/974 2. Любчич А. М., Врублевська-Місюна К. М. Деякі аспекти становлення та розвитку соціального підприємництва Право та інноваційне суспільство: електрон. наук. вид. 2021. №1 (16). URL: http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2021/06/Liubchych_Vrublevska-Misiuna16.pdf

3. Токарєва К. О. Врублевська-Місюна К. М. Правове регулювання туристичної галузі в умовах розвитку економіки індустрії 4.0 Право та інновації. 2021. №2 (34). С.111-116 http://www.pti.org.ua/index.php/ndipzir/article/download/708/598/

Тези до конференцій

Підручники, посібники

Методичні матеріали

1. Робоча програма з навчальної дисципліни «Трудове право» для студентів спеціальності 193 Геодезія та землеустрій, 2021 https://ekt.kname.edu.ua/images/OPP/OP_051_ME_2021.pdf 2. Врублевська-Місюна К. М. Екологічне право: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету. Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 122 с. http://eprints.kname.edu.ua/58234/ 3. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання контрольних робіт із навчальної дисципліни «Екологічне право» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : К. М. Врублевська-Місюна. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 43 с. https://eprints.kname.edu.ua/53798/

Профілі у наукометричних базах

https://scholar.google.com.ua/citations?user=dMtoam4AAAAJ&hl=ru

https://app.webofknowledge.com/author/record/40765942

Індекси цитування

Індекс Гірша 2

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Участь у міжнародних та державних проектах

Участь у міжнародних конференціях та форумах

Професійна сертифікація

Підвищення кваліфікації

Гранти та стажування

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні дисципліни

Список дисциплін

Теорія і практика правозастосування (Бакалавр; усі спеціальності; Денна)

Право ( Адм., Труд., Госп.) (Бакалавр; 073 Менеджмент; Денна)

Трудове право (Бакалавр; 263 Цивільна безпека; 275 Транспортні технології; Денна)

Господарське право (Бакалавр; 073 Менеджмент; Денна)

Екологічне право (Бакалавр; 206 Садово-паркове господарство; Денна)

Електронні навчальні курси

Екологічне право https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=1748

Наукові, творчі та спортивні досягнення студентів

Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях

Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях


НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова школа

Керівництво аспірантами/докторантами

Аспіранти/пошукувачі
Докторанти/здобувачі

Захищені доктори наук

Захищені кандидати наук

Друковані публікації

Статті

Тези до конференцій

Підручники, посібники

Методичні матеріали

Електронні публікації

Статті

Тези до конференцій

Підручники, посібники

Методичні матеріали

Профілі у наукометричних базах

https://scholar.google.com.ua/citations?user=dMtoam4AAAAJ&hl=ru

https://app.webofknowledge.com/author/record/40765942

====Індекси цитування==== індекс Гірша 2

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Участь у міжнародних та державних проектах

Участь у міжнародних конференціях та форумах

Професійна сертифікація

Підвищення кваліфікації

Гранти та стажування

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні дисципліни

Список дисциплін

Електронні навчальні курси

Наукові, творчі та спортивні досягнення студентів

Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях

Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях