Бокатова Маргарита Ігорівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Бокатова Маргарита Ігорівна


ОСОБИСТІ ДАНІ

ПІБ

Бокатова Маргарита Ігорівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Зав. лаб.,асистент кафедри Охорони праці та безпеки життєдіяльності

Технічний секретар приймальної комісії ХНУМГ ім. О.М. Бекетова

Освіта

У 2021 році закінчила Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова та здобула кваліфікацію магіста з цивільної безпеки за спеціальністю «Охорона праці»


Місце роботи

З вересня 2010 року – до цього часу – працюю на кафедрі «Охорони праці та безпеки життєдіяльності» Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Професійний досвід

Стаж науково-педагогічної (наукової та науково-педагогічної роботи – для наукових працівників) роботи у вищих навчальних закладах – 7 роки.

Тема дисертації

Контакти

E-mail:

Marharyta.Bokatova@kname.edu.ua


Microsoft Teams: Бокатова Маргарита Ігорівна

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова школа

Керівництво аспірантами/докторантами

Аспіранти/пошукувачі
Докторанти/здобувачі

Захищені доктори наук

Захищені кандидати наук

Друковані публікації

Статті

https://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/article/download/865/806 https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/4882

Тези до конференцій

Бокатова М.І. Аналіз дії шкідливих речовин на організм працівника при виготовленні поліетилену / Матеріали ХІV Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції «Сталий розвиток міст» (86-а студентська науково-технічна конференція ХНУМГ ім. О.М. Бекетова), 23-25 квітня 2021 р., Харків. - С. 125 - 126

Підручники, посібники

Методичні матеріали

http://eprints.kname.edu.ua/38966/

Електронні публікації

Профілі у наукометричних базах

Бокатова Маргарита Ігорівна

Індекси цитування

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Участь у міжнародних та державних проектах

Участь у міжнародних конференціях та форумах

Професійна сертифікація

Підвищення кваліфікації

Гранти та стажування

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні дисципліни

Список дисциплін

«Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» «Охорона праці в галузі та цивільний захист»

Електронні навчальні курси

Наукові, творчі та спортивні досягнення студентів

Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях

Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях