Божко Володимир В'ячеславович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку

[[]]

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Божко Володимир В'ячеславович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності, Начальник Харківської філії Державного науково-дослідного центру залізничного транспорту України


Освіта

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2004 р., «Електричний транспорт», інженер-електромеханік


Професійний досвід

Науковий ступень за спеціальністю …, вчене звання Посада назва кафедри

Місце роботи

доцент кафедри Охорони праці та безпеки життєдіяльності Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Тема: «Стабілізуючі перетворювальні агрегати вольтододаткового типу підвищеної ефективності для тягового електропостачання постійного струму електрифікованих залізниць»

Адреса електронної пошти

volodymyr.bozhko@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

1. Система активной фильтрации преобразовательного агрегата тяговой подстанции электрифицированной дороги постоянного тока// Гірнича електромеханіка та автоматика. – Науково-технічний збірник НГУ, Вип. 87 – 2011, С. 54-62.
2. Стабілізуючі тягові перетворювальні агрегати з системою активної фільтрації для електропостачання тягових мереж постійного струму швидкісних магістралей// Залізничний транспорт України. Київ, 2011. – №6, - C. 26 – 31.
3. Божко В.В. Підвищення якості напруги та її регулювання на струмоприймачах електрорухомого складу залізниць України за допомогою ШІМ регульованих перетворювачів / Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Вип. №41(1150). - Харків, 2012. - С. 3-7


Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до наукометричних баз

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Назва, номер, рік

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2015

Статистика цитування

399

188

h-індекс

9

6

i10-індекс

8

5

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Внести дані

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

[[]]

Отримання грантів, премій, стипендій

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Назва

Назва закладу

Місто, Країна

Дата

[[]]

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Основи електробезпеки

Бакалавр

ОПР

Денна/Заочна

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу