Баржина Алла Віталіївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Баржина Алла Віталіївна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

сумісник з погодинною оплатою асистент кафедри Управління проектами в міському господарстві і будівництві

Освіта

Харківська національна академія міського господарства 2005 г. Магістр екології і охорони навколишнього середовища; викладач ВНЗ.

Харківська національна академія міського господарства 2009 г. Спеціаліст з економіки підприємства.

Професійний досвід

Місце роботи

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Адреса електронної пошти

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

Баржина, А.В. (2018) ЭФФЕКТ ДЕКАПЛИНГА КАК ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. Економіка та суспільство (16). С. 606-611.

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації: довгострокове без відриву від виробництва в обсязі 150 академічних годин в Національному технічному університеті "Харківський політехнічний інститут" на кафедрі стратегічного управління з 28.11.2018 по 28.05.2019 відповідно до наказу № 2511С від 27.11.2018 по темі «Державно-приватне партнерство: адміністрування та стратегічне управління»

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Мущинська, Н.Ю., Косенко, Н.В., Баржина, А.В. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування (управління персоналом)» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент).

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Менеджмент

Бакалавр

облік і аудит, економіка підриємства, фінансово-економічна безпека

Денна

Менеджмент і адміністрування (Управління інноваціями)

бакалавр

менеджмент

Денна, заочна

Розроблені електронні навчальні курси