Атинян Армен Овікович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку


ОСОБИСТІ ДАНІ

Атинян Армен Овікович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів

Освіта

У 2005 році закінчив Харківську державну академію міського господарства за спеціальністю "Міське будівництво та господарство" та здобув кваліфікацію магістра міського будівництва та господарства. Диплом ХА № 27357860.

У 2019 році закінчив Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова за спеціальністю "Економіка" та здобув кваліфікацію магістра економіки підприємств. Диплом М19 № 126642.

У 2015 році отримав науковий ступінь кандидата технічних наук. Диплом ДК №030028.

У 2018 році присвоєно вчене звання Доцента кафедри технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів. Атестат АД № 000929.

Місце роботи

З 2017 року – до цього часу – доцент кафедри «Технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів» Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Професійний досвід

Стаж науково-педагогічної (наукової та науково-педагогічної роботи – для наукових працівників) роботи у вищих навчальних закладах – 16 років.

Тема дисертації

Вдосконалення технології отримання спученого вермікуліта з метою зниження енерговитрат

Контакти

E-mail:

Armen.Atynyan@kname.edu.ua

Viber, Telegram: +38093 96 555 62

Microsoft Teams: Атинян Армен

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова школа

Вдосконалення технологій отримання енергозберігаючих матерыалів

Керівництво аспірантами/докторантами

Аспіранти/пошукувачі
Докторанти/здобувачі

Захищені доктори наук

Захищені кандидати наук

Буханова Катерина Сергіївна

Друковані публікації

Статті

Anti-Corrosion Methods and Materials Volume 68 Issue 5 Protection of railway infrastructure objects against electrical corrosion. P 68-78.

Тези до конференцій

Збірник тез доповідей Актуальні питання мостового господарства та шляхи його покращення 1 міжнародна науково-практична конференція ім. П.М. Коваля "Досвід використання ПрАТ «Альпсервіс» новітніх матеріалів на прикладі відновлювального ремонту опорних конструкцій мосту через ріку Лопань". Запоріжжя С 21-22 2021р.

Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті 9-ї міжнародної науково-технічної конференції. " Модифікування наноматеріалами неогранічних в'яжучих та бетоних сумішей на їх основі"  Харків С 193-195.

"Алгоритм просторового зонування міського середовища з урахуванням потреб для шляхів сполучення великих міст" Харків С 20-22.

Підручники, посібники

Методичні матеріали

Електронні публікації

Статті

Studies of Applied Economics The Philosiphical fnalisis of the concept of postmodern reality. Monographic P 2-9.

Тези до конференцій

Підручники, посібники

Методичні матеріали

Профілі у наукометричних базах

Atynian Armen (WOS SCOPUS) Атинян Армен, Atynian Armen (Google Scholar)

Індекси цитування

3

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Участь у міжнародних та державних проектах

Участь у міжнародних конференціях та форумах

Актуальні питання мостового господарства та шляхи його покращення 1 міжнародна науково-практична конференція ім. П.М. Коваля Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті 9-ї міжнародної науково-технічної конференції

Професійна сертифікація

Підвищення кваліфікації

VARNA FREE UNIVERSITY "CHERNORIZETS HRABAR" TECHICAL SCIENS, Constraction and arcyitecture 180 hours Certificate № С-9761.

Гранти та стажування

VARNA FREE UNIVERSITY "CHERNORIZETS HRABAR" TECHICAL SCIENS Інновації в науці, виклики сучасності.

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні дисципліни

Список дисциплін

Зведення і монтаж будівель і споруд

Електронні навчальні курси

Зведення і монтаж будівель і споруд (англ.)

Наукові, творчі та спортивні досягнення студентів

Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях

Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях