Іванов Олександр Миколайович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Усачова Олена Юріївна


доцент, канд.арх. кафедри "Основ архітектурного проектування"

ПІБ

Іванов Олександр Миколайович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Освіта

вища- Харківський інститут інженерів комунального будівництва, 1979-1984 р.. архітектура.

Місце роботи

- старший викладач кафедр Образотворчого мистецтва та дизайна

Професійний досвід

1984 – 1991 р. - ведучий архітектор Головне архітектурно-планувальне управління м.Харківа 1994-1996 р. - головний радник відділу капітального будівництва Магістральної митниці Харківський обл. 1996-2005 р.- головний архітектор ТОВ "АРТ-лтд"

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Друковані публікації

Статті

1. УДК 72.01 ДО ПИТАННЯ ВЗАЄМОПРОНИКНЕННЯ НАУКИ І МИСТЕЦТВА В ТЕОРІЇ В ПЕРІОД ХIII ДО КІНЦЯ ХIV-ПОЧАТКУ XVII ст. 2. ЕСТЕТИЧНЕ ПІЗНАННЯ ЯК ОКРЕМА СТОРОНА МИСТЕЦТВА. 3. МИСТЕЦТВО ЯК ДОСЛІДЖЕННЯ ЕСТЕТИЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБРАЗУ. 4. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ, МОДЕЛІ ТА СИМВОЛУ У МИСТЕЦТВІ. 5. ПРИНЦИПИ І ЗАСОБИ КОМПОЗИЦІЇ В СУЧАСНІЙ АРХАТЕРКТУРІ.

Методичні матеріали

1.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занятьта самостійної роботи з навчальної дисципліни «ТЕХНІКИ ГРАФІКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ» (для здобувачів першого(бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання спеціальності 023– Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація). 2021р.

2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занять і виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни ««РИСУНОК, ЖИВОПИС, СКУЛЬПТУРА»» (ГІПСОВА ГОЛОВА) (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання спеціальностей 191– Архітектура та містобудування, 022 – Дизайн, 023 – Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація). 2020р.

3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занять і виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «РИСУНОК.ЖИВОПИС.СКУЛЬПТУРА» (Натюрморт, гризайль) (для студентів 1 курсу денної і заочної форминавчання спеціальностей191Архітектура та містобудування, 022Дизайн, 023Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація). 2020р.

Електронні публікації

Статті

Тези до конференцій

1. МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ХУДОЖНІХ ПРЕДМЕТІВ.2020р. 2. ОБРАЗОТВОРЧІ І НЕОБРАЗОТВОРЧІ МОВИ В МИСТЕЦТВІ. БУДОВА ХУДОЖНІХ ПРЕДМЕТІВ.2021р. 3. ЕМОЦІЙНИЙ СТЕРЖЕНЬ ХУДОЖНЬОГО СПРИЙНЯТТЯ. 2021р.

Підручники, посібники

Методичні матеріали

1.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занятьта самостійної роботи з навчальної дисципліни «ТЕХНІКИ ГРАФІКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ» (для здобувачів першого(бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання спеціальності 023– Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація). 2021р.

2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занять і виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни ««РИСУНОК, ЖИВОПИС, СКУЛЬПТУРА»» (ГІПСОВА ГОЛОВА) (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання спеціальностей 191– Архітектура та містобудування, 022 – Дизайн, 023 – Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація). 2020р.

3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занять і виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «РИСУНОК.ЖИВОПИС.СКУЛЬПТУРА» (Натюрморт, гризайль) (для студентів 1 курсу денної і заочної форминавчання спеціальностей191Архітектура та містобудування, 022Дизайн, 023Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація). 2020р.

Профілі у наукометричних базах

Індекси цитування

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Участь у міжнародних та державних проектах

Участь у міжнародних конференціях та форумах

Професійна сертифікація

Підвищення кваліфікації

з 30 жовтня 2017 р. по 27 листопада 2017 р. Харківська організація Національної спілки художників України, за темою «Українська графіка в комунікативному просторі сучасності», наказ № 901-02 від 27.10.2017

Гранти та стажування

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Назви дисципліни: РЖС - гр.А 2020-1, гр.А 2019-4р, гр. А 2021-3.
         Рисунок та пластична анатомія - гр.ОМ 2020-1.
         Рисунок та техніки акварелі - гр.СПГ 2021-1.
         Техніки графіки та технології графічних матеріалів - гр.ОМ 2019-1.
         РЖС для дизайну: гр.Д 2020-1, Д 2020-2.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова школа

Керівництво аспірантами/докторантами

Аспіранти/пошукувачі
Докторанти/здобувачі

Захищені доктори наук

Захищені кандидати наук

Друковані публікації

Статті

Тези до конференцій

Підручники, посібники

Методичні матеріали

Електронні публікації

Статті

Тези до конференцій

Підручники, посібники

Методичні матеріали

Профілі у наукометричних базах

Індекси цитування

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Участь у міжнародних та державних проектах

Участь у міжнародних конференціях та форумах

Професійна сертифікація

Підвищення кваліфікації

Гранти та стажування

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні дисципліни

Список дисциплін

Електронні навчальні курси

Наукові, творчі та спортивні досягнення студентів

Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях

Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях