Evgen.Kravchuk

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

Кравчук Євген Володимирович

Старший викладач

Спеціаліст - Інженер-менеджер в спорті

Магістр - Олімпійський професійний спорт

Професійний досвід

2003-2015 рр. - викладач кафедри фізичного виховання та спорту Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

2015 р. по теперішній час - старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

Кафедра Фізчиного виховання та спорту

Теми дисертацій

Адреса електронної пошти

Evgen.Kravchuk@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

У 2021 році надруковано дві статті у фаховому науковому виданні категорія "Б"-"Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах": 1)Критерії та рівні сформованості готовності самбістів-ветеранів до змагальної діяльності. Випуск 78, стор. 74-80 (6 друк аркушів). 2)Перспективи впровадження у систему підготовки одноборців бінарних навчально-тренувальних занять. Випуск 79 стор. 84-90 (6 друк. аркушів).

Статті у збірниках наукових праць

Публікація у збірнику наукових праць "Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах" №69/2020. РОЗВИТОК ТА УДОСКОНАЛЕННЯ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ СТРУКТУРНОЇ МОДЕЛІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Старший викладач кафедри Фізичного виховання та спорту

Підручники, навчальні посібники

Спеціальна фізична підготовка волейболістів: навчальний посібник / Д.О. Безкоровайний,О.Л. Морозовський О.І Четчикова, Є.В. Кравчук; Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2020. - 142 с. Спеціальна фізична підготовка волейболістів: навчальний посібник / О.Л. Морозовський, Д.О. Безкоровайний, О.І Четчикова, Є.В. Кравчук; Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2021. - 128 с.

Навчально-методичні матеріали

1. Удосконалення бросків в баскетболі. Методичні вказівки. Харків. ХНАМГ. 2009.

2. Методичні вказівки та нормативні положення правил безпеки під час занять з фізичного виховання й спорту. Харків. ХНАМГ. 2010.

3. Методика підвищення ефективності активних форм захисних дій у сучасному баскетболі. Методичні вказівки. Харків. ХНАМГ. 2014.

4. Модуль-рейтингова оцінка знань «Модуль: баскетбол». Методичні вказівки. Харків. ХНАМГ. 2014.

5. Техніко-тактична підготовка баскетболістів. Методичні вказівки. Харків. ХНАМГ. 2018.

6. Методичні вказівки та завдання до практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (організація та проведення навчально – тренувального процесу з баскетболу). Для всіх освітніх програм університету. Харків. ХНАМГ. 2018.

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси