Шипулін Володимир Дмитрович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку


ОСОБИСТІ ДАНІ

ПІБ

ШИПУЛІН ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Професор, доцент, кандидат технічних наук, Почесне звання «Заслужений працівник вищої школи Української РСР» (1980 р.) Нагрудний знак «Відмінник освіти» (2017 р.) Грамота Харківського обласного комітету працівників освіти 1971 р.). Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2004 р.) Почесна грамота Харківської міської ради (2013 р.) Грамота Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (2016 р.) Почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації (2020 р.)

Освіта

У 1955–1960 рр. навчався на факультеті інженерів землевпорядкування Харківського сільськогосподарського інституту імені В. В. Докучаєва. У 1960 р отримав спеціальність «інженер-землевпорядник». У 1963 р. – поступив до аспірантури Харківського інституту інженерів комунального будівництва (ХІІКБ) за спеціальністю «Геодезія». У 1966 р. представив кандидатську дисертацію за темою «Питання математичної обробки і точності просторової трилатерації». 1967 р. – присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю «Геодезія» рішенням Вченої Ради Ленінградського гірничого інституту ім. Г.В.Плеханова. 1969 р. – отримав вчене звання доцента кафедри Геодезія.

Місце роботи

З 1971 р. очолював кафедру геодезії ХІІКБ, 1995–2000 рр.- кафедру геодезії і геоінформаційних технологій ХДАМГ, 2000–2007 рр.- кафедру геоінформаційних систем і геодезії ХНУМГ. З 2007 р. – професор кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем.

Професійний досвід

1960–1963 рр. – працював у відділі інженерних досліджень інституту «Укрдіпромаш» на посадах техніка-геодезиста, інженера-геодезиста, старшого інженера-геодезиста. З 1966 р. ст. викладач кафедри геодезії ХІІКБ У 1975–76 рр. розпочав впровадження в навчальний процес кафедри і геодезичне виробництво засобів електронних обчислювань З 1987–88 рр. започаткував напрям наукових досліджень кафедри – «Системні дослідження в області геодезії і геоінформатики», Був ініціатором впровадження в навчальний процес геоинформаційних технологій і систем (проекти 1991, 1996, 2001 рр.) і відкриття у 2002 р. підготовки фахівців спеціальності «Геоінформаційні системи і технології». У 2014–2018 рр. обґрунтував напрям подальшого розвитку кафедри «Питання розробки і створення системи земельного адміністрування».

Тема дисертації

У 1966 р. представив кандидатську дисертацію за темою «Питання математичної обробки і точності просторової трилатерації».

Контакти

E-mail: Volodimir.Shipulin@kname.edu.ua

vshypulin@yahoo.com

vshypulin236@gmail.com


tеl. +38 096 619 27 24

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова школа

Керівництво аспірантами/докторантами

Аспіранти/пошукувачі

Штерндок Ернест Сергійович

Головачев Віталій Вікторович

Докторанти/здобувачі

Захищені доктори наук

Захищені кандидати наук

Штерндок Ернест Сергійович. Дисертація на тему «Моделювання впливу просторових факторів на оцінку та використання земель мегаполісу» (ДК № 047493, 2018 р.), спеціальність 05.24.04 – кадастр і моніторинг земель), наказ МОН № 480 від 16.05.2018 року.

Друковані публікації

Статті

1. Новый тип стенного полигонометрического знака / В. Д. Шипулин // Инженерная геодезия : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев, 1965. – Вып. 1. – *

2. Точность положения в пространстве геодезического пункта, определённого длинами сторон / В. Д. Шипулин // Геодезия и аэрофотосъёмка. – 1965. – № 6. – *. – (Известия высших учебных заведений).

3. Исследование точности определения положения пространственной линейной засечкой / В. Д. Шипулин // Научная конференция Харьковского сельскохозяйственного института. – Харьков, 1966. – Вып. 7. – *

4. К вопросу о векторном и тензорном предоставлении уравновешивания геодезических измерений / В. Д. Шипулин // Геодезия, картография и аэрофотосъёмка: межвед. респ. науч.-техн. сб. / Львов. политехн. ин-т. – Львов : ЛПИ, 1966. – Вып. 4. – С. 66–70. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://science.lpnu.ua/uk/istcgcap/vsi-vypusky/vypusk-4-1966/do-pytannyapro-vektornogo-i-tenzornogo-predstavlennya, свободный).

5. Ошибка направления линии в трёхмерном пространстве / В. Д. Шипулин // Геодезия, картография и аэрофотосъёмка : межвед. респ. науч.-техн. сб. / Львов. политехн. ин-т. – Львов : ЛПИ, 1966. – Вып. 5. – С. 106–108. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://science.lpnu.ua/uk/istcgcap/vsi-vypusky/vypusk-5-1966/pomylka-napryamkuliniyi-v-tryvymirnomu-prostori, свободный).

6. Решение пространственной линейной засечки / В. Д. Шипулин // Инженерная геодезия : респ. межвед. науч.-техн. сб. / Киев. ин-т стр-ва и архит. – Киев, 1966. – Вып. 2. – *

7. Вопросы математической обработки и точности пространственной трилатерации : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Шипулин Владимир Дмитриевич ; Ленингр. горный ин-т. – Л. (РФ), 1967. – 20 с.

8. Геометрический метод оценки точности функций измеренных величин / В. Д. Шипулин // Геодезия и аэрофотосъёмка. – 1967. – № 2. – *. – (Известия высших учебных заведений).

9. Вопросы точности пространственной трилатерации / В. Д. Шипулин // Материалы докладов международной геодезической конференции, Братислава (Словакия), 1968 г. – Братислава (Словакия), 1968. – *

10. Определение экстремальных значений ошибок координат точки в трёхмерном пространстве / В. Д. Шипулин // Инженерная геодезия : респ. межвед. науч.-техн. сб. / Киев. ин-т стр-ва и архит. – Киев, 1968. – Вып. 5. – * 15. Работа с картой : рабочая прогр. / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост.: В. Д. Шипулин, Н. С. Шевчун, В. А. Ладейщикова. – Харьков : ХИИКС, 1968. – 7 с.

11. Учёт влияния ошибок исходных данных при оценке точности трилатерации / В. Д. Шипулин // Геодезия и аэрофотосъёмка. – 1968. – № 4. – *. – (Известия высших учебных заведений).

12. Влияние каждого из измерений геодезической сети на точность положения пунктов / В. Д. Шипулин // Геодезия, картография и аэрофотосъёмка : межвед. респ. науч.-техн. сб. / Львов. политехн. ин-т. – Львов : ЛПИ, 1969. – Вып. 10. – С. 75–79. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://science.lpnu.ua/uk/istcgcap/vsi-vypusky/vypusk-10-1969/vplyvkozhnogo-z-vymiriv-geodezychnoyi-merezhi-na-tochnist, свободный).

13. Развитие представлений о тензоре квадратов ошибок совокупности зависимых величин / В. Д. Шипулин // Геодезия, картография и аэрофотосъёмка : межвед. респ. науч.-техн. сб. / Львов. политехн. ин-т. – Львов : ЛПИ, 1969. – Вып. 8. – С. 84–90. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://science.lpnu.ua/uk/istcgcap/vsi-vypusky/vypusk-8- 1969/rozvytok-ideyi-pro-tenzor-kvadrativ-pomylok-sukupnosti-zalezhnyh, свободный).

14. Тензорная форма уравнивания и оценки точности условных измерений / В. Д. Шипулин // Инженерная геодезия : респ. межвед. науч.-техн. сб. / Киев. ин-т стр-ва и архит. – Киев, 1969. – Вып. 6. – *

15. Уравнивание геодезических сетей с учётом ошибок исходных данных / В. Д. Шипулин // Геодезия, картография и аэрофотосъёмка : межвед. респ. науч.-техн. сб. / Львов. политехн. ин-т. – Львов : ЛПИ, 1970. – Вып. 12. – С. 88– 95. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://science.lpnu.ua/uk/istcgcap/vsi-vypusky/vypusk-12-1970/vrivnovazhennyageodezychnyh-merezh-z-urahuvannyam-pomylok, свободный).

16. Вид условных уравнений в геодезических сетях, уравниваемых с учётом ошибок исходных данных / В. Д. Шипулин // Геодезия, картография и аэрофотосъёмка : межвед. респ. науч.-техн. сб. / Львов. политехн. ин-т. – Львов : ЛПИ, 1971. – Вып. 14. – С. 92–100. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://science.lpnu.ua/uk/istcgcap/vsi-vypusky/vypusk14-1971/vyd-umovnyh-rivnyan-v-geodezychnyh-merezhah-vrivnovazhenyh-z, свободный).

17. Метод последовательного уравнивания геодезических сетей / В. Д. Шипулин // Инженерная геодезия : респ. межвед. науч.-техн. сб. / Киев. ин-т стр-ва и архит. – Киев, 1972. – Вып. 10. – *

18. Об уравнивании наращиваемых геодезических сетей способом необходимых неизвестных / В. Д. Шипулин // Геодезия, картография и аэрофотосъёмка : межвед. респ. науч.-техн. сб. / Львов. политехн. ин-т. – Львов : ЛПИ, 1973. – Вып. 17. – С. 86–88. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://science.lpnu.ua/uk/istcgcap/vsi-vypusky/vypusk-17-1973/provrivnovazhennya-naroshchuvanyh-geodezychnyh-merezh-sposobom, свободный).

19. Решение прямой и обратной геодезических задач на ЭВМ «Проминь» : рабочая прогр. / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост. В. Д. Шипулин. – Харьков : ХИИКС, 1975. – 10 с.

20. Средняя квадратическая ошибка единицы веса при последовательном уравнивании геодезических сетей / В. Д. Шипулин // Инженерная геодезия : респ. межвед. науч.-техн. сб. / Киев. ин-т стр-ва и архит. – Киев, 1976. – Вып. 19. – *

21. Влияние соотношения точности измеренных и исходных величин на сдвиг конечной точки ряда триангуляции / В. Д. Шипулин, И. В. Журавель // Исследования по геодезии и картографии : труды Харьков. с.-х. ин-та. – Харьков, 1977. – Т. 244. – С. 32–38.

22. Геодезические построения физических величин и их общая технология / В. Д. Шипулин // Материалы всесоюзной конференции : сб. науч. трудов НИИПГ, Новосибирск (РФ), 1987 г. – М. (РФ), 1987. – *

23. Термины и определения инженерной геодезии : метод. указания для иностр. студ. 1–2 курсов строит. спец. / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост.: В. Д. Шипулин, Л. К. Войславский. – Харьков : ХИИКС, 1987. – 75 с.

24. Структурная модель геодезии / В. Д. Шипулин // Геодезия : межвуз. сб. науч. тр. / Новосибир. ин-т инж. геодезии, аэрофотосъёмки и картографии. – Новосибирск (РФ), 1988. – *

25. О содержании и структуре данных городского банка топографогеодезической информации / В. Д. Шипулин, Л. К. Войславский // Топографогеодезическое обеспечение городов : сб. науч. тр. / Науч.-исслед. ин-т приклад. геодезии. – М. (РФ), 1989. – *

26. Принципы классификации топографических объектов / В. Д. Шипулин, Л. К. Войславский // Топографо-геодезическое обеспечение городов : сб. науч. тр. / Науч.-исслед. ин-т приклад. геодезии. – М. (РФ), 1989. – *

27. Отношения банков топографо-геодезической информации и кадастровых данных. Научно-технические достижения и передовой опыт в топографо-геодезическом и картографическом производстве / В. Д. Шипулин // Информационный сборник Научно-исследовательского института прикладной геодезии. – М. (РФ), 1990. – Вып. 7. – С. 14–15.

28. К проблеме информационной совместимости взаимодействующих информационных систем городского хозяйства / В. Д. Шипулин // Автоматизированные системы управления : тр. всесоюз. конф., Москва (РФ), 1991 г. – М. (РФ), 1991. – *

29. Система объектов геодезии / В. Д. Шипулин // Сборник научных трудов / Науч.-исслед. ин-т приклад. геодезии. – М. (РФ), 1991. – *

30. Геоинформационные системы как инструмент городского управления / В. Д. Шипулин // Харьков – ХХІ век : тез. докл. гор. науч.-практ. конф. по вопросам перспектив развития г. Харькова, Харьков, 22–23 июня 1993 г. / Харьков. гор. совет нар. депутатов, Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва. – Харьков : ХИИГХ, 1993. – С. 10–12.

31. Современные технологии градостроительного проектирования / Ю. Т. Лупан, В. Д. Шипулин // Повышение эффективности и надёжности систем городского хозяйства : сб. науч. тр. / Мин-во образ. Украины, Ин-т сист. исслед. образ., Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 1994. – С. 58–60.

32. Структура даних та класифікатори земельної інформаційної системи міста / В. Д. Шипулін // Проблеми створення державного земельного кадастру та інвентаризації земель в Україні : тези доп. конф., Київ, 11–13 жовтня 1994 р. – Київ, 1994. – С. 11.

33. Эксплуатационная надёжность строительных конструкций – основа долговечности зданий / В. И. Гринь, Ю. Т. Лупан, В. А. Чеботарёв, В. Д. Шипулин // Коммунальное хозяйство городов : респ. межвед. науч.-техн. сб. / Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 1994. – Вып. 3. – С. 54–59.

34. Геоинформационные системы – основа социального управления / В. Д. Шипулин, Ю. Л. Воробьёв // Технологии социального управления : материалы междунар. науч.-практ. конф., Белгород (РФ), 21–22 апреля 1995 г. – Белгород (РФ), 1995. – С. 55–56. 35. Системне визначення геодезії / В. Д. Шипулін // Вісник геодезії та картографії. – 1995. – № 3. – *

36. Проект внедрения в учебный процесс академии геоинформационных технологий и систем / В. Д. Шипулин, Н. П. Пан. – Харьков : [б. и.], 1996. – 5 с.

37. Системные основы интеграции государственного земельного кадастра и геоинформационной системы / В. Д. Шипулин // ГИС в управлении территориальным развитием : материалы междунар. конф., Ялта (АР Крым), 24–28 мая 1999 г. – Ялта (АР Крым), 1999. – *

38. Геоинформационная система денежной оценки земель города Харькова на базе ArcView, Extention / В. Д. Шипулин // Геоинформационные технологии в управлении территориальным развитием : материалы III междунар. конф., Ялта (АР Крым), 29 мая – 3 июня 2000 г. – Ялта (АР Крым), 2000. – *

39. Пространственные модели инженерной инфраструктуры / В. Д. Шипулин // ГИС в управлении территориями : материалы междунар. конф., Жёлтые Воды (Днепропетровск. обл.), 2000 г. – Жёлтые Воды (Днепропетровск. обл.), 2000. – *

40. Городской проект» и геоинформационные технологии / В. Д. Шипулин // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2001. – Вып. 32. – С. 14–18. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/4770/, свободный).

41. Концепция ГИС-образования / В. Д. Шипулин // Геоинформационные технологии в управлении территориальным развитием : материалы IV междунар. конф., Ялта (АР Крым), 28 мая – 1 июня 2001 г. – Ялта (АР Крым), 2001. – *

42. Проект развития ГИС-образования в академии / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва ; сост. В. Д. Шипулин. – Харьков : ХГАГХ, 2001. – 16 с.

43. Геоінформаційна система інтегральної грошової оцінки земель м. Харкова / В. Д. Шипулін // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2002. – Вып. 36. – С. 354–357. – (Серия: Архитектура и технические науки). – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/4452/, вільний).

44. Применение ГИС-технологий при разработке мероприятий инженерной защиты территории от подтопления / В. Д. Шипулин, В. Г. Таранов, Е. А. Салтовец // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2002. – Вып. 45. – С. 138–141. – (Серия: Технические науки и архитектура). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/3334/, свободный).

45. Анализ плотности населения средствами ГИС / В. Д. Шипулин // Геоинформационные технологии в управлении территориальным развитием : материалы VI междунар. конф. пользователей ESRI, Ялта (АР Крым), май 2003 г. – Ялта (АР Крым), 2003. – *

46. Оптимизация использования территориальных ресурсов мегаполиса Харькова путём создания единого информационного поля / В. Т. Семёнов, В. Д. Шипулин, Н. Э. Штомпель // Коммунальное хозяйство городов : науч.- техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2003. – Вып. 49. – С. 230–234. – (Серия: Технические науки и архитектура). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/2946/, свободный).

47. Подтопление и пример инженерной защиты присклонной территории / В. Г. Таранов, В. Д. Шипулин, В. И. Никитенко, Е. А. Салтовец // Городские агломерации на оползневых территориях : материалы междунар. науч. конф., Волгоград (РФ), 15–17 октября 2003 г. / Волгоград. гос. архит.-строит. акад. – Волгоград (РФ), 2003. – С. 102–107.

48. Автоматизація об’єднання оцінних районів у економіко-планувальні зони / С. Г. Могильний, В. Д. Шипулін, М. Г. Кривобоков // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : зб. наук. праць Захід. Геодез. Тов-ва. – Львів, 2004. – С. 328–333.

49. Анализ распределения плотности населения крупнейшего города средствами ГИС / Ю. Н. Палеха, В. Д. Шипулин // Учёные записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. – Симферополь (АР Крым), 2004. – Т. 17 (56), № 2. – С. 46–49. – (Серия: География).

50. Використання геоінформаційних систем для дослідження історії районів Харкова / Н. П. Тріпутіна, В. Д. Шипулін, І. М. Патракеєв // Харкову – 350 років: історичні аспекти та погляд на сучасні проблеми : матеріали наук.- практ. конф., Харків, 20 квітня 2004 р. – Харків, 2004. – Ч. 1. – С. 33–40.

51. Использование ГИС-технологий для проведения диахронногенетического анализа территории г. Харькова / В. Д. Шипулин, Н. П. Трипутина, И. М. Патракеев // Коммунальное хозяйство городов : науч.- техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2004. – Вып. 57. – С. 267–276. – Посвящается 350-летию города Харькова. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/3813/, свободный).

52. Программа развития земельной реформы в г. Харькове / В. Д. Шипулин // VII конференция пользователей ESRI и Leica Geosystems в Украине : материалы междунар. конф., Ялта (АР Крым), 2004 г. – Ялта (АР Крым), 2004. – *

53. Геоінформаційні системи як могутній засіб удосконалення управління розвитком великого міста / В. Д. Шипулін, Н. П. Тріпутіна // Харківський регіон: пошук стратегії оптимального розвитку : матеріали наук.- практ. конф., Харків, 19 жовтня 2005 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2005. – С. 50–54.

54. Пілотний проект створення земельно-кадастрової муніципальної інформаційної системи міста Харкова / В. Д. Шипулин // VIII конференция пользователей ESRI и Leica Geosystems в Украине : материалы междунар. конф., Ялта (АР Крым), 2005 г. – Ялта (АР Крым), 2005. – *

55. Альманах музею. Історія кафедр Харківської національної академії міського господарства. Кафедра геоінформацiйних систем i геодезії : іст.-худож. часопис / [гол. ред. Т. П. Єлісеєва ; авт. іст. нарису: Н. П. Тріпутіна, В. Д. Шипулін ; упоряд.: О. М. Дудка, Т. О. Лобинцева] ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2006. – № 10. – 40 с.

56. З історії геодезичної освіти України: харківські сторінки / Н. П. Тріпутіна, В. Д. Шипулін, М. О. Білостоцький // Вісник геодезії та картографії. – 2006. – № 3. – С. 36–40.

57. Розвиток транспортної схеми міста на основі генерального плану / В. Т. Семенов, Е. І. Карпушин, В. Д. Шипулін [та ін.] // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2006. – Вып. 69. – С. 33–40. – (Серия: Технические науки и архитектура). – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/1560/, вільний).

58. Створення базового набору геопросторових даних / В. Д. Шипулін // XI конференция пользователей ESRI и Leica Geosystems в Украине : материалы междунар. конф., Ялта (АР Крым), 2006 г. – Ялта (АР Крим), 2006. – С. 123–126 ; Учёные записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. – Симферополь (АР Крым), 2006. – Т. 19 (58), № 2. – С. 151–156. – (Серия: География).

59. Термины и определения по геоинформатике и ГИС : [cловарь] для студ. днев. формы обуч. спец. «ГСТ», «ЭООС», «ГС», «ТГВ», «МО», «Т» / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва ; сост.: В. Д. Шипулин, И. М. Патракеев, А. А. Евдокимов. – Харьков : ХНАГХ, 2006. – 62 с.

60. Терміни й визначення з геоінформатики та ГІС : [словник] для студ. ден. форми навч. спец. «ЕОНС», «Містобудування», «ТВ», «МО», «Туризм» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: В. Д. Шипулін, І. М. Патракеєв, А. А. Євдокімов. – Харків : ХНАМГ, 2006. – 54 с.

61. Тривимірний міський і геоінформаційний простір / В. Д. Шипулін, І. М. Патракеєв, А. А. Євдокімов // Автоматизированные системы управления и приборы автоматики : науч.-техн. сб. – Харьков : ХНУРЭ, 2006. – № 138. – С. 31–34.

62. Анализ распределения транспортных средств в Харькове / В. Д. Шипулин, Е. С. Серединин, И. М. Патракеев // ArcReview: современные геоинформационные технологии. – 2007. – № 2 (41). – С. 9–10.

63. Визначення частки прибудинкової земельної ділянки для власників приміщень багатоквартирного будинку / В. Д. Шипулін // Землевпорядний вісник. – 2007. – № 2. – С. 37–38.

64. Використання аерофотозйомки для визначення цільності автотранспортних засобів / В. Д. Шипулін, І. М. Патракеєв, А. А. Євдокімов // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. – Харьков, 2007. – № 21. – С. 78–81.

65. З історії геодезичної освіти України: харківські сторінки / Н. П. Тріпутіна, В. Д. Шипулін, М. О. Білостоцький // Университет. – 2007. – № 3. – С. 67–75.

66. Распределение плотности автотранспортных средств по результатам аэрофотосъёмки / В. Д. Шипулин, И. М. Патракеев // Учёные записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. – Симферополь (АР Крым), 2007. – Т. 20 (59), № 1. – С. 217–221. – (Серия: География).

67. Трёхмерное городское геоинформационное пространство / В. Д. Шипулин, И. М., Патракеев, А. А. Евдокимов // Автоматизированные системы управления и приборы автоматики : всеукр. межвед. науч.-техн. сб. / Харьков. нац. ун-т радиоэлектроники. – Харьков, 2007. – Вып. 138. – С. 12.

68. Геоінформаційна система другої нормативної грошової оцінки земель міста Харкова / В. Д. Шипулін, В. Е. Лісицин, Ю. М. Палєха [та ін.] // ГИС в территориальном развитии : материалы междунар. конф., Ялта (АР Крым), 2008 г. – Ялта (АР Крым), 2008. – *

69. Використання геоінформаційних технологій для управління вищим навчальним закладом / В. Д. Шипулін, Д. В. Грабовець, А. А. Євдокімов, О. В. Постоєнко // Східно-Европейський журнал передових технологій. – 2009. – Т. 2, № 2 (38). – С. 67–69.

70. Геоінформаційна підтримка охорони історико-архітектурної спадщини міста / В. Д. Шипулін, Г. В. Новгородова // Східно-Европейський журнал передових технологій. – 2009. – Т. 2, № 2 (38). – С. 60–63.

71. ГІС-парадигма / В. Д. Шипулін // Вісник геодезії та картографії. – 2009. – № 5. – С. 36–41. 72. Кадастровая ГИС средствами Cadastral Editor / И. С. Григорьева, В. Д. Шипулин // Комп’ютерне проектування та технічний документообіг. – 2009. – № 3. – С. 28–30.

73. Оптимизация зон и сетей обслуживания дорог / В. Д. Шипулин, И. М. Патракеев // Компьютерное проектирование и технический документооборот. – 2009. – № 3. – С. 18–19.

74. Оптимізація мереж обслуговування доріг засобами ГІС-аналізу в Харкові / В. Д. Шипулін, І. М. Патракеєв // Учёные записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. – Симферополь (АР Крым), 2009. – Т. 22 (61), № 1. – С. 148–153. – (Серия: География).

75. Пілотний проект створення кадастрової ГІС засобами Cadastral Editor / В. Д. Шипулін, І. С. Грігор’єва, Е. В. Матвейчук // Учёные записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. – Симферополь (АР Крым), 2009. – Т. 22 (61), № 1. – С. 20–24. – (Серия: География).

76. Розробка підсистеми водопостачання геоінформаційної системи міста Куп’янська / А. Є. Мезиненко, В. Д. Шипулін // Східно-Европейський журнал передових технологій. – 2009. – Т. 2, № 3 (38). – С. 41–43. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/5918, вільний).

77. Геоінформаційна система для управління складним майновим комплексом вищого навчального закладу / О. В. Постоєнко, В. Д. Шипулін // Учёные записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. – Симферополь (АР Крым), 2010. – Т. 23 (62), № 2. – С. 242–251. – (Серия: География).

78. ГИС управляет вузом / В. Д. Шипулин, О. В. Постоенко // Комп’ютерне проектування та технічний документообіг. – 2010. – № 3. – С. 16–18.

79. Метод геоинформационного анализа состояния города Венеции в результате его регулярного подтопления / В. Д. Шипулин, Е. В. Онишко, А. С. Усатова // Геопросторові технології в сталому розвитку міст : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф., Харків, 16–17 листопада 2011 р. / [редкол.: І. М. Патракеєв, К. О. Метешкін, В. В. Умніцин та ін.] ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. – С. 26–27. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/30911/, вільний).

80. Моделирование речных бассейнов средствами ГИС / А. Ю. Кащавцева, В. Д. Шипулин / Учёные записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. – Симферополь (АР Крым), 2011. – Т. 24 (63), № 3. – С. 85–92. – (Серия: География).

81. Особливості створення містобудівного кадастру / В. Д. Шипулін, А. Ю. Кащавцева // Геопросторові технології в сталому розвитку міст : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф., Харків, 16–17 листопада 2011 р. / [редкол.: І. М. Патракеєв, К. О. Метешкін, В. В. Умніцин та ін.] ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. – С. 10–11. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/30894/, вільний).

82. Применение геоинформационных систем в городском электроосветительном хозяйстве / В. Д. Шипулин, А. В. Войтехович, В. А. Шмуля // Геопросторові технології в сталому розвитку міст : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф., Харків, 16–17 листопада 2011 р. / [редкол.: І. М. Патракеєв, К. О. Метешкін, В. В. Умніцин та ін.] ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. – С. 18–19. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/30900/, вільний).

83. Просторове моделювання кар’єру / Л. І. Меліка, В. Д. Шипулін // Учёные записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. – Симферополь (АР Крым), 2011. – Т. 24 (63), № 3. – С. 122–131. – (Серия: География).

84. Геоинформационное обеспечение местного территориального управления / А. В. Войтехович, С. А. Глушенков, В. Д. Шипулин [и др.] // Учёные записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. – Симферополь (АР Крым), 2012. – Т. 25 (64), № 1. – С. 28–37. – (Серия: География).

85. ГИС – реальный инструмент для муниципального управления / В. Д. Шипулин, И. М. Патракеев // Геопросторові технології в сталому розвитку міст : наук. статті та тези : для наук.-пед. працівників та аспірантів / [І. М. Патракеєв, В. Д. Шипулін, Н. П. Тріпутіна та ін.] ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2013. – С. 61–65.

86. ГІС-підтримка управління орендою нерухомого майна / В. Д. Шипулін, О. В. Білоконєва // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». – Харків, 2013. – Вип. 26 (999) : Нові рішення в сучасних технологіях. – С. 72–78.

87. Оптимизация зон и сетей обслуживания дорог средствами ГИС-анализа / В. Д. Шипулин, И. М. Патракеев // Геопросторові технології в сталому розвитку міст : наук. статті та тези : для наук.-пед. працівників та аспірантів / [І. М. Патракеєв, В. Д. Шипулін, Н. П. Тріпутіна та ін.] ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2013. – С. 73–80.

88. Распределение плотности автотранспортных средств по результатам аэрофотоснимков / В. Д. Шипулин, И. М. Патракеев // Геопросторові технології в сталому розвитку міст : наук. статті та тези : для наук.-пед. працівників та аспірантів / [І. М. Патракеєв, В. Д. Шипулін, Н. П. Тріпутіна та ін.] ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2013. – С. 81–87.

89. Інформаційно-комунікаційні технології у формуванні міського середовища : монографія / [В. Д. Шипулін, І. М. Патракеєв, В. А. Толстохатько та ін.] ; за ред. В. Т. Семенова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 213 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/38933/, вільний).

90. 3D-моделювання та аналіз міського середовища / К. В. Онішко, В. Д. Шипулін // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – Вип. 114. – С. 51–53. – (Серія: Технічні науки та архітектура). – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/view/subjects/Vipusk114.html, вільний).

91. Європейські стандарти земельного адміністрування для створення середовища сталого розвитку в Україні / В. Д. Шипулін // Європейські стандарти економічного розвитку, оцінки, землеустрою та кадастру: шляхи їх реалізації в Україні : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 26–27 березня 2015 р. / [редкол.: В. Ф. Харченко, К. А. Мамонов, Ю. Б. Радзінська] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків, 2015. – С. 81–93. 92. Кадастри та інфраструктура просторових даних у системі земельного адміністрування / В. Шипулін // Землевпорядний вісник. – 2016. – № 2. – С. 34–38.

93. Геоінформаційне забезпечення інтегральної оцінки просторових факторів земель мегаполісу / В. Д. Шипулін, Е. С. Штерндок // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. – Харків, 2017. – Вип. 169. – С. 183–190. 176. The trends of modelling the ways of formation, distribution and exploitation of megapolis lands using geo-information systems / К. Mamonov, V. Shipulin, E. Shterndok // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіон. зб. наук. праць / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2017. – Вип. 22 (1). – С. 16–21.

94. Шипулін В. Д. Геоінформаційне забезпечення інтегральної оцінки просторових факторів земель мегаполісу / Е. С. Штерндок, В. Д. Шипулін : Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту, 2017. Вип. 169. – С. 60 –68.

95. V. Shipulin The trends of modelling the ways of formation, distribution and exploitation of megapolis lands using geo-information systems / E. Shterndok, К. Mamonov, V. Shipulin : Часопис соціально-економічної географії: міжрегіон. зб. наук. праць. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. Вип. 22 (1). – С. 18–23.

96. Шипулін В. Д. Інтегрована система геопросторових даних для підвищення енергетичної ефективності будівель / В. Д. Шипулін // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019, том 3, Вип. 149 – С. 108-112.

97. Шипулін В. Д. Забезпечення збору інформації для тривимірного кадастру. / В. Д. Шипулін, С. Г. Нестеренко, В. В. Головачов, В. В.Касьянов, // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019, том 5, Вип. 151 – С. 60-64.

98. Шипулін В. Д. Географічний ідентифікатор об’єкта / В. Д. Шипулін // Землевпорядний вісник – 2019 – № 11 – С 40–43.

99. Meteshkin Kostiantyn, Shipulin Volodymyr, Nesterenko Serhii, Kobzan Serhii Features of underground real estate use: infrastructural and regional aspects Geodesy and Cartography Volume 69(1), 2020, 53-64 DOI: 10.24425/gac.2020.131081 – (Web of Science).

100. Шипулін В. Д. Про побудову єдиної інформаційної адресної системи України / В. Д. Шипулін. // Комунальне господарство міст, 2021, том 1, випуск 161 – С 250-257. – [Електронний ресурс] – Режим доступу https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/5742

Авторські свідоцтва 101. А. с. 575477 СССР, МКИ2 G 01 C 5/04, G 01 F 23/24. Датчик уровня жидкости / Шипулин В. Д., Рыбалко В. Н. ; Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва. – № 2372728/10 ; заявл. 16.06.76 ; опубл. 05.10.77, Бюл. № 22. – *


Монографії

1. Шипулін В. Д. Інтегрована інформаційна система нерухомості. Концепція для України : монографія / В. Д. Шипулін ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 90 с. ISBN 978-966-695-518-3.

2. Створення просторових даних для грошової оцінки земель та нерухомого майна : монографія / [К. А. Мамонов, В. Д. Шипулін, І. С. Глушенкова та ін.] ; за заг. ред. К. А. Мамонова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків, 2014. – 240 с.

3. Особливості геоінформаційного моделювання, земельного адміністрування та оцінки міського середовища : монографія / [К. А. Мамонов, А. Є. Ачкасов, В. Д. Шипулін та ін.] ; за заг. ред. К. А. Мамонова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : [ФОП Панов А. М.], 2015. – 250 с.

4. Земельне адміністрування: особливості формування та сучасні технології реалізації : монографія / [В. Д. Шипулін, С. М. Кобзан, І. А. Ачкасов та ін.] ; за заг. ред. К. А. Мамонова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 356 с.

Тези до конференцій

1. О тензоре квадратов ошибок совокупности зависимых величин / В. Д. Шипулин // Тезисы докладов на научной конференции профессорскопреподавательского состава ХИИКС по итогам научно-исследовательской работы за 1965 г. – Харьков, 1966. – *

2. Общая схема уравнивания равноточных косвенных и условных измерений / В. Д. Шипулин // Материалы научной конференции Харьковского сельскохозяйственного института, Харьков, 1968 г. – Харьков, 1968. – *

3. Использование тензорной алгебры для решения вопросов точности геодезических построений / В. Д. Шипулин // Материалы юбилейной геодезической конференции Львовского политехнического института, Львов, 1969 г. – Львов, 1969. – *

4. Развитие представлений о тензоре квадратов ошибок совокупности зависимых величин / В. Д. Шипулин // Геодезия, картография и аэрофотосъёмка : межвед. респ. науч.-техн. сб. / Львов. политехн. ин-т. – Львов : ЛПИ, 1969. – Вып. 8. – С. 84–90. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://science.lpnu.ua/uk/istcgcap/vsi-vypusky/vypusk-8- 1969/rozvytok-ideyi-pro-tenzor-kvadrativ-pomylok-sukupnosti-zalezhnyh, свободный).

5. Тензорная форма уравнивания и оценки точности условных измерений / В. Д. Шипулин // Инженерная геодезия : респ. межвед. науч.-техн. сб. / Киев. ин-т стр-ва и архит. – Киев, 1969. – Вып. 6. – * 1970

6. Уравнивание геодезических сетей с учётом ошибок исходных данных / В. Д. Шипулин // Геодезия, картография и аэрофотосъёмка : межвед. респ. науч.-техн. сб. / Львов. политехн. ин-т. – Львов : ЛПИ, 1970. – Вып. 12. – С. 88– 95. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://science.lpnu.ua/uk/istcgcap/vsi-vypusky/vypusk-12-1970/vrivnovazhennyageodezychnyh-merezh-z-urahuvannyam-pomylok, свободный). 1971

7. Вид условных уравнений в геодезических сетях, уравниваемых с учётом ошибок исходных данных / В. Д. Шипулин // Геодезия, картография и аэрофотосъёмка : межвед. респ. науч.-техн. сб. / Львов. политехн. ин-т. – Львов : ЛПИ, 1971. – Вып. 14. – С. 92–100. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://science.lpnu.ua/uk/istcgcap/vsi-vypusky/vypusk14-1971/vyd-umovnyh-rivnyan-v-geodezychnyh-merezhah-vrivnovazhenyh-z, свободный).

8. Метод последовательного уравнивания геодезических сетей / В. Д. Шипулин // Инженерная геодезия : респ. межвед. науч.-техн. сб. / Киев. ин-т стр-ва и архит. – Киев, 1972. – Вып. 10. – * 28. Теодолит и работа с ним : рабочая прогр. / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост. В. Д. Шипулин. – Харьков : ХИИКС, 1972. – 9 с.

9. Обработка результатов топографо-геодезических изысканий трассы линейного сооружения : рабочая прогр. / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост.: В. Д. Шипулин, А. В. Опалев. – Харьков : ХИИКС, 1980. – 9 с.

10. Подготовка данных к производству геодезических разбивочных работ : рабочая прогр. / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост. В. Д. Шипулин. – Харьков : ХИИКС, 1980. – 15 с. 11. Решение задач на топографическом плане : рабочая прогр. / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост.: В. Д. Шипулин, А. В. Опалев. – Харьков : ХИИКС, 1980. – 9 с.

12. Оптико-механический комплект для определения прямолинейности подкрановых путей способом оптического створа / В. Д. Шипулин // Информационный листок ХЦНТИ. – Харьков, 1981. – № 245–81. – * 1982

13. Применение программируемых микрокалькуляторов «Электроника» Б3-34, МК-54, МК-56 для геодезических вычислений : метод. указания / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост.: В. Д. Шипулин, А. А. Реминский. – Харьков : ХИИКС, 1986. – 42 с.

14. Программы, алгоритмы и указания к решению задач инженерной геодезии на микрокалькуляторах БЗ-34, МК-54, МК-56 / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост. В. Д. Шипулин. – Харьков : ХИИКС, 1986. – 39 с.

15. Вопросы автоматизации угловых измерений / В. Д. Шипулин // ХХІІІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского института инженеров коммунального строительства : прогр. и аннот. докл. – Харьков, 1986. – С. 95.

16. Системная концепция инженерной геодезии / В. Д. Шипулин // XXIV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского института инженеров коммунального строительства: прогр. и аннот. докл. – Харьков, 1988. – С. 68.

17. Принципы создания автоматизированного городского кадастра / В. Д. Шипулин // Питання інформаційно-методичного забезпечення містобудівного кадастру населених пунктів : матеріали семінару, Київ, 2000 р. – Київ, 2000. – *

18. ARCGIS как платформа / В. Д. Шипулин, А. С. Корниенко // Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої міжнародному дню геоінформаційних систем, Харків, 19 листопада 2014 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків, 2014. – С. 7–9.

19. WEB GIS / В. Д. Шипулин, В. В. Чечуйко // Матеріали науковопрактичної конференції, присвяченої міжнародному дню геоінформаційних систем, Харків, 19 листопада 2014 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків, 2014. – С. 10–11.

20. Пути повышения точности пространственных линейных засечек / В. Д. Шипулин // Тезисы докладов на научной конференции профессорскопреподавательского состава по итогам научно-исследовательской работы за 1966 год, Харьков, март 1967 г. – Харьков : ХГУ им. М. Горького, 1967. – С. 105–106.

21. Обработка материалов теодолитной съёмки : рабочая прогр. / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост.: В. Д. Шипулин, Н. С. Шевчун, В. А. Ладейщикова. – Харьков : ХИИКС, 1968. 22. – 8 с.

23. Класифікатор земельних об’єктів міста: земельна реформа в Україні та завдання землеустрою в її здійсненні / В. Д. Шипулін // Тези доповідей на науково-виробничій конференції, Харків, 1994 р. / Харків. держ. аграр. ун-т. – Харків, 1994. – С. 45–46.

24. Проект организации обучения студентов и служащих в области городского/муниципального управления на базе геоинформационных технологий для совершенствования государственного управления и местного самоуправления / В. Д. Шипулин. – Харьков : [б. и.], 1995. – 9 с.

25. Пропозиції щодо вдосконалення підготовки фахівців міського господарства / В. Д. Шипулін, С. І. Чеботарьов. – Харків : [б. в.], 1997. – 2 с

26. Городская информационная система SUR : рабочая прогр. / Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва ; сост. В. Д. Шипулин. – Харьков : ХИИГХ, 1998. – 16 с.

27. Система екологічного моніторингу довкілля в Харківському регіоні / В. Д. Шипулін // Проблеми розробки і впровадження сучасних інформаційних технологій моніторингу навколишнього середовища та управління екологічною і інформаційною безпекою в регіонах : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., Сімферополь (АР Крим), 2004 р. / Нац. авіац. ун-т, Нац. аерокосміч. ун-т ім. М. Є. Жуковського «ХАІ». – Сімферополь (АР Крим), 2004. – С.161.

28. ГИС в управлении городом / В. Д. Шипулин // Робочі матеріали з «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова». – Харків, 2005. – С. 11–13.

29. Концепция организации обслуживания дорожного хозяйства г. Харькова / В. Т. Семёнов, Г. В. Высоцкая, В. Д. Шипулин [и др.]. – Харьков : ХНАГХ, 2008. – 33 с.

30. Кадастрово-реєстраційна система / В. Д. Шипулін, М. М. Іляшевич // Геопросторові технології в сталому розвитку міст : матеріали міжвуз. наук.- практ. конф., Харків, 16–17 листопада 2011 р. / [редкол.: І. М. Патракеєв, К. О. Метешкін, В. В. Умніцин та ін.] ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. – С. 30. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/30915/, вільний).

31. Використання ГІС-технологій для проведення діахронно-генетичного аналізу території м. Харкова / В. Д. Шипулін, І. М. Патракеєв, Н. П. Тріпутіна // Геопросторові технології в сталому розвитку міст : наук. статті та тези : для наук.-пед. працівників та аспірантів / [І. М. Патракеєв, В. Д. Шипулін, Н. П. Тріпутіна та ін.] ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2013. – С. 9–17.

32. Програма розвитку земельної реформи та управління земельними ресурсами в місті Харкові / В. Д. Шипулін, І. С. Глушенкова, І. М. Патракеєв, В. С. Репта // Геопросторові технології в сталому розвитку міст : наук. статті та тези : для наук.-пед. працівників та аспірантів / [І. М. Патракеєв, В. Д. Шипулін, Н. П. Тріпутіна та ін.] ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2013. – С. 18–21.

33. Система екологічного моніторингу довкілля в Харківському регіоні / О. В. Люшуков, І. А. Панченко, І. М. Патракеєв, В. Д. Шипулін // Геопросторові технології в сталому розвитку міст : наук. статті та тези : для наук.-пед. працівників та аспірантів / [І. М. Патракеєв, В. Д. Шипулін, Н. П. Тріпутіна та ін.] ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2013. – С. 88–93.

34. Трёхмерное городское геоинформационное пространство / В. Д. Шипулин, И. М. Патракеев, А. А. Евдокимов // Геопросторові технології в сталому розвитку міст : наук. статті та тези : для наук.-пед. працівників та аспірантів / [І. М. Патракеєв, В. Д. Шипулін, Н. П. Тріпутіна та ін.] ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2013. – С. 94–95

35. Система інформаційно-технологічного забезпечення раціонального використання солонцевих ґрунтів / Т. В. Анопрієнко, В. Д. Шипулін, О. С. Корнієнко // Геоінформаційна підтримка сталого розвитку міст : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 17 квітня 2014 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, Харків. ун-т Повітр. Сил ім. Івана Кожедуба. – Харків, 2014. – С. 4–5.

36. Создание мобильных решений в ArcGIS Online / В. Д. Шипулин, А. Корниенко // Європейські стандарти економічного розвитку, оцінки, землеустрою та кадастру: шляхи їх реалізації в Україні : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 26–27 березня 2015 р. / [редкол.: В. Ф. Харченко, К. А. Мамонов, Ю. Б. Радзінська] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків, 2015. – С. 31–32.

Підручники, посібники

1. Картографічні проекції : навч. посібник / В. Д. Шипулін ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХДАМГ, 2002. – 116 с.

2. Початок роботи з ArcGIS : навч. посібник / В. Д. Шипулін ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХДАМГ, 2002. – 92 с.

3. Основні принципи геоінформаційних систем : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Д. Шипулін ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 312 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/17644/, вільний).

4. Основные принципы геоинформационных систем : учеб. пособие / В. Д. Шипулин ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2010. – 337 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/17066/, вільний).

5. Планування і управління ГІС-проектами : навч. посібник / В. Д. Шипулін, Є. І. Кучеренко ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 158 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/13531/, вільний).

6. Посібник з навчання роботі з кадастрово-реєстраційною системою / В. Д. Шипулін. – Київ : ЕСОММ, 2011. – 439 с.

7. Основи ГІС-аналізу : навч. посіб. для студ. спец. «Геоінформаційні системи і технології» / В. Д. Шипулін ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 330 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/36960/, вільний).

8. ГІС-технології в оцінці землі та нерухомого майна : навч. посібник / В. Д. Шипулін, Ю. М. Палеха, Е. С. Штерндок ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 183 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/42579/, вільний).

9. Система земельного адміністрування: основи сучасної теорії : навч. посібник / В. Д. Шипулін ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 220 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/43538/, вільний). 2017

Методичні матеріали

1. Обработка материалов тахеометрической съёмки : рабочая прогр. / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост.: В. Д. Шипулин, Н. С. Шевчун. – Харьков : ХИИКС, 1969. – 9 с

2. Составление профиля трассы по данным геометрического нивелирования : рабочая прогр. / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост.: В. Д. Шипулин, В. А. Ладейщикова. – Харьков : ХИИКС, 1969. – 14 с.

3. Подготовка данных к определению на местности положения объектов проекта : рабочая прогр. / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост.: В. Д. Шипулин, Н. С. Шевчун. – Харьков : ХИИКС, 1970. – 9 с.

4. Методические указания к выполнению расчётно-графических работ по инженерной геодезии : для студ. спец. ГС, ПГС, ОВ, ЭОС, ЭГХ / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост.: В. Д. Шипулин, Н. С. Шевчун, В. А. Ладейщикова. – Харьков : ХИИКС, 1971. – 65 с. 1972

5. Теодолит и работа с ним : рабочая прогр. / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост. В. Д. Шипулин. – Харьков : ХИИКС, 1972. – 9 с

6. Составление профиля трассы по данным геометрического нивелирования : рабочая прогр. / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост.: В. Д. Шипулин, В. А. Ладейщикова. – Харьков : ХИИКС, 1969. – 14 с.

7. Подготовка данных к определению на местности положения объектов проекта : рабочая прогр. / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост.: В. Д. Шипулин, Н. С. Шевчун. – Харьков : ХИИКС, 1970. – 9 с.

8. Методические указания к выполнению расчётно-графических работ по инженерной геодезии : для студ. спец. ГС, ПГС, ОВ, ЭОС, ЭГХ / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост.: В. Д. Шипулин, Н. С. Шевчун, В. А. Ладейщикова. – Харьков : ХИИКС, 1971. – 65 с. 1972

9. Методические указания к учебной геодезической практике / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост. В. Д. Шипулин. – Харьков : ХИИКС, 1973. – 37 с.

10. Нивелир и работа с ним : рабочая прогр. / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост.: В. Д. Шипулин, В. А. Ладейщикова. – Харьков : ХИИКС, 1973. – 11 с.

11. Методические указания к решению задач по инженерной геодезии на «Электроника Б5-18» / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост. В. Д. Шипулин. – Харьков : ХИИКС, 1977. – 9 с.

12. Обработка результатов тахеометрической съёмки на ЭВМ «Проминь» : рабочая прогр. / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост.: В. Д. Шипулин. – Харьков : ХИИКС, 1976. – 4 с. 35.

13. Камеральная обработка результатов тахеометрической съёмки : рабочая прогр. / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост.: В. Д. Шипулин, А. В. Опалев. – Харьков : ХИИКС, 1980. – 5 с.

14. Камеральная обработка результатов теодолитной съёмки : рабочая прогр. / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост.: В. Д. Шипулин, А. В. Опалев. – Харьков : ХИИКС, 1980. – 11 с.

15. Методические указания по проведению учебной геодезической практики (полевые работы) / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост. В. Д. Шипулин. – Харьков : ХИИКС, 1984. – 35 с.

16. Сквозная программа производственной практики студентов по специальности 1202 – «Промышленное и гражданское строительство» / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост.: А. Г. Рудь, В. Д. Шипулин, Б. М. Гладышев [и др.]. – Харьков : ХИИКС, 1984. – 33 с.

17. Практикум по расчётно-графическим работам инженерной геодезии для студ. 1 курса / В. Д. Шипулин ; Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва. – Харьков : ХИИГХ, 1991. – 84 с.

18. Створення полігональної електронної теми : робоча прогр. / Харків. ін-т інж. міськ. госп-ва ; уклад. В. Д. Шипулін. – Харків : ХДАМГ, 2000. – 2 с.

19. Проект создания библиотеки геопространственных данных / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва ; сост. В. Д. Шипулин. – Харьков : ХГАГХ, 2001. – 3 с.

20. Методические указания к работе в обучающей системе «Представление Arc View GIS» / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва ; сост.: Д. Н. Волков, А. А. Евдокимов, В. Д. Шипулин [и др.]. – Харьков : ХГАГХ, 2002. – 96 с. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/825/, свободный).

21. Методичні вказівки до вивчення, розграфлення і номенклатури топографічних карт та планів [Електронний ресурс] : для студ., які вивчають курси геодезії, картографії, геоінформаційних систем і технологій / Харків. держ. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Л. К. Войславський, Л. Г. Запара, М. С. Шевчун, В. Д. Шипулін. – Електронні текстові дані.– Харків, 2002. – 18 с. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/831/, вільний (дата звернення: 29.10.2018). – Назва з екрана.

22. Методические указания к лабораторным работам по курсу «Геоинформационные системы» / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва ; сост.: В. Д. Шипулин, А. А. Евдокимов, Н. О. Манакова. – Харьков : ХГАГХ, 2003. – 56 с.

23. Методичні вказівки до проведення навчальної геодезичної практики (польові роботи) : для студ. 1 курсу / Харків. держ. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: В. Д. Шипулін, М. С. Шевчун. – Харків : ХДАМГ, 2003. – 92 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/824/, вільний)

24. Практикум до виконання розрахунково-графічних робіт з курсу інженерної геодезії : для студ. будів. спец. / Харків. держ. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: В. Д. Шипулін, Л. Г. Запара. – Харків : ХДАМГ, 2003. – 54 с. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/827/, свободный).

25. Методичні вказівки до проведення учбової геодезичної практики : для студ. буд. спец. / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: В. Д. Шипулін, М. С. Шевчун. – Харків : ХНАМГ, 2004. – 50 с.

26. Практикум до виконання розрахунково-графічних робіт з курсу iнженерної геодезії. Ч. 2 : для студ. ден. форми навч. спец. «ПЦБ», «МБГ», «ТВ» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: В. Д. Шипулін, В. В. Новицький, Л. Г. Запара. – Харків : ХНАМГ, 2004. – 41 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/1858/, вільний).

27. Введение в использование ArcGIS : учеб.-метод. пособие для студ. днев. формы обуч. / В. Д. Шипулин ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2005. – 258 с. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/826/, свободный).

28. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з технології обробки топографо-геодезичної інформації в ГІС «Карта» курсу «Технології ГІС» : для студ. 4 курсу ден. форми навч. спец. «ГСТ» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: В. Д. Шипулін, Н. Ю. Майборода, О. В. Касьянов. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 36 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/15242/, вільний).

29. Методичні вказівки до дипломного проектування : для студ. 5 курсу ден. і заоч. форм навч. напр. підгот. «ГКтаЗ» спец. «ГСіТ» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: А. А. Євдокімов, В. Д. Шипулін, І. С. Глушенкова. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 30 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/13013/, вільний).

30. Методичні вказівки до проходження виробничої переддипломної практики і виконання випускових магістерських робіт : для студ. 5 курсу всіх форм навч. спец. «ГСіТ» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: І. С. Глушенкова, А. А. Євдокімов, Є. І. Кучеренко, В. Д. Шипулін. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 51 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/12069/, вільний).

31. Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни «ГІС аналіз» : для студ. 4 курсу ден. і заоч. форми навч. осв.-кваліф. рівня підгот. «Бакалавр» напр. підгот. «ГКЗ» спец. «ГСТ» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад. В. Д. Шипулін. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 26 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/17530/, вільний)

32. Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни «ГІС в кадастрових системах» : для студ. 5 курсу ден. форми навч. напр. підгот. «ГКЗ» спец. «ГСТ» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад. В. Д. Шипулін. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 24 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/17531/, вільний).

33. Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни «Основи ГІС» : для студ. 3 курсу ден. і заоч. форми навч. осв.- кваліф. рівня підгот. «Бакалавр» напр. підгот. «ГКЗ» спец. «ГСТ» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад. В. Д. Шипулін. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 28 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/17532/, вільний).

34. Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни «Технологія ГІС» : для студ. 3 і 4 курсу ден. і заоч. форми навч. осв.-кваліф. рівня підгот. «Бакалавр» напр. підгот. «ГКтаЗ» спец. «ГСіТ» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад. В. Д. Шипулін. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 35 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/17529/, вільний).

35. Лабораторний практикум у програмному забезпеченні «ArcGIS 9 Desktop» з навчального курсу «Технології ГІС» : для студ. 3 курсу ден. і заоч. форм навч. напр. підгот. «ГКЗ» / В. Д. Шипулін ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 161 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/28355/, вільний).

36. Лабораторний практикум у програмному забезпеченні «ArcView GIS» із навчальних дисциплін «Геоінформаційні системи», «Геоінформаційні технології», «Геоінформаційні системи і геодезія» [Електронний ресурс] : для студ. 2, 5, 6 курсу ден. і заоч. форм навч. напр. підгот. 6.060101 – «Будівництво», 6.140103 – «Туризм», 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа», 6.030601 – «Менеджмент», 6.060102 – «Архітектура» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: В. Д. Шипулін, О. В. Постоєнко, А. А. Євдокімов. – Електронні текстові дані. – Харків, 2012. – 98 с. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/28595/, вільний (дата звернення: 29.10.2018). – Назва з екрана.

37. Лабораторний практикум у програмному забезпеченні «ArcView GIS» із навчального курсу «Основи ГІС» : для студ. 3 курсу ден. і заоч. форм навч. напр. підгот. «ГКЗ» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад. В. Д. Шипулін. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 94 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/28355/, вільний).

38. ГІС – технології в оцінці нерухомості [Електронний ресурс] : робоча прогр. навч. дисц. 2.8 : для студ. спец. 8.08010104 – Оцінка землі та нерухомого майна / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.: В. Д. Шипулін, Т. В. Анопрієнко. – Електронні текстові дані. – Харків, 2014. – 12 с. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/38522/, вільний (дата звернення: 29.10.2018). – Назва з екрана.

39. ГІС-технології в оцінці нерухомості [Електронний ресурс] : програма нормативної навчальної дисципліни : підгот. магістра спец. 8.08010104 – Оцінка землі та нерухомого майна (шифр дисципліни за ОПП – 2.8) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.: В. Д. Шипулін, Т. В. Анопрієнко. – Електронні текстові дані. – Харків, 2014. – 7 с. – (Серія: Стандарт вищої освіти). – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/38521/, вільний (дата звернення: 29.10.2018). – Назва з екрана.

40. Геоінформаційні технології [Електронний ресурс] : прогр. нормативної навч. дисц. : підгот. бакалавра галузі знань 0801 «Геодезія та землеустрій» напр. 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.: В. Д. Шипулін, А. А. Євдокімов. – Електронні текстові дані. – Харків, 2015. – 6 с. – (Стандарт вищої освіти). – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/39755/, вільний (дата звернення: 29.10.2018). – Назва з екрана.

41. Геоінформаційні технології [Електронний ресурс] : робоча прогр. навч. дисципліни 02.06 : для студ. за напр. підгот. 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; розроб.: В. Д. Шипулін, А. А. Євдокімов. – Електронні текстові дані. – Харків, 2015. – 13 с. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/39756/, вільний (дата звернення: 29.10.2018). – Назва з екрана.

42. Шипулін В. Д. Геоінформаційний аналіз : конспект лекцій (для бакалаврів спеціальності 193 − Геодезія та землеустрій) / В. Д. Шипулін ; Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 295 с. URL :

43. Шипулін В. Д. Веб-ГІС : конспект лекцій. Для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій. / В. Д. Шипулін ; Харків, нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 232 с.

Електронні публікації

Статті

Тези до конференцій

Підручники, посібники

Методичні матеріали

Профілі у наукометричних базах

Індекси цитування

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Участь у міжнародних та державних проектах

Участь у розробці проектів Харківської міської ради

• Денежная оценка земель города Харькова / В. Д. Шипулин // Пропозиція до ХVI сесії Харківської міської ради від 20 березня 2000 г. – Харків, 2000.

• Інформаційна модель земельної інформаційної системи / В. Д. Шипулін // Технічний проект земельної інформаційної системи міста Харкова / Виконком Харківської міської ради. – Харків, 1995.

• 3. Методологія суцільної інвентаризації земель міста Харкова / В. Д. Шипулін // Технічний проект земельної інформаційної системи міста Харкова / Виконком Харківської міської ради. – Харків, 1995.

• Програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007–2010 роки [Електронний ресурс] / Т. І. Овіннікова, В. Т. Семенов, В. Д. Шипулін [та ін.]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: http://kharkiv.rocks/reestr/387962, вільний (дата звернення: 29.10.2018). – Назва з екрана. – Прийнята Рішенням 11 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 21 лютого 2007 р. № 56/07.

• Програма розвитку земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2015–2019 роки (проект) / Г. А. Кернес, Б. І. Баронін, В. Д. Шипулін та ін. ; Харківська міська рада. – Електронні текстові дані. – Харків, 2014. – Режим доступу: http://kharkiv.rocks/reestr/636838, вільний (дата звернення: 29.10.2018). – Назва з екрана.

• Програма розвитку земельної реформи та управління земельними ресурсами в місті Харкові [Електронний ресурс] / В. Г. Чуніхін, В. Д. Шипулін. – Харків, 2003. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: http://kharkiv.rocks/reestr/417382, вільний (дата звернення: 17.10.2018). – Назва з екрана. – Прийнята Рішенням ХVIII сесії Харківської міської ради XXIV скликання від 24 грудня 2003 г.

• Проектні рішення щодо складу і конфігурації апаратно-технічних засобів, інструментального, програмного забезпечення, системи управління базою даних / В. Д. Шипулін, О. О. Салтовець, О. А. Моїсеєнко // Технічний проект земельної інформаційної системи міста Харкова / Виконком Харківської міської ради. – Харків, 1995.

• Система класифікаторів земельної інформаційної системи / В. Д. Шипулін // Технічний проект земельної інформаційної системи міста Харкова / Виконком Харківської міської ради. – Харків, 1995.

• Тимчасове положення про порядок визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди землі у місті Харкові / В. Д. Шипулін та ін. – Харків, 2003. – Прийнято Рішенням ХVIII сесії Харківської міської ради XXIV скликання від 24 грудня 2003 г.

• Системна інтеграція даних, актуалізація електронних шарів базових та планувальних обмежень для геоінформаційної частини генерального плану міста Харкова / В. Д. Шипулін // Генеральний план міста Харкова. Геоінформаційна частина / Харківська міська рада. – Харків, 2004.

• Системна інтеграція даних, актуалізація електронних шарів базових та планувальних обмежень міста Харкова / В. Д. Шипулін та ін. // Основні положення генерального плану / Держ. комітет Укр. з буд-ва та архіт., Укр. держ. наук.-дослід. ін-т проектування міст «Діпромісто». – Харків, 2004.

• Стандартні технології регулювання земельних відносин / В. Д. Шипулін // Технічний проект земельної інформаційної системи міста Харкова / Виконком Харківської міської ради. – Харків, 1995.

• Створення кадастрово-реєстраційної системи міста Харкова (пілотна частина) / В. Д. Шипулін [та ін.] // Земельно-кадастрова муніципальна інформаційна система міста Харкова : в 5 т. – Харків : ХНАМГ, 2005.

• Земельна інформаційна система міста Харкова / В. Д. Шипулін // Технічний проект земельної інформаційної системи міста Харкова / Виконком Харківської міської ради. – Харків, 1995.

• Технічна документація з грошової нормативної оцінки земель міста Харкова станом на 01.01.1999 р. : у 4 т. / В. Д. Шипулін. – Харків, 1999. – Прийнята Рішенням XV сесії Харківської міської ради V скликання від 25 грудня 1999 р.

• Технічна документація з грошової нормативної оцінки земель міста Харкова станом на 01.01.2007 р. : у 4 т. / В. Д. Шипулін. – Харків, 2007. – Прийнята Рішенням XVII сесії Харківської міської ради V скликання від 25 грудня 2007 р. № 246.

• Технічна документація з грошової нормативної оцінки земель міста Харкова станом на 01.01.2013 р. / В. Д. Шипулін. – Харків, 2013. – Прийнята Рішенням XХV сесії Харківської міської ради VI скликання № 1209/13 від 03.07.2013 р.


      2016-2017 р. The Secondary Cities project in Kharkiv of the American Association of Geographers and the U.S. Department of State

Участь у міжнародних конференціях та форумах

Професійна сертифікація

Підвищення кваліфікації

Гранти та стажування

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні дисципліни

Список дисциплін

• ГІС аналіз (Бакалавр; 193 Геодезія та землеустрій; Денна)

• Веб-ГІС (Бакалавр; 193 Геодезія та землеустрій; Денна)

• Територіально-просторове планування (доктор філософії, спеціальність 193 Геодезія та землеустрій)

Електронні навчальні курси

Наукові, творчі та спортивні досягнення студентів

Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях

Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях


НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова школа

Керівництво аспірантами/докторантами

Аспіранти/пошукувачі
Докторанти/здобувачі

Захищені доктори наук

Захищені кандидати наук

Друковані публікації

Статті

Тези до конференцій

Підручники, посібники

Методичні матеріали

Електронні публікації

Статті

Тези до конференцій

Підручники, посібники

Методичні матеріали

Профілі у наукометричних базах

Індекси цитування

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Участь у міжнародних та державних проектах

Участь у міжнародних конференціях та форумах

Професійна сертифікація

Підвищення кваліфікації

Гранти та стажування

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні дисципліни

Список дисциплін

Електронні навчальні курси

Наукові, творчі та спортивні досягнення студентів

Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях

Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях