Тонкошкур Максим Васильович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Тонкошкур Максим Васильович


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Тонкошкур Максим Васильович

Посада

Старший викладач кафедри Туризму і готельного господарства Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Освіта

Професійний досвід

Місце роботи

Кафедра Туризму і готельного господарства Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Електронна пошта

Maksym.Tonkoshkur@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

52

40

h-індекс

2

2

i10-індекс

1

1

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

«Інноваційні технології в ресторанному, готельному господарстві та туризмі»

ЦПК ХНУМГ ім. О. М. Бекетова

Харків, Україна

18 січня - 30 червня, 2016 р.

Виробниче стажування «Інноваційні технології сектору HoReCa»

ПрАТ «Готель Харків»

Харків, Україна

18 січня - 18 червня, 2016 р.

Научная программа «Инновационные научно-методические основы анализа рынка»

Республиканское научное унитарное предприятие «Институт системных исследований АПК Национальной академии наук Беларуси»

Минск, Беларусь

04-14 січня, 2016 р.

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

2015

  • Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять та виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Організація туризму (Організація туристських подорожей)» (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.140103 – Туризм) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: В. В. Абрамов, М. В. Тонкошкур. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 83 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/40627/ , вільний).

2010

  • Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи із дисципліни «Спортивний туризм» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.020107 «Туризм» спеціальності «Туризм», галузі знань 0201 «Культура») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: В.В. Абрамов, М.В. Тонкошкур - Х.: ХНАМГ, 2010. – 19 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/18003/ , вільний).

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси