Скороходова Аліна Валеріївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Скороходова Аліна Валеріївна


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАННІ

ПІБ

СКОРОХОДОВА АЛІНА ВАЛЕРІЇВНА

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

 • Доцент кафедри архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища, кандидат архітектури

Освіта

 • 1989 - 1993 рр. -Харківський будівельний технікум, за фахом архітектура, кваліфікація технік-архітектор
 • 1993 - 1999 рр.Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, за спеціальностю «Архітектура будівель і споруд», кваліфікація - архітектор
 • 2005 - Диплом кандидата архітектури
 • 2006 - Диплом доктора філософії
 • 2008 - Атестат доцента

Професійний досвід

 • 1989-1993 - студентка харківського будівельного технікуму
 • 1993-1999 - студентка Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури
 • 2000 - початок роботи у ХДТУБА
 • 2002 - асистент кафедри дизайну архітектурного середовища, ХДТУБА
 • 2005 - викладач кафедри дизайну архітектурного середовища, ХДТУБА
 • 2005 - захист кандидатської дисертації, ХНУБА
 • 2006 - доцент кафедри дизайну архітектурного середовища, ХНУБА

Місце роботи

Доцент кафедри Архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

 • Ергономічні особливості вдосконалення інтер'єрних просторів: дис… канд. архітектури, спец.: 18.00.01 - теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури/ Скороходова А.В. – Х. : Харківський нац. ун-т будівництва та архітектури, 2005. – 262 с.: рис. – рос.

Контакти

Alina.Skorokhodova@kname.edu.ua Надіслати лист

Телеграм/вайбер - +380502976937

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у фахових наукових виданнях

 • A.V Skorokhodova, N.S. BRYZHACHENKО, N.M. KOKHAN, Ya.O. VERKHOVODOVA “THE KINETIC CONSTRUCTIONS IN THE CREATION OF AN ATTRACTIVE OBJECT-SPATIAL ENVIRONMENT» European Journal of Arts Scientif № 3 c journal 2021. № 3 2021 104-111

ISSN 2310-5666 DOI: 10.29013/EJA-21-3-106-111 Секция 4. Техническая эстетика и дизайна Section 4. Industrial art and design.https://cyberleninka.ru/article/n/the-kinetic-constructions-in-the-creation-of-an-attractive-object-spatial-environment

 • Скороходова А.В., Родик Я.С., Даниленко Є.Л. Особенности организации терапевтических садов при формировании архитектурной среды медицинских и реабилитационных центров.–– WORLD SCIENCE № 4(32), Vol.1, April 2018 С. 51-56. ISSN 2413-1032.http://ws-conference.com/
 • Скороходова А.В., Родик Я.С., Даниленко Є.Л. Принципы природоинтегрированности в формировании архитектурной среды современных объектов здравоохранения. –– WORLD SCIENCE №3 (43) Vol.1, March 2019. c 30-36 DOI:https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/31032019/6402
 • Скороходова А.В., Родик Я.С., Даниленко Е. Л., Мироненко Н.Г. Гуманизация и устойчивое развитие архитектурной среды

медицинских комплексов. –– WORLD SCIENCE № 4(21). Vol.1, May 2019.С. 15-19.DOI: 10.31435/rsglobal_ws/31032019/6402 https://rsglobal.pl/index.php/sr/article/view/1041

 • Скороходова А.В., Родик Я.С., Даниленко Є.Л. Факторы, влияющие на формирование рекреационно-оздоровительных комплексов в Украине. –– WORLD SCIENCE № 3(55). Vol.1, March 2020.С. 13-17.

DOI:org/10.31435/rsglobal_ws/31032020/6965.https://rsglobal.pl/index.php/ws/article/view/386

 • Скороходова А.В., Родик Я.С. Архитектурно-дизайнерские особенности проектирования школ и инклюзивным образованием. // Збірка наукових праць «Науковий вісник будівництва».- Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ. - 2019. - Т.96 № 2. Том 1. Серия «Архитектура». С. 101-105.

DOI: 10.29295/2311‒7257‒2019‒96‒2‒101‒105https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/2_96_2019_t2/19.pdf

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

 • Svitlana Kryvuts – Olena Gonchar – Alina Skorokhodova – Mykola Radomskyi: The Phenomenon of Digital Art as a Means of Preservation of Cultural Heritage Works. MUzeológia a kultúrne dedičstvo VEDECKÝ RECENZOVANÝ ČASOPIS. Volume 9 (2021) No. 1 ISSN 1339-2204 e-ISSN 2453-9759 - online version doi: 10.46284/mkd.2021.9.1.0 e-ISSN 2453-9759 - online version, http://www.muzeologia.sk/casopis_mkd_en.htm Spring 2021 Зарубіжне видання; наукометричні бази: Scopus, EBSCO, Google Scholar

Монографії

 • Інноваційні технології в архітектурі і дизайні :Колективна монографія / Під загальною редакцією В.П. Сопова, В.П. Мироненка. Харків: ХНУБА, 2017. http://www.itad.com.ua/gallery/книга2017.pdf
 • Скороходова А.В., Нечипоренко Ю.О. Гуманізація архітектурного середовища медичних установ, стор. 51-57.
 • Скороходова А.В.,Вовченко А.О. Сучасні тенденції використання зелених насаджень в інтер'єрах медичних установ, стор. 96-103.
 • Скороходова А.В., Генералицька Л.С., Доценко Д.К., Олійник О.М. Етапи формування природоінтегрованої архітектури у міському середовищі (на прикладі університетського кампусу, м. Сіетл, США), 172-179.

Тези, статті у інших виданнях

 • Скороходова Аліна Валеріївна «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДИЗАЙН МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА. РОЛЬ ОСВІТЛЕННЯ В ГРОМАДСЬКИХ ПРОСТОРАХ» - I International scientific-practical conference “Problems of modern science and practice”, September 21-24, 2021, Boston, USA. Pp. 43-47

https://isg-konf.com/uk/problems-of-modern-science-and-practice-ua/ISBN - 978-1-63972-061-3 DOI - 10.46299/ISG.2021.II.I

 • Скороходова Аліна Валеріївна «Адаптаційні заходи як запорука впровадження інклюзивної освіти» The II International Science Conference «Trends in the scientific development», September 28 – October 01, 2021, Vancouver, Canada. 417 p.

ISBN - 978-1-63972-062-0 DOI - 10.46299/ISG.2021.II.II https://isg-konf.com/uk/trends-in-the-scientific-development-ua/* Скороходова Аліна Валеріївна «Медійні технології у сучасному місткому середовищі» The III International Science Conference «Interaction of society and science: problems and prospects», October 05 – 08, 2021, London, England. 456 p.ISBN - 978-1-63972-063-7 DOI -10.46299/ISG.2021.II.III https://isg-konf.com/uk/interaction-of-society-and-science-problems-and-prospects-2-ua/

 • Скороходова А. В., Мироненко Н.Г. «Інфографіка, як засіб комунікації в міському середовищі для людей з обмеженими фізичними можливостями»

IV International scientific-practical conference “Science, theory and practice”, October 12-15, 2021, Tokyo, Japan https://isg-konf.com/uk/innovative-technologies-in-science-and-practice-ua/

 • Скороходова А. В., Мироненко Н.Г. «Особливості формування інклюзивного громадського простору» The V International Science Conference «Trends in science and practice of today», October 19 – 22, 2021, Ankara, Turkey. 478 p. ISBN - 978-1-63972-065-1 DOI - 10.46299/ISG.2021.II.V. https://isg-konf.com/uk/trends-in-science-and-practice-of-today-2-ua/
 • Скороходова А. В. «Особливості формування комфортного вуличного середовища» The VI International Science Conference «Innovative technologies in science and practice», October 26 – 28, 2021, Haifa, Israel. 483 p. ISBN - 978-1-68564-532-8 DOI - 10.46299/ISG.2021.II.VI ttps://isg-konf.com/uk/innovative-technologies-in-science-and-practice-ua/
 • Скороходова А. В., Шкуротянова М.П. “ВУЛИЧНІ МЕБЛІ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА» The VII International Science Conference «Modern trends in development science and practice», November 02 – 05, 2021, Varna, Bulgaria. 619 p. ISBN - 978-1-68564-516-8 DOI - 10.46299/ISG.2021.II.VII https://isg-konf.com/uk/modern-trends-in-development-science-and-practice-ua/
 • Скороходова А. В. «ТЕРАПЕВТИЧНА АРХІТЕКТУРА

І БІОФІЛЬНИЙ ДИЗАЙН ЯК КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ ЛІКУВАЛЬНИХ УСТАНОВ» The XII International Science Conference «Topical tendencies of science and practice», December 07 – 10, 2021, Edmonton, Canada. 601 p. ISBN - 978-1-68564-521-2 DOI - 10.46299/ISG.2021.II.XII.https://isg-konf.com/uk/topical-tendencies-of-science-and-practice-ua/

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2016

Статистика цитування

12

7

h-індекс

2

2

i10-індекс

0

0

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

 • ТОВ «Інститут УКРПРОЕКТБУДСЕРВІС». Строк підвищення кваліфікації (навчання) - з 24 жовтня по 24 грудня 2020 року в обсязі 180 годин на безкоштовній основі без відриву від основного місця роботи відповідно до наказу Харківського національного університету будівництва та архітектури від 09.10.2020 р. №267.Тема підвищення кваліфікації (стажування): «Сучасні методи архітектурного проектування громадських просторів. Архітектурно-будівельне законодавство».

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчально-методичні матеріали

ДАС

 • Скороходова А.В. Методичні вказівки до виконання атестаційної магістерської роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Архітектура та містобудування» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. Харків : ХНУБА, 2020. – 14с. https://drive.google.com/drive/folders/1kyvIGyxDjp4CMddfXmqjMqflyJtbYemr
 • Скороходова А.В. Методические указания к выполнению аттестационной магистерской работы для иностранных соискателей высшего образования второго (магистерского) уровня по образовательно-профессиональной программе «Архитектура и градостроительство» специальности 191 «Архитектура и градостроительство» / Російська. (для іноземних груп здобувачів вищої освіти). - Харьков: ХНУСА, 2020.– 14с.https://drive.google.com/drive/folders/1kyvIGyxDjp4CMddfXmqjMqflyJtbYemr
 • Скороходова А.В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Загальноосвітня школа» з дисципліни «Архітектурне проектування» призначені для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Архітектура та містобудування» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування». – Харків : ХНУБА, 2020. – 32 с.https://drive.google.com/drive/folders/1kyvIGyxDjp4CMddfXmqjMqflyJtbYemr

АБіС

 • Скороходова А.В. Методичні вказівки до виконання атестаційної магістерської роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Архітектура та містобудування» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. Харків : ХНУБА, 2020. – 14с. https://drive.google.com/drive/folders/1URnyknLdn7gYcM_qZxm5UZ58Dz3e2U9_
 • Скороходова А.В. Методические указания к выполнению аттестационной магистерской работы для иностранных соискателей высшего образования второго (магистерского) уровня по образовательно-профессиональной программе «Архитектура и градостроительство» специальности 191 «Архитектура и градостроительство» / Російська. (для іноземних груп здобувачів вищої освіти). - Харьков: ХНУСА, 2020.– 14с. https://drive.google.com/drive/folders/1URnyknLdn7gYcM_qZxm5UZ58Dz3e2U9_
 • Скороходова А.В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Загальноосвітня школа» з дисципліни «Архітектурне проектування» призначені для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Архітектура та містобудування» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування». – Харків : ХНУБА, 2020. – 32 с. https://drive.google.com/drive/folders/1URnyknLdn7gYcM_qZxm5UZ58Dz3e2U9_
 • Скороходова А.В. Методические указания к выполнению курсового проекта «Общеобразовательная школа» по дисциплине «Архитектурное проектирование» предназначены для иностранных соискателей высшего образования первого (бакалаврской) уровня по образовательно-профессиональной программе «Архитектура и градостроительство» специальности 191 «Архитектура и градостроительство» / Російська. (для іноземних груп здобувачів вищої освіти). - Харьков: ХНУСА, 2020. - 32 с. https://drive.google.com/drive/folders/1URnyknLdn7gYcM_qZxm5UZ58Dz3e2U9_
 • Скороходова А.В. , Родик Я.С. Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Багатоповерховий житловий будинок» з дисципліни «Архітектурне проектування» призначені для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Архітектура та містобудування» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» . – Харків : ХНУБА, 2020. – 33 с.https://drive.google.com/drive/folders/1URnyknLdn7gYcM_qZxm5UZ58Dz3e2U9_
 • Скороходова А.В., Родик Я.С. Методические указания к выполнению курсового проекта «Многоэтажный жилой дом» по дисциплине «Архитектурное проектирование с элементами научных исследований» предназначены для иностранных соискателей высшего образования второго (магистерского) уровня по образовательно-профессиональной программе «Архитектура и градостроительство» специальности 191 «Архитектура и градостроительство» / Російська. (для іноземних груп здобувачів вищої освіти). - Харьков: ХНУСА, 2020. - 33 с.https://drive.google.com/drive/folders/1URnyknLdn7gYcM_qZxm5UZ58Dz3e2U9_
 • Скороходова А.В., Родик Я.С. Методические указания к выполнению курсового проекта «Клуб с залом на 200 мест» по дисциплине «Архитектурное проектирование» предназначены для иностранных соискателей высшего образования первого (бакалаврской) уровня по образовательно-профессиональной программе «Архитектура и градостроительство» специальности 191 «Архитектура и градостроительство». Російська. (для іноземних груп здобувачів вищої освіти). - Харьков: ХНУСА, 2020. - 28 с.https://drive.google.com/drive/folders/1URnyknLdn7gYcM_qZxm5UZ58Dz3e2U9_

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

"Істория дизайну"

Бакалавр

191 «Архітектура та містобудування»

Денна

"Інклюзивне архітектурне середовище"

Бакалавр

191 «Архітектура та містобудування»

Денна

"Безбар’єрна архітектура "

Бакалавр

191 «Архітектура та містобудування»

Денна

"Архітектурне проєктування"

Бакалавр

191 «Архітектура та містобудування»

Денна

"Архітектурні стилі 20 століття"

Бакалавр

191 «Архітектура та містобудування»

Денна

"Теорія архітектури та містобудування нової епохи"

Магістр

191 «Архітектура та містобудування»

Денна

"Сучасні проблеми архітектури та містобудування"

Магістр

191 «Архітектура та містобудування»

Денна