Садовська Ірина Юріївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Садовська Ірина Юріївна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Викладач кафедри фізичного виховання і спорту

Освіта

Харківський державний інститут фізичної культури, 1995 р.

Професійний досвід

Викладач кафедри фізичного виховання і спорту. Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова.

Місце роботи

Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова.

Теми дисертацій

Адреса електронної пошти

Irina.Sadovska@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

Перевірка ефективності методики фізичної терапії студенток закладів вищої освіти після лікування коронавірусної хвороби, 2021 р. Результати дослідно-експериментальної перевірки методики фізичної терапії жінок першого зрілого віку після лікування коронавірусної хвороби, 2021 р. Розвиток та удосконалення рівня фізичної підготовленості офіцерів національної гвардії України із використанням структурної моделі функцій розвитку, 2020 р.

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

11.04.2004 - Свідоцтво про підвищення кваліфікації за напрямком "Основи здоров'я і фізична культура". Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти. 31.05.2011 - Свідоцтво про підвищення кваліфікації НТУ "ХПІ". 30.01.2013 - Сертифікат учасника Х1 Міжнародної школи - семінару "Сучасні педагогічні технології в освіті". 14.12.2012 - Сертифікат учасника 31 Міжнародної науково-практичної конференції "Ноосферний розвиток суспільства". 19.04.2016 - Свідоцтво про підвищення кваліфікації ХНУРЕ. 15.12.2020 - Свідоцтво про підвищення кваліфікації ХНУРЕ.

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

2016: - Методичні вказівки та завдання для практичних занять з лікувальної фізичної культури при пошкодженнях хребта з навчальної дисципліни «Фізичне Виховання» (для всіх освітніх програм Університету). - Методичні вказівки та завдання до практичних занять з лікувальної фізичної культури при серцево-судинних захворюваннях з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (для всіх освітніх програм Університету). 2014: - Фехтование: Методические указания для проведения практических занятий по дисциплинам «Физическое воспитание» и «Управление профессиональной деятельностью» (для студентов всех специальностей Университета). 2012: - Методичні вказівки до практичних занять із фехтування для студентів усіх спеціальностей Академії з дисциплін «Фізичне виховання», «Фізична культура» - Базова навчальна програма трирічної підготовки спортсменів, громадських суддів та волонтерів із фехтування з курсів «Фізичне виховання», «Фізична культура», «Управління професійною працездатністю» відділення спортивного удосконалення (для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей Академії). - Словарь основных понятий и терминов по фехтованию на украинском, русском, английском и французском языках (для студентов всех специальностей академии по дисциплинам «Физическое воспитание», «Физическая культура»). 2009: - Фехтування: Методичні вказівки для самостійної роботи з дисциплін «Фізичне виховання»,«Фізична культура» (для студентів 1-5 курсів усіх спеціальностей) -Навчальний посібник (співавторство )Розвиток фізичних якостей баскетболістів.2021 р. -Навчальний посібник (співавторство)Правила змагань ігри з бадмінтону.2020 р. -Навчальний посібник(співавторство) ЛФК при серцево-судинних захворюваннях.2022 р.

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Фізичне виховання

Розроблені електронні навчальні курси