Поморцева Олена Евгенівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Версія від 13:38, 30 червня 2017, створена Olena.Pomortseva (обговорення | внесок) (Olena.Pomortseva перейменувала сторінку з Користувач:Olena.Pomortseva на Поморцева Олена Евгенівна)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Поморцева Олена Євгенівна

Поморцева Олена Євгенівна


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Поморцева Олена Євгенівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри Земельного адміністрування та ГІС, доцент, к.т.н.

Освіта

 • Вища освіта

1987 - 1993 Харківський політехнічний інститут спеціальність "Технологія неорганічних речовин", інженер хімік-технолог. Диплом з відзнакою № 836632.

 • Аспірантура

1994 -1997 Харківський політехнічний університет 1999 кандидат технічних наук

Професійний досвід

к.т.н., 05.17.01 – технологія неорганічних речовин, 1999 р. диплом ДК № 004490, доцент кафедри інформатики та комп’ютерної техніки, атестат 12-ДЦ № 023930 2010 р.

 • 2012 - по теперішній час доцент кафедри Змельного адміністрування та ГІС

Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова

 1. Курс «Бази данних»
 2. Курс «Проектування баз геоданих»
 3. Курс«Основи програмування в ГІС системах»
 4. Курс «Програмування ГІС задач»
 5. Курс «Геоінформаційний аналіз».
 • 2007 - 2012 ХНЕУ (Харківський національний економічний університет)

Методист вищої категорії (методичний відділ) Доцент каф. інформатики та комп'ютерної техніки

 1. Курс «Інформатика» (Excel, Access, Web-дизайн, VBA)
 2. Курс «Комп'ютерні засоби в економіці та підприємництві» (управління проектами, створення бізнес-плану презентаційного якості, наочне уявлення бізнес-процесів, аналіз економічної інформації)
 3. Курс «Бази даних кінцевого користувача» (поглиблено СУБД Access)
 • 2004 - 2007 НУА Народна українська академія

Доцент каф. інформаційних технологій

 1. Курс «Комп'ютерні технології та інформатика» (MS Office: Word, Excel, Access, Power Point, Project)
 2. Курс «Інформаційні системи і технології на підприємстві» (Project Expert)

Місце роботи

Посада - доцент кафедри Земельного адміністрування та ГІС Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Технологія вилучення металів платинової групи з промислових шламів: Дис... канд. технічних наук: 05.17.01 – технологія неорганічних речовин / О.Є. Поморцева ; ХПУ. — Харків., 1999 р.

Адреса електронної пошти

Olena.Pomortseva@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

 • 1. Технології оцінки та моніторінгу використання нерухомості міських агломерацій [текст]: монографія / Мамонов К.А., Кучеренко Є.І., Метешкін К.А., Поморцева О.Є. та ін.; Харків: ХНУМГ, 2015 р. – 250 с.
 • 2. Кибернетическая педагогика: IT-технологии в образовании и обучении. Теория и практика [текст]: монография/К.А.Метешкин, А.Ю.Соколов, О.И. Морозова, Е.Е.Поморцева и др.; Харьк. нац. ун-т. гор.хоз-ва им. А.Н.Бекетова. - Х.: ХНУГХ, 2014. - 243 с.
 • 3. Особливості геоінформаційного моделювання, земельного адміністрування та оцінки міського середовища [текст]: монографія / Мамонов К.А., Ачкасов А.Е., Димченко О.В, Поморцева О.Є. та ін.; Харків: ХНУМГ, 2015 р. – 250 с.
 • 4. Створення просторових даних для грошової оцінки земель та нерухомого майна [текст]: монографія / Мамонов К.А., Ачкасов А.Е., Димченко О.В, Поморцева О.Є. та ін.; Харків: Вмд. ХУПС, 2014 р. – 236.

Статті у фахових виданнях

 • 1. Поморцева Е.Е. Особенности изучения геоинформационных систем в высшей школе / Е.Е. Поморцева, Л. А. Маслий, Д. А. Конь, М. В. Сальников // Сборник научных трудов «Системы обработки информации». – 2016. – Вып. 2 (139). – С. 220-226..
 • 2. Метешкін, К.О Моделювання процесів освіти і навчання у вищих навчальних закладах з використанням IT-технологій. [Текст]: / К.О. Метешкін, О.Є. Поморцева. Збірник наукових праць„Системи обробки інформації”, выпуск 5 (121), Харків -2014 р. – С. 183 – 189.
 • 3. Метешкін, К.О. Досвід використання web-технологій у інтерактивній рекламі освітніх послуг [Текст] / К.О. Метешкін, Е.Е. Поморцева. - Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання [Електронний ресурс] / Гол. ред.: В.Ю. Биков; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання АПН України, Ун-т менеджменту освіти АПН України. – Т.36 №4(2013). – Режим доступу http://www. http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/issue/current#.UdHX39i971U. – Заголовок з екрану.
 • 4. Метешкин, К.А. Возможности и задачи реинжиниринга процессов, протекающих на кафедре высшего ученого заведения [Текст] / К.А. Метешкин, Е.Е. , Е.Е. Поморцева

Статті у збірниках наукових праць

 • 1. Поморцева Е.Е. Особенности организации связей пространственных и атрибутивных данных в геоинформационных системах. [Текст]: тезисы /Е.Е. Поморцева /Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку / Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 березня 2017 р. / Національна академія Національної гвардії України, 2017. - С.85-86.
 • 2. Поморцева Е.Е. Когнитивное моделирование процессов обучения современными методами IT-технологий / Е.Е. Поморцева, К.А. Метешкин / Экспертные оценки элементов учебного процесса: программа и материалы XVIІІ межвуз. науч.-практ. конф., Харьков, 26 ноября 2016 г. / Нар. укр. акад. каф. информ. технологий и математики; [редкол.: П.Э. Ситникова (отв.ред.) и др.]. - Х.: Изд-во НУА, 2016. – С.68-70.
 • 3. Поморцева Е.Е. Трехмерное моделирование местности и управление пространством / Поморцева Е.Е., Маслий Л.А. / тези Міжнародної науково-практичної конференції «Європейські стандарти економічного розвитку, оцінки, землеустрою та кадастру: шляхи їх реалізації в Україні» (жов. 2016) / – Харків : ХУПС ім. І. Кожедуба, 2016. – С. 120-121.
 • 4. Поморцева Е.Е. Використання геоінформаційних технологій для побудови оптимального маршруту пересування швидкої медичної допомоги міста Богодухова / Поморцева Е.Е., Щербак К.С. / тези Міжнародної науково-практичної конференції «Європейські стандарти економічного розвитку, оцінки, землеустрою та кадастру: шляхи їх реалізації в Україні» (листопад 2016) / – Харків : ХУПС ім. І. Кожедуба, 2016. – С. 135-137.

Статті, включені до наукометричних баз

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

/ Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

8

8

h-індекс

2

2

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Сертифікати

 • Microsoft Office specialist official Certification MASTER:
 1. Microsoft Office specialist official Certification «Microsoft Word Expert»
 2. Microsoft Office specialist official Certification «Microsoft Excel Expert»
 3. Microsoft Office specialist official Certification «Microsoft Access »
 4. Microsoft Office specialist official Certification «Microsoft PowerPoint »
 5. icrosoft Office specialist official Certification «Microsoft Outlook»)
 • «Autodesk Certified Professional: AutoCAD 2015»
 • «Certificate of Completion Development and modification of applications Access 2010»
Тема
Заклад/організація
Дата
Документ, що засвідчує


Стажування «ГІС та бази даних а також автоматизовані земельно-кадастрові інформаційні системи»

Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва (кафедра геодезії, картографії та геоінформатики)| Харків, Україна

з 15 лютого по 15 червня 2017

Свідоцтво 12 СПК 875976

Отримання грантів, премій, стипендій

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Назва

Назва закладу

Місто, Країна

Дата

Файл:Назва.jpg
Назва документу, №

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

 • 1. Учебное пособие. Поморцева Е. Е. Комп’ютерні засоби в економіці та підприємництві. Лабораторний практикум: навч. посіб. – Харків: Вид. ХНУМГ, 2013.  127с. (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № № 1/11-1142 від 05.02.13)
 • 2. Толстохатько В. А. Бази даних: проектування та використання для обліку нерухомого майна: навч. посіб. / В. А. Толстохатько, Е. Е. Поморцева, І. М. Патракеєв. – Харків : ХНУМГ, 2014. - 176 с. (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № № 1/11-7213 від 14.05.14)
 • 3. Поморцева Е.Е. Бази даних: проектування та використання для обліку нерухомого майна. Лабораторний практикум. – Харків : ХНУМГ, 2014. - 192 с.
 • 4. Поморцева Е.Е. Бази даних: проектування та використання для обліку нерухомого майна. Електронний навчальний посібник. –– Харків : ХНУМГ, 2015. - 444 с.
 • 5. Поморцева О.Є. Програмування геоінформаційних задач. Лабораторний практикум. Навчальний посібник / Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. - 111 с.
 • 6. Поморцева Е.Е. Проектирование баз геоданных: учебн. пособ. / Е. Е. Поморцева – Харьков : ХНУГХ, 2016. - 137 с.
 • 7. Учебное пособие. Поморцева Е.Е. Проектирование баз геоданных. Лабораторный практикум: уч. пособие / Е.Е. Поморцева - Харків: Вид. ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2016. – 157 с.

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Проектування баз геоданих

Бакалавр

Будівельний

Денна/Заочна

Основи програмування в ГІС системах

Бакалавр

Будівельний

Денна/Заочна

Геоінформаційний аналіз

Бакалавр

Будівельний

Денна/Заочна

Управляння інформаційними зв'язками

Магістр

Менеджмент

Денна/Заочна

Іноваційні інформаційні технології

Магістр

Менеджмент

Денна/Заочна

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

Управління інформаційними зв'язками

магістр

Менеджмент

Денна/Заочна

2053

Проектування баз геоданих

бакалавр

Будівельний

Денна/Заочна

958

ГІС та бази даних

бакалавр

Будівельний

Денна/Заочна

957