Поколодна Марія Миколаївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Поколодна Марія Миколаївна


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Поколодна Марія Миколаївна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри Туризму і готельного господарства Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, к-т геогр. наук

Освіта

 • Харківський державний університет, 1999 р.;

економічна та соціальна географія, економіко-географ, фахівець з зовнішньо-економічної діяльності, викладач

 • Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова,

2016 р., туризмознавство, спеціаліст з туризмознавства

 • Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова,

2021 р., освітньо-професійна програма "Готельна і ресторанна справа", магістр галузі знань "Сфера обслуговування" спеціальність "Готельно-ресторанна справа"

Професійний досвід

 • В 1999 році закінчила геолого-географічний факультет Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, отримала диплом з відзнакою та здобула кваліфікацію економіко-географа, фахівця з зовнішньоекономічної діяльності, викладача.
 • З листопада 1999 року по листопад 2002 року навчалася в аспірантурі ХНУ ім. В.Н. Каразіна, паралельно працювала на посаді інженера кафедри соціально-економічної географії та природоохоронного менеджменту.
 • Після закінчення навчання в аспірантурі з вересня 2003 року по липень 2004 року працювала на посаді викладача кафедри соціально-економічної географії та регіонознавства.
 • В травні 2003 року захистила дисертацію на тему: “Рекреаційні ресурси Харківської області, їх географічна характеристика та раціональне використання ”. Рішенням президії ВАК України від 8 жовтня 2003 року, рішенням спеціалізованої вченої ради Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського на підставі прилюдного захисту присуджено науковий ступінь кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.11 – Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.
 • З липня 2003 року по вересень 2005 працювала старшим викладачем кафедри менеджменту соціально-культурної діяльності Харківської державної академії культури.
 • Працювати на кафедрі Туризму і готельного господарства ХНУМГ ім. О.М. Бекетова почала з 2004-2005 навчального року на посаді доцента за сумісництвом. З серпня 2005 року працюю на кафедрі на основній роботі на посаді доцента по теперішній час.
 • Керую підгтовкою учнів у Малій академії наук по секції Науки про Землю (3 призери обласних і 1 всеукрїанського рівня).
 • Маю досвід роботи в експертних комісія МОН України.
 • Член Науково - методичної комісії сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України № 242 «Туризм» науково-методичної комісії № 14 з транспорту та сервісу, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 375 від 06 квітня 2016 р.
 • Член науково-методичної комісії 13 з транспорту та сервісу, підкомісії 242 «Туризм», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 582 від 25 квітня 2019 р.
 • Член Всеукраїнської асоціації гідів
 • Член Харківського обласного туристсько-спортивного союзу
 • Член міжвузівського об’єднання профільних закладів вищої освіти Харківської області «Платформа розвитку туризму»
 • Приймаю участь в Акредитаційних експертизах з підготовки фахівців зі спеціальності «Туризм», з 2019 року – експерт НАЗЯВО.

Місце роботи

Кафедра Туризму і готельного господарства Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів, «Рекреаційні ресурси Харківської області, їх географічна характеристика та раціональне використання», 2003 р.

Адреса електронної пошти

Mariya.Pokolodna@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

 • Поколодна М.М. Регіональний менеджмент в туризмі. / М.М. Поколодна // Колективна монографія «Туризм як національний пріоритет» за ред. І.М.Писаревського Харків: ХНАМГ, 2010. – 284 с., С. 259-267
 • Поколодна М.М. Туристично-інформаційний центр як частина туристсько-інформаційної інфраструктури міста / М.М. Поколодна // Туризм і місто: досвід, проблеми та перспективи: монографія / за заг. ред. І.М. Писаревського; Харк. Нац. Акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ. - 2011. - С. 110 – 134
 • Поколодна М.М. Історико-культурні ресурси, їх класифікація та використання для розвитку туризму в місті Харкові та Харківській області / М.М. Поколодна // Туризм і місто: аналіз проблем, тенденцій та моделювання розвитку: монографія / за заг. Ред. І.М. Писаревського; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. - С. 18-27
 • Поколодна М.М. Дослідження історико-культурних ресурсів Слобожанщини для цілей розвитку туристської діяльності / М.М. Поколодна, Т.О. Тендіт // Кримський економічний вісник. Науковий журнал / 2 (03) квітень 2013 Частина ІІ. – С. 184-186
 • Поколодна М.М. Розвиток туризму та екскурсій як засіб вдосконалення організації рекреаційної діяльності у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду (на прикладі Харківської області) / М.М. Поколодна // Тенденції та напрямки розвитку туріндустрії України : монографія / за заг. ред. І.М. Писаревського ; Харк. Нац. Ун-т міськ. Госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2014. – С.181-198.
 • Поколодна М.М. Організаційні особливості мисливсько-рибальського туризму. Международный научный журнал. Выпуск № 12, 2016 р. http://www.inter-nauka.com/issues/2016/12/1761
 • Поколодна М.М., Хорохоріна В.В., Заварзіна В.А. Розвиток туристичного іміджу дестинацій на основі гастрономічних брендів (на прикладі міста Харкова). Винний та гастрономічний туризм: глобальні тренди та локальні практики : монографія / [колектив авторів] за наук. ред. Д.І. Басюк. – Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К», 2017. – С.251-267.
 • Поколодна М.М. Мисливсько-рибальський туризм: регіональні аспекти ресурсного потенціалу та перспектив розвитку в Україні Домінанти розвитку туризму : монографія / [Л. В. Оболенцева, І. В. Писарева, М. М. Поколодна] ; за заг. Ред. І. М. Писаревського ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – С. 129-176.
 • Поколодна М.М. Мисливсько-рибальський туризм: регіональні аспекти ресурсного потенціалу та перспектив розвитку в Україні Домінанти розвитку туризму : монографія / [Л. В. Оболенцева, І. В. Писарева, М. М. Поколодна] ; за заг. Ред. І. М. Писаревського ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – С. 129-176.
 • Поколодна М.М., Малюк А. О. Сутність, особливості та види природничо-екологічних екскурсій Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №15. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2018-15-4106
 • Поколодна М.М., Семків М. О. Етнографічний туризм: особливості, географія та ресурсний потенціал (на прикладі України) Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №20. https://www.inter-nauka.com/issues/2018/20/4368
 • Кибец І. С., Погасій С. О., Поколодна М.М. Розробка оптимізаційних заходів використання рекреаційних ресурсів Харківської області Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №17. https://www.inter-nauka.com/issues/2019/17/5461
 • Поколодна М.М. Застосування технологій коучингу при компетентісному підході у сфері вищої освіти на прикладі дисципліни "Організація екскурсійної діяльності" (спеціальність 242)

Innovation Educational Technologies: European experience and Its Application in Training in Economics and Management. - Training - Riga: Baltic Reserch Institute of transformation economic area problems, 2019. - p. 66-70

 • Поколодна М.М, Гудзенко К. В. Оцінка ресурсного потенціалу Харківської області для створення еколого-природничих екскурсій . - Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №18. https://www.inter-nauka.com/issues/2019/18/5508

Статті у фахових виданнях

 • Поколодна М.М. Регіональний менеджмент в туризмі. / М.М. Поколодна // Колективна монографія «Туризм як національний пріоритет» за ред. І.М.Писаревського Харків: ХНАМГ, 2010. – 284 с., С. 259-267
 • Поколодна М.М. Визначення екскурсійного потенціалу міста та шляхів його використання / М.М. Поколодна, В.С. Гришанова // Комунальне господарство міст: науково-технічний збірник. Випуск 102. Серія економічні науки. -Х. ХНАМГ, 2012. – С. 475 – 480.
 • Використання інноваційних форм навчання в сфері сільського зеленого туризму / М. М. Поколодна. // Економіка. Управління. Інновації. - 2014. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2014_2_49
 • Пколодна М.М. Шляхи використання археологічних ресурсів для цілей розвитку туризму (на прикладі археологічної пам’ятки національного значення «Донецьке городище», Харківська область) / М.М. Поколодна, В.А. Заварзіна, В.В. Хорохоріна / // «Економічний форум» Луцького національного технічного університету. – 2015. - № С. 237-245. – Режим доступу : http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/u_ nomeri_32015_sich_1.pdf Журнал входить у науковометричні бази Ulrich's Periodicals Directory (США), РІНЦ (Росія), Index Copernicus (Польща)
 • Абрамов В.В. Поколодна М.М. Питання доречності використання деяких термінологічних конструкцій в сучасному туризмознавстві /Абрамов В.В. Поклодна М.М. / Фізичне виховання, спорт і туристсько-краєзнавча робота в закладах освіти : Збірник наукових праць. – Додаток до гуманітарного віснику ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковроди».- Переяслав – Хмельницький, ФОП Домбровская Я.М., 2016. –С. 214-221
 • Поколодна М.М. Дослідження ресурсного потенціалу мисливсько-рибальського туризму в Україні. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського націона- льного автомобільно-дорожнього університету. – №4 (15), том 1 – 2016. – Харків: ХНАДУ, 2016 – С. 30 -39.
 • Поколодна М.М., Абрамов В.В. Доречність використання деяких термінологічних конструкцій в сучасному екскурсознавстві. - Фізичне виховання, спорт і туристсько-краєзнавча робота в закладах освіти : Збірник наукових праць. – додаток до Гуманітарного віснику ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, ФОП Домбровська Я.М., 2017 . – С.288-296
 • Поколодна М.М., Писарева І.В. Розвиток туристської інфраструктури: регіональний аспект. Випуск 28, 2019. - С. 209-218 http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/28_2019_ukr/33.pdf
 • Крайнюк Л. М., Полчанінова І.Л., Поколодна М.М. Екологічна стійкість індустрії гостинності Харківського регіону: сприйняття туристами екологічних практик засобів розміщення. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва / Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. − № 2 (23) – 2019. – Харків: Стиль-Издат, 2019. – С.100-118 DOI: http://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2019.23.0.100 JEL Classification: L 85
 • Поколодна М.М., Полчанінова І.Л., Крайнюк Л. М. Екологічна стійкість індустрії гостинності Харківського регіону: сприйняття туристами екологічних практик засобів розміщення. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Харків: ХНАДУ. 2019. №2 (23). – С. 100 – 117. https://fmab.khadi.kharkov.ua/fileadmin/F-FUB/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0/ek_predpriyatiy/sbornik/2_23_2019.pdf
 • Поколодна М.М. Рябєв А.А., Абрамов В.В. Підвищення ефективності об'єднаних територіальних громад за рахунок їх спеціалізації в сфері туризму та готельного господарства Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. − № 1 (24) – 2020. – Харків: Стиль-Издат, 2020. – С.186-202. DOI: http://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2020.24.0.186 JEL Classification: L 830
 • Pokolodna, M., Kornieieva, S., & Kovalenko, D. (2020). Особливості організації та проведення екскурсій для осіб з обмеженими можливостями. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (10), 209-218. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2019-10-22
 • Поколодна М. М., Крайнюк Л. М., Полчанінова І. Л., Влащенко Н. М. Digital-інновації в секторі туризму та гостинності Харківського регіону. Бізнес Інформ. 2020. №7. C. 100–112.
 • Писаревський І. М., Крайнюк Л. М., Полчанінова І. Л., Поколодна М. М. Моделі управління процесами взаємодії стейкхолдерів ТНК сектора туризму та гостинності. Проблеми економіки. 2020. №4. C. 187–194. https://doi.org/10.32983/2222-0712-2020-4-187-194
 • Рябєв А. А., Поколодна М. М., Кравець О. М. Використання деяких інформаційних технологій для збереження стійкості туризму під час COVID-19 «Бізнес Інформ» №5_2021. https://www.business-inform.net/article/?year=2021&abstract=2021_5_0_221_226
 • Поколодна М. М., Полчанінова І. Л., Рябєв А. А. Глемпінг як перспективний різновид туризму та готельного бізнесу. Бізнес Інформ. 2021. №6. C. 157–169.

https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-6-157-169

 • Поколодна М. М., Старченко В. І. «Дитячий туристський продукт» як специфічний напрям туристських послуг та його диференціація // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-11-7672 категорія Б
 • Поколодна М. М., Тесля Д. В. Спортивно-подієвий туризм: визначення та потенціал розвитку в Харківському регіоні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-11-7708 http://www.inter-nauka.com/issues/economic2021/11/7708

Статті у збірниках наукових праць

 • Поколодна М.М. Проблеми залучення об’єктів природно-заповідного фонду до туристської діяльності в Україні / М.М. Поколодна // ХХХV Научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства. Программа и тезисы докладов. Часть 1 Строительство, архитектура, экология, общественные науки. Харьков, 2010. – С. 192- 194.
 • Поколодна М.М. Аналіз розвитку та перспектив використання Інтернет-ресурсів Харківщини іноземними туристами - майбутніми учасниками Євро – 2012 / М.М. Поколодна, М.В. Успенська // Туристична індустрія: сучасний стан та пріоритети розвитку : матеріали V Між нар. наук.-практ. конф. (6-7 травня 2010 р. Луганськ). – Вип. 5. – Луганськ : Вид – во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010. – 344 с. С. 204 -209
 • Поколодна М.М. Проблеми формування позитивного іміджу України на міжнародній туристській арені / М.М. Поколодна А.В. Михалюк // Туристична індустрія: сучасний стан та пріоритети розвитку : матеріали V Між нар. наук.-практ. конф. (6-7 травня 2010 р. Луганськ). – Вип. 5. – Луганськ : Вид – во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010. – 344 с. С. 233 -239
 • Поколодна М.М. Проблеми нормування рекреаційної діяльності в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду / М.М. Поколодна, Н.О. Телюра // Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень: МатеріалиVIII Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених / За ред. Л.І. Зеленської. – К.: ДНВП «Картографія», 2011. – Вип. 8. - С. 354-355
 • Поколодна М.М. Розвиток національного ринку екскурсійних послуг / М.М. Поколодна // Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту та тризму : тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 13-14 жовтня 2011 р. / за ред. В.М. Гончарнко та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2011. – С. 280-281
 • Поколодна М.М. Розвиток рекреаційної діяльності як засіб раціонального використання регіонального природно-ресурсного потенціалу територій та об’єктів природно-заповідного фонду / М.М. Поколодна, Н.О. Телюра // Регіон – 2011 : стратегія оптимального розвитку : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Харків, 10-11 листопада 2011 р. / Гол. ред. Колегії В.С. Бакіров. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – С. 301-303
 • Поколодна М.М. Сталий розвиток: сьогодення та перспективи / М.М. Поколодна, Н.О. Телюра, О.С. Ломакіна // Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях : междунар. науч.-практ. конф., - Харьков, 14-15 декабря 2011 г. : [ред. кол.: И.В. Древаль (отв. ред.) и др.]; Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва. – Х. : ХНАГХ, 2011. – С. 7-9
 • Поколодна М.М. Формування середовища туристських маршрутів на територіях транскордонних регіонів (на прикладі єврорегіону Слобожанщина) / М.М. Поколодна, Н.О. Телюра, О.С. Ломакіна // Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях : междунар. науч.-практ. конф., - Харьков, 14-15 декабря 2011 г. : [ред. кол.: И.В. Древаль (отв. ред.) и др.]; Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва. – Х. : ХНАГХ, 2011. – С. 77-78
 • Поколодна М.М. Підходи до розробки екологічних індикаторів сталого розвитку на національному рівні/ М.М. Поколодна, Н.О. Телюра, О.С. Ломакіна //Комунальне господарство міст: науково-технічний збірник. Випуск 101. Серія технічні науки та архітектура. -Х. ХНАМГ, 2011. – С. 150 – 153
 • Поколодна М.М. Застосування програм лояльності в готельній індустрії / М.М. Поколодна // Материали ХХХVI наукчно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНАМГ. Программа и тезисы докладаов. Часть 1. Строительство, архитектура, экология, общественные науки. -Х. ХНАМГ, 2012. – С. 176 – 178.
 • Поколодна М.М. Перспективы развития спортивного туризма в рамках трансграничного сотрудничества / М.М. Поколодна, Н.М. Попов, И.С. Гардаушенко // Развитие индустрии туризма и гостеприимства в контексте трансграничного сотрудничества : материалы международной научно-практической конференции (г. Белгород, 26-28 марта 2014 г.). – Белгород : ООО «ЭПИЦЕНТР». - С. 77-82
 • Поколодна М.М. Разработка трансграничных экскурсионных маршрутов как инновационное направление экскурсионной деятельности / М.М. Поколодна, Е.С. Чепурна // Развитие индустрии туризма и гостеприимства в контексте трансграничного сотрудничества : материалы международной научно-практической конференции (г. Белгород, 26-28 марта 2014 г.). – Белгород : ООО «ЭПИЦЕНТР». - С. 237-242
 • Поколодна М.М. Розвиток екскурсійної діяльності в Харківському регіоні/ М.М. Поколодна //ХХХVII научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.Н. Бекетова. Программа и тезисы докладов. Часть 2. Экономические и гуманитарные науки. – Харьков, 2014. – С. 176- 179
 • Поколодна М.М. Теоретико-методологічні аспекти оцінки історико-культурних ресурсів в регіональних дослідженнях для цілей розвитку туристсько -екскурсійної діяльності / М.М. Поколодна // Регіон - 2014: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (м. Харків, 6 листопада 2014 р. / гол. ред. колегії В.С. Бакіров. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014.- С. 103-106
 • Поколодна М.М. Сучасний стан та перспективи розвитку екологічного туризму в Україні / М.М. Поколодна, Я.В. Яковицька // Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі: Матеріали восьмої міжнародної науково-практичної конференції / За ред. Саух І.В. – Житомир : Вид-во ЖФ КІБІТ, 2014 р. С. 131-133
 • Поколодна М.М. Геоекономічні особливості використання потенціалу туристсько-рекреаційних ресурсів суміжних регіонів на засадах партнерства (на прикладі Харківської та Полтавської областей) / М.М. Плоколодна // Актуальні проблеми та перспективи розвитку харчових виробництв, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу : тези доп. Міжнар. наук.-прак. конф., присвяченої 40-річчю заснування факультету ХТГРТБ (м. Полтава, 20–21 листопада 2014 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2015. – С. 205-207.
 • Поколодна М.М. Розвиток музейного туризму на основі використання потенціалу музеїв-скансенів / Перспективи розвитку туризму в Україні та світі : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. Луцьк-Світязь, 21-23 травня 2015 р. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2015. – С. 134-137.
 • Розвиток молодіжного туризму в дестинації/ М.М. Поколодна, І.В. Писарєва, К.В. Москаленко / Економічна наукова Інтернет-Конференція «Перспективи створення сильної економіки для сучасної України»– Режим доступу : http://www.economy-confer.com.ua/full-article/1908/
 • Дитячий туризм в Україні: проблеми і перспективи розвитку /Поколодна М.М., Писарева І.В., Михалюк О.В / «Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети». Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 10-річча кафедри туристсичного бізнесу (20 листопада 2015 року). – Х : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С.159-162.
 • Розвиток соціального туризму / Поколодна М.М., Бабаєва К.І., Катріч К.С. / «Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети». Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 10-річча кафедри туристсичного бізнесу (20 листопада 2015 року). – Х : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С.32-34.
 • Потенціал розвитку музейного туризму в Україні / Поколодна, М.М. Ходакевич С.В./ Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку» (30 жовтня 2015 р.) / відп. ред. Л. В. Транченко – Умань : Видавець «Сочінський», 2015. – С.163-166.
 • Екологічна регіональна політика : сучасний стан , проблеми, перспективи / Поклодна М.М., Телюра Н.О. Регіон-2015: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 5-6 листопада 2015 р.). – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С.272-275.
 • Поколодна М.М. Вдосконалення менеджменту природоохоронних територій для активізації розвитку екологічного туризму Теорія та практика менеджменту : матеріали Міжнар. наук.­практ. конф. (19 трав. 2016 р.) / відп. ред. проф. Л. М. Черчик. – Луцьк, 2016. – С. 336-337.
 • Поколодна М.М., Гладка О.Е. Перспективи використання парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Шарівка» (Харківська область, Україна) з метою розвитку туризму Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти : зб. наукових праць / За заг. ред. д.філос.н. Журби М.А. – Частина 2. – Монреаль: ЦСП «НБК»; Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. – С.269-272.
 • Поколодна М.М. Використання засобів екскурсійної роботи для цілей виховання студентської молоді Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі: матеріали всеукраїнської-науково-практичної конференції;Харків.нац.ун-т.міськ.гос-ва ім.О.М.Бекетова,Харків.нац.ун-т. ім.В.Н.Каразіна,Харків.пед.нац.ун-т. ім.Г.С.Сковородита ін.-Харків:ХНУМГ ім.О.М.Бекетова, 2016.-С.117-118.
 • Pokolodna M.M. Omoush M.M. The Developmental Role of Ecotourism.- Регіон-2016: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 10-11 листопада 2016 р.). – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – с. 47-50.
 • Мисливсько-рибальський туризм: структурні особливості послуг турпродукту. «Національні наукові обрії: проблеми, перспективи, новації». Матеріали І Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (26-27 грудня 2016 року) / Наукове партнерство «Центр наукових технологій». – Харків : НП «ЦНТ», 2016. – С. 87-91
 • Поколодна М.М., Замула Л.В. Регіональні аспекти розвитку дитячого туризму в Україні: Дніпропетровська, Запорізька, Харківська області. - Стан і перспективи сучасного туризму : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (23 листопада, м. Суми). – Суми : ФОП Цьома С. П., 2016. – С. 249-255.
 • Поколодна М.М., Міхайлова А.І.Організація співпраці музейних установ із туристськими підприємствами «Національний науковий простір: перспективи, інновації, технології». Матеріали ІІ Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (17-18 жовтня 2016 року) / Наукове партнерство «Центр наукових технологій». – Харків : НП «ЦНТ», 2016. – С. 43-47
 • Mariya Pokolodna, Larisa Zamula Specifities and range of service of tourism for children. - Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг : матеріали IV-ої міжнародної наук.-преакт. Конф. : (Львів, 24 листопада 2016 року) : тези доповідей / відп. ред. П.О. Куцик. Львів : Видавництво «Растр-7», 2016. – С. 332-334.
 • Поколодна М.М., Григорова А.О. Регіональний туризм: управління розвитком. Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку : матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (31 жовтня 2016 р.) / відп. ред. Л. В. Транченко. – Умань : Видавець «Сочінській М.М.», 2016. – С. 105-107 с.
 • Поколодна М.М., Гладка О.Е. Просування туристсько-інформаційного центру, як необхдіна умова його ефективного функціонування. - Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, 30–31 березня 2017 р. : в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред. проф. В. М. Зайцевої ; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 1. – С. 284-286
 • Поколодна М.М., Шиян М.М. Павлоградщина туристська. - Збірник тез доповідей VІІ міжнародної науково-практичної інтернет конференції «Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт)» (28 квітня - 22 травня 2017 року). / Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова. – Харків., 2017. – С. 107-111.
 • Поколодна М.М., Висоцька В. Г. Стан та перспективи замкового туризму в Україні. - Збірник тез доповідей VІІ міжнародної науково-практичної інтернет конференції «Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт)» (28 квітня - 22 травня 2017 року). / Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова. – Харків., 2017. – С. 116-119.
 • Поколодна М.М., Семків М. О. Етнографічний туризм: музеї просто неба. - Збірник тез доповідей VІІ міжнародної науково-практичної інтернет конференції «Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт)» (28 квітня - 22 травня 2017 року). / Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова. – Харків., 2017. – С. 119-123.
 • Поколодна М.М., Дьяконова Ю. О. Актуальність розробки і вдосконалення проведення тематичних екскурсій Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку: збірник матеріалів Всеукр. наук.-прак. інт.-конф., 31 жовтня 2017 р. / Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – С. 142-144
 • Поколодна М.М., Бреславець С.В. Соціально-економічні та організаційні аспекти розвитку культурно-пізнавального туризму. - Туристичний бізнес: Світові тенденції та національні пріоритети. МатеріалиVIII міжнародної науково-практичної конференції (27 жовтня 2017 року). Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – С.37-39
 • Поколодна М.М. Освіта екскурсоводів – важлива складова оптимального розвитку туристсько-екскурсійної діяльності в регіоні Регіон 2017: Стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково – практичної конференції (мю. Харків, 19-20 вересня 2017 р.). – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна. – С.197-200
 • Поколодна М.М., Радько В.А., Хорохоріна В.В. Тематичні парки як напрями розширення туристської інфраструктури регіону на прикладі створення етнокультурного розважального парку «Донецьке Городище» Туристичні тренди – 2017: інновації, бренди, дестинації. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю кафедри туристичного бізнесу ХТЕІ КНТЕУ / Гол. ред. К.Д. Курова,- Харків: «Цифра-принт», 2017. – С. 51-54
 • Поколодна М.М., Мараховська К.К . Формування змісту і структури навчальної дисципліни «Географія туризму» в професійній підготовці бакалаврів з туризму Туристичні тренди – 2017: інновації, бренди, дестинації. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю кафедри туристичного бізнесу ХТЕІ КНТЕУ / Гол. ред. К.Д. Курова,- Харків: «Цифра-принт», 2017. – С. 265-268
 • Поколодна М.М., Редченко Р.В. Досвід організації рекреаційної діяльності в національному природному парку «Слобожанський». - Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет- конференції з міжнародною участю «Стан і перспективи сучасного туризму», (29 листопада, м.Суми). – Суми: ФОП Цьома С. П., 2017.– 288 с. С. 53-58
 • Поколодна М.М., Левченко А.С. Створення геопарків як напрям модернізації використання геологічної спадщини для цілей розвитку туризму в Україні. Модернізація економіки в умовах зростання суспільної свідомості: туризм, людиномірність, партнерство, кооперація : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава 14 грудня 2017 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2017. – С. 396-399.
 • Поколодна М.М., Мірошніченко В.В. Оцінка історико-культурних ресурсів для розвитку туризму Zbior artikulow naukowych z Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktyczney (on-line) zorganizowanej dla pracownikow naukowich uscelni, jednostek naukovo-badawczych oraz badawczych z panstw obszaru bylego Zwiazku Radzieckiego oraz bylej Jugoslawii. - (30.09.2018) – Warszawa. - 2018. - Str. 60-64
 • Поколодна М.М., Бурдіна К.О. Актуальність застосування технологій коучингу в освітній діяльності у сфері вищої освіти за спеціальністю «Туризм» Туризм і гсотинність: стан, проблеми, перспективи : матер. IV Міжнар. наук. – практ. конф. (18-19 жовтня 2018 р., м. Черкаси). – Черкаси : Вид-ць РО.М. Третяков, 2018. – С.161-165.
 • Поколодна М.М., Левченко А.С. Інтеграція ігрових технологій в екскурсійну діяльність у Харкові. Туризм і гостинність: стан, проблеми, перспективи : матер. IV Міжнар. наук. – практ. конф. (18-19 жовтня 2018 р., м. Черкаси). – Черкаси : Вид-ць РО.М. Третяков, 2018. – С. 272 – 274.
 • Поколодна М.М., Левченко А.С. Особливості та відмінності геопарків, як нового виду природоохоронних, рекреаційно-освітніх територій. - Туризм: наука, освіта, практика. - Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 5-ої річниці створення кафедри туризму та готельно-ресторанної справи у Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне, 15-17 березня 2018 р.) / Редкол.: проф. В. С. Мошинський (голов. ред.) та ін. – Рівне: видавець О. Зень, 2018. - С.126-128.
 • Поколодна М.М., Потапова В.О. Потенціал розвитку релігійного туризму в Україні. - Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Управління туристичною індустрією: методологія і практика»: збірник наукових праць. – Полтава: Видавництво ФОП «Мирон», 2018. – С. 58-60.
 • Поколодна М.М., Рамусь А.В. Сільський зелений туризм: організація та перспективи розвитку / Туризм і гостинність: стан, проблеми, перспективи : матер. ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (18–19 жовтня 2018 р., м. Черкаси). – Черкаси : Вид-ць О.М. Третяков, 2018. – С. 240-244.
 • Поколодна М.М., Шаталов О. В. Тенденції та інновації надання екскурсійних послуг в туристичних дестинаціях. - Сучасні тенденції та інноваційні напрями розвитку туристичних дестинацій. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції / Гол. ред.. К.Д. Гурова, ред.. колегія. Олійник Н.Ю., Яковчук О. В. та ін. – Харків: «Цифра-Принт», 2019. – С. 16-18
 • Polchaninova I.L., Pashchenko R.S., Pokolodna M.M. Conditions and factors of sustainable development of tourism and hospitality in Ukraine. Материали XV Международна научна практична конференция «Образованието и науката на XXI век – 2019». 15 - 22 октомври 2019 г. Volume 4. Закон. Икономики. Публичната администрация. Философия. : София. « Бял ГРАД-БГ». S. 16 – 18. http://www.rusnauka.org/cgi-bin/search/step7_info.cgi?id=255942&idw=EgMgvFBlrWGuODXMvm
 • Поколодна М.М, Гудзенко К.В. Шляхи підвищення екскурсійної привабливості та економічної ефективності діяльності об’єктів природно-заповідного фонду. Актуальні питання розвитку сучасної економіки, управління та адміністрування: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 28 грудня 2019 р. – Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2019. – Ч. 2. – С. 25-28
 • Поколодна М.М. Педосенко А.В., Усачова О.В. Розробка тематичної мистецтвознавчої екскурсії «Цирк! Цирк! Цирк!» (на прикладі Харківської туристської дестинації). «Сучасні тенденції розвитку індустрії туризму та гостинності у конкурентному середовищі»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків / колектив авторів; Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2020. – С. 172-174
 • Поколодна М.М. Семізарова В.О. Європейський досвід організації інноваційних мистецтвознавчих екскурсій з використання об’єктів сity-art. «Сучасні тенденції розвитку індустрії туризму та гостинності у конкурентному середовищі»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків / колектив авторів; Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2020. – С. 178-180.
 • Поколодна М.М. Приходько М.Д. «Сучасні тенденції розвитку індустрії туризму та гостинності у конкурентному середовищі»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків / колектив авторів; Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2020. – С. 180-182
 • Поколодна М.М. Манжиєвська Н.О. Підходи до вивчення туристської інфраструктури «Сучасні тенденції розвитку індустрії туризму та гостинності у конкурентному середовищі»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків / колектив авторів; Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2020. – С. 30-32
 • Пколодна М.М. Юдіна Н.Г. Координаційний центр та конвеншн-бюро як ефективні органи управління розвитком ділового туризму в державі Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Формування ефективних механізмів управління в умовах трансформації соціально-економічних систем. - Харків, 12 березня 2020 р. С. 163-166
 • Поколодна М.М. Туристський комплекс як об'єкт управління і планування у великому місті. Міський туризм : реалії виклики, перспективи [Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції]. К. – Альфа. –ПІК, 2020. – С.41 -44.
 • Поколодна М. М., Житник К. В. Інноваційні аспекти підготовки та проведення особливих груп тематичних екскурсій. Научные исследования: парадигма инновационного развития: сборник тезисов научных трудов VIII Международной научной конференции (Прага, Чехия, «30» апреля 2021 года) / ГО «Международный научный центр развития науки и технологий», 2021. — С. 58-62 с.
 • Поколодна М. М., Салій В. С. Особливості проведення та потенціал природознавчих екскурсій в Харківському регіоні. «Science and Global Studies»: Abstracts of scientific papers of VIII International Scientific Conference (Prague, Czech Republic, May 17, 2021) / Financial And Economic Scientific Union, 2021. — Р. 27-31
 • Поколодна М. М., Євглевський В.В. Обґрунтування розробки та впровадження авторської екскурсії «Історичні етюди Зміївського краю». - Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт) : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (квітень 2021 року). – Харків : Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2021 рік – С. 129-133.
 • Поколодна М. М., Шиян Д.В. Особливості проведення виробничих екскурсій. X International Scientific and Practical Conference “PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT”. Україна 13-15 червня 2021 рік. – 2021.- С. 45-48
 • Pokolodna M. M., Starchenko V. I. DEVELOPMENT OF INTEGRATION FORMS IN CHILDREN'S TOURISM IN UKRAINE// Modern directions of scientific research development. Proceedings of the 6th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Chicago, USA. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiyamodern-directions-of-scientific-research-development-24-26-noyabrya-2021-godachikago-ssha-arhiv/.
 • Pokolodna M. M., Teslia D. V. DEFINITION OF SPORTS AND EVENTS TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY IN KHARKIV REGION// Innovations and prospects of world science. Proceedings of the 4th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2021. Pp. 1051-1060. URL: https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-innovations-and-prospects-of-world-science-1-3-dekabrya-2021-goda-vankuver-kanada-arhiv/.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

 • Пколодна М.М. Шляхи використання археологічних ресурсів для цілей розвитку туризму (на прикладі археологічної пам’ятки національного значення «Донецьке городище», Харківська область) / М.М. Поколодна, В.А. Заварзіна, В.В. Хорохоріна / // «Економічний форум» Луцького національного технічного університету. – 2015. - № С. 237-245. – Режим доступу : http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/u_ nomeri_32015_sich_1.pdf Журнал входить у науковометричні бази Ulrich's Periodicals Directory (США), Index Copernicus (Польща)
 • Поколодна М.М. Дослідження ресурсного потенціалу мисливсько-рибальського туризму в Україні. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського націона- льного автомобільно-дорожнього університету. – №4 (15), том 1 – 2016. – Харків: ХНАДУ, 2016 – С. 30 -39. Індекс Коперникус http://rgho.st/768WjJ7Lk
 • Поколодна М. М., Баландіна І. С., Радіонова О. М., Рябєв А. А. Зміцнення фінансової стійкості території шляхом розвитку еко-туризму // Фінансового-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2018. – 4 (№27). С. 212 – 221. (Web of Science, EBSCO (США), Ulrich's Periodicals Directory (США); Citefactor (США); ResearchBib (Японія); Universal Impact Factor (Австралія); Index Copernicus (Польща); Міжнародна пошукова система Google Scholar; Російський індекс наукового цитування (РИНЦ); Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського; Загальнодержавна база даних "Україніка наукова"; Український реферативний журнал "Джерело"). ISSN 2310-8770. URL: http://fkd.org.ua/article/view/154195 . Дата доступу: 02 Feb. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.18371/fcaptp.v4i27.154195.).
 • Sushchenko Olena Anatoliivna Trunina Iryna Mykhailivna Basyuk Dariya Ivanivna Pokolodna Mariia Mikolayvna Coaching as Education Technology on Electrical Engineering Education

2019 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES) Kremenchuk, Ukraine, 2019, pp. 426-429. https://ieeexplore.ieee.org/document/8896507 Scopus

 • Larysa Obolentseva, Iryna Andrenko, Olena Uhodnikova, Mariia Pokolodna, Anton Ryabev, and Kostiantyn Viatkin. Specific aspects of the state regulation of the national market inclusive tourism. E3S Web of Conferences 164, 07003 (2020). Topical Problems of Green Architecture, Civil and Environmental Engineering 2019 (TPACEE 2019). URL: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/24/e3sconf_tpacee2020_07003/e3sconf_tpacee2020_07003.html (Scopus, Conference Proceedings Citation Index (Web of Science), Google scholar, NASA ADS, Wanfang Data, Technology Collection (ProQuest), SciTech Premium Collection (ProQuest), Materials Science & Engineering Database (ProQuest), IET INSPEC, Ei Compendex, EBSCO (EBSCO Discovery Service), Earth, Atmospheric & Aquatic Science Database (Proquest), DOAJ, Chemical Abstracts Service (CAS), Agricultural & Environmental Science Database (ProQuest)) ; DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016407003
 • Nadiia P. Reznik, Nataliia O. Petrenko, Anastasiia V. Movchaniuk, Vira F. Nevlad , Mariia M. Pokolodna Methodological Approach to Forecasting Economic Development of Agrarian Sector in Cherkasy Region/ TEST Engineering Management/ March April 2020 ISSN: 0193-4120 Page No. 8669-8682 http://www.testmagzine.biz/index.php/testmagzine/article/view/5201/4199 Scopus
 • Olena Stryzhak, Olena Akhmedova, Olena Sushchenko and Mariia Pokolodna Industrial property manage-ment: sectorial aspect. - II International Conference Essays of Mining Science and Practice. – 2020. – Vol. 168. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016800038 (Web of Science, Scopus)
 • Ecological tourism public marketing: Responses to grand challenges Uhodnikova, O., Bogdan, N., Pokolodna, M., Radionova, O., Viatkin, K. E3S Web of Conferences, 2020, 217, 05003
 • Tatyana V. Shtal, Tetiana O. Staverska , Viktoriya Yu. Svitlichna , Sofiia V. Kravtsova , lyudmyla N. Kraynyuk , Mariia M. Pokolodna Digitalization as a Tool for Ensuring Innovative Development of Restaurant Business DOI: 10.25115/eea.v39i5.4989

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

226

162

h-індекс

7

7

i10-індекс

6

6

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Виробниче стажування «Інноваційні технології сектору HoReCa»

ПрАТ «Готель Харків»

Харків, Україна

18 січня - 18 червня, 2016 р.

Научная программа «Инновационные научно-методические основы анализа рынка»

Республиканское научное унитарное предприятие «Институт системных исследований АПК Национальной академии наук Беларуси»

Минск, Беларусь

04-14 січня, 2016 р.

Атестація на володіння державною мовою

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова

Харків, Україна

15 березня 2018 року

Свідоцтво
Тренінг для підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти
Інститут Вищої освіти НАПН України

Україна

21 березня 2019 р.

Свідоцтво

Закордонне науково-педагогічне стажування на тему: «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління»

Baltic Reserch Institut

Рига (Латвія)

22 липня – 31 липня 2019

Закордонне стажування науково-педагогічне стажування: Higher education Strategies for Innovation in the Global Context of Changing Social Demand.

Varna University of Management

Bulgaria

10-15 september 2019
Сертифікат

Додатки Google в освітній діяльності.

ТОВ «Академія цифрового розвитку»

Україна

з 01.06. 2020 по 01.07.2020 р.

Сертифікат

Сучасні технології навчальної діяльності викладача ЗВО: Коучингові технології у викладанні.Науково-практична школа-семінар та кваліфікаційний тренінг .

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова

харків, Україна

10.02 2020-06.03.2020 р.

Сертифікат

Online learning as a non-traditional form of the modern education on example of moodle platform

Institut Bodawczo-Rozwajawy Lubelskiego Parku

Lublin, Republic of Poland

16/11/2020

200px|thumb|left|Сертифікат

Using the opportunities of cloud services on example of Google meet, Google classroom platforms in the modern online education

Institut Bodawczo-Rozwajawy Lubelskiego Parku

Lublin, Republic of Poland

22/12/2020

Сертифікат

Сучасні технології навчальної діяльності викладача ЗВО: Риторичні прийоми ефективної діяльності викладача ЗВО.Науково-практичний кваліфікаційний тренінг-семінар

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова

Харків, Україна

18.02 2021-24.02.2021 р.

Сертифікат

Сучасні технології навчальної діяльності викладача ЗВО: культура створення навчальної презентації. Науково-практичний кваліфікаційний тренінг-семінар.

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова

Харків, Україна

17.02 2021-24.02.2021 р.

Сертифікат

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

 • Організація туризму : підручник / І. М. Писаревський, С. О. Погасій, М. М. Поколодна та ін. ; за ред. І. М. Писаревського. – Х.: ХНАМГ, 2008. – 541 с. - ISBN 978-966-695-120-8.
 • Поколодна М.М. Рекреаційна географія: навч. посібник / М.М. Поколодна; Харк. акад. міськ. госп-ва. / М.М. Плоколодна // Х. : ХНАМГ, 2012. – 275 с. Гриф МОН України
 • Туристське країнознавство: Підручник / М.В. Тонкошкур, М.М. Поколодна, І.Л. Полчанінова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 473 с. Гриф МОН України
 • Туристське краєзнавство: навчальний посібник / М.М. Поколодна, Л.Д. Божко; Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2013. – 310 с. Гриф МОН України
 • Поколодна М. М. Організація екскурсійної діяльності : підручник / М. М. Поколодна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 180 с.
 • Поколодна М. М. Гордієнко Т. В., Полчанінова І. Л.Туристські ресурси України : підручник Харків. нац. ун-т міськ.

госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 222 с.

Навчально-методичні матеріали

 • Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Організація туризму (Організація екскурсійної діяльності)» (для студентів 3-го курсу всіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 242 – Туризм) Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. М. М. Поколодна. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 27 с.
 • Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Туристські ресурси України» (для студентів 3 курсу всіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 242 – Туризм) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. М. М. Поколодна. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 40 с.
 • Поколодна М. М. Туристські ресурси України : конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальностями 242 – Туризм і 241  Готельно-ресторанна справа / М. М. Поколодна, Т. В. Гордієнко, І. Л. Полчанінова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова,

2018. – 198 с.

 • Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Організація туризму (Організація екскурсійної діяльності)» (для студентів 3-го курсу всіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 242 – Туризм) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. М. М. Поколодна. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 27 с.
 • Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Організація туризму (організація екскурсійної діяльності)» (для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності «Туризм») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. М. М. Поколодна. – Харків : ХНУМГ

ім. О. М. Бекетова, 2017. – 34 с.

 • Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з навчальної дисципліни “Географія туризму” для студентів 1 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.140103 - "Туризм". / Харк. нац. ун-ет. міськ. госп-ва; уклад.: доц., к.г.н. М.М. Поколодна, ст. викл. І.Л. Полчанінова. – Харків: ХНАМГ, 2015. – 19 с.
 • Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Географія туризму» (для студентів денної та заочної форм навчання

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності «Туризм») / Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : М. М. Поколодна. – Х. : ХНУМГ, 2018 – 38 с.

 • Конспект лекцій з дисципліни “Рекреаційна географія” (для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності «Туризм») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. М. М. Поколодна. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 34 с.
 • Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання (розрахунково-графічної роботи) з дисципліни «Рекреаційна географія» (для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності «Туризм») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. М. М. Поколодна. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018.- 14 с.
 • Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Рекреаційна географія» (для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності «Туризм») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. М. М. Поколодна. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 41 с.
 • Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни “Туристське краєзнавство” (для студентів 2 та 3 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.140103 «Туризм», 6.140101 «Готельно-ресторанна справа», 6.030601 «Менеджмент»); Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова/ Уклад. : М. М. Поколодна, Т. В. Гордієнко. – Харків, ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. – 22 с.
 • Методичні вказівки з організації дипломного проектування і виконання дипломних бакалаврських робіт (зі спеціальності 242 Туризм, для студентів всіх форм навчання) / Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. Влащенко Н.М., Поколодна М.М., Писарева І.В. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 58 с.
 • Методичні вказівки до виконання дипломних магістерських робіт (для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010301 – "Туризмознавство") / нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : І. М. Писаревський, М. М. Поколодна, С. О. Погасій, Н. М. Влащенко; Харків. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова , 2016. – 53 с.


Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Туристські ресурси України

Бакалавр

242 Туризм

Денна/Заочна

Організація екскурсійної діяльності

Бакалавр

242 Туризм

Денна/Заочна

Екскурсологія

Магістр

242 Туризм

Денна/Заочна


Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

Організація екскурсійної дільності

Бакалавр

242 туризм

Денна/Заочна

1549

Туристські ресурси України

Бакалавр

242 туризм

Денна/Заочна

1606

Екскурсологія

Магістр

242 туризм

Денна/Заочна

1134