Обговорення користувача:Olena.dymchenko

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Файл:Прізвище ім’я по батькові.jpeg
Димченко Олена Володимирівна


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Димченко Олена Володимирівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Завідувач кафедри Економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, професор, доктор економічних наук, експерт Наукової ради МОН України за фаховим напрямом «Економіка», член українського союзу вчених-економістів, експерт української мережі спеціалістів та практиків регіонального та місцевого розвитку (REGIONET), член програмного комітету міжнародної конференції “Public Economics and Administration”, Technical University Of Ostrava, Ostrava, Czech Republic, член редакційної колегії науково-технічного збірника «Комунальне господарство міст».(ХНУМГ ім..О.М.Бекетова) Серія: Економічні науки, Rewuer for Journals “Organization studies - SAGE Journal ”International Journal of Business Performanсe Management кпурк (IJBPM)”, координатор проекту «International Practicum» у рамках міжнародної програми “Firms and Universities: local and global networks to educate on innovation” між Університетом Інсубрія (Італія) та Остравським технічним університетом (Чехія), учасник розробки Концепції стратегічного розвитку м. Харкова до 2030 року, Стратегій розвитку ОТГ Старосалтівської, Чкалівської, міст Чугуєва, Славянська, Дніпропетровська, Полтави, Стратегії стійкого розвитку Харківської області до 2020 року та ін..


Освіта

Харківська державна академія міського господарства, 1996-1997.

  • економіка підприємства; економіка підприємств міського господарства; спеціаліст інженер-економіст. Диплом з відзнакою ЛЖ №001437.

Харківська державна академія міського господарства, 1996-1997.

  • економіка підприємства; економіка підприємств міського господарства; мігістр за спеціальністю економіка підприємст міського господарства. Диплом з відзнакою ДМ №001040.

Професійний досвід

Науковий ступень за спеціальністю …, вчене звання Посада назва кафедри

Місце роботи

Завідувач кафедри Економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку кафедра Економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Тема дисертації: Дис... канд. наук: номер спеціальності / І. Б. Прізвище ; ВНЗ. — Місто., рік. — с.: рис. — укp.

Адреса електронної пошти

dymchenkoov@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

1. Прізвище І. Б. Назва статті / І. Б. Прізвище // Назва : монографія / за заг. ред. І. Б. Прізвище. – Місто : «Видавництво», рік. – Сторінки.

Статті у фахових виданнях

  • Прізвище І. Б. Назва статті / І. Б. Прізвище // Назва збірника наукових праць. – Рік. – №. – Сторінки.

Статті у збірниках наукових праць

  1. Прізвище І. Б. Назва тез / І. Б. Прізвище // Назва конференції : матеріали …, місто, дата проведення / колектив авторів ; за заг. ред. … ; ВНЗ. – Місто : «Видавництво», рік. – Сторінки. (Режим доступу: http://vnz.edu.ua/sites/default/files/konf/vnz_konferenciya_2017.pdf , вільний).

Статті, включені до наукометричних баз

1. Прізвище І. Б. Назва статті / І. Б. Прізвище // Назва журналу, №, місто, рік. – Сторінки. – Режим доступу до журн.: http://www.scopus.com/inward/record.url.....

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Назва, номер, рік

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

h-індекс

i10-індекс

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Внести дані

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Внести дані. За наявності профілю аспіранта у Вікі ХНУМГ ім. О. М. Бекетова можна зробити пряме посилання: П.І.Б. аспіранта

Докторанти, здобувачі

Внести дані за наявності.

Захищені кандидати наук

Внести дані за наявності.

Захищені доктори наук

Внести дані за наявності.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

стажування «»

ПрАТ «»

Харків, Україна

18 січня - 18 червня, 2016 р.

Файл:.jpg
Сертифікат №0009/2016

Отримання грантів, премій, стипендій

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Назва

Назва закладу

Місто, Країна

Дата

Назва документу, №

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

  • Прізвище І. Б. Назва підручника : підручник / І. Б. Прізвище ; ВНЗ. – Місто : «Видавництво», рік. – Сторінки. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/25634 , вільний).

Навчально-методичні матеріали

  • Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до …. з навчальної дисципліни …. (для студентів ….) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : О. М. Кравець. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 47 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/42494/ , вільний).

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Вступ

Бакалавр

Економіка

Денна/Заочна

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

Вступ

Бакалавр

Економіка

Денна/Заочна

608