Нохріна Лариса Анатоліївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Нохріна Лариса Анатоліївна


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Нохріна Лариса Анатоліївна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри Туризму і готельного господарства Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, к-т техн. наук

Освіта

Професійний досвід

Місце роботи

Кафедра Туризму і готельного господарства Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Адреса електронної пошти

Larisa.Nohrina@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

23

12

h-індекс

2

2

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

«Інноваційні технології в ресторанному, готельному господарстві та туризмі»

ЦПК ХНУМГ ім. О. М. Бекетова

Харків, Україна

18 січня - 30 червня, 2016 р.

Виробниче стажування «Інноваційні технології сектору HoReCa»

ПрАТ «Готель Харків»

Харків, Україна

18 січня - 18 червня, 2016 р.

Научная программа «Инновационные научно-методические основы анализа рынка»

Республиканское научное унитарное предприятие «Институт системных исследований АПК Национальной академии наук Беларуси»

Минск, Беларусь

04-14 січня, 2016 р.

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

 • Нохріна Л. А. Ефективні комунікації : навч. посібник / Л. А. Нохріна, О. М. Кравець ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 263 с. – ISBN 978-966-695-257-1.

Навчально-методичні матеріали

2010

 • Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Ефективні комунікації” (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0504 – „Туризм”). / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О.М. Кравець, Л.А.Нохріна; – Х.: ХНАМГ, 2010. – 47 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/18475/ , вільний).

2008

 • Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Вступ до фаху” з дидактичним забезпеченням (для студентів 1 курсу всіх форм навчання напряму підготовки бакалавра 6.020107 - „Туризм” галузі знань 0201 - „Культура”). /Укл.: Нохріна Л.А., Кравець О.М. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 40 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/4644/ , вільний).
 • Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Вступ до фаху” з дидактичним забезпеченням (для студентів 1 курсу всіх форм навчання напряму підготовки бакалавра 6.020107 - „Туризм” галузі знань 0201 - „Культура”). /Укл.: Нохріна Л.А., Кравець О.М. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 42 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/4645/ , вільний).
 • Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Вступ до фаху” (для студентів 1 курсу всіх форм навчання напряму підготовки бакалавра 6.020107 -„Туризм” галузі знань 0201 - „Культура”). /Укл.: Нохріна Л.А., Кравець О.М. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 52 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/4646/ , вільний).
 • Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни „Ефективні комунікації” з дидактичним забезпеченням (для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки „Туризм”). /Укл.: Нохріна Л.А., Кравець О.М. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 59 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/4641/ , вільний).
 • Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни „Менеджмент організацій” (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.050201 та 8.050201 „Менеджмент організацій” спеціалізації «Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу»). /Укл. Писаревський І.М., Нохріна Л.А., Познякова О.В., Кравець О.М. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 44 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/7252/ , вільний).

2007

 • Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Вступ до гостинності” (для студ. І курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 „Менеджмент”). /Укл.: Нохріна Л.А., Кравець О.М. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 55 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/5132/ , вільний).
 • Методичні вказівки до вивчення дисципліни „Вступ до гостинності” та виконання контрольної роботи (для студентів І курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 „Менеджмент”). /Укл.: Нохріна Л.А., Кравець О.М. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 36 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/398/ , вільний).
 • Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до практичних занять з дисципліни „Вступ до гостинності” (для студ. І курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 „Менеджмент”). /Укл.: Нохріна Л.А., Кравець О.М. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 39 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/5131/ , вільний).
 • Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до самостійної роботи з дисципліни „Вступ до гостинності” (для студ. І курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 „Менеджмент”). /Укл.: Нохріна Л.А., Кравець О.М. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 31 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/5129/ , вільний).
 • Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дидактичним забезпеченням з дисципліни „Економіка підприємства” (для студентів 2 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 0504-„Туризм”). Укл.: Нохріна Л.А., Александрова С.А., Кравець О.М. –Харків: ХНАМГ, 2007. – 60 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/3331/ , вільний).

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси