Нестеренко Світлана Володимирівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Нестеренко Світлана Володимирівна


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Нестеренко Світлана Володимирівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Старший викладач кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності, кандидат технічних наук

Освіта

Назва ВНЗ , роки навчання.

  • напрям підготовки/спеціальність ; спеціалізація; кваліфікація. Диплом №….

"Харківський інженерно-будівельний інститут", 1989 - 1994 рр.

Професійний досвід

Науковий ступень за спеціальністю …, вчене звання Посада назва кафедри

Місце роботи

Старший викладач охорони праці та безпеки життєдіяльностіХарківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Тема дисертації : Забезпечення безпеки життєдіяльності на об'єктах, прилеглих до шумних підприємств : Дисертація кандидата наук : 05.26.01 - охорона праці / С. В. Нестеренко ; Дніпропетровськ, 2016 рік.

Адреса електронної пошти

Svitlana.Nesterenko@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

1. Прізвище І. Б. Назва статті / І. Б. Прізвище // Назва : монографія / за заг. ред. І. Б. Прізвище. – Місто : «Видавництво», рік. – Сторінки.

Статті у фахових виданнях

  • Прізвище І. Б. Назва статті / І. Б. Прізвище // Назва збірника наукових праць. – Рік. – №. – Сторінки.

Статті у збірниках наукових праць

  1. Прізвище І. Б. Назва тез / І. Б. Прізвище // Назва конференції : матеріали …, місто, дата проведення / колектив авторів ; за заг. ред. … ; ВНЗ. – Місто : «Видавництво», рік. – Сторінки. (Режим доступу: http://vnz.edu.ua/sites/default/files/konf/vnz_konferenciya_2017.pdf , вільний).

Статті, включені до наукометричних баз

1. Прізвище І. Б. Назва статті / І. Б. Прізвище // Назва журналу, №, місто, рік. – Сторінки. – Режим доступу до журн.: http://www.scopus.com/inward/record.url.....

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Назва, номер, рік

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

15

15

h-індекс

2

2

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Внести дані

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Внести дані. За наявності профілю аспіранта у Вікі ХНУМГ ім. О. М. Бекетова можна зробити пряме посилання: П.І.Б. аспіранта

Докторанти, здобувачі

Внести дані за наявності.

Захищені кандидати наук

Внести дані за наявності.

Захищені доктори наук

Внести дані за наявності.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Міжнародне стажування «Сучасні тенденції вищої освіти у країнах Європейського Союзу. Досвід Технічного університету - Варна» Технічний Університет - Варна. Стажування «Сучасні тенденції вищої освіти у країнах Європейського Союзу. Досвід Технічного університету - Варна», 120 год. Сертифікат № V0015, червень 2017

Отримання грантів, премій, стипендій

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Назва

Назва закладу

Місто, Країна

Дата

Назва документу, №

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

  • Прізвище І. Б. Назва підручника : підручник / І. Б. Прізвище ; ВНЗ. – Місто : «Видавництво», рік. – Сторінки. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/25634 , вільний).

Навчально-методичні матеріали

  • Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до …. з навчальної дисципліни …. (для студентів ….) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : О. М. Кравець. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 47 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/42494/ , вільний).

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Вступ до гостинності

Бакалавр

Менеджмент

Денна/Заочна

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

Управління якістю в охороні праці

Бакалавр

Охорона праці

Денна/Заочна

2385