Краснокутська Юлія Вадимівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Краснокутська Юлія Вадимівна


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Краснокутська Юлія Вадимівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Старший викладач кафедри Туризму і готельного господарства Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Освіта

Харківський Національний Університет Міського Господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність "Туризмознавство"

Професійний досвід

Місце роботи

Кафедра Туризму і готельного господарства Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Адреса електронної пошти

Yuliya.Krasnokutska@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

  • Краснокутська Ю.В. Ідентифікації позиції категорії трудових ресурсів в структурі економічної системи регіону / Ю.В. Краснокутська // Моделювання регіональної економіки. – 2015. – 1(25). – С. 494-500.
  • Краснокутська Ю.В. Оцінювання рівня залучення трудових ресурсів в регіональних економічних системах / Ю.В. Краснокутська // Моделювання регіональної економіки. – 2015. – 2(26). – С. 428-436.
  • Краснокутська Ю.В, Проблема дефініції категорії «трудових ресурсів» в контексті регіональних економічних систем / Ю.В. Краснокутська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №5. – Том 2. – С. 206-210.
  • Краснокутська Ю.В. Характеристика трудових ресурсів регіону, як економічної, організаційної та суспільної категорії / Ю.В. Краснокутська // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. – 2016. – №23 (12). – С. 114-119.
  • Краснокутська Ю.В. Оцінка і прогнозування тенденцій рівня залучення трудових ресурсів / Ю.В. Краснокутська // Бізнес Інформ. – 2017. – № 4 (471). – С. 132-137.

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

0

0

h-індекс

0

0

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

«Інноваційні технології в ресторанному, готельному господарстві та туризмі»

ЦПК ХНУМГ ім. О. М. Бекетова

Харків, Україна

18 січня - 30 червня, 2016 р.

Виробниче стажування «Інноваційні технології сектору HoReCa»

ПрАТ «Готель Харків»

Харків, Україна

18 січня - 18 червня, 2016 р.

Научная программа «Инновационные научно-методические основы анализа рынка»

Республиканское научное унитарное предприятие «Институт системных исследований АПК Национальной академии наук Беларуси»

Минск, Беларусь

04-14 січня, 2016 р.

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

  • Методичні вказівки до проходження комплексної практики з фаху (для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент галузі знань 0306 – Менеджмент і адміністрування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.; уклад. : С. А. Александрова, Ю. В. Краснокутська. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 13 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/43330/, вільний).

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси