Кравчук Євген Володимирович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Кравчук Євген ВолодимировичПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Кравчук Євген Володимирович

Посада

Старший викладач кафедри Фізичного виховання та спорту

Освіта

Національний технічний університет "Харківський Політехнічний інститут", 2001. Спеціальність «Фізичне виховання». Кваліфікація спеціаліста інженера-менеджера спорту.

Харківська державна академія фізичної культури, 2006р. Спеціальність "Олімпійський та професійний спорт". Кваліфікація магістра тренера-дослідника.

Професійний досвід

2003-2015 рр. - викладач кафедри Фізичного виховання та спорту ХНУМГ імені О.М. Бекетова

2015р. по теперешній час - старший викладач кафедри Фізичного виховання та спорту ХНУМГ імені О.М. Бекетова

Місце роботи

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова


Електронна пошта

Evgen.Kravchuk@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у збірниках наукових праць, матеріали конференцій та тези доповідей

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Статті у фахових виданнях

«Критерії та рівні сформованості готовності самбістів-ветеранів до змагальної діяльності», Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, випуск 78, стор. 74-80.

«Перспективи впровадження у систему підготовки одноборців бінарних навчально-тренувальних занять», Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова, серія 15, випуск 8 (139), стор. 63-70.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчальний посібник: «Спеціальна фізична підготовка волейболістів», Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021.

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Фізичне виховання

Розроблені електронні навчальні курси