Користувач:Olha.Keliukh

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ОСОБИСТІ ДАНІ

ПІБ

Келюх Ольга Юріївна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Старший викладач кафедри іноземних мов

Освіта

У 2000 році закінчила Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди та отримала диплом магістра за спеціальністю: Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська), професійна кваліфікація: Викладач англійської мови та літератури

Місце роботи

З 1.10.2020 і до цього часу – старший викладач кафедри «Іноземних мов» Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Професійний досвід

Стаж науково-педагогічної (наукової та науково-педагогічної роботи – для наукових працівників) роботи у вищих навчальних закладах – 20 років.

Контакти

E-mail: Olha.Keliukh@kname.edu.ua

Microsoft Teams: Келюх Ольга Юріївна

Статті

Подоляка І.М. Келюх О.Ю. Особливості використання нових інформаційних технологій у викладанні англійської мови у вищих навчальних закладах. / І.М. Подоляка // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук, пр. – Запоріжжя, 2021. – № 77. – С. 340-352.

Тези до конференцій

Підручники, посібники

Методичні матеріали

Профілі у наукометричних базах

Google scholar: Келюх Ольга Юріївна

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=new_articles&hl=ru&imq=%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%85+%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0+%D0%AE%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях

Член Української філії Міжнародного об’єднання викладачів англійської мови TESOL – Україна з 2021 року.

Участь у міжнародних конференціях та форумах

У грудні 2020 року, приймала участь у міжнародному вебінарі за темою «Using the opportunities of cloud services on the example of Google Meet, Google Classroom platforms in the modern online education».

Приймала участь у семінарах TESOL-Ukraine, Online Teacher Development Institute “Social and Emotional Learning”

Підвищення кваліфікації

У 2021 році пройшла підвищення кваліфікації в Українському державному університеті залізничного транспорту (УкрДУЗТ) за темою «Формування перекладацької компетентності у студентів філологічних спеціальностей під час дистанційного навчання», свідоцтво № ПК 01116472 / 00042-20, від 18.05.21, 180 год

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні дисципліни

Список дисциплін

Іноземна мова

Ділова іноземна мова

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Електронні навчальні курси

Наукові, творчі та спортивні досягнення студентів

Участь у наукових конференціях

Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях

Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях