Користувач:Oleksii.Fesenko

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Фесенко Олексій Ігорович

Посада

Старший викладач кафедри хіміх та інтегрованих технологій, кандидат технічних наук.

Освіта

У 2015 році з відзнакою закінчив Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" за спеціальністю "Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів".

Професійний досвід

З 2009 по 2015 р. навчався на денному відділенні кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей НТУ "ХПІ". З листопаду 2015 по жовтень 2018 р. навчався в аспірантурі НТУ "ХПІ" з відривом від виробництва. З листопаду 2018 по червень 2019 р. – викладач-стажист кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей НТУ "ХПІ". З липня 2019 р. – асистент кафедри хімії та інтегрованих технологій Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Місце роботи

Кафедра хімії та інтегрованих технологій

Теми дисертацій

Склокристалічні покриття по сплавах титану для стоматологічного ендопротезування на основі кальційфосфатосилікатних стекол

Електронна пошта

Oleksii.Fesenko@kname.edu.ua; fesenco_alex@ukr.net

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

1. Саввова О.В. Лейцитвмісні склокристалічні матеріали для стоматологічного протезування / О.В. Саввова, О.І. Фесенко, О.В. Бабіч // Праці НТШ Хімічні науки. ‒ 2016. ‒ Vol. ХLIV. ‒ С. 101-108.

2. Bragina L.L. Innovative Glaskeramik-Beschichtungen für Titanimplantate / L.L. Bragina, O.V. Savvova, O.Y. Fesenko, O.V. Babitch // Emai. – 2019. – №1. – S. 10-15.

Статті у фахових виданнях

1. Саввова О.В. Актуальні напрямки розробок біоактивних композиційних покриттів по титану для дентальної імплантології / О.В. Саввова, О.І. Фесенко, О.В. Бабіч // Вісник НТУ «ХПІ». ‒ Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – № 44 (1153). ‒ С. 89-93.

2. Фесенко О.І. Дослідження кристалізаційної здатності стекол на основі вітчизняної полевошпатової сировини / О.І. Фесенко // Вісник НТУ «ХПІ». ‒ Харків: НТУ «ХПІ», 2016. – № 22 (1194). ‒ С. 209 ‒ 213.

3. Саввова О.В. Дослідження характеру фазоутворення при термічному обробленні кальційфосфатосилікатних стекол як основи склокристалічних покриттів по титану / О.В. Саввова, Г.М. Шадріна, О.І. Фесенко // Питання хімії та хімічної технології. – 2016. – Т. 5-6 (109). – С. 97-103.

4. Саввова О.В. Дослідження впливу іонів важких металів у складі склокомпозиційних покриттів на патогенні мікроорганізми / О.В. Саввова, О.І. Фесенко // Вісник Національного технічного університету НТУ «ХПІ». Серія: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів. – 2017. – № 18 (1240). – С. 57-61. 0,225

5. Саввова О.В. Влияние ионов тяжелых металлов на активный ил комплекса биологической очистки «Безлюдовский» г. Харьков / О.В. Саввова, Е.В. Бабич, А.И. Фесенко, И.В. Зинченко // Вісник Національного технічного університету НТУ «ХПІ». Серія: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів. – 2017. – № 18 (1240). – С. 62-66.

6. Саввова О.В. Іоннообмінне зміцнення літійалюмосилікатних склокристалічних матеріалів захисної дії / О.В. Саввова, Г.К. Воронов, В.Л. Топчий [та ін.] // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2018. – Т.9, № 3. – С. 263 – 274.

7. Саввова О.В. Методологічний підхід до розробки біоактивних резорбційних склокерамічних матеріалів для кісткового ендопротезування / О.В. Саввова, О.В. Бабіч, О.І Фесенко // «Кераміка: наука та життя». – 2018. – № 3 (40). – С. 14–22.

8. Обрунтування вибору методів одержання склокерамічних матеріалів / Савввова О.В.Фесенко О.І., Воронов Г.К.,Рябінін С.О. // Кераміка наука та життя. 2019. - № 3 (44).- C.8-15

Статті у збірниках наукових праць

1. Саввова О.В. Високоміцні літійвмісні матеріали спеціального призначення / О.В. Саввова, Л.Л. Брагіна, О.В. Бабіч, О.І. Фесенко, В.Л. Топчий // Збірник наукових праць ПАТ «УКРНДІ Вогнетривів ім. А.С. Бережного». – 2016. – №116. – С. 116-124.

2. Саввова О.В. Дослідження термічних властивостей муліто-кордієритових матеріалів / Саввова О.В., Фесенко О.І., Тимофєєв В.Д., Повідерна Я.В. // Збірник наукових праць Наукові дослідження з вогнетривів та технічної кераміки. – 2018. – №118. – С. 111-118.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

1. Savvova О. Investigationofsurface free energy of the glass - ceramic coatings for medical purposes on titanium / О. Savvova, G. Shadrina, A. Fesenko O. Babich // Chemistry & Chemical Technology. ‒ Lviv. Lviv Politechnic National University. – 2015. – Vol. 9 – No. 3. Р. 349 ‒ 354.

2. Surface Properties of Biocompatible Calcium-Silicon-Phosphate Glass Ceramic Materials and Coatings / Savvova O. V., Bragina L. L., Shadrina G. N., Babich E. V., Fesenko A. I. // Glass and Ceramics. – 2017. – Vol. 74, № 1. – P. 29-33.

3. Savvova O. V. Spreading and proliferation of cultured rat bone marrow stromal cells on the surface of bioactive glass ceramics /V. V. Kiroshka, O. V. Savvova, Yu. O. Bozhkova, I. V. Tamarina, A. I. Fesenko // Biopolymers and Cell. – 2017. – Vol. 33, № 1. – P. 48-57.

4. Саввова О.В. Формування апатитоподібного шару на поверхні наноструктурованих кальційфосфатосилікатних склокристалічних покриттів по сплавах титану / О.В. Саввова, О.І. Фесенко // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2017. – Т.15. – №4. – С. 649–661.

5. Savvova O. V. Research of formation of apatite-like layer on the surface of glass-ceramic coatings for dental implants / O. V. Savvova, O.I. Fesenco, O.V. Babich // Functional materials. – 2018. – Vol. 25, № 1. – P. 1-10.

6. Savvova O. Investigation of structure formation in calciumsilicophosphate glass-ceramic coatings for dental implants / О. Savvova, O. Babich, O. Fesenko // Chemistry & Chemical Technology. – Lviv: Lviv Politechnic National University. – 2018. – Vol. 12, № 2. – Р. 244–250.

7. Savvova O.V. Technological aspects of the production of optically transparent glass ceramic materials based on lithium-silicate glasses / O.V Savvova, L.L. Bragina, D.V. Petrov [et.al] // Glass and Ceramics.– New York, 2018. – No. 3-4. – pp. 127–132.

8. Savvova, O.V. Protective impact resistant composite materials based on aluminium-silicate glass-ceramics / Savvova, O.V., Voronov, G.K., Babich, O.V. et al // Functional materials. – 2019. – Vol. 26, № 1. – P. 182-188.

9. Savvova O.V. Development of high-strength anorthite glassceramics / Savvova O.V., Babich O.V., Fesenko O.I.[et.al] // Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii. - 2019. - № 6. - P. 190-196

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

1. Пат. 105992 Україна, МПК С03С 8/12, С03С 3/093, А61L 27/10. Біоактивне склокристалічне покриття: Пат. 105992 Україна, МПК С03С8/12, С03С 3/093, А61L 27/10., заявник і патентовласник НТУ «ХПІ». – а 2013 05714; Заявл. 30.04.2013; опубл. 10.07.2014, Бюл. № 13. ‒ 5 с.

2. Пат. 118712 Україна, МПК С03С 8/20, С03С 8/02, С03С 8/04, А61L 27/10. Комплексне біоактивне кальцій фосфатне склокристалічне покриття., заявник і патентовласник НТУ «ХПІ». – а 2017 03096; Заявл. 03.04.2017; опубл. 25.02.2019, Бюл. № 4. ‒ 7 с.

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Scopus ID: 56654242500

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Хімія, Якість сировини, Інноваційні.....

Розроблені електронні навчальні курси