Користувач:Oleksandr.Morozovskiy

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Освіта

Професійний досвід

Місце роботи

Теми дисертацій

Адреса електронної пошти

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Морозовський, О.Л. и Безкоровайний, Д. О. и Четчикова, О.І. (2019) Спеціальна фізична підготовка волейболістів НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. [Образовательные ресурсы]

Навчально-методичні матеріали

1. Морозовский, А.Л. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ для проведения учебнотренировочный занятий по волейболу по дисциплине «ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» (для студентов 1-5 курсов всех специальностей университета). [Образовательные ресурсы] (В прессе) 2. Морозовський, О.Л. (2009) Біомеханічні основи, особливості та методика навчання техніці волейболу: Методичні вказівки з дисциплін «Фізичне виховання», «Фізична культура» (для практичних занять студентів усіх спеціальностей академії).[Образовательные ресурсы] (В прессе) 3. Морозовський, О.Л. (2013) Волейбол. Офіційні правила змагань. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисциплін «Фізичне виховання», «Фізична культура» (для студентів 1-5 курсів усіх спеціальностей Університету).[Образовательные ресурсы] (В прессе) 4. Морозовський, О.Л. (2012) Конспект лекцій з волейболу (для студентів усіх спе- ціальностей Академії з дисциплін «Фізичне виховання», «Фізична культура»). [Образовательные ресурсы] 5. Морозовський, О.Л. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з навчальної дисципліни «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ» «Біомеханічні основи техніки волейболу» (для практичних і самостійних занять студентів 1–5 курсів денної форми навчання усіх спеціальностей Університету). [Образовательные ресурсы] (В прессе) 6. Морозовський, О.Л. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Правила змагань з волейболу на 2018–2020 роки) (для всіх освітніх програм Університету). [Образовательные ресурсы] (В прессе)

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси