Користувач:Nataliya.kondratenko

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Кондратенко Наталія Олегівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Освіта

Закінчила енергетичний факультет Харківського інженерно-педагогічного інституту у 1992 році. Отримала спеціальність «Економіка і організація енергетики».

Професійний досвід

Місце роботи

Кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

У 2005 році захистила кандидатську дисертацію. З 2007 року - доцент кафедри менеджменту і маркетингу в міському господарстві Харківської національної академії міського господарства.

У 2011 році захистила докторську дисертацію за темою «Теоретико-методологічні засади стратегії ресурсозбереження у регіональних економічних системах» та здобула вчений ступень доктора економічних наук.

Адреса електронної пошти

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси