Користувач:Natalia.Vintaieva

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку

100х150px|thumb|Вінтаєва Наталя Сергіївна

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

ВІНТАЄВА НАТАЛЯ СЕРГІЇВНА

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова (атестат доцента 12ДЦ № 017955) .

Член Національної Спілки Художників України з 1991 року.

Освіта

Закінчила Харківське художнє училище у 1977 році;

 Харківський художньо-промисловий інститут у 1982 році. 

.

Професійний досвід

- 07.02.92. - 05.10.95. – асистент кафедри «Проблеми архітектури міського середовища» Харківського інституту інженерів міського господарства; - 05.10.95. - 04.10.00. – ст. викладач кафедри «Проблеми архітектури міського середовища» Харківської державної академії міського господарства; - з 04.10.00 – доцент кафедри «Архітектурний моніторинг міського середовища» Харківської національної академії міського господарства. - з 1.09.14. – доцент кафедри основ архітектурного проектування і рисунку Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова. - З 1.01.17 – доцент кафедри дизайну та образотворчого мистецтва Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова.

 • Посада [доцент кафедри дизайну та образотворчого мистецтва Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова]

Місце роботи

Доцент кафедри дизайну та образотворчого мистецтва Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Тема дисертації: Дис... канд. наук: номер спеціальності / І. Б. Прізвище ; ВНЗ. — Місто., рік. — с.: рис. — укp.

==Адреса електронної пошти==Name.Surname@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

 • - Вінтаєва Н.С., Вінтаєв Д.Ю. «Акварель як мобільна техніка дослідження предметно-просторового середовища»; Комунальне господарство міст. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова; м. Харків, 2018р.; 277с. – с.213 – 215
 • - Вінтаєва Н.С., Вінтаєв Д.Ю. «Малюнок як засіб дослідження навколишнього середовища». Комунальне господарство міст. Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова.м. Харків; 2017р. 178с. – с.46-49
 • - Винтаева Н.С. Свет и цвет в природе и в живописи. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. – Харків: ХХПІ. 2000.– № 4 -5- С 68-72.
 • - Винтаева Н.С. Акварель как вид искусства. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. – Харків: ХХПІ. 1999-2000. - № 6-1- С 39-41

МОНОГРАФІЇ:

 • - Вінтаєва Н.С., Вдовицкая Е. В., Коптєва Г..Л., Соловьёва О.С., Панова Л.П., Шубович С.О. Гуманитарный комплекс архитектуры. К вопросу о гуманитарных исследованиях в архитектуре./ Монография. Под общ. редакцией д. арх. Шубович С.А.- Харьков: ХНАГХ, 2005. – 311с.
 • - Вінтаєва Н.С., Коптєва Г.Л., Сисоєва В.В., Соловйова О.С., Шубович С.О. Місто очима студентів. Проблеми візуального сприйняття і графічне відображення архітектурного середовища: Монографія Під загал. редак. д. арх. Шубович С.О.: Харків ХНУМГ, 2014. -238с.


==Статті у фахових виданнях==ПУБЛІКАЦІЇ В КАТАЛОГАХ, АЛЬБОМАХ 2021 - «Взимку» полотно, акрил 70х80. Всеукраїнська художня виставка «Різдвяна», - Каталог, 2021р., Національна спілка художників України, ХОНСХУ; art.spilka.kharkov.@gmal.com; С-42 стор.8

- «Спляча» полотно, акрил 70х80. Всеукраїнська художня виставка «100 років харківській вищій художній школі», - Каталог, 2021р., Національна спілка художників України, ХОНСХУ; art.spilka.kharkov.@gmal.com; С-56 стор.8 2020 - Всеукраїнська Всеукраїнська художня виставка «Різдвяна». «Віра», акр.\п., 80х70; ХОНСХУ. Харків 2020, 51с. с.7.

2919 - художня виставка «Різдвяна». «Яблука на снігу», акр.\к., 80х100; ХОНСХУ. Харків – 2019, 49с. – с.7. - Всеукраїнська художня виставка «Чарівна та вічна». «Чаювання» акр.\к., 70х80; ХОНСХУ. Харків – 2019, 47с. с.23. - Ювілейна всеукраїнська художня виставка, присвячена 175-річчю від дня народження І.Ю. Репіна «Жінка, що спить», акр.\п., 70х80; ХОНСХУ. Харків – 2019, 59с. с.14. - Всеукраїнська художня виставка, присвячена Дню художника «Розплетена коса» акр.\к., 80х60; ХОНСХУ. Харків – 2019, 53с. – с.8.

2018 - Різдвяна. Каталог всеукраїнської художньої виставки – «Вечірня прогулянка», к. акр. 80х100, ХО НСХУ. Харків - 2018, 35с. - Ювілейна Всеукраїнська художня виставка, присвячена 80-річчю - ХОНСХУ. «Вечір», акр.\к., 80х100; ХОНСХУ. Харків – 2018, 69с. – с.10. - Велика колекція «Мистецька антологія Харківщини» том 2, ХО НСХУ. Харків - 2018, 543с. – с. 42.

2017 - Всеукраїнська художня виставка «Чарівна та вічна», каталог. «Відлига» п.ол., 70х80; ХОНСХУ. – Х., 2017 ,31с. - Всеукраїнський культурно-мистецький проект «Мальовнича Україна», – «Квітучій травень» к. акр. 80х100, Київ – 2017, 35с. – с.6

2015 - Всеукраїнська художня виставка «Різдвяна». «Зимові сутінки», п.ол., 70х80; ХОНСХУ. Харків – 2015, 27с. – с.4.

2013 - Мистецька палітра Слобожанщини. До 75-річчя ХО НСХУ, альбом // Гол. ред. Ковтун В.І. – Х., 2013

2011 - Всеукраїнська художня виставка. До дня незалежності України, каталог. «Матусин бузок» п.акр., 80х90 – Киів, 2011, 87с. – с.12. - Всеукраїнська художня виставка. До дня художника, каталог «Бузок», п.акр., 80х90; – К., 2011, 107с. – с.13

2008 - Мистецька Харківщина. До 70-річчя ХО НСХУ «Сріблястий ранок» п.ол., 60х70 // Гол. ред. Ковтун В.І. – Х., 2008, 51с. – с.12

2005 - Видавничий проект «500 впливових особистостей», серія «Україна: регіони. Харків ювілейний» - Х., 2005

2003 - Художники Харківщини. До 65-річчя ХО НСХУ «За околицею» пап.акв. 70х80; // Гол. ред. Ковтун В.І. – Х., 2003, 179с. – с.35

2006 - Бархатный пленер. Галерея «Ника» – Крим 2006, 37с. – с.20-21

Статті у збірниках наукових праць

- Винтаева Н.С., Винтаев Д.Ю. «Рисунок в исследовании природного фактора организации городской среды». Всеукраїнська науково-практична конференція «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти»; ПНТУ ім. Ю. Кондратюка м. Полтава; 2015р.

- Винтаева Н.С. Творческий пленер – повышение профессионализма художника. Всеукраїнська науково-практична конференція «Матеріально-художня культура: проблеми теорії та практики» - Харків.ХДАДМ. 2011р. С 21 -24

- Винтаева Н.С. Изображение, как средство познания мира.друк. Тезисы доклада ХХХIV научно-технической конференции Харьковской национальной академии городского хозяйства. 2008г. С 48

- Вінтаєва Н.С. Дисципліна «Рисунок людини і ландшафту» у системі міждисциплінарного навчання архітектора широкого профілю». Тези доповіді міжнародної науково-методичної конференції «Фундаменталізація вищої технічної освіти – необхідна умова випуску конкурентоспроможних фахівців» - Харків: НТУ-ХПІ. 2001р. С 34-39

- Вінтаєва Н.С. Зображення як засіб пізнання світу. Тези доповіді регіональної науково-практичної конференції «Наука і соціальні проблеми суспільства» - .Харків, ХДУ, 1998р. С 42-45


 • ВСЕУКРАЇНСЬКІ ХУДОЖНІ ВИСТАВКИ

2021р. - Всеукраїнська художня виставка «Різдвяна», ХОНСХУ; art.spilka.kharkov.@gmal.com; Харків - 2021

- Всеукраїнська художня виставка «100 років харківській вищій художній школі», 2021р., Національна спілка художників України, ХОНСХУ; art.spilka.kharkov.@gmal.com;

2020р. - Всеукраїнська художня виставка; ХОНСХУ, Харків

2019р. - Ювілейна всеукраїнська художня виставка, присвячена 175-річчю від дня народження І.Ю. Репіна; ХОНСХУ Харків

2019р. - Всеукраїнська художня виставка, присвячена Дню художника; ХОНСХУ, Харків – 2019р.

2018р. - Всеукраїнська художня виставка «Різдвяна»: м. Харків. - Всеукраїнська художня виставка «Чарівна та вічна», м. Харків. - Всеукраїнська художня виставка «Мальовнича Україна», м. Маріуполь. - Ювілейна Всеукраїнська художня виставка, присвячена 80-річчю ХОНСХУ, Харків – 2018р.

2017р. - Всеукраїнська різдвяна виставка, м. Київ. - Всеукраїнська різдвяна виставка, м. Харків. - Всеукраїнська художня виставка «Чарівна та вічна», м. Харків. - Всеукраїнська художня виставка «Мальовнича Україна», м. Сєверодонецьк.

2016р. - Всеукраїнська художня виставка «Різдвяний салон», м. Київ. - Всеукраїнська художня виставка «Різдвяна», м. Харків. - Всеукраїнська художня виставка присвячена Дню художника, м. Харків.

2015р. - Всеукраїнська художня виставка «Різдвяний салон», м. Київ. - Всеукраїнська художня «Різдвяна» виставка», м. Харків. - Регіональна художня виставка «Світ тварин», м. Харків. - Всеукраїнська художня виставка присвячена Дню художника м. Харків.

2014р. - Всеукраїнська художня «Різдвяна» виставка», м. Харків. - Всеукраїнська художня «Різдвяна» виставка», м. Київ. - Всеукраїнська художня виставка присвячена 200 – річчю - Т.Г. Шевченко, м. Київ. - Всеукраїнська художня виставка присвячена 170 – річчю І.Ю. Рєпіна м. Харків. - Всеукраїнська художня виставка присвячена 200 – річчю Т.Г. Шевченко, м. Київ. - Всеукраїнська художня виставка присвячена Дню художника м. Харків. - Всеукраїнська художня виставка присвячена Дню художника м. Київ.

2013р. - Всеукраїнська художня «Різдвяна» виставка», м. Харків. - Всеукраїнська художня «Різдвяна» виставка», м. Київ. - Всеукраїнська художня виставка присвячена Дню художника м. Харків. - Всеукраїнська художня виставка присвячена Дню художника м.Київ.

2012р. - Всеукраїнська художня виставка «Різдвяна» м. Харків. - Всеукраїнська художня виставка «Різдвяна» м. Київ. - Всеукраїнська виставка натюрморту, м. Київ. - Персональна художня виставка, ТМК, м. Харків. - Всеукраїнська виставка натюрморту, м. Київ. - Всеукраїнська художня виставка присвячена Дню художника м. Харків.

2011р. - Всеукраїнська художня виставка «Різдвяна» м. Київ. - Всеукраїнська художня виставка «Мальовнича Україна» м. Київ. - Всеукраїнська художня виставка присвячена 20-річчю Незалежності України м. Харків. - Всеукраїнська художня виставка присвячена 20-річчю Незалежності України м. Київ. - Всеукраїнська художня виставка присвячена Дню художника м. Харків. - Всеукраїнська художня виставка присвячена Дню художника м. Київ.

2010р. - Всеукраїнська різдвяна виставка, м. Харків. - Всеукраїнська художня виставка «65 років Перемоги» м. Харків. - Всеукраїнська художня виставка «Мальовнича Україна». м. Житомир. - Всеукраїнська художня виставка до Дня художника, м. Харків.

2009р. - Всеукраїнська різдвяна виставка, м. Київ. - Всеукраїнська художня виставка до 165-річчя І.Ю. Рєпіна, - м. Харків. - Всеукраїнська художня виставка до Дня художника, м. Київ.

2008р. - Всеукраїнська різдвяна виставка, м. Київ. - Всеукраїнська художня виставка «Мальовнича Україна». - м. Дніпропетровськ. - Виставка, присвячена 70-річчю ХОНСХУ, м. Харків. - Всеукраїнська художня виставка, присвячена 70-річчю ХОНСХУ, м. Київ.

2007р. - Виставка «Жінки-митці Харківщини», м. Харків. - Виставка-звіт «Всеукраїнський пленер - 2007», м. Ялта. - Всеукраїнська виставка, присвячена Дню художника, м. Харків.

2006р. - Всеукраїнська художня виставка «Мальовнича Україна», м. Хмельницький. - Виставка-звіт «Бархатний пленер», м. Ялта. - Персональна виставка, БХ, м. Харків. - Регіональна різдвяна виставка, м. Харків.

2005р.: - Виставка-звіт «Всеукраїнський пленер - 2005», м. Севастополь. - Виставка-конкурс творчих робіт викладачів та співробітників вищих навчальних закладів Харківщини, м. Харків. (2 місце в категорії «Живопис»). - Виставка «Жінки-митці Харківщини», м. Харків. - Виставка-конкурс творчих робіт викладачів та співробітників вищих навчальних закладів Харківщини. - Всеукраїнська різдвяна виставка, м. Київ.

2004р. - Всеукраїнська виставка, присвячена 190-річчю від Дня народження Т.Г.Шевченко, м. Київ. - Виставка-звіт «Всеукраїнський пленер - 2004», м. Севастополь. - Регіональна виставка, присвячена Дню художника, м. Харків. - Обласна різдвяна виставка, м. Харків.

2003р. - Виставка-звіт «Всеукраїнський пленер - 2003», м. Севастополь. - Виставка, присвячена 65-річчю ХОНСХУ, м. Харків. - Обласна різдвяна виставка, м. Харків.

2002р. - Всеукраїнська художня виставка «Мальовнича Україна», м. Київ. - Виставка-звіт «Всеукраїнський пленер - 2002», м. Севастополь. - Всеукраїнська виставка, присвячена Дню художника, м. Харків. - Регіональна різдвяна виставка, м. Харків. 2001р. - Всеукраїнська виставка «Мальовнича Україна», м. Київ. - Всеукраїнський осінній салон, м. Київ.

2000 р. - Всеукраїнська художня виставка до 2000- річчя Різдва Христового, м. Київ. - Всеукраїнська різдвяна виставка, м. Харків. - Всеукраїнська осіння виставка, м. Київ.

Статті, включені до наукометричних баз

1. Прізвище І. Б. Назва статті / І. Б. Прізвище // Назва журналу, №, місто, рік. – Сторінки. – Режим доступу до журн.: http://www.scopus.com/inward/record.url.....

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Назва, номер, рік

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

15

15

h-індекс

2

2

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

 • - 2018р. - Міжнародний проект “Видатні поляки і Харків”

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Внести дані. За наявності профілю аспіранта у Вікі ХНУМГ ім. О. М. Бекетова можна зробити пряме посилання: П.І.Б. аспіранта

Докторанти, здобувачі

Внести дані за наявності.

Захищені кандидати наук

Внести дані за наявності.

Захищені доктори наук

Внести дані за наявності.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

 • - стажування у ХО НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ, свідотцтво №48
Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Виробниче стажування «Інноваційні технології сектору HoReCa»

ПрАТ «Готель Харків»

Харків, Україна

18 січня - 18 червня, 2016 р.

Сертифікат №0009/2016

Отримання грантів, премій, стипендій

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Назва

Назва закладу

Місто, Країна

Дата

Назва документу, №

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

 • -НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК з грифом МОН: Вінтаєва Н.С., Рисунок людини і ландшафту в архітектурному навчанні. для студентів вищих навчальних закладів. Харків. ХНАМГ, 2007. – 134 с.
 • Авторський колектив: Проф. мист. Оленіна О.Ю. (вступ, глави 11, 11.1, 11.2); доц. Манохін В.П. (1, 2, 3.1, 5); доц. Мирончик П. В. (7, 8, 9, 10, 15); доц. Вінтаєва Н. С. (6, 9.1, 9.2, 12,); ст. викл. Вінтаєв. Д.Ю. ( 4, 4.1, 16); доц. Дзюбенко П.О. ( 3, 13, 14).

-НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК (рукопис 244с.) до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Рисунок та пластична анатомія» (для студентів спеціальностей 023, 0,22, 191 першого (бакалаврського) рівня вищої освіти)


Навчально-методичні матеріали

- Методичні рекомендації до проведення занять з практики «Пленерна» (для студентів 2 курсу денної форми навчання, спеціалбності 023 – Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.: Наталя Вінтаєва, Дмитро Вінтаєв, Мадалена Лобко-Зампассі. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021 р. - 53 с.

- Вінтаєва Н.С., Ахроматична акварель: методичні вказівки до практичних занять і виконання самостійної роботи з дисципліни «Рисунок, живопис, скульптура» (для студентів 1-5 курсу денної форми навчання напряму 6.060102 (1201) «Архітектура», галузь 0601 «Будівництво та архітектура») Харків: ХНАМГ, 2010 р. – 33 с.

- Вінтаєва Н.С., Методичні вказівки до малювальної практики (для студентів денної форми навчання напряму 6.060102 «Архітектура», Галузь 0601 – «Будівництво та архітектура») Харків: ХНАМГ, 2009 - 30с.

- Вінтаєва Н.С., Зображення фігури людини: методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсів «рисунок, живопис, скульптура» і «рисунок людини і ландшафту» (для студентів 1-5 курсів денної форми навчання спеціальностей 6.060102, 6.120100, 7.120102 – «Містобудування») Харків: ХНАМГ, 2008. – 40 с.

- Вінтаєва Н.С. Методичні вказівки з дисципліни «Рисунок людини та ландшафту» (для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 8.120.102. – Містобудування). Підготовка архітектора широкого профілю). Харків: ХДАМГ-2000. – 34 с.

- Вінтаєва Н.С., Шубович С.О., Соловйова О.С. До 350-річчя міста. Харків очима студентів. Харків: ХНАМГ, 2004. – 85 с.

- Вінтаєва Н.С. Рисунок фігури людини (Навчально-метоличний посібник до вивчення дисципліни «Рисунок людини і ландшафту» та самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 8.120.102.- Містобудування). Харків: ХДАМГ, 2003. – 68 с.

- Вінтаєва Н.С. Методичний посібник із живописної практики (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 1201 – «Архітектура»). Харків: ХДАМГ, 2003. – 32 с.

- Вінтаєва Н.С. Методичний посібник з живопису (для студентів 1курсу денної форми навчання спеціальності 8.120.102. – Містобудування). Харків: ХДАМГ, 2002. – 23 с.

- Вінтаєва Н.С., Соловйова О.С., Шубович С.О. Альбом завдань з проведення літніх навчальних ландшафтно-композиційних та натурно-дослідницьких практик (для студентів 1-5 курсів денної форми навчання спеціальності 8.120.102. Містобудування). Харків: ХДАМГ, 2001. – 50с.

Список дисциплін

 • - «Рисунок, живопис, скульптура» - для студентів 1 – 3 курсів денної форми навчання, галузь знань «Будівництво і архітектура», напрям підготовки «Архітектура»;
 • - «Живопис» - для студентів образотворчого мистецтва каф. «ДОМ», денної форми навчання, галузь знань «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».
 • - «Рисунок та пласична анатомія» - для студентів образотворчого мистецтва каф. «ДОМ», денної форми навчання, галузь знань «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».
Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Вступ до гостинності

Бакалавр

Менеджмент

Денна/Заочна

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

Вступ до гостинності

Бакалавр

Менеджмент

Денна/Заочна

608