Користувач:Marina.Novozhilova

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Файл:Прізвище ім’я по батькові.jpeg
Новожилова Марина Володимирівна


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Новожилова Марина Володимирівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

завідувач кафедри комп'ютерних наук та інформаційних технологій, професор, доктор фізико-математичних наук

Освіта

ХНАДУ , 1998-2003.

  • Транспортні системи. Диплом №123456

Професійний досвід

- асистент Транспортних систем і логістики

Місце роботи

асистент Транспортних систем і логістики Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

-

Адреса електронної пошти

Name.Surname@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

1. Igor Bugayov. Regularities of Pedestrian Flows Formation in Residential Areas of Cities / Igor Bugayov, Viktor Dolya // Industrial and Systems Engineering Journal. – . 2017. - Vol. 2, No. 3, pp. 28-35

Статті у фахових виданнях

  • Бугайов І.С. http://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/5042/4993/ Моделювання пішохідних потоків у містах] / В.К. Доля, І.С. Бугайов, О.В. Прасоленко Комунальне господарство міст. – 2017. - №135. С.154-158.

Статті у збірниках наукових праць

  1. Nizami Gyulyev, Oleksii Lobashov, Oleksii Prasolenko, Igor Bugayov. Modeling the effect of traffic jam on driver’s level of fatigue. Fifteenth Scientific and Practical International Conference “International Transport Infrastructure, Industrial Centers and Corporate Logistics” (NTI-UkrSURT 2019). SHS Web Conf. Volume 67, 2019. (Режим доступу: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196704005).

Статті, включені до наукометричних баз

1. Oleksii Prasolenko, Oleksii Lobashov, Igor Bugayov, Nizami Gyulyev, Ludmiła Filina-Dawidowicz. Designing the conditions of road traffic in the cities taking into account the human factor. 6th International Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems (MT-ITS). IEEE. 2019. Р. 1-8..: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85074903004&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Designing+the+conditions+of+road+traffic+in+the+cities+taking+into+account+the+human+factor&st2=&sid=980fbcd37f8d35ccd9be167795b4a58a&sot=b&sdt=b&sl=106&s=TITLE-ABS-KEY%28Designing+the+conditions+of+road+traffic+in+the+cities+taking+into+account+the+human+factor%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

-

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2015

Статистика цитування

15

15

h-індекс

2

2

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Внести дані

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Внести дані. За наявності профілю аспіранта у Вікі ХНУМГ ім. О. М. Бекетова можна зробити пряме посилання: -

Докторанти, здобувачі

-

Захищені кандидати наук

-

Захищені доктори наук

-

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Підвищення кваліфікації (стажування) «Аналіз сучасного стану законодавства в області організації та безпеки дорожнього руху»

ТОВ «ВІАСИСТЕМПРО»

Харків, Україна

23 вересня - 06 грудня, 2019 р.

Отримання грантів, премій, стипендій

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

-

-

-

-

-

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

-

Навчально-методичні матеріали

  • Методичні рекомендації до виконання практичних робіт із навчальної дисципліни «Експлуатаційні властивості транспортних засобів» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 275 – Транспортні технології) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : О. В. Прасоленко, І. С. Бугайов. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 27 с. (Режим доступу: https://eprints.kname.edu.ua/51779/, вільний).
  • Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної (контрольної роботи) роботи з навчальної дисципліни «Організація дорожнього руху» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 275 – Транспортні технології) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : О. О. Лобашов, І. С. Бугайов. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 33 с. (Режим доступу: https://eprints.kname.edu.ua/54086/ , вільний)

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Технічні засоби організації дорожнього руху

Бакалавр

Транспортні технології

Денна/Заочна

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

/ Технічні засоби організації дорожнього руху

Бакалавр

Транспортні технології

Денна/Заочна

1622