Користувач:Hennadii.Voronov

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Воронов Геннадій Костянтинович


Посада

Доцент кафедри «Хімії та інтегрованих технології» Національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова, кандидат технічних наук.

Освіта

Закінчив у 1999 р. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів».

Професійний досвід

З 1999 по 2003 р. навчався в аспірантурі в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут». З 2003 по 2016 рр. - молодший науковий співробітник, науковий співробітник та старший науковий співробітник кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей НТУ «ХПІ. З 2004-2008 рр. – асистент кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей НТУ "ХПІ" (за сумісництвом); з 2008-2017 рр.– доцент кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей НТУ "ХПІ" (за сумісництвом); з 2016 р. по 2019 р. доцент кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей НТУ "ХПІ". З вересня 2019 р. доцент кафедри «Хімії та інтегрованих технології» Національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова.

Місце роботи

Доцент кафедри «Хімії та інтегрованих технології» Національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова.

Теми дисертацій

Легкотопкі безкобальтові грунтові емалі з комплексним активатором зчеплення (2005 р., кандидат технічних наук за спеціальністю 05.17.11 - технологія тугоплавких неметалевих матеріалів)

Електронна пошта

Hennadii.Voronov@kname.edu.ua;

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

1. Bragina L. Nickelfreie, antibakterielle Direktmails / L. Bragina, O. Shalygina, G. Voronov, N. Kurjakin, V. Hudjakov, N. Guzenko, V. Annenkov, K. Kuprijanenko, A. Landik // Email. – 2013. – Vol. 61, № 2. – P. 26-32.

Статті у фахових виданнях

1. Обрунтування вибору методів одержання склокерамічних матеріалів / Савввова О.В., Фесенко О.І., Воронов Г.К., Рябінін С.О. // Кераміка наука та життя. 2019.  № 3 (44).- C.8-15.

2. Воронов Г.К. Перспективи застосування композиційних теплозахисних покриттів для зниження ІЧ-сігнатури бронетехніки / Г. К. Воронов [та ін.] // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Сер. : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – № 41 (1263). – С. 65-70.

3. Саввова О.В. Іоннообмінне зміцнення літійалюмосилікатних склокристалічних матеріалів захисної дії / О.В. Саввова, Г.К. Воронов, В.Л. Топчий, С.О. Рябінін, О.І. Фесенко // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2018. – Т.9, №3. – С. 263 – 274.

4. Левченко Н. О. Моделювання структурних факторів легкоплавких стекол в системі PbO₂ – ZnO₂ – SiO₂ – R₂O₃ / Н. О. Левченко, Г. К. Воронов // Матеріали 10-ї Міжнар. наук.-практ. студ. конф. магістрантів, 5-8 квітня 2016 р. : у 3 ч. / ред. Є. І. Сокол. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – Ч. 2. – С. 231.

5. Шалигіна О. В. Розробка складових склоемалевих покриттів для безґрунтового емалювання / О. В. Шалигіна, Г. К. Воронов, О. П. Одинцова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип.: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2015. – № 44 (1153). – С. 94-98


Статті у збірниках наукових праць

1. Жаростійкі покриття для захисту трубчастих деталей теплообмінників / Л. Л. Брагіна, В. В. Борова, Г. К. Воронов, М. О. Курякін // Зб. наук. праць ПАТ “УкрНДІВогнетривів ім. А.С. Бережного”. – Харків, 2013.– № 113.– С. 186-192.

2. Композиционные покрытия для защиты деталей теплообменников мусоросжигательных установок / Л.Л. Брагина, О.И. Ровенский, Г.К. Воронов, А.М. Губаренко, В.В. Боровая // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів. – 2014. – № 16 (1059). – С. 155 – 165.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

1. Savvova, O.V. Development of impact-resistant glass-ceramic materials for radio-transparent armor elements / Savvova, O.V., Lyahovskiy, A.F., Blinova, N.K., Voronov, G.K., Ryabinin, S.A., Topchyi, V.L. // Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii. - 2019. - Volume 2019, Issue 3. - P. 151-157.

2. Savvova, O.V., Voronov, G.K., Babich, O.V., Topchiy, V.L., Fesenko, O.I., Tymofieiev, V.D. Protective impact resistant composite materials based on aluminium-silicate glass-ceramics (2019) Functional Materials, 26 (1), pp. 182-188.

3.Savvova, O., Voronov, G., Topchyi, V., Smyrnova, Y. Glass-ceramic materials on the lithium disilicate basis: Achievements and development prospects (2018) Chemistry and Chemical Technology, 12 (3), pp. 391-399.

4. Voronov, G.K., Savvova, O.V., Babich, O.V., Ryabinin, S.O. High-Strength Spodumene Glass-Ceramic Materials (2017) Strength of Materials, 49 (3), pp. 479-486.

5. Shalygina, O.V., Voronov, G.K., Kuryakin, N.A., Guzevataya, A.M., Gozha, M.A. Increasing the Energy Efficiency of Container-Glass Production by Using Mineral Raw Materials (2016) Glass and Ceramics (English translation of Steklo i Keramika), 73 (5-6), pp. 170-174.

6. O.Shalygina, G. Voronov,. G.Tymoshenko, A.Odintsova Influence of structural factors on physico-chemical properties of glasses and glass coatings in alkalialumoborosilicate system Functional Materials. - Volume 23, Issue 2, 2016. - pp 318-325.


Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

1. Пат. 118864 Україна, МПК С03С 10/12 Високоміцний склокристалічний матеріал / Саввова О.В., Воронов Г.К., Брагіна Л.Л., Курякін М.О.,Соболь Ю.О., Бабіч О.В., Гривцова А.О.; заявник і патентовласник НТУ «ХПІ». – № а201608585; заявл. 03.08.2016; опубл. 25.03.2019, Бюл. № 6.

2. Пат. 120377 Україна, МПК С03С 10/04 С03С 10/12 Прозорий склокристалічний матеріал / Саввова О.В., Воронов Г.К., смирнова Ю.О., Топчий В.Л.; заявник і патентовласник НТУ «ХПІ». – № а201705984; заявл. 26.12.2018, Бюл. № 24.; опубл. 25.11.2019, Бюл. № 22.


Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

1. Ситали: структура, властивості, технологія та застосування. Навчальний посібник / О.В. Саввова, Л.Л. Брагіна, О.В. Бабіч [та ін.]. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2018. – 264 с.

Навчально-методичні матеріали

1.Сучасні технології біосумісних матеріалів для кісткового ендопротезування / О.В. Саввова, О.В. Бабіч, О.І.Фесенко, Г.К. Воронов: монографія – Харків: НТУ «ХПІ», 2017. – 280 с.

2. Biocompatible glass-ceramic coatings. Calcium-phosphate-silicate coatings on titanium for dental implants / O. Savvova, O. Babitch, O. Fesenko, L. Bragina, H. Voronov. – Riga: SIA OmniScriptum Publishing. – 2018. – 67 p.

3. Біологічно-активні склокристалічні матеріали медичного призначення / О.В. Саввова, О.В. Бабіч, О.І. Фесенко, Г.К. Воронов: монографія – Харків: ТОВ «ПЛАНЕТА-ПРІНТ». – 2018. – 132 с.

Список дисциплін

Технологія виробництва хімічних речовин і матеріалів», «Енерго- та ресурсозбереження у хімічних виробництвах», «Технології виробництва скломатеріалів», «Хімія»

Розроблені електронні навчальні курси