Користувач:Dmitro.Bezkorovayniy

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Безкоровайний Дмитро Олександрович


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Безкоровайний Дмитро Олександрович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

- Завідувач кафедри Фізичного виховання і спорту Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

- доцент

- кандидат наук з фізичного виховання та спорту

- Заслужений майстер спорту України

- Керівник відокремленого підрозділу громадської організації "Федерація армрестлінгу України" у Харківській області

- суддя національної категорії

Освіта

Харківський державний політехнічний університет, інженер-хімік (1993-1999 рр.)

Харківська державна академія фізичної культури, магістр, тренер-дослідник (2006-2007 РР.)

Професійний досвід

1999-2004 рр. - викладач кафедри фізичного виховання і спорту Харківської державної академії міського господарства

2004-2014 рр. - старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту Харківської державної академії міського господарства

2014-2015 рр. - доцент кафедри фізичного виховання і спорту Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

2015 р. по теперішній час - завідувач кафедри фізичного виховання і спорту Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

Місце роботи

Кафедра фізичного виховання і спорту Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ СИЛИ ТА СТАТИЧНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ У 8–17-РІЧНИХ ЮНАКІВ В АРМСПОРТІ Дис... канд. наук з фіз. вихов. та спорту : 24.00.01 / Д. О. Безкоровайний ; ХДАФК. — Харків, 2013. — 176 с. — укp.

Адреса електронної пошти

Dmitro.Bezkorovayniy@kname.edu.ua Надіслати лист

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

1. Оптимізація розвитку сили та статичної витривалості юнаків в армспорті: монографія / Д. О. Безкоровайний; Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва. – Х.: 2013. – 178 с.

2. Науково-методичні основи силової підготовки кваліфікованих армрестлерів із використанням спеціалізованого тренажерного обладнання : монографія / Д. О. Безкоровайний, О. І. Камаєв, І. О. Мазуренко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова – Харків, 2021. – 214 с.


Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

1. Безкоровайний Д.О. Розвиток сили розгиначів передпліччя у школярів 8–17 років, які займаються армспортом / Д. О. Безкоровайний // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : [зб. наук. праць за ред. проф. С. С. Єрмакова]. – Харків, 2008. – №5. – С. 37–40

2. Безкоровайний Д.О. Вікові зміни статичної витривалості литкових м’язів та розгиначів тулуба у школярів 8–14 років, які займаються армспортом / Д. О. Безкоровайний // Слобожанський науково-спортивний вісник: [наук.-теор. журн.] – Харків : ХДАФК, 2007. – № 12. – С. 154–156

3. Безкоровайний Д. О. Вікові зміни статичної витривалості у школярів 15–17 років, які займаються армспортом / Д. О. Безкоровайний // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : [зб. наук. пр. за ред. проф. С. С. Єрмакова.] – Харків, 2007. – № 12. – С. 8–11

4. Безкоровайний Д.О. Розвиток сили литкових м’язів та розгиначів тулуба у школярів 8–17 років, які займаються армспортом / Д.О.Безкоровайний // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : [зб. наук. пр. за ред. проф. С.С.Єрмакова]. – Харків, 2008. – №3. – С.15–18

5. Безкоровайний Д.О. Розвиток сили згиначів передпліччя та згиначів кисті у школярів 8–17 років, які займаються армспортом / Д. О. Безкоровайний // Слобожанський науково-спортивний вісник: [наук.-теор. журн.] – Харків : ХДАФК, 2008. – №4. – С. 9–12

6. Безкоровайний Д.О. Базова система тренування та система безпосередньої підготовки до змагань в армспорті / Д. О. Безкоровайний // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: [зб. наук. пр. за ред. проф. С. С. Єрмакова]. – Харків, 2010. – №1. – С.34–38

7. КамаєвО. І. Влив експериментальної програми тренування з армспорту на силові показники основних м'язових груп 16–17-річних рукоборців / О.І.Камаєв, Д. О. Безкоровайний // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: [зб. наук. пр. за ред. проф. С. С. Єрмакова]. – Харків, 2013. – №1. – С. 13–16

8. Безкоровайний Д. О. Використання статичних вправ в армспорті / Д. О. Безкоровайний // Науково-педагогічні проблеми фізичної культури : наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2015. – № 2 (55). – С. 15–17

9. Безкоровайний Д. О. Вплив статичних вправ на статичну силову витривалість 17–18-річних армспортсменів / Д. О. Безкоровайний // Науково-педагогічні проблеми фізичної культури : наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2015. – № 8 (63). – С. 11–14

10. Безкоровайний Д. О. Вплив статичних вправ на розвиток показників сили / Д, О. Безкоровайний // Науково-педагогічні проблеми фізичної культури : наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2015. – № 11 (66). – С. 19–21

11. Безкоровайний Д. О. Особливості використання блокової системи тренування 16–17-річних армспортсменів у річному макроциклі / Д. О. Безкоровайний, О. І. Камаєв // Слобожанський науково-спортивний вісник. – Х. : ХДАФК, 2015. – № 5 (49). – С. 29–33

12. Мазуренко І.О., Камаєв О.І., Безкоровайний Д.О. Багаторічна підготовка спортсменів в армспорті // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка – Чернігів : ЧНПУ, 2017. – Вип. 147. Т. ІІ. – С. 215–218.

13. Безкоровайний Д.О., Звягінцева І.М., Мазуренко І.О. Діагностика здорового способу життя студентів технічних спеціальностей як профілактики захворювань // Збірник наукових праць «Фізична культура, спорт та здоров’я нації» Житомирського державного університету імені Івана Франка – Житомир : ЖДУ, 2017. – Вип. 4 (23). – С. 152–157.

14. Мазуренко І.О., Камаєв О.І., Безкоровайний Д.О. Використання інноваційного спеціалізованого обладнання для підготовки висококваліфікованих армспортсменів // Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях. Х. : ХДАФК, 2019. – Т. 1. – С. 32–35.

15. Безкоровайний Д.О., Мазуренко І. О., Звягінцева І.М. Анализ методики подготовки 13-кратного чемпиона мира по армрестлингу // Електронний науковий журнал «Єдиноборства». - Х. 2019, № 4 (14). – С. 15-25: http://www.sportsscience.org/index.php/combat

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

1. Бескоровайный Д. А. Использование REAL-методики для освоения технических приемов борьбы на руках в армспорте / Д. О. Безкоровайний // Фізичне виховання студентів. – Харків, 2015. – № 5 – С. 9–15

2. Olha O. Podrihalo, Leonid V. Podrigalo, Dmytro O. Bezkorovainyi, Olexsandr I. Halashko, Igor N. Nikulin, Larisa A. Kadutskaya,Marina Jagiello. The analysis of handgrip strength and somatotype features in arm wrestling athletes with different skill levels. Physical education of students, 2020;24(2):120–126.https://doi.org/10.15561/20755279.2020.0208. Журнал входить до наукометричної бази Web of Science.

3. Kamayev O.I., Bezkorovainyi D.O., Mazurenko I.O., Vlasko S.V., Zvyagintseva I.M. Theoretical and methodological foundations for the use of innovative simulators of locally directed impact during the training process of highly qualified armwrestling athletes. Journal of Physical Education and Sport. 2020; 20(6); Art 488: 3622-3628. https://doi.org/10.7752/jpes.2020.06488. Журнал входить до наукометричної бази Scopus (Румунія).

4. Bezkorovainyi D., Kamayev O., Mazurenko I., Gradusov V., Zvyagintseva I., Plotnytskyi L. Model indicators and evaluation criteria of strength readiness of highly qualified arm-wrestlers. Traektoriâ Nauki = Path of Science. 2021; 7 (3): 2001-2007. https://doi.org/10.22178/pos.68-1. Видання, що включено до міжнародних наукометричних баз: DOAJ, Index Copernicus та ін.

5. Dmytro Bezkorovainyi, Oleg Kamayev, Stanislav Vlasko, Leonid Plotnytskyi, Irina Sadovska. (2022). Determination of model characteristics and evaluation criteria for strength training of qualified armwrestling student-athletes. Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 2022, 25(2), 28-35. https://doi.org/10.17309/tmfv.2022.1.04

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2016

Статистика цитування

186

122

h-індекс

9

6

i10-індекс

8

2

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

"Вдосконалення силової підготовки спортсменів у силових видах спорту", Харків - ХНУРЕ, 18.02.2021 р., Свідоцтво № 464

Отримання грантів, премій, стипендій

Стипендія Харківської обласної ради "100 кращіх спортсменів"

ГРАМОТА Харківської обласної ради

ПОЧЕСНА ГРАМОТА Харківської міської ради

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

1. Комаревич О.Є. Організація суддівства змагань з армспорту. Навчальний посібник / О. Є. Комаревич, Д. О. Безкоровайний, В. П. Красов, І. М. Звягінцева. – Рівне : НУВГП, 2018. – 84 с.

2. Безкоровайний Д. О. Армрестлінг. Техніка, тактика, методика навчання. Навчальний посібник / Д. О. Безкоровайний, І. М. Звягінцева. – Харків : ХНУМГ, 2019. – 105 с.

3. Безкоровайний Д. О. Спеціальна фізична підготовка волейболістів : навч. посібник / Д. О. Безкоровайний, О. Л. Морозовський, О. І. Четчикова, Є. В. Кравчук. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 142 с.

4. Тюрін О. Ю. Організація проведення змагань з футзалу : навч. посібник / О. Ю. Тюрін, Д. В. Кулаков, Д. О. Безкоровайний. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 103 с.

5. Горошко Н. І. Організація змагань з бадмінтону : навч. посібник / Н. І. Горошко, Д. О. Безкоровайний, І. Ю. Садовська. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 134с.

6. Групові жіночі заняття з фітнесу: навч. посібник / Н. В. Борисенко, Д. О. Безкоровайний, О. І. Четчикова. - Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 188 с.

Навчально-методичні матеріали

1. Безкоровайний Д. О. Форми та види контролю, система оцінювання студентів для груп фізичного виховання за обраним видом спорту та ЛФК / Д. О. Безкоровайний, О. І. Четчикова, Н. І. Горошко. – Харків : ХНУМГ, 2016. – 27 с.

2. Безкоровайний Д. О. Організація та проведення навчально-тренувального процесу з армспорту / Д. О. Безкоровайний, О. Є. Комаревич, І. М. Звягінцева. – Харків : ХНУМГ, 2016. – 49 с.

3. Звягінцева І.М., Безкоровайний Д.О. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Принципи, діагностика і програма здорового способу життя)(для всіх освітніх програм Університету) / Д. О. Безкоровайний, І. М. Звягінцева. – Харків : ХНУМГ, 2021. – 68 с.

Список дисциплін

Фізичне виховання

Розроблені електронні навчальні курси