Користувачка:Yuliya.Vasileva

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Васильєва Юлія Олегівна


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Васильєва Юлія Олегівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент, доцент, к.т.н.

Освіта

Харківська державна академія міського господарства , 2001-2003 р.

  • Електротехніка та електротехнології/Світлотехніка і джерела світла ; магістр світлотехнікі та джерел світла. Диплом №ХАА №22994402

Професійний досвід

Кандидат технічних наук з спеціальності 05.09.07 Світлотехніка та джерела світла, доцент. Доцент [1]

Місце роботи

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, КАФЕДРА СВІТЛОТЕХНІКИ І ДЖЕРЕЛ СВІТЛА

Теми дисертацій

Світлодіодні освітлювальні системи волоконних ендоскопів для оториноларингології: Дис. канд. техн. наук: 05.09.07 / Ю. О. Васильєва ; ХНАМГ. — Харків., 2007. —152 с.: 60 рис. — укp.

Адреса електронної пошти

Yuliya.Vasileva@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

1. Васильєва Ю.О.Аналіз енергетичної оцінки освітлювальної установки в програмі Dialux EVO згідно EN 15193 // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. –2018. – Вип. 7 (146). – С. 110–115. (Серія «Технічні науки та архітектура»).

Статті у фахових виданнях

  • Васильева Ю.О., Ляшенко О.М., Васильєв А.Л. [Световой аудит: оптимизация потребления электрической энергии при освещении учебных классов] // Світлотехніка та електроенергетика. – 2016. – №3.– С. 20 – 25
  • Васильєва Ю.О., Ляшенко О.М. [Технологія освітлення тунелів] // Світлотехніка та електроенергетика. – 2017. – №1(48). – С. 34 – 43

Статті у збірниках наукових праць

Васильєва Ю.О. Аналіз енергоефективності освітлювальних установок з використанням Dialux EVO // Матеріали VІ Міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми світлотехніки». – Х.: ХНУМГ.– 2017 – С.47

Статті, включені до наукометричних баз

1. Васильєва Ю.О., Назаренко Л.А., Ляшенко О.М. Якісна оцінка світлового середовища у приміщеннях за критерієм насиченості світлом// Метрологія і прилади. – 2016. – №2. – С. 62 – 67. 2. Васильєва Ю.О., Ляшенко О.М. Оцінка об'єднаного показника дискомфорту у програмі DIALux// Метрологія і прилади. – 2017. – №2. – С. 30 – 34.


Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

/ Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2015

Статистика цитування

18

17

h-індекс

2

2

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Міжнародний іспит з англійської мови (CEF B2)

Pearson Test of English

Харків, Україна

7 лютого, 2019 р.

Сертифікат №500/1926/0/2019

Курси підвищення кваліфікації

ННЦ «Метрологія»

Харків, Україна

28.11.2018

Отримання грантів, премій, стипендій

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

  • Комп'ютерне проектування освітлення спортивних споруд
Комп'ютерне проектування освітлення спортивних споруд: навч. посібник / Л. А. Назаренко, 
В. О. Салтиков, Ю. О. Васильєва, О. М. Ляшенко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 
2013. – 217 с. (гриф МОНМСУ № 1/11-1578 від 6.02.12 р.)
(Режим доступу http://eprints.kname.edu.ua/28630/) 
  • Комп’ютерні інформаційні технології у світлотехніці

Комп’ютерні інформаційні технології у світлотехніці: навч. посібник /Ю.О. Васильєва; Харк. університет міськ. госп-ва. - Харків : ХНУМГ iм. О. М. Бекетова, 2019. – 118 с. (Режим доступу https://eprints.kname.edu.ua/52994/)Навчально-методичні матеріали

  • Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Комп’ютерні інформаційні технології у світлотехніці» для студентів денної і заочної форм навчання напрямку підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології і спеціальності 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Діденко, О.М. и Васильєва, Ю.О. и Ляшенко, О.М. - Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. – 22 с.

(Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/47028/)

  • Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із навчальної дисципліни «Освітлювання міст та спортивних споруд» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Васильєва, Ю.О. и Ляшенко, О.М. - Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019. – 19 с.

(Режим доступу: https://eprints.kname.edu.ua/51708/)

  • Методичні вказівки до виконання курсового проекту (курсової роботи) «Проектування електричного освітлення вулиць і доріг» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Васильєва, Ю.О. и Ляшенко, О.М. - Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019. – 26 с.

(Режим доступу: https://eprints.kname.edu.ua/51709/)Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Комп'ютерні інформаційні технології у світлотехніці

Магістр

Світлотехніка та джерела світла

Денна/Заочна

Освітлення міст та спортивних споруд

Магістр

Світлотехніка та джерела світла

Денна/Заочна

Мистецтво освітлення та технології освітлення

Магістр

Світлотехніка та джерела світла

Денна/Заочна

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

Освітлювання міст та спортивних споруд

Магістр

Світлотехніка та джерела світла

Денна/Заочна

1882