Користувачка:Tetyana.Pavlenko

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Павленко Тетяна Олександрівна

Павленко Тетяна Олександрівна


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Павленко Тетяна Олександрівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Асистент кафедри містобудування, кандидат архітектури

Освіта

"Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка", 2007-2012.

  • напрям підготовки «Архітектура»; кваліфікація бакалавра. Диплом ТА № 41893023

"Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка", 2012-2013.

  • спеціальність «Містобудування»; кваліфікація магістра архітектури. Диплом ТА № 45471152

Професійний досвід

Кандидат архітектури за спеціальністю 18.00.04 – містобудування та ландшафтна архітектура Асистент кафедри містобудування

Місце роботи

Асистент кафедри містобудування [http://www.kname.edu.ua/ Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Функціонально-планувальна організація агрорекреаційних екопоселень (на прикладі Полтавської області): Дис... канд. арх-ри: 18.00.04 / Т. О. Муха ; ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. — Харків., 2019. — 214 с.: 43 рис. — укp.

Електронна пошта

Tetyana.Pavlenko@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у фахових наукових виданнях

1. Муха Т.О. Про окремі підходи з формування агрорекреаційних комплексів. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. збірник / відпов. ред. М.М. Дьомін. Київ, КНУБА, 2016. Вип. 42. С. 189–193

2. Муха Т.О. Структурно-функціональне моделювання агрорекреаційних екопоселень. Містобудування та територіальне планування: наук.-тех. збірник. Київ, КНУБА, 2018. Вип. 67. С.308–313

3. Муха Т.О. Особливості формування мережі агрорекреаційних екопоселень. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. збірник / відпов. ред. М.М. Дьомін. Київ, КНУБА, 2018. Вип. 51. С. 293–298

4. Муха Т.О., Зубричев О.С. Про формування рекреаційних утворень в умовах історичної зони населених пунктів. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. збірник / відпов. ред. М.М. Дьомін. Київ, КНУБА, 2015. Вип. 39. С. 219–223

5. Муха Т.О., Зубричев О.С. Про формування агрорекреаційних екопарків в умовах рельєфу. Містобудування та територіальне планування: наук.-тех. збірник. Київ, КНУБА, 2016. Вип. 59. С.144–148

6. Муха Т.О., Заніна В.Г., Овсієнко Д.В. Прийоми планувальної організації малих населених пунктів в умовах формування агрорекреаційного району. Науково-виробничий збірник «Архітектурний вісник КНУБА». Київ, КНУБА, 2016. Вип. 8-9. С. 339–344

7. Муха Т.О., Руденко В.В. Моделювання просторової структури агрорекреаційного екопоселення. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. збірник / відпов. ред. М.М. Дьомін. Київ, КНУБА, 2016. Вип. 43. С. 128–133

8. Муха Т.О., Дем’янчук А.А., Савченко О.О. Аналіз досвіду проектування вертикальних аграрно-рекреаційних комплексів. Науково-виробничий збірник: «Архітектурний вісник КНУБА». Київ, КНУБА, 2016. Вип. 10. С. 312–315

9. Муха Т.О., Токар В.С. Аналіз теоретичного та практичного досвіду туристично-рекреаційних об'єктів. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. збірник / відпов. ред. М.М. Дьомін. Київ, КНУБА, 2016. Вип. 45. С. 264–268

Статті у збірниках наукових праць, матеріали конференцій та тези доповідей

10. Муха Т.О. Особливості системного підходу при дослідженні агрорекреаційних екопоселень. Тези 66-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету: збірник тез наук. конф., 15 квітня–15 травня 2014 р. Полтава: ПолтНТУ, 2014. Том 2. С. 321–322

11. Муха Т.О. Закономірності формування просторової структури агрорекреаційних екопоселень. Сучасні проблеми архітектури і містобудування в умовах міжнародної інтеграції: матеріали міжнар. наук.-техн. конф., Харків, 27–28 листопада 2014 р.: тези доповідей / ред. кол.: Древаль І.В. (відповід. ред.), Жмурко Ю.В., Вітченко Д.М. та ін.. Харків: ХНУМГ, 2014. С. 280–282

12. Муха Т.О., Ніколаєнко В.А., Зубричев О.С. Засоби формування архітектурно-ландшафтного рекреаційно-розважального середовища. Збірник наукових праць «Науковий вісник будівництва». Харків, ХНУБА, 2012. Вип. 68. С.20–25

13. Муха Т.О., Данько К.С., Срібна В.Є. Формування архітектурної організації енергоефективної житлової забудови в місті Брест. Науково-технічний збірник «Енергоефективність в будівництві та архітектурі» / відповід. ред. П.М. Куліков. Київ, КНУБА, 2016. Вип. 8. С. 113–117

14. Муха Т.О. Данько К.С., Срібна В.Є. Formation of architectural organization of energy efficient residential construction in Brest. Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та будівництві: Енергоінтеграція – 2016: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., 13–15 квітня 2016р. Київ, КНУБА, 2016р. С. 13

15. Муха Т.О. Данько К.С. Тhe planning structure formation of the blocket residential bildings (on the example of brest city). Тези 68-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету: збірник тез наук. конф., 19 квітня–13 травня 2016 р. Полтава: ПолтНТУ, 2016. Том 1. С. 111–113

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

16. Tetiana Mukha. Taras Rudenko, Mariia Rudenko. Agrorecreational ecoparks in the quarries territory as a new type of urban production (on the example of Kryvbas). Budownictwo i Architektura: сzasopismo / Politechnika Lubelska, Wydz. Inzynierii Budowlanej i Sanitarnej. Lublin, 2016. Vol. 15(4). S. 41–51 (INDEX COPERNICUS)

17. Муха Т.А., Шулик В.В. Анализ методических подходов формирования пространственной структуры агрорекреационных экопоселений. Новые идеи нового века – 2013: материалы Тринадцатой Международной научной конференции. Хабаровск, Тихоокеан. гос. ун-т, 2013. Том 3. С. 265–269 (РІНЦ SCIENCE INDEX.)

18. Муха Т.А., Занина В.Г. Особенности формирования агрорекреационных экокомплексов в пределах малых населенных пунктов. Город в зеркале наук – 2015: матер. всерос. науч-практич. конференции, 21–22 мая 2015 г., Санкт-Петербург / под ред. Л.В. Балтовского, Е.А. Соловьевой, Санкт-Петербург, СПбГАСУ, 2015. С. 59–63 (РІНЦ SCIENCE INDEX.)

19. Муха Т.О., Шулик В.В. Сучасний стан організації екологічних та агрорекреаційних поселень та перспективи їх розвитку. World Science. Warszawa, Poland, RS GLOBAL SP. Z O.O., 2018. №8(36), Vol.1. Р. 34-39 DOI: 10.31435/rsglobal_ws /30082018/6051 (INDEX COPERNICUS)

20. Tetiana Pavlenko, Olena Ovsiienko, Dmytro Ovsiienko, Уulia Kuznetsova. Agro-Recreational Eco-Settlements Network Formation Under the Step-by-Step Service System Conditions. Blue Eyes Intelligence Engineering and Sciences Publication, Bhopal (MP), India. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278-3075, Volume-9 Issue-6, April 2020. C. 53-58

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2015

Статистика цитування

4

4

h-індекс

1

1

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси