Кобзан Сергій Маркович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Файл:Кобзан Сергій Маркович.jpg
Кобзан Сергій Маркович


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Кобзан Сергій Маркович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент, доцент, кандидат технічних наук


Освіта

Ростовське вище командно – інженерне училище ракетних військ ім. Неделіна М.І. , 1984-1989.

 • автоматизовані системи керування/ інженер - системотехнік. Диплом №….

Професійний досвід

Науковий ступень за спеціальністю озброєння та віськова техніка (системи керування літальними апаратами), вчене звання Посада Дироктор-оцінювач ТОВ ХІАН Земельного адміністрування та ГІС

Місце роботи

Посада Доцент кафедри Земельного адміністрування та ГІС Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Тема дисертації: Системи керування літальними апаратами. канд. наук: номер спеціальності / І. Б. Прізвище ; ВНЗ. — Місто., рік. — с.: рис. — укp.

Адреса електронної пошти

Serhii.Kobzan@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

1. Прізвище І. Б. Назва статті / І. Б. Прізвище // Назва : монографія / за заг. ред. І. Б. Прізвище. – Місто : «Видавництво», рік. – Сторінки.

1. Петрушина В., Бойцова М., Кобзан С. Операции с недвижимостью. 3-изд., Издательский дом Фактор,2010г. – 656 с.

2. Пейчев К., Ляшенко Ю., Кобзан С., Левков В. Операции с землей. 3-е изд., Издательский дом Фактор, 2013 г. – 1040 с.

3. К.А.Мамонов, С.М.Кобзан, Т.В. Аноприенко. Анализ рынка недвижимости и технологии риелторского бизнеса Харьков: монография / – Харьков: ФЛП Панов А.Н., 2016.- 158 с.

4. С.М.Кобзан, А.В.Попов, В.В.Рыльцева Рынок недвижимости: от риэлтора до инвестора : монография /– Харьков : ФЛП Панов А.Н., 2017 – 128 с.

5.1. Кобзан, С. М. Формування ринку нерухомості: практичні аспекти та особливості оцінки. Монографія. Київ : Юрінком Інтер. 2019 – 212 с.

Статті у фахових виданнях

 • Прізвище І. Б. Назва статті / І. Б. Прізвище // Назва збірника наукових праць. – Рік. – №. – Сторінки.

1. С.М.Кобзан, Г.О.Кушпер Ринок складської нерухомості Харкова Комунальне господарство міст / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун.-т. міськ. госп. - Х: ХНУМГ, випуск 141’2017 С.93-97

2. С.М.Кобзан. Тенденції та перспективи розвитку ринку складської нерухомості міста Харкова. Комунальне господарство міст / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун.-т. міськ. госп. - Х: ХНУМГ, випуск 144’2018 С.87-92

3. С.М.Кобзан, Р.С. Савчук, В.В. Загружевська, Л.М. Дегтярьова Дослідження вторинного ринку нерухомості міста Харкова. Комунальне господарство міст / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун.-т. міськ. госп. - Х: ХНУМГ, випуск 145’2018 С.87-92

4. С.М.Кобзан. Про особливості оцінки земельних ділянок. Комунальне господарство міст / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун.-т. міськ. госп. - Х ХНУМГ, випуск 147’2019 С.197-201

5. С.М.Кобзан, Кудрявцева В.С. Особливості нормативно – грошової оцінки земель пригодно заповидного фонду. Комунальне господарство міст / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун.-т. міськ. госп. - Х ХНУМГ, випуск 149’2019 С.133-139

Статті у збірниках наукових праць

 1. Прізвище І. Б. Назва тез / І. Б. Прізвище // Назва конференції : матеріали …, місто, дата проведення / колектив авторів ; за заг. ред. … ; ВНЗ. – Місто : «Видавництво», рік. – Сторінки. (Режим доступу: http://vnz.edu.ua/sites/default/files/konf/vnz_konferenciya_2017.pdf , вільний).

Статті, включені до наукометричних баз

1. Kobzan S. About new aspects of the development of the market of mini apartments in Ukraine /Kobzan S., Nesterenko S.// The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020) Volume 166. 2020. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016609002 Міжнародна індексація Google Scholar, Scopus

2. Kobzan S. Features of underground real estate use: infrastructural and regional aspects / Kostiantyn Meteshkin , Volodymyr Shipulin, Serhii Nesterenko, Serhii Kobzan //GEODESY AND CARTOGRAPHY, Vol. 69, No. 1, 2020, pp. 53–64 https://doi.org/10.24425/gac.2020.131081 Міжнародна індексація Web of Science: AAU-7558-2020

3. Kobzan S. Use of geoinformation systems in environmental monitoring. The International сonference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020). Volume 166. №01002. 2020 https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016601002 Міжнародна індексація Google Scholar, Scopus

4. Kobzan S. Environmental factors of ensuring the competitiveness of construction enterprises. Sergiy Kobzan, Viktoriya Mokhonko, Natalia Blinova, Lesia Sheludko, Anna Tsyhenko, Olena Uhodnikova/ E3S Web of Conferences 244, 10049 (2021) https://doi.org/10.1051/e3sconf/202124410049 EMMFT-2020 Міжнародна індексація Google Scholar, Scopus

5. Meteshkin, K. O., Pomortseva, O. Y., & Kobzan, S. M. (2021). INTEGRATION OF TRADITIONAL AND DISTANCE LEARNING METHODS IN HIGH SCHOOL. Information Technologies and Learning Tools, 83(3), 2021. c.226–236. https://doi.org/10.33407/itlt.v83i3.4221

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Назва, номер, рік

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

27

27

h-індекс

2

2

i10-індекс

1

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Внести дані

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Внести дані. За наявності профілю аспіранта у Вікі ХНУМГ ім. О. М. Бекетова можна зробити пряме посилання: П.І.Б. аспіранта

Докторанти, здобувачі

Внести дані за наявності.

Захищені кандидати наук

Внести дані за наявності.

Захищені доктори наук

Внести дані за наявності.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Підвищення кваліфікації оцінювача за напрямом 1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».

Харківський центр науково-технічної та економічної інформації

Харків, Україна

04 грудня, 2020 р.

Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача

Отримання грантів, премій, стипендій

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Назва

Назва закладу

Місто, Країна

Дата

Назва документу, №

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

 • Прізвище І. Б. Назва підручника : підручник / І. Б. Прізвище ; ВНЗ. – Місто : «Видавництво», рік. – Сторінки. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/25634 , вільний).

Навчально-методичні матеріали

 • Методичні рекомендації до проведення практичних, розрахунково-графічної та самостійної робіт з навчальної дисципліни «Практичні питання оцінки об'єктів нерухомості» (для другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : С. М. Кобзан, Ю.Б. Родзинська – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 24 с. (Режим доступу: https://eprints.kname.edu.ua/53804/1/2019%2034%D0%9C%20%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A0%D0%93%D0%A0_%D0%9C%D0%9E%D0%9D%20%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D0%BD.pdf, вільний)
 • Методичні рекомендації до проведення практичних, розрахунково-графічної та самостійної робіт з навчальної дисципліни «Практичні питання оцінки об'єктів нерухомості» (для другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : С. М. Кобзан, М.А. Кухар – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 59 с. (Режим доступу: https://eprints.kname.edu.ua/53741/1/2018%20%D0%9F%D0%95%D0%A7%2023%D0%9C_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D0%BD%20%D0%9A%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%20%D0%9E%D0%A6%202019%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB.pdf, вільний)
 • Конспект лекцій з дисципліни «Нормативна нрощова оцінка земель» (для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : С. М. Кобзан. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 62 с. (Режим доступу:https://eprints.kname.edu.ua/55109/1/2018%20%D0%BF%D0%B5%D1%87.%2015%D0%9B.pdf, вільний
 • Конспект лекцій з дисципліни «Експертиза земельно-майнового комплексу» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій)/ Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : С. М. Кобзан. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 59 с. (Режим доступу: https://eprints.kname.edu.ua/55753/1/2018%20%D0%BF%D0%B5%D1%87.%2017%D0%9B.pdf, вільний)
 • Конспект лекцій з дисципліни «Основи оцінки майнових комплексів» (для студентів 3, 4 курсу денної форми навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : С. М. Кобзан. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 58 с. (Режим доступу:https://eprints.kname.edu.ua/55754/1/2018%20%D0%BF%D0%B5%D1%87.%2020%D0%9B.pdf, вільний
 • Методичні рекомендації до проведення практичних, розрахунково-графічної та самостійної робіт з навчальної дисципліни «Експертиза земельно-майнового комплексу» (для другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : С. М. Кобзан. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 51 с. (Режим доступу: https://eprints.kname.edu.ua/57868/1/2018%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%2022%D0%9C.pdf, вільний)
 • Методичні рекомендації до проведення практичних, розрахунково-графічної та самостійної робіт з навчальної дисципліни «Нормативно грошова оцінка земель» (для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання зі спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : С. М. Кобзан, Касьянов – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 36 с. (Режим доступу: https://eprints.kname.edu.ua/59095/1/2021%20%D0%BF%D0%B5%D1%87.%20504%D0%9C.%20pdf.pdf, вільний)

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Вступ до гостинності

Бакалавр

«Методологія оцінки земельних ділянок»
«Методологія оцінки нерухомості»,
«Практичні питання оцінки об’єктів нерухомості», 

«Практичні питання оцінки земельних ділянок»,

«Експертно-грошова оцінка земель»,
«Нормативно-грошова оцінка земельних ділянок»,
«Моніторинг та охорона земель»,
«Стандартизація в сфері оцінки майна та майнових прав» 

Менеджмент

Денна/Заочна

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

Вступ до гостинності

Бакалавр

Менеджмент

Денна/Заочна

608