Карпенко Микола Юрійович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Файл:КарпенкоМЮ.jpg
Карпенко Микола Юрійович


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

Карпенко Микола Юрійович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Кандидат технічних наук, доцент

Освіта

Харківський інститут радіоелектрніки, 1979-1983.

  • Системи управління / Автоматизовані системи управління ; САПР; інженер - системотехнік. Диплом КВ № 624162

Професійний досвід

Кандидат технічних наук (05.13.06), доцент кафедри Комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Посада назва Кафедри

Місце роботи

Назва посади назва кафедри Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Диалоговые средства принятия решений в многоуровневых системах управления / М. Ю. Карпенко ; ХіРЕ. – Харків., 1988. – 155 с.: – рос.

Електронна пошта

Mikola.Karpenko@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

1. Карпенко М. Ю. Нейромережева інформаційна технологія обробки сигналів зони надзвичайної ситуації / М. Ю. Карпенко, Е. К. Назіров, Т. О. Назірова. // Вісник Хмельницького національного університету. – 2018. – №5. – С. 13–16. 2. Карпенко М. Ю. Методи збору та класифікації даних за допомогою саундлетної байєсівської нейронної мережі / М. Ю. Карпенко, Е. К. Назіров, Т. О. Назірова. // Вісник ХНТУ «Інформаційні технології». – 2018. – №3(66), том 1. – С. 332-337. 3. Карпенко М. Ю. Метод мінімізації впливу надзвичайної ситуації з можливими викидами небезпечних хімічних речовин в атмосферу. / І. А. Чуб, М. В. Новожилова, М. Ю. Карпенко // Системи управління, навігації та зв'язку.- Полтава. – 2017. – С. 247–250. 4. Карпенко М. Ю., Штельма О.М. Моделі розподілу ресурсів у ієрархічних системах управління // Комунальне господарство міст. – 2020. – Вип. 154. – с. 120-125. 5. Карпенко М. Ю., Штельма О.М. Динамічна модель економічної рівноваги як складова системи дистанційного навчання // Комунальне господарство міст. – 2020. – Вип. 156. – с. 88 93. 6. Karpenko N. Diagnostics of Functional reliability of Pipeline Systems Gavrilenko I., Karpenko N., Litvinov A. // Intelligent computer-integrated information technology in project and program management [Text] : Collective monograph edited by I. Linde, I. Chumachenko, V. Timofeyev. Riga : ISMA, 2020. 324 p.

Карпенко Н.Ю., Уфимцева В.Б. Использование последовательностей обобщенных чисел Фибоначчи в криптографических алгоритмах. Системы обработки информации, 2015. – Вып. 8(133). – С.106-110. Видання включено до МНБ – IndexCopernicus. Карпенко Н.Ю., Уфимцева В.Б. Аналіз показників статистичної безпеки криптографічного алгоритму на базі арифметики Фібоначчі. Системи обробки інформації, 2015. – Вип. 9(134). – С.105-108. Видання включено до МНБ – IndexCopernicus. Карпенко Н.Ю., Уфимцева В.Б. Эффективность агрегирования при управлении системой динамических процессов. Сборник научных трудов Харьковского университета воздушных сил, вип. 2(39), 2014, С. 74-78. Карпенко Н.Ю., Уфимцева В.Б. Анализ показателей перемешивания в сетях Фейстеля. Системы обработки информации, 2014. – Вып. 6(122). – С. 125-130. Видання включено до МНБ – IndexCopernicus.

Статті у збірниках наукових праць

1. Карпенко М. Ю. Модель розподілу ресурсів у багаторівневій системі управління / Карпенко М. Ю., Гавриленко І. О. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тренди розвитку урбанізованих територій», м. Харків, 22-24 травня 2019 р. С. 119-120 2. Карпенко М. Ю. The resource allocation model in multi-level system of governance / Карпенко М. Ю., Гавриленко І. О. // Матеріали VII міжнар. наук.-техн. конференція «Інформаційні системи та технології ІСТ-2018». – Харків, ХНУРЕ. – 2018. С 55-60 3. Карпенко М. Ю. Метод идентификации звука для системы оповещения в чрезвычайніх ситуациях "АСЕН" / М. Ю. Карпенко, Е. К. Назіров. // Материалы 6-й Международной научно-технической конференции ИСТ2017. - Харьков. – 2017. – С. 230–231. 4. Карпенко М. Ю. Модель «Економічна рівновага» як складова системи дистанційного навчання / М. Ю. Карпенко, Штельма О.М., Стрюк К. М. // Материалы 6-й Международной научно-технической конференции ИСТ2017. - Харьков. – 2017. – С. 259–260. 5. Карпенко М. Ю. Математическая модель иерархических бизнес-процессов / М. Ю. Карпенко // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічна аналітика та антикорупційний захист фінансово-економічної безпеки держави, регіону, суб’єктів господарювання. - Харьков. – 2017. – С. 95-96.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Карпенко Н.Ю., Уфимцева В.Б. Использование последовательностей обобщенных чисел Фибоначчи в криптографических алгоритмах. Системы обработки информации, 2015. – Вып. 8(133). – С.106-110. Видання включено до МНБ – IndexCopernicus. Карпенко Н.Ю., Уфимцева В.Б. Аналіз показників статистичної безпеки криптографічного алгоритму на базі арифметики Фібоначчі. Системи обробки інформації, 2015. – Вип. 9(134). – С.105-108. Видання включено до МНБ – IndexCopernicus. Карпенко Н.Ю., Уфимцева В.Б. Эффективность агрегирования при управлении системой динамических процессов. Сборник научных трудов Харьковского университета воздушных сил, вип. 2(39), 2014, С. 74-78. Карпенко Н.Ю., Уфимцева В.Б. Анализ показателей перемешивания в сетях Фейстеля. Системы обработки информации, 2014. – Вып. 6(122). – С. 125-130. Видання включено до МНБ – IndexCopernicus.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Авторське свідоцтво N 75066 від 30-11-2017 на літературний твір наукового характеру “Методика організації реєстру документів (на прикладі архіву договорів), Карпенко М. Ю., Кадничанський М. В., Чудопал А. І.

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

162

123

h-індекс

5

4

i10-індекс

5

3

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Харківський національний університет радіоелектроніки
Місто/країна
2017 р.
Документ

Вказати тематику

Вивчення сучасного науково-практичного та педагогічного досвіду з питань проектування інформаційних систем та програмних продуктів, розробки та налаштування комп’ютерних мереж, організації електронного документообігу в професійній діяльності

Назва закладу

місто, країна

Харків

дата, рік.

2017
Назва документу
Свідоцтво

Отримання грантів, премій, стипендій

Тема
Заклад/організація
Місто, Країна
Дата
Документ, що засвідчує

Вивчення сучасного науково-практичного та педагогічного досвіду з питань проектування інформаційних систем та програмних продуктів, розробки та налаштування комп’ютерних мереж, організації електронного документообігу в професійній діяльності

Харківський національний університет радіоелектроніки

Харків, Україна

2017

Сертифікат, № 799

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Карпенко М. Ю. Технології створення програмних продуктів та інформаційних систем: навч. посібник. / М. Ю. Карпенко, Н. О. Манакова, І. О. Гавриленко ; ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2017. – 94 с.

Навчально-методичні матеріали

Карпенко М. Ю. Електронний документообіг у проектувальній діяльності : конспект лекцій для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» / М. Ю. Карпенко, О. М. Штельма ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 67 с., поз. 130Л Карпенко М. Ю. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисциплін «Електронний документообіг в проектувальній діяльності», «Інформаційні технології в науковій та презентаційній роботі», «Інформаційні системи в менеджменті» / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : М. Ю. Карпенко, І. О. Гавриленко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 22 с., поз. 418М Карпенко М. Ю. Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Електронний документообіг в проектувальній діяльності» / М. Ю. Карпенко, Т. С. Сенчук. – Харків: ХНУМГ, 2017. – 39 с. – (поз. 433М) Карпенко М. Ю. Комп’ютерна графіка (модуль 1) : конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» / М. Ю. Карпенко, Н. К. Корзун ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 48 с., поз. 132Л Карпенко М. Ю. Методичні рекомендації до проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Комп’ютерна графіка» / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.: М. Ю. Карпенко, В. М. Бредіхін. – Харків: ХНУМГ ім.О. М. Бекетова, 2020. – 22 с., поз. 284М Карпенко М. Ю. Конспект лекцій з курсу «Комп’ютерні мережі» (для студентів 2-3 курсу всіх форм навчання спеціальності 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології галузі знань 12 Інформаційні технології, а також для студентів 2-3 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.050101 Комп’ютерні науки галузі знань 0501 Інформатика та обчислювальна техніка) / М. Ю. Карпенко, Н. В. Макогон. – Харків: ХНУМГ, 2017. – 104 с. – (поз. 249Л) Карпенко М. Ю. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисциплін «Електронний документообіг в проектувальній діяльності», «Інформаційні технології в науковій та презентаційній роботі», «Інформаційні системи в менеджменті» (для студентів 1-2 курсів усіх форм навчання спеціальності 263 Цивільна безпека, 2-3 курсів усіх форм навчання спеціальностей 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології і студентів 6 курсу спеціальності 8.18010016 Бізнес-адміністрування, галузь знань 1801 Специфічні категорії) / М. Ю. Карпенко, І. О. Гавриленко. – Харків: ХНУМГ, 2017. – 23 с.

Карпенко М. Ю. Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Комп’ютерні мережі» (для студентів 2-3 курсів усіх форм навчання спеціальності 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології галузі знань 12 Інформаційні технології, а також студентів 2-3 курсів усіх форм навчання напряму 6.050101 Комп’ютерні науки галузі знань 0501 Інформатика та обчислювальна техніка) / М. Ю. Карпенко, Н. В. Макогон. – Харків: ХНУМГ, 2017. – 27 с.

Карпенко М. Ю. Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Комп’ютерні мережі» (для студентів 2-3 курсів усіх форм навчання спеціальності 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології галузі знань 12 Інформаційні технології, а також студентів 2-3 курсів усіх форм навчання напряму 6.050101 Комп’ютерні науки галузі знань 0501 Інформатика та обчислювальна техніка) / М. Ю. Карпенко, Н. В. Макогон. – Харків: ХНУМГ, 2017. – 14 с. Карпенко М. Ю. Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Комп’ютерні мережі» (для студентів 2-3 курсів усіх форм навчання спеціальності 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології галузі знань 12 - Інформаційні технології, а також студентів 2-3 курсів усіх форм навчання напряму 6.050101 - Комп’ютерні науки галузі знань 0501 Інформатика та обчислювальна техніка) / М. Ю. Карпенко, Н. В. Макогон. – Харків: ХНУМГ, 2017. – 45 с. Карпенко М. Ю. Методичні вказівки до практичних занять з навчальних дисциплін «Технології створення програмних продуктів та інформаційних систем», «Проектування інформаційних систем», тема: «Функціональне моделювання предметної області засобами Ms Visio» (для студентів 2-3 курсу всіх форм навчання спеціальності 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології галузі знань 12 Інформаційні технології) / М. Ю. Карпенко, І. О. Гавриленко. – Харків: ХНУМГ, 2017. – 19 с.

Список дисциплін

Електронний документообіг в проектувальный діяльності Системи електронного докменообігу Комп'ютерна графіка Електронна комерція Інформаційні системи і технології в управлінні організацію Інформаційнітехнології і бази даних вобліку і аудиті Практикум з інформаційних та комунікаційних технологій Технології створення програмних продуктів та інформаційних систем

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

практикум з ІКТ

Бакалавр

122,126

Денна/Заочна

119

ИСТУО

Бакалавр

122,126

Денна/Заочна 071,073

Дипломна робота, СІНЖ

Бакалавр

151

Денна/Заочна

2499

УІНС АА

Магистр

073

Денна/Заочна

326

ЕДПрД

Бакалавр

122,126

Денна/Заочна

289