Діденко Олена Михайлівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Діденко Олена МихайлівнаПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Діденко Олена Михайлівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

старший викладач, кандидат технічних наук

Освіта

Харківська державна академія міського господарства, закінчила у 2007р.

 - напрям підготовки/ спеціальність: Електротехніка / Електротехнічні системи електроспоживання ; магістр електротехнічних систем електроспоживання.

Професійний досвід

з 2008 - 2016рр працювала на посаді інженера кафедри Світлотехніка і джерела світла.

з 2009 - 2014р виконувала технічне радагування міжнародного науково-технічного журналу "Світлотехніка та електроенергетика", для якого у 2010р було отримано номер ISSN.

Місце роботи

кафедра світлотехніки і джерел світла ХНУМГ імені О.М. Бекетова.

https://sds.kname.edu.ua/

Теми дисертацій

Вдосконалення ергономічної системи «Працівник – вітроенергетична установка – середовище»за фактором шуму з використанням геоінформаційних технологій: Дис. канд. техн. наук: 05.01.04 / О. М. Діденко ; ХНУМГ ім. О.М Бекетова. — Харків, 2015. – 158 с.: 96 рис. – укp.

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe

Адреса електронної пошти

olena.parhomenko@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

1. Пархоменко О. М. Гігієна праці та безпека життєдіяльності на вітроелектричній станції / О. М. Пархоменко, Я. О. Сєріков, Е. М. Будянська // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Х. : Техніка, 2009. – Вып. 90. – С. 482 – 487.

2. Пархоменко Е. М. Построение интегральной зоны шума ветроэнергетической установки при помощи R-функций / Е. М. Пархоменко, Я. А. Сериков, В. Э. Лисицин // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Х. : УкрДАЗТ, 2010. – № 4/8 (46) – С. 21 – 24.

3. Пархоменко О. М. Дослідження негативних антропогенних факторів на вітроелектричній станції / О. М. Пархоменко, Я. О. Сєріков / Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Х. : Техніка, 2010. – Вып. 91. – С. 256 – 261.

4. Пархоменко О. М. Вітроенергетика. Перспективи та проблеми розвитку / О. М. Пархоменко, Я. О. Сєріков // Світлотехніка та електроенергетика. – Х. : ХНАМГ, 2010. – № 1 (21). – С. 66 – 70.

5. Пархоменко О. М. Соціально-технічні аспекти безпеки життєдіяльності на вітроелектричній станції / О. М. Пархоменко // Світлотехніка та електроенергетика. – Х. : ХНАМГ, 2010. – № 3-4 (23-24). – С. 83 – 87.

6. Пархоменко О. М. Порівняння шумових характеристик енергетичного обладнання теплових і вітроенергетичних станцій / О. М. Пархоменко // Комунальне господарство міст : науч.-техн. сб. – Х. : Техніка, 2011. – Вып. 99. – С. 67 – 71.

7. Пархоменко О. М. Аналіз стану вітроенергетики в Україні з позиції охорони праці персоналу / О. М. Пархоменко, Я. О. Сєріков // Світлотехніка та електроенергетика. – Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2012. – № 1(29) – С. 85 – 89.

8. Пархоменко О. М. Математична модель для ергономічної оцінки акустичного середовища вітроенергетичної станції / О. М. Пархоменко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Х. : УкрДАЗТ, 2013. – № 4/4 (64). – С. 11 – 15.

9. Пархоменко О. М. Застосування геоінформаційних технологій для оцінки ергономічних умов в системі «працівник – вітроенергетична установка – середовище» / О. М. Пархоменко, Я. О. Сєріков // Вісник НТУ «ХПІ» – Серія : Нові рішення в сучасних технологіях. – Х. : НТУ «ХПІ», 2013. – № 38 (1011). – С. 130 – 134.

10. Діденко О. М. Характеристики та фізичні явища звукової хвилі в системі «працівник – вітроенергетична установка – середовище» / О. М. Діденко, Я. О. Сєріков // Комунальне господарство міст : науч.-техн. сб. – Х. : Техніка, 2013. – Вып. 110. – С. 208 – 217.

11. Діденко О. М. Автономна система освітлення гібридного типу Світлотехніка та електроенергетика / О. М. Діденко – Х.: ХНУМГ ім.. О.М.Бекетова: 2016. – №1(45). – с.12–18. А.С. Литвиненко, Ю.О. Васильєва, Л.Д. Гуракова, К.І. Іоффе

12. Поточний стан і потенціал підвищення енергоефективності систем освітлення міста Харкова / О.М. Діденко, К.І. Суворова, О.М. Ляшенко, М.К. Сухонос, М.А. Любченко // Науково-технічний збірник "Комунальне господарство міст". – Х. : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2018. – № 3 (149). – 4 – 8 С.

13. Tatyanko D.N. Quantum efficiency improvement of optical radiation trap-detectors / D.N. Tatyanko, P.I. Neyezhmakov, Ye.P. Timofeev, A.S. Litvinenko, K.I. Suvorova, E.M. Didenko // Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics (SPQEO). – 2019. – V. 22, N 1. – P. 104-110.

14. Любченко М.А., Діденко О.М. Зміст та методики змішаної моделі навчання в архітектурній освіті // Архітектурна освіта і наука в Україні та світі: досвід і перспективи розвитку: [монографія] / редкол. О.Л. Михайлишин (голова), П.А. Ричков, Н.В. Лушнікова та ін. – Рі-вне: ФОРМАТА, 2019. – С. 44-49

15. Назаренко Л. А. Нові метрики колірного передавання // Л.А. Назаренко, О.М. Діденко, Д. О. Усіченко // Метрологія та прилади. – Х.: ВКФ «Фавор ЛТД»: 2020. – №1 (81). – с.37–44.

16. Ляшенко О.М. Підвищення достовірності визначення освітленості для зовнішнього освітлення / О.М.Ляшенко, Є.П.Тимофеєв, Ю.О.Васильєва, О.М.Діденко // Метрологія та прилади. – Х.: ВКФ «Фавор ЛТД»: 2020. – №4 (84). – с.44–49.

Статті у фахових виданнях

1. Пархоменко О. М. Гігієна праці та безпека життєдіяльності на вітроелектричній станції / О. М. Пархоменко, Я. О. Сєріков, Е. М. Будянська // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Х. : Техніка, 2009. – Вып. 90. – С. 482 – 487.

2. Пархоменко Е. М. Построение интегральной зоны шума ветроэнергетической установки при помощи R-функций / Е. М. Пархоменко, Я. А. Сериков, В. Э. Лисицин // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Х. : УкрДАЗТ, 2010. – № 4/8 (46) – С. 21 – 24.

3. Пархоменко О. М. Дослідження негативних антропогенних факторів на вітроелектричній станції / О. М. Пархоменко, Я. О. Сєріков / Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Х. : Техніка, 2010. – Вып. 91. – С. 256 – 261.

4. Пархоменко О. М. Вітроенергетика. Перспективи та проблеми розвитку / О. М. Пархоменко, Я. О. Сєріков // Світлотехніка та електроенергетика. – Х. : ХНАМГ, 2010. – № 1 (21). – С. 66 – 70.

5. Пархоменко О. М. Соціально-технічні аспекти безпеки життєдіяльності на вітроелектричній станції / О. М. Пархоменко // Світлотехніка та електроенергетика. – Х. : ХНАМГ, 2010. – № 3-4 (23-24). – С. 83 – 87.

6. Пархоменко О. М. Порівняння шумових характеристик енергетичного обладнання теплових і вітроенергетичних станцій / О. М. Пархоменко // Комунальне господарство міст : науч.-техн. сб. – Х. : Техніка, 2011. – Вып. 99. – С. 67 – 71.

7. Пархоменко О. М. Аналіз стану вітроенергетики в Україні з позиції охорони праці персоналу / О. М. Пархоменко, Я. О. Сєріков // Світлотехніка та електроенергетика. – Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2012. – № 1(29) – С. 85 – 89.

8. Пархоменко О. М. Математична модель для ергономічної оцінки акустичного середовища вітроенергетичної станції / О. М. Пархоменко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Х. : УкрДАЗТ, 2013. – № 4/4 (64). – С. 11 – 15.

9. Пархоменко О. М. Застосування геоінформаційних технологій для оцінки ергономічних умов в системі «працівник – вітроенергетична установка – середовище» / О. М. Пархоменко, Я. О. Сєріков // Вісник НТУ «ХПІ» – Серія : Нові рішення в сучасних технологіях. – Х. : НТУ «ХПІ», 2013. – № 38 (1011). – С. 130 – 134.

10. Діденко О. М. Характеристики та фізичні явища звукової хвилі в системі «працівник – вітроенергетична установка – середовище» / О. М. Діденко, Я. О. Сєріков // Комунальне господарство міст : науч.-техн. сб. – Х. : Техніка, 2013. – Вып. 110. – С. 208 – 217.

11. Діденко О. М. Автономна система освітлення гібридного типу Світлотехніка та електроенергетика / О. М. Діденко – Х.: ХНУМГ ім.. О.М.Бекетова: 2016. – №1(45). – с.12–18. А.С. Литвиненко, Ю.О. Васильєва, Л.Д. Гуракова, К.І. Іоффе

12. Поточний стан і потенціал підвищення енергоефективності систем освітлення міста Харкова / О.М. Діденко, К.І. Суворова, О.М. Ляшенко, М.К. Сухонос, М.А. Любченко // Науково-технічний збірник "Комунальне господарство міст". – Х. : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2018. – № 3 (149). – 4 – 8 С.

13. Tatyanko D.N. Quantum efficiency improvement of optical radiation trap-detectors / D.N. Tatyanko, P.I. Neyezhmakov, Ye.P. Timofeev, A.S. Litvinenko, K.I. Suvorova, E.M. Didenko // Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics (SPQEO). – 2019. – V. 22, N 1. – P. 104-110. 14. Діденко О. М. Measures to Improve the Energy Efficiency of Street Lighting Systems in the City of Kharkiv / О. М. Діденко, К. І. Суворова, О. М. Ляшенко,М. К. Сухонос, М. А. Любченко // Науково-технічний збірник "Світлотехніка та електроенергетика". – Х. : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2021. – Vol. 60 № 2/

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Tatyanko D.N. Quantum efficiency improvement of optical radiation trap-detectors / D.N. Tatyanko, P.I. Neyezhmakov, Ye.P. Timofeev, A.S. Litvinenko, K.I. Suvorova, E.M. Didenko // Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics (SPQEO). – 2019. – V. 22, N 1. – P. 104-110.

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2016

Статистика цитування

49

18

h-індекс

4

2

i10-індекс

1

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

1. Петченко Г.О.,Литвиненко А.С., Ляшенко О.М., Діденко, О.М. (2019) Технологія світлотехнічного виробництва: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.(http://eprints.kname.edu.ua/55298/).

2. Розрахунок і конструювання оптико-електронних приладів : навч.посібник / А. С. Литвиненко, Г. О. Петченко, О. М. Ляшенко,О. М. Діденко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва iм. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ iм. О. М. Бекетова, 2021. – 139 с. ISBN 978-966-695-558-9

Навчально-методичні матеріали

1. Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Комп’ютерні інформаційні технології у світлотехніці» (для студентів денної і заочної форм навчання напрямку підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології і спеціальності 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. О. М. Діденко, Ю. О. Васильєва, О. М. Ляшенко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 46 с. (https://eprints.kname.edu.ua/47028/)

2. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Світловий дизайн архітектурного середовища» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : О. М. Діденко, П. П. Говоров. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 39 с. (https://eprints.kname.edu.ua/50274/)

3. Овчинников, С.С. и Поліщук, В.М. и Петченко, Г.О. и Гуракова, Л.Д. и Діденко, О.М. (2019) Методичні рекомендації до виконання практичних і лабораторних робіт, самостійної роботи та курсових і контрольних робіт із навчальної дисципліни «Основи світлотехніки» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). Мет.вказ. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 81 с. (http://eprints.kname.edu.ua/54047/)

4. Литвиненко , А.С. и Петченко, Г.О. и Ляшенко, О.М. и Діденко, О.М. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Світлові прилади» (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). Мет.вказ.Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 39 с.(http://eprints.kname.edu.ua/50981/)

5. Петченко, Г.О. и Литвиненко, А.С. и Ляшенко, О.М. и Діденко, О.М. (2019) Технологія світлотехнічного виробництва: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.(http://eprints.kname.edu.ua/55298/).

6. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи «Розрахунок світильника з регламентованим світлорозподілом» із навчальної дисципліни «Світлові прилади» (для студентів денної і заочної форм навчання зі спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) / Харків нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : А. С. Литвиненко, Г. О. Петченко, О. М. Ляшенко, О. М. Діденко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 21 с. (https://eprints.kname.edu.ua/55811/)

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Світлові прилади

Бакалавр

СДС

Денна

Технологія світлотехнічного виробництва

Бакалавр

СДС

Денна/Заочна

Сценічне освітлення і світлові ефекти

Магістр, магістр науковий

СДС

Денна/Заочна

Фізичні основи джерел світла

Бакалавр

СДС

Денна

Основи світлотехніки

Бакалавр

СДС

Денна

Розроблені електронні навчальні курси

1. Світловий дизайн архітектурного середовища.

2. Електротехнічні пристрої світлотехнічних систем.