Дмитренко Тетяна Володимирівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ОСОБИСТІ ДАНІ

ПІБ

Дмитренко Тетяна Володимирівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри інженерної екології міст Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, доцент, кандидат технічних наук

Освіта

Харківська державна академія міського господарства, 1990-1995 рр., спеціальність – Прикладна екологія, кваліфікація – інженер-еколог

Місце роботи

Кафедра інженерної екології міст Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова

Професійний досвід

 • 1995 – 1998 рр. - Харківська державна академія міського господарства, аспірант кафедри інженерної екології міст
 • 1999 – 2000 рр. - Харківська державна академія міського господарства, кафедра інженерної екології міст, провідний інженер
 • 2000 – 2005 рр. - Харківська державна академія міського господарства, асистент кафедри інженерної екології міст
 • 2005 – по теперішній час - Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, доцент кафедри інженерної екології міст

Теми дисертацій

Підвищення екологічної безпеки використання джерельних вод (на прикладі Харківського регіону). Дис. ... канд. техн. наук: 21.06.01. Харків, 2005

Контакти

Tetyana.Dmytrenko@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

 • Стольберг Ф.В., Вергелес Ю.І., Герасименко Я.О., Задорожний К.М., Дмитренко Т.В., Хандогіна О.В. Виявлення потреб у спорудах фітотехнологій для очищення господарсько-побутових стічних вод у сільській місцевості України. Комунальне господарство міст. 2017. № 139. С. 167–171. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kgm_tech_2017_139_34
 • Дядін Д.В., Дмитренко Т.В., Яковлєв В.В., Вергелес Ю.І. Оцінка стану природних джерел у басейні р. Роганка Харківської області як джерел альтернативного децентралізованого водопостачання. Екологічна безпека. 2018. № 2(26). С. 39-48. DOI: 10.30929/2073-5057.2018.2.39-48. Режим доступу: http://www.kdu.edu.ua/EKB_jurnal/2018_2(26)/PDF/39-48.pdf
 • Дмитренко Т. В., Яковлев В.В. Техногенез природных вод на подтопленных территориях на примере Харькова. Техногенно-екологічна безпека та цивільний захист. 2014. № 7. С. 46-52. Режим доступу: http://tes.igns.gov.ua/wp-content/uploads/2018/03/V7.pdf
 • Яковлєв В.В., Дядін Д.В., Дмитренко Т.В., Вергелес Ю.І., Борщ М.С. До методики визначення області формування джерельних вод. Науковий вісник будівництва. 2019. № 4 (98). С. 277–283. DOI: 10.29295/2311‒7257‒2019‒98‒4‒277‒283. Режим доступу: https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/4_98_2019/47.pdf
 • Дмитренко Т.В., Вергелес Ю.І. Аналіз сучасного стану проблеми екологічної деградації малих річок України. Комунальне господарство міст. 2016. № 132. С. 93–97. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kgm_tech_2016_132_17
 • Вергелес Ю.І., Дмитренко Т.В. Принципи та перспективи впровадження фітотехнологій для інтегрованого управління якістю води в Україні. Комунальне господарство міст. 2017. № 135. С. 112–118. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kgm_tech_2017_135_21
 • Дмитренко Т.В., Телюра Н.О. Проблеми та перспективи екологічних ризиків в Україні. Комунальне господарство міст. 2017. № 137. С. 80–86. Режим доступу: https://eprints.kname.edu.ua/46974/1/5069-10068-1-SM.pdf
 • Яковлев В.В., Дмитренко Т.В. Оценка возможностей организации альтернативного водоснабжения на базе отдельного использования подземных вод. Науковий вісник будівництва. 2006. № 39. С. 265-268.
 • Яковлєв В.В., Дмитренко Т.В., Дядін Д.В., Вергелес Ю.І. Проблема забруднення води Свято-Пантелеймонівського джерела у м. Харків і спосіб її вирішення. Науковий вісник будівництва. 2020. Т. 102, № 4. С. 200-212. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvb_2020_102_4_31

Статті у збірниках наукових праць

 • Яковлєв В. В., Дмитренко Т. В. Штучні джерела питної води на період надзвичайних ситуацій : зб. наук. пр. XVIII міжнар. наук.-техн. конф. «Проблеми екологічної безпеки», м. Кременчук, 6–8 жовт. 2020 р. – Кременчук, 2020. – С. 107–112.
 • Яковлєв В. В., Дмитренко Т. В. Визначення дійсного вмісту нітратів у великих масивах підземних вод : матеріали Другої Всеукр. наук.-практ. конф. «Євроінтеграція екологічної політики України», м. Одеса, 21-23 жовт. 2020 р. – Одеса, 2020. – С. 175-179.
 • Яковлєв В. В., Дмитренко Т. В. Оцінка можливостей організації альтернативного питного водопостачання міст : матеріали V міжнар. наук.-техн. конф. «Вода. Екологія. Суспільство», м. Харків, 1-2 жовт. 2020 р. – Харків, 2020. – С. 46–49.1. Горбань А. Е., Дмитренко Т. В., Яковлєв В. В. До питання використання Свято-Пантелеймонівського джерела у м. Харків. Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів : матеріали щорічн. міжнар. наук.-техн. конф., м. Харків, 1 лип. 2020 р. – Харків, 2020. – С. 37–39.
 • Горбань А. Е., Яковлєв В. В., Дмитренко Т. В. Дослідження Пантелеймонівського джерела м. Харків. Сталий розвиток міст : матеріали ХІІІ Всеукр. студ. наук.-техн. конф., м. Харків, 21-23 квіт. 2020 р. – Харків, 2020. – С. 189–191.
 • Пузіч К. С., Вергелес Ю. І., Дмитренко Т. В. Сучасний стан річок м. Харків. Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів : матеріали щорічн. міжнар. наук.-техн. конф., м. Харків, 25-26 квіт. 2018 р. – Харків, 2018. – С. 107–109.
 • Яковлєв В. В., Дмитренко Т. В. Штучні джерела питної води на період надзвичайних ситуацій : зб. наук. пр. XVIII міжнар. наук.-техн. конф. «Проблеми екологічної безпеки», м. Кременчук, 6–8 жовт. 2020 р. – Кременчук, 2020. – С. 107–112.
 • Яковлєв В. В., Дмитренко Т. В. Визначення дійсного вмісту нітратів у великих масивах підземних вод : матеріали Другої Всеукр. наук.-практ. конф. «Євроінтеграція екологічної політики України», м. Одеса, 21-23 жовт. 2020 р. – Одеса, 2020. – С. 175-179.
 • Яковлєв В. В., Дмитренко Т. В. Оцінка можливостей організації альтернативного питного водопостачання міст : матеріали V міжнар. наук.-техн. конф. «Вода. Екологія. Суспільство», м. Харків, 1-2 жовт. 2020 р. – Харків, 2020. – С. 46–49.
 • Ладыженский В. Н., Дмитренко Т. В. Совершенствование системы водоснабжения населения // Зміна парадигми правового регулювання житлово-комунального сектору економіки України за часів її незалежності : матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Харків, лютий 2016 р.). – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – С. 73-75.
 • Дмитренко Т. В., Яковлев В. В. О возможности использования родников Харьковской области как альтернативного источника питьевой воды в сельской местности // Проблеми екологічної безпеки : матер. XIV міжнар. наук.-техн. конф. (Кременчук, 12-14 жовтня 2016 р.). – Кременчук : Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, 2016. – С. 36.
 • Загребельна О. С., Вергелес Ю. І., Дмитренко Т. В. Впровадження фітотехнології біоплато для очищення господарсько-побутових стічних вод у Зміївському районі Харківської області // «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і по вітряного басейнів. Утилізація відходів» : матер. щорічної міжнар. наук.-техн. конф. (Харків, 25-26 квітня 2017 р.). – Харків :ХНУБА, 2017. - С. 21-22.
 • Горбань А. Е., Дмитренко Т. В., Яковлєв В. В. До питання використання Свято-Пантелеймонівського джерела у м. Харків. Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів : матеріали щорічн. міжнар. наук.-техн. конф., м. Харків, 1 лип. 2020 р. – Харків, 2020. – С. 37–39.
 • Дмитренко Т.В., Пономаренко Є.Г. Проблема забруднення поверхневих вод Харківського регіону : матеріали між нар. наук.-практ. конф. «Екологічно сталий розвиток урбосистем: виклики і рішення», м. Харків, 2-3 лист. 2021 р. – Харків, 2021. – С. 34-37.
 • Пономаренко Є.Г., Дмитренко Т.В. Порівняльний аналіз стану водних об’єктів за різними критеріями : матеріали між нар. наук.-практ. конф. «Екологічно сталий розвиток урбосистем: виклики і рішення», м. Харків, 2-3 лист. 2021 р. – Харків, 2021. – С. 57-61.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=L7bYVhQAAAAJ&view_op

Статистика цитування: всі - 38, з 2016 р. - 19

Індекс Хірша: всі - 3, з 2016 р. - 2

Участь у міжнародних та державних науково-дослідних проектах

 • Спільний Європейський проєкт TEMPUS-TACIS UM-JEP-23060-2002 “Higher Education and Labour Market for the Environment” (2003-2006 рр.)
 • Науково-дослідна робота "Підвищення безпеки питного водопостачання населення Східної України в умовах надзвичайних ситуацій шляхом використання джерельних вод" (2018 – 2020 рр.)
 • Науково-дослідна робота «Науково-технічне обґрунтування використання фітотехнологій для захисту малих річок України від забруднення та їх екологічного відновлення» (2016 – 2017 рр.)
 • Програма «Підготовка пакету документів щодо прийняття до комунальної власності територіальної громади міста джерел, що не мають балансового відображення» (згідно договору з Управлінням житлово-комунального господарства Харківської міської ради) (2004-2005 рр.)

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

 • Підвищення кваліфікації (стажування) у ТОВ «Лабораторія якості води «ПЛАЯ»» за темою «Сучасні методи оцінки стану поверхневих і підземних вод та розробка рекомендацій щодо їх використання та захисту», м. Харків (лютий-червень 2020 р.)
 • Навчальний курс літньої науково-дослідної школи «Моніторинг металів-токсикантів та фармацевтичних компонентів у природних водах» у рамках спільних дій між Україною і Францією в галузі науково-технологічного співробітництва «ДНІПРО», ХНАМГ, м. Харків (2009 р.)
 • Стажування аспірантів та викладачів у Політехнічному Університеті Вааса, м. Вааса, Фінляндія (1999 р., 2001 р., 2005 р., 2006 р.)

Отримання грантів, премій, стипендій

 • Переможець другого обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини» за напрямом: технічні науки (2007 р.)
 • Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2001 – 2003 рр.)
 • Стипендіат Президента України для молодих вчених (1998 – 1999 рр.)

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Співавторство у написанні підручника “Экология города” для студентів вищих учбових закладів за спеціальністю “Екологія та охорона навколишнього середовища” під грифом Міністерства освіти і науки України):

 • Экология города : учебник / [Под общ. ред. д-ра техн. наук, проф. Ф. В. Стольберга]. – Киев : Либра, 2000. – 464 с.

Навчально-методичні матеріали

 • Методичні рекомендації до проведення практичних занять, організації самостійної роботи і виконання розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни «Прикладна гідроекологія»: для студентів 3 курсу першого (бакалаврського) рівня ден. і заоч. форм навчання спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; [уклад. : Є. Г. Пономаренко, Т. В. Дмитренко]. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 32 с.
 • Методичні вказівки для практичних занять з навчальної дисципліни «Прикладна механіка рідин і газу»: для студентів 1 курсу ден. та 3 курсу заоч. форм навчання спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища, напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; [уклад. : Ю. Л. Коваленко, Т. В. Дмитренко]. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова , 2017. – 25 с.
 • Методичні вказівки до проведення загально-екологічної навчальної практики та навчальної загально-екологічної практики: для студентів 1 курсу ден. та заоч. форм навчання спеціальності 101 – Екологія та 183 – Технології захисту навколишнього середовища / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; [уклад. : Т. В. Дмитренко, О. С. Ломакіна]. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 10 с.
 • Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Прикладна механіка рідин і газу»: для студентів 1 курсу ден. форми навчання спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; [уклад. : Ю. Л. Коваленко, Т. В. Дмитренко]. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 44 с.
 • Коваленко Ю. Л. Конспект лекцій з дисципліни «Прикладна механіка рідин і газів» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування (професійне спрямування «Екологія та охорона навколишнього середовища», «Екологічна безпека»)) / Ю. Л. Коваленко, Т. В. Дмитренко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 53 с.
 • Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Прикладна механіка рідин і газів» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Т. В. Дмитренко, Ю. Л. Коваленко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 10 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Прикладна гідроекологія» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. Є. Г. Пономаренко, Т. В. Дмитренко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 14 с.
 • Методичні вказівки та завдання для практичних занять з навчальної дисципліни «Прикладна механіка рідин і газів» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. Ю. Л. Коваленко, Т. В. Дмитренко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 25 с.

Список дисциплін

 • «Прикладна гідроекологія» (спец-ть 183 Технології захисту навколишнього середовища, рівень - бакалаврський)
 • «Джерела та процеси забруднення гідросфери» (спец-ть 101-Екологія, рівень - бакалаврський)
 • «Захист водних об’єктів від забруднень» (спец-ть 101-Екологія, рівень - бакалаврський)
 • «Комплексне управління водними ресурсами» (спец-ть 101-Екологія, рівень - бакалаврський)
 • «Управління водоохоронною діяльністю» (спец-ть 183 Технології захисту навколишнього середовища, рівень - бакалаврський)
 • «Екотехнології» (спец-ть 101-Екологія, рівень - бакалаврський)
 • «Технології охорони водних ресурсів» (спец-ть 183 Технології захисту навколишнього середовища, рівень - бакалаврський)
 • «Гідрологічний цикл урбанізованих територій» (спец-ть 101-Екологія, рівень - магістерський)
 • «Системи і технології захисту гідросфери урбанізованих територій» (спец-ть 183 Технології захисту навколишнього середовища, рівень - магістерський)
 • «Технології захисту та відновлення водних об’єктів» (спец-ть 183 Технології захисту навколишнього середовища, рівень - освітньо-науковий)
 • Загально-екологічна практика (спец-ть 101-Екологія, рівень - бакалаврський)

Розроблені електронні навчальні курси

Прикладна гідроекологія https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=860