Дзюбенко Поліна Олександрівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Дзюбенко Поліна Олександрівна (Polina Dziubenko)


ОСОБИСТІ ДАНІ

ПІБ

Дзюбенко Поліна Олександрівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри кафедри образотворчого мистецтва та дизайну, кандидат архітектури, 18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури, доцент кафедри образотворчого та декоративного мистецтва

Освіта

Харківський художньо-промисловий інститут, 1996-2001 р. (дизайн, дизайнер з інтер'єру, викладач)

Місце роботи

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Професійний досвід

03.09.2012 – 09.07.2021: Прийнята на посаду доцента кафедри ОДМ до ХНУБА (Наказ № 173-К від 31.08.2012). 01.09.2009 – 30.08.2012: Прийнята на посаду викладача кафедри ІО до ХДАДМ (Наказ № 153-03 від 01.09.2009). 10.11.2006 – 10.11.2009: Зарахована в аспірантуру з відривом від виробництва в ХДТУБА (Наказ № 649-уч від 10.11.2006). 01.09.2005 – 09.11.2006: Прийнята на посаду викладача спецдисциплін до ДХШ № 2 (Наказ № 54 від 01.09.2005). Стаж науково-педагогічної (наукової та науково-педагогічної роботи – для наукових працівників) роботи у вищих навчальних закладах – 16 років 4 місяці.

Тема дисертації

"Декор в архітектурі міста Харкова", спеціальність 18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури.

Контакти

E-mail: Polina.Dziubenko@kname.edu.ua

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Друковані публікації

Статті

1. Дзюбенко П.О., Селищева І.І., Тимофєєва Н.В., Литовко С.І. Композиційні особливості архітектури неокласицизму на прикладі Палацу Одружень в Харкові // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2021. – Вып. 2(70), ч. 2. – С. 12–17.

2. Селищева І.І., Дзюбенко П.О., Литовко С.І., Пянида Ю.Б. Розвиток колористичних тенденцій в архітектурі ХХ століття // Науковий вісник будівництва. – 2021. – Т.103. – №1. – С. 78–82. DOI: https://doi.org/10.29295/2311-7257-2021-103-1-78-82

3. Шило О.В., Дзюбенко П.О., Пянида Ю.Б., Селищева І.І. Неоренесанс – композиційні особливості і роль декора в архітектурі Харкова кінця ХIХ – початку ХХ століть // Науковий вісник будівництва. – 2021. – Т. 104. – №2. – С. 127–132. DOI: https://doi.org/doi.org/10.29295/2311-7257-2021-104-2-127-132

4. Пянида Ю.Б., Дзюбенко П.О. Композиційні особливості архітектури неоготики в Харкові // Науковий вісник будівництва. – 2020. – Т.102. – №4. –С. 50–55. DOI: https://doi.org/10.29295/2311-7257-2020-102-4-50-55

Тези до конференцій

1. Дзюбенко П.О., Глушич О.М., Вовчук Д.С. Методи імітаційного моделювання міського середовища. Переваги та особливості // BIM-технології в будівництві: досвід та інновації : Матер. першої всеукр. наук.-практ. конф., 18‒19 березня 2021 р. – Харків : ХНУБА, 2021. – С. 261– 263.

2. Дзюбенко П.О. Методичні аспекти щодо викладання навчальної дисципліни «Образотворче мистецтво «здобувачам вищої освіти зі спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» першого (бакалаврського) рівня в умовах дистанційного навчання // Сучасна освіта: шляхи підвищення конкурентоздатності університетів : Матер. 76-ї наук.-метод. конф. Харківського національного університету будівництва та архітектури, 30 березня – 1 квітня 2021р. – Харків : ХНУБА, 2021. – С. 391–395.

Підручники, посібники

1. Рисунок та пластична анатомія: навч. посіб. / [Д.Ю. Вінтаєв, Н.С. Вінтаєва, П.О. Дзюбенко, В. П. Манохін, П. В. Мирончик, О. Ч. Чирва, під загал. ред. проф. мист. О.Ю. Оленіної]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 244 с.

Профілі у наукометричних базах

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2017

Статистика цитування

11

4

h-індекс

2

1

i10-індекс

0

0

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Довідка про проходження стажування в ХДАДМ терміном з 03.04.2017 по 03.05.2017 року відповідно до наказу № 23-ОП від 23.03.2017 року – на кафедрі дизайну. Керівником призначено зав. каф. рисунка проф. О.В. Хоменко.

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

1. Лауреат І Міжнародного конкурсу автопортретів, присвяченого Зінаїді Серебряковій, Обласна художня галерея «Мистецтво Слобожанщини», Харків, грудень, 2015 р.

2. Міжнародна художня виставка «Диалог с Элладой», Одеський музей західного та східного мистецтва, січень – лютий 2014 р.

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні дисципліни

Живописна практика, Рисунок, живопис, скульптура, Живопис, Рисунок та пластична анатомія.