Давідіч Юрій Олександрович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Давідіч Юрій Олександрович


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Давідіч Юрій Олександрович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Професор кафедри Транспортних систем і логістики Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, професор, доктор технічних наук

Освіта

Харківський автомобільно-дорожній інститут, 1985 р., спеціальність – експлуатація автомобільного транспорту, кваліфікація – інженер з експлуатації автомобільного транспорту.

Професійний досвід

- 1985 р. – інженер виробничо-технічного відділу автотранспортного підприємства 20667 м. Харків; - 1986 р. - 1987 р. – інженер науково - дослідного сектору Харківського автомобільно-дорожнього інституту; - 1988 р. - 1989 р. – асистент кафедри організації перевезень та дорожнього руху Харківського автомобільно-дорожнього інституту; - 1990 р. - 1993 р. – аспірант кафедри організації перевезень та дорожнього руху Харківського автомобільно-дорожнього інституту; - 1994 р. - 1995 р. – асистент кафедри організації перевезень та дорожнього руху Харківського автомобільно-дорожнього інституту; - 1996 р. - 2003 р. – доцент кафедри транспортних систем Харківського національного автомобільно-дорожнього університету; - 2003 р. - 2005 р. – доцент кафедри транспортних систем і логістики Харківської національної академії міського господарства; - 2005 р. - 2007 р. – докторант кафедри транспортних систем і логістики Харківської національної академії міського господарства; - 2007 р. - 2011 р. – доцент кафедри транспортних систем і логістики Харківської національної академії міського господарства; - 2011 р. – по теперішній час – професор кафедри транспортних систем і логістики Харківської національної академії міського господарства імені О.М. Бекетова.

Місце роботи

Кафедра Транспортних систем і логістики Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

У 1993 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Розробка заходів по зниженню часу очікування пасажирами міських маршрутних автобусів» за спеціальністю 05.22.10 «Експлуатація автомобільного транспорту» . У 2007 році захистив докторську дисертацію на тему «Теоретичні засади ергономічного забезпечення автотранспортних технологічних процесів» за спеціальностей 05.22.01 – «Транспортні системи», 05.01.04 «Ергономіка».

Адреса електронної пошти

Yuriy.Davidich@kname.edu.ua Надіслати лист

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

1. Давідіч Ю. О. Закономірності впливу параметрів перевезення у приміському сполученні на стомлюваність пасажирів при очікуванні автобусів / Григорова Т. М., Давідіч Ю. О., Доля В. К. // Scientific Journal «ScienceRise», №5/2(10), 2015. – С. 16–20. 2. Давідіч Ю. О. Вплив комфортабельного очікування пасажирів приміських автобусів на зміну їх транспортної стомлюваності / Григорова Т. М., Давідіч Ю. О., Доля В. К. // Scientific Journal «ScienceRise», №3/2 (8), 2015. – С. 16–20. 3. Давідіч Ю. О. Вплив параметрів процесу перевезень пасажирів у приміському сполученні на розподіл обсягу перевезень між видами транспорту / Григорова Т. М., Давідіч Ю. О., Доля В. К. // Scientific Journal «ScienceRise», №4/2(9), 2015. – С. 12–16. 4. Давідіч Ю. О. Закономірності впливу параметрів перевезення у приміському сполученні на стомлюваність пасажирів при очікуванні автобусів / Григорова Т. М., Давідіч Ю. О., Доля В. К. // Scientific Journal «ScienceRise», №5/2(10), 2015. – С. 16–20. 5. Давідіч Ю. О. Визначення коефіцієнта еластичності попиту на послуги приміського пасажирського транспорту / Т. М. Григорова, Ю. О. Давідіч, В. К. Доля // Науковий журнал «ScienceRise». – Харків : ПП «Технологічний центр», 2015. – № 6/2(11). – С. 18–22.tsienta-elastichnosti-popitu-na-poslugi-primiskogo-pasazhirskogo-transportu. 6. Davidich Yu. Increasing Quality of Passenger Transport Service with the Help of Planning of Driver’s Rational Working Schedule / А. Galkin, N. Davidich, Yu. Davidich, T. Grigorova, Ye. Kush, I. Tkachenko, A. Armen // Transylvanian Review : Vol. XXV, No. 20, 2017. – Р. 5179–5189. 7. Давідіч Ю. О. Вибір раціональної вантажопідйомності транспортного засобу для роботи на міських маршрутах з урахуванням стану водія / Д. О. Коберев, Ю. О. Давідіч // Технології та інфраструктура транспорту, 2018. – С. 189–190.

Статті у фахових виданнях

1. Давідіч Ю.О. Ергономічна оцінка критеріїв вибору маршрутів руху водіями транспортних засобів / Ю.О. Давідіч, С.С. Овчинников, Л. А. Назаренко, Д. П. Понкратов, Є. І. Куш // Комунальне господарство міст. – 2013. – Вип. 110. – С. 233-239. 2. Давідіч Ю. О. Умови обслуговування пасажирів на приміських автобусних станціях та їх вплив на транспортну стомлюваність / Григорова Т. М., Давідіч Ю. О., Доля В. К. // Технологический аудит и резервы производства, № 2/3 (22), 2015. – С.4–7. 3. Давідіч Ю. О. Розробка моделі зміни транспортної стомлюваності пасажирів при підході до зупиночних пунктів приміських автобусних маршрутів / Григорова Т. М., Давідіч Ю. О., Доля В. К. // Восточно-европейский журнал передовых технологий», № 2/3 (74), 2015, – С. 4 – 9. 4. Давідіч Ю. О. Управління пасажирською транспортною системою приміського сполучення з урахуванням людського фактору / Григорова Т. М., Давідіч Ю. О., Доля В. К. // Комунальне господарство міст, Вип. 120, 2015, – С. 21 – 25. 5. Давідіч Ю. О. Оцінка впливу некомфортних умов перевезення на зміну транспортної стомлюваності пасажирів / Григорова Т. М., Давідіч Ю. О., Доля В. К. // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси. – Х: НТУ «ХПІ», – 2015. – № 11 (1120). – С. 140–146. 6. Давідіч Ю. О., Визначення факторів, які впливають на вибір пасажирами виду приміського транспорту / Григорова Т. М., Давідіч Ю. О., Доля В. К. // Вісник НТУ «ХПІ» «Механіко технологічні системи та комплекси», – Х.: НТУ «ХПІ», – 2015. – № 21(1130). – С. 29 – 37 с. 7. Давідіч Ю. О., Мониторинг влияния параметров поездки на изменение транспортной утомляемости пассажиров пригородного сообщения / Григорова Т. М., Давидич Ю. А., Доля В. К. // Вісник НТУ «ХПІ» «Нові рішення в сучасних технологіях». – Х.: НТУ «ХПІ», – 2015. – № 14(1123). – С. 120 – 125 с. 8. Давідіч Ю. О. Розробка моделі розподілу обсягів перевезень пасажирів між видами приміського транспорту / Т. М. Григорова, Ю. О. Давідіч, В. К. Доля // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків : ПП «Технологічний центр», 2015. – № 3/3 (75). – С. 10 – 14. 9. Давідіч Ю. О. Оцінка еластичності попиту на послуги приміського пасажирського автомобільного транспорту / Т. М. Григорова, Ю. О. Давідіч, В. К. Доля // Технологический аудит и резервы производства. – Харків : ПП «Технологічний центр», 2015. – № 3/2 (23). – С. 13–16. 10. Давідіч Ю. О. Вплив коливань об’ємів перевезених пасажирів у міському сполученні на показники дії маршрутів / Ю. О. Давідіч, О. Е. Доля // Технологический аудит и резервы производства. – Харків : ПП «Технологічний центр», 2015. – № 12/3 (28). – С. 34–37. Режим доступу: http://journals.uran.ua/tarp/article/view/66795/62334. 11. Давідіч Ю. О. Оцінка регулярності руху транспортних засобів на маршрутах міського пасажирського транспорту / Ю. О.Давідіч, Д. П. Понкратов, Г. І Фалецька, Я. Ю. Несміян // Комунальне господарство міст : зб. наук. пр. – Серія : Технічні науки та архітектура. – 2017.– Вип. 134. – С. 84–89. 12. Давідич, Ю. Оцінка величини енергетичних витрат кінцевих споживачів логістичної системи в процесі освоєння матеріального потоку / Юрій Давідич, Андрій Галкін, Наталія Давідіч, Олена Галкіна // Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості. – 2018. – T. 4, N 2 (4). - С. 5-11. 13. Давідіч Ю. О. Оцінка витрат часу кінцевих споживачів логістичної системи / Юрій Давідіч, Андрій Галкін, Наталія Давідіч, Олена Галкіна, Катерина Чебанюк // Комунальне господарство міст. – 2018. – №. 144. – С. 10-14. 14. Давідіч Ю. О. Визначення впливу витрат кінцевих споживачів на функціонування логістичних систем / Ю. О., Давідіч, А. С., Галкін, Н. В., Давідіч, О. П., Галкіна, К. О., Чебанюк // Комунальне господарство міст. – 2018. – №. 146. – С. 25-33.

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

1. Davidich Yu. The efficiency of transportating perishable goods by road and rail / Davidich Yu., Olkhova M., Davidich N., Roslavtsev D. // Transport Problems. – 2017. – Volume 12. – Issue 4. – C. 37-50. 2. Давидич Ю.А. Оценка качества перевозки пассажиров городским транспортом при различном количестве транспортных средств, работающих на маршруте / А. С. Галкин, Н. В. Давидич, И. В. Чумаченко, Ю. А. Давидич, // Наука и техника : междунар. научн.-техн. журнал. – Серія 1. Машиностроение. – Минск : БНТУ, 2017. – Т. 16. – № 5. – С. 415–421. 3. Davidich Y. Rationale Of Complex Indicator Of Quality Of Public Transport / Natalia Davidich, Halina Faletska, Andrii Galkin, Tatyana Melenchuk, Igor Chumachenko, Yurii Davidich // Romanian Journal Of Transport Infrastructure. – 2018. – Том 7, №1. – С. 18-33. 4. Davidich Y. Modelling Truck's Transportation Speed on the Route Considering Driver's State / Andrii Galkin, Natalia Davidich, Tatyana Melenchuk, Yevhen Kush, Yurii Davidich, Oleksii Lobashov // Transportation Research Procedia, № 30. - 2018. - С. 207-215. 5. Давідіч Ю. О. Щодо встановлення впливу стохастичних коливань об’ємів перевезень пасажирів на основні показники ефективності функціонування міського автобусного маршруту/ Ю. О.Давідіч, О. Е. Доля // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. – Харків : УДУЗТ, 2016. – № 160. – С. 80–87.

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

1. Галкін Андрій Сергійович. Тема "Теоретичні основи логістичного управління вантажопотоками в транспортних системах міст".

Захищені кандидати наук

1. Куш Євген Іванович. Тема: «Визначення параметрів технологічного процесу перевезення пасажирів автомобільними транспортом з урахуванням стану організму водія» (2007 р). 2. Понкратов Дмитро Леонідович. Тема «Розподіл транспортних кореспонденцій по альтернативних шляхах прямування» (2007 р.). 3. Кристопчук Михайло Євгенович. Тема «Ефективність пасажирської транспортної системи приміського сполучення» (2009 р.). 4. Доля Костянтин Вікторович. Тема «Організація та управління міськими пасажирськими транспортними системами» (2014 р.). 5. Ольхова Марія Володимирівна. Тема «Сфери раціонального використання автомобільного і залізничного видів транспорту при магістральних перевезення пакетованих вантажів» (2015 р.). 6. Доля Олена Євгеньєвна. Тема «Ефективність функціонування маршрутів міського пасажирського транспорту» (2017 р.).

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

1.Стажування: ХКП «Міськелектротранс-сервіс», Наказ № 491-02 від 25.05.2016 р., Тема: «Розробка раціональних режимів праці водіїв».

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

1. Давідіч Ю. О. Параметри автотранспортних технологічних процесів при перевезенні пасажирів: навч. посібник / Ю. О. Давідіч, Є. І. Куш, М. В. Калюжний ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 275 с. 2. Давідіч Ю. О. Міжнародні перевезення. Теорія та практика. Книга 1: навч. посібник / А. С. Галкін, В. П. Левада, Ю. А. Давідіч, Н. В. Давідіч, К. Є. Вакуленко // Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 182 с.

Навчально-методичні матеріали

1. Методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Моделювання транспортних систем» (для магістрів денної форми навчання спеціальності 275 – Транспортні технології, освітня програма «Транспортні системи» / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Ю. О. Давідіч, Г. І. Фалецька. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 49 с. 2. Методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Моделювання транспортних систем» (для магістрів заочної форми навчання спеціальності 275 – Транспортні технології, освітня програма «Транспортні системи» / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Ю. О. Давідіч, Г. І. Фалецька. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 21 с. 3. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної (контрольної) роботи з навчальної дисципліни «Моделювання транспортних систем» (для магістрів заочної форми навчання спеціальності 275 – Транспортні технології, освітня програма «Транспортні системи» / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Ю. О. Давідіч, Г. І. Фалецька. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 35 с. 4. Методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Моделювання транспортних систем» (для магістрів денної форми навчання спеціальності 275 – Транспортні технології, освітня програма «Транспортні системи» / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Ю. О. Давідіч, Г. І. Фалецька. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 49 с. 5. Давідіч Ю. О. Конспект лекцій з дисципліни «Моделювання транспортних систем» (для магістрів сіх форм навчання спеціальності 275 – Транспортні технології, освітня програма – Транспортні системи) / Ю. О. Давідіч, Г. І. Фалецька; Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 72 с. 6. Давідіч Ю. О. Конспект лекцій з дисципліни «Вища та прикладна математика. (Дослідження операцій)» для студентів другого курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент / Ю. О. Давідіч, Я. В. Санько, Г. І. Фалецька ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 52 с. 7. Давідіч Ю. О. Конспект лекцій з дисципліни «Дослідження операцій 2» для студентів 3 курсу усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент (фахове спрямування «Логістика») / Ю. О. Давідіч, Я. В. Санько, Г. І. Фалецька ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 109 с. 8. Давідіч Ю. О. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Вантажні перевезення» (для студентів 3 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання за спеціальністю 275 – «Транспортні технології») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : Ю. О. Давідіч, Г. О. Самчук. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 68 с. 9. Давідіч Ю. О. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Вантажні перевезення» (для студентів 3 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання за спеціальністю 275 – «Транспортні технології») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : Ю. О. Давідіч, Г. О. Самчук. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 97 с. 10. Давідіч Ю. О. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Вантажні перевезення» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання за спеціальністю 275 – «Транспортні технології») / Харків. нац. ун-т міськ. господарства ім.О.М.Бекетова; уклад. : Ю. О. Давідіч, Г. О. Самчук. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 36 с.

Список дисциплін

1. Вантажні перевезення. 2. Моделювання транспортних систем. 3. Вища та прикладна математика (Дослідження операцій)

Розроблені електронні навчальні курси