Гусєва Юлія Юріївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Гусєва Юлія Юріївна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Професор кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві, доцент, кандидат технічних наук

Освіта

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковськго "ХАІ", 2000 р., кафедра фінансів, спеціальність - Економіка підприємства XA № 11962320

Професійний досвід

2000 - 2005 рр. - асистент кафедри фінансів, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковськго "ХАІ"

2005 - 2013 рр. - доцент кафедри фінансів, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковськго "ХАІ"

2013 - 2021 рр. - доцент кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

2021 р. - теперішній час - професор кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

2014 - 2016 рр. - вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 64.089.04

2016 - 2021 рр. - вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 64.089.04

Місце роботи

Харківський національний університет міського господарства- доцент кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві.

Теми дисертацій

Управління тривалістю технічної підготовки наукоємного виробництва з урахуванням супутніх ризиків, 05.13.22 - управління проектами та розвиток виробництва, к.т.н.

Методологія стейкхолдер-орієнтованого управління проектами та програмами регіонального розвитку, 05.13.22 - управління проектами і програмами, д.т.н.

Адреса електронної пошти

Ел. адреса

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

1. Гусева Ю.Ю. Экономические риски в авиационном производстве / Ю.Ю. Гусева, В.П. Божко, А.И. Попуга // Авіаційно-космічна техніка і технологія: Зб. наук. праць. – 2000. – №15. – С. 110-114.

2. Гусева Ю.Ю. Управление длительностью доводки авиационных агрегатов // Вестник двигателестроения. – Запорожье, 2002. – №1. – С. 107-109.

3. Гусева Ю.Ю. Управление экономическими рисками в проектных решениях при создании новой техники // Авіаційно-космічна техніка і технологія: Зб. наук. праць. – 2002. – Вип.29. – С. 67-69.

4. Гусева Ю.Ю. Управление ценообразованием при производстве авиационных двигателей / Ю.Ю. Гусева, В.П. Божко // Інтегровані технології та енергозбереження. – Харків: НТУ ХПІ, 2002. - № 4. – С. 101- 103.

5. Гусева Ю.Ю. Управление экономическими потерями при принятии технических решений в авиационном производстве / Ю.Ю. Гусева, В.П. Божко // Системи обробки інформації: Зб. наук. праць. – Харків: НАНУ, ПАНМ, ХВУ, 2002. – Вип. 5 (21). – С. 129-133.

6. Гусева Ю.Ю. Модель управления длительностью технической подготовки производства авиационной техники // Авиационно-космическая техника и технология: Сб. науч. тр. – Харьков, 2002. – Вып. 34. – С. 237-239.

7. Гусева Ю.Ю. Моделирование процессов разработки новой техники с учетом графов с возвратами // Авиационно-космическая техника и технология. – Харьков, 2003. – Вып. 40. – С. 153-155.

8. Гусєва Ю.Ю. Оцінка впливу конструкторсько-технологічних факторів ризику на тривалість ТПВ авіаційних двигунів на основі нечітких множин // Вестник двигателестроения. – Запорожье, 2003. – №1. – С. 58-61.

9. Гусева Ю.Ю. Системное управление процессом создания новой техники с учетом рисков некомпетентности / Ю.Ю. Гусева, В.П. Божко // Авіаційно-космічна техніка і технологія. – 2003. – №37. – С. 168-171.

10. Гусєва Ю.Ю. Інформаційна підтримка процесів моніторингу при управлінні проектами та програмами на промислових підприємствах / Ю.Ю. Гусєва, О.В. Гребенікова, М.П. Пан // Збірник наукових праць Харківського університету повітряних сил. – Х.: ХУПС, 2013. – Вип. 3 (36). – С. 203-206.

11. Гусєва Ю.Ю. Управління тривалістю проекту з розробки складної техніки з урахуванням сукупних ризиків // Авіаційно-космічна техніка і технологія. – 2007. – № 10 (46). – С. 216-218.

12. Гусева Ю.Ю. Методика оценки инвестиционной привлекательности машиностроительных предприятий Украины / Ю.Ю. Гусева, Е.В.Гребеникова // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии: Сб. науч. трудов. Вып.39. – Харьков: Нац. аэрокосм. ун-т «ХАИ», 2008. – с.186 – 192.

13. Гусєва Ю.Ю. Розроблення моделі діагностики фінансового стану машинобудівних підприємств з використанням дискримінантного аналізу / Ю.Ю. Гусєва, О.В.Гребенікова // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики Зб. наук. праць.– Харків: Нац. аерокосм. ун-т «ХАІ», 2008. – №3. – с.15 – 24.

14. Гусева Ю.Ю. Многомерный анализ конструкторско-технологических факторов риска технической подготовки производства наукоемкой техники // Авиационно-космическая техника и технология. – Харьков, 2008. – Вып. 8(55). – С. 193-195.

15. Гусєва Ю.Ю. Методичні рекомендації щодо діагностики фінансового стану машинобудівних підприємств України з використанням кластерного аналізу / Ю.Ю. Гусєва, О.В.Гребенікова // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии: Сб. науч. трудов. Вып.41. – Харьков: Нац. аэрокосм. ун-т «ХАИ», 2009. – с.189 – 195.

16. Гусєва Ю.Ю. Оцінка ризику зобов’язань до запитання комерційних банків / Ю.Ю. Гусєва, О.В. Осмятченко // Вісник Національного технічного університету „Харківський політехнічний інститут”: Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: НТУ „ХПІ”. – 2009. - №5. – С. 122-126.

17. Гусєва Ю.Ю. Рейтингова оцінка інвестиційної якості акцій промислових підприємств України / Ю.Ю. Гусєва, О.Б. Снісаренко //Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. – 2010. – №. 3. – С. 54-64.

18. Гусєва Ю.Ю. Оптимізація структури видатків бюджетів регіону як інструмент підвищення податкового потенціалу / Ю.Ю. Гусєва, О.Б. Снісаренко // Фінанси України – К.:, 2011. – № 3. – С. 92 – 99.

19. Гусєва Ю.Ю. Оцінювання майнових прав на об’єкти інфраструктури морських портів України / Ю.Ю. Гусєва, О.Б. Снісаренко, М.С. Отмахова // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики Зб. наук. праць.– Харків: Нац. аерокосм. ун-т «ХАІ», 2012. – №4. – С. 52 – 60.

20. Гусєва Ю.Ю. Передумови розвитку інвестиційного потенціалу місцевого бюджету / Ю.Ю. Гусєва, О.Б. Снісаренко, О.В.Гребенікова // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – Харків, НАУ ХАІ, 2012. - №1 –С. 5-17.

21. Гусєва Ю.Ю. Діагностика рівня капіталізації банківської установи / Ю.Ю. Гусєва, С.В. Байталюк // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – Харків, НАУ ХАІ, 2012. - №2 – С. 75-83.

22. Гусєва Ю.Ю. Оцінювання майнових прав на об’єкти інфраструктури морських портів України / Ю.Ю. Гусєва, О.Б. Снісаренко, М.С. Отмахова // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики Зб. наук. праць.– Харків: Нац. аерокосм. ун-т «ХАІ», 2012. – №4. – С. 52 – 60.

23. Гусєва Ю.Ю. Інформаційна підтримка процесів моніторингу при управлінні проектами та програмами на промислових підприємствах / Ю.Ю. Гусєва, О.В. Гребенікова, М.П. Пан // Збірник наукових праць Харківського університету повітряних сил. – Х.: ХУПС, 2013. – Вип. 3 (36). – С. 203-206.

24. Гусєва Ю.Ю. Управління вартістю програм галузевого розвитку / Ю.Ю. Гусєва, В.К. Доля, Н.О. Манакова // Системи обробки інформації. – Х.: ХУПС, 2013. – Вип. 8 (115). – С. 249-252.

25. Гусева Ю.Ю. Формирование информационной базы для инициации программ стабилизации коммунальных предприятий / Ю.Ю. Гусева, А.Ю. Старостина, Д.Н. Рославцев // Системи обробки інформації. – Х.: ХУПС, 2014. – Вип. 1. – С. 228-231.

26. Гусєва Ю.Ю. Ідентифікація стейкхолдерів при плануванні проекту створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків / Ю.Ю. Гусєва, М.В. Канцевич // Комунальне господарство міст. – Х.: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 2014. – №118. – С. 52-55.

27. Гусєва Ю.Ю. Стейкходерський підхід в управлінні якістю освіти: наукометричний аналіз та перспективи розвитку / Ю.Ю. Гусєва, М.В. Сидоренко, І.В. Чумаченко // Моделювання процесів в економіці та управлінні проектами з використанням нових інформаційних технологій: монографія / за заг. ред. В.О. Тімофєєва, І.В. Чумаченко – Х: ХНУРЭ. – 2015. С. 199-206.

28. Гусєва Ю.Ю. Формування компетентності проектних менеджерів з урахуванням інтересів стейкхолдерів освітнього проекту / Ю.Ю. Гусєва, І.В. Чумаченко // Управління розвитком складних систем. – 2015. – №21. – С. 25-31.

29. Гусева Ю.Ю. Мультистейкхолдерная модель управления качеством образовательного проекта / Ю.Ю. Гусева, М.В. Канцевич, И.В. Чумаченко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2015. – № 2 – С. 8-13. 30. Гусєва Ю.Ю. Процесний підхід до моделювання і моніторингу вимог зацікавлених сторін. / Ю.Ю. Гусєва, О.С. Мартиненко, І.В. Чумаченко // Інформаційні технології та інновації в економіці, управлінні проектами і програмами: / за заг. ред. В. О. Тімофєєва, І. В. Чумаченко. – Х. : ХНУРЕ, 2016. – С. 289-296.

31. Гусєва Ю.Ю. Управління зацікавленими сторонами освітніх проектів / Ю.Ю. Гусєва, М.В. Сидоренко, І.В. Чумаченко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2016. – № 2 – С. 8-12. 32. V.M. Babaiev, I.M. Kadykova, I.V. Chumachenko The method of adaptation of a project-oriented organization’s strategy to exogenous changes // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. – 2017. – №2. P. 134-140Scopus

33. Гусєва Ю.Ю. Метрики процесів управління та контролю вимог у проектах / Ю.Ю. Гусєва, О.С. Мартиненко, І.М. Кадикова, І.В. Чумаченко // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – Запоріжжя, 2017. – №4. C. 21-40 (Web of Science) Web of Science

34. Гусєва Ю.Ю. Інструментальні засоби реалізації моніторингу вимог у проекті в MS Project / Ю.Ю. Гусєва, О.С. Мартиненко, І.В. Чумаченко // Управління розвитком складних систем: зб. наук. праць. – Київ: КНУБА, 2017. – № 31. – С. 26-31.

35. Гусєва Ю.Ю. Теоретичне підґрунтя використання інформаційної технології адаптивного управління проектами та програмами / Ю.Ю. Гусєва, О.С. Мартиненко, І.В. Чумаченко // Управління розвитком складних систем: зб. наук. праць. – Київ: КНУБА, 2017. – № 32. – С. 27-31.

36. Мартиненко О.С. Інформаційна підтримка процесів моніторингу та контролю у проектах / О.С. Мартиненко, Ю.Ю. Гусєва, І.В. Чумаченко // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – Харків, НАУ «ХАІ», 2017. – № 3 (83). – С. 87-92.

37. Martynenko O. The method of mastered requirements for project monitoring / O. Martynenko, Yu. Husieva, I.Chumachenko // Innovative technologies and scientific solutions for industries. Kharkiv: Kharkov National University of Radio Electronics, State Enterprise "Southern National Design & Research Institute of Aerospace Industries", 2017. No. 1 (1). – P. 57-63.

38. Гусєва, Ю.Ю., Чумаченко, І.В., Косенко, Н.В. Managing the requirements of stakeholders of projects аnd urban development programs // Management of modern socio-economic systems. Collective monograph. - Baltija Publishing. - 2017. No. 1 (1). – P. 57-63. Монографія, видана в країні, що входить до Європейського Союзу

39. Гусєва Ю.Ю. Матрична модель 4R & WS для класифікації стейкхолдерів проекту / Ю.Ю. Гусєва, О.С. Мартиненко, І.В. Чумаченко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ»: зб. наук. праць. – Харків: НТУ «ХПІ», 2017. – № 2 (1224). – С. 17-22.

Статті у наукових виданнях за останні 5 років

40. Гусєва Ю. Ю. Динамічний аналіз методів та інструментальних засобів управління зацікавленими сторонами проектів / Ю. Ю. Гусєва, О. С. Мартиненко, І. В. Чумаченко // Управління розвитком складних систем. – 2018 - №35, С. 27-36.

41.Гусєва Ю. Ю. Застосування методу моніторингу вимог для ресурсного планування проектів / Ю. Ю. Гусєва, О. С. Мартиненко, І. В. Чумаченко // The scientific heritage. – 2019 - № 33 (P. 1) – С. 46-50 Періодичне наукове видання іншої держави, що входить до Європейського Союзу

42. Husieva Yu. Yu., Chumachenko I.V. Managing team projects in terms of adaptation to change requirements of project stakeholders. Information systems and innovative technologies in project and program management: Collective monograph edited by I. Linde, I. Chumachenko, V. Timofeyev. Riga: ISMA, 2019. Р. 117-127.Монографія, видана в країні, що входить до Європейського Союзу

43. Гусєва Ю.Ю. Програмні засоби моніторингу цінності як інструмент адаптації до змін у вимогах стейкхолдерів проектів / Ю.Ю. Гусєва, І.В. Чумаченко // Радіоелектроніка, інформатика, управління. 2019. - № 4 С. 136-144 Web of Science

44. Гусєва Ю.Ю., Чумаченко І.В. Концептуальний підхід до підтримки прийняття рішень з управління вимогами та цінністю в проектах // Управління розвитком складних систем, 2020, №41 – С. 21-27.

45. Dotsenko, N., Chumachenko, D., Chumachenko, I., Husieva, І., Lysenko, D., Kadykova, I., Kosenko, N.: Human Resource Management Tools in a Multiproject Environment. 2020 Integrated Computer Technologies in Mechanical Engineering–Synergetic Engineering, ICTM 2020 – Lecture Notes in Networks and Systems, 188, pp. 680–691. (2021). Scopus

46. Nataliia Dotsenko, Dmytro Chumachenko, Yuliia Husieva, Iryna Kadykova, Igor Chumachenko Intelligent Information Technology for Providing Human Resources to Projects in a Multi-Project Environment. Conference paperIntelITSIS’2021: 2nd International Workshop on Intelligent Information Technologies and Systems of Information Security, pp. 12-23. March 24–26, 2021, Khmelnytskyi, Ukraine Scopus

47. Kadykova І. М., Dotsenko Н. В., Skachkov О. М., Husieva Ю. Ю., Tymofieiev В. О., & Chumachenko І. В. (2021). INFORMATION TECHNOLOGIES OF EDUCATIONAL MONITORING IN THE STRATEGIC MANAGEMENT SYSTEM OF THE UNIVERSITY. Information Technologies and Learning Tools, 86(6), 334–356. Web of Science

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль автора

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2016

Статистика цитування

215
161

h-індекс

7
7

i10-індекс

5
5

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

1. Сидоренко Марина Володимирівна

2. Мартиненко Олександр Сергійович

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

1. Мартиненко Олександр Сергійович

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвічує

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

НАУ "ХАІ"

Харків,

Україна

2004 р.

ДК №025284

Отримання вченого звання доцента кафедри фінансів

НАУ "ХАІ"

Харків,

Україна

2010 р.

12 ДЦ №026384

Підвищення кваліфікації "Статистичні методи аналізу фінансово-економічних процесів"

НАУ "ХАІ"

Харків,

Україна

2010 р.

12 СПК 574380

Підвищення кваліфікації "Вдосконалення навчального процесу з використанням системи дистанційного навчання Moodle"

ХНУМГ

ім. О.М. Бекетова

Харків,

Україна

2014 р.

12 СПК 574380

Підвищення кваліфікації/стажування "Проектний менеджмент в інноваційній діяльності"

ДП "ХНДІТМ"

Харків,

Україна

2016 р.

Наказ № 492-02
від 25.05.2016 р.

Data Analysis

John Hopkins University

Харків,

Україна

2013 р.

сертифікат

Computing for Data Analysis

John Hopkins University

Харків,

Україна

2014 р.

сертифікат

Fundamentals of Project Planning and Management

UNIVERSITY OF VIRGINIA

Харків,

Україна

2015 р.

сертифікат

Scrum Fundamentals Certified

SCRUMstudy.com

Харків,

Україна

2016 р.

сертифікат

Microsoft Office Specialist Office Excel 2013

Microsoft

Київ,

Україна

2017 р.

сертифікат

Підвищення кваліфікації: довгострокове

НТУ "ХПІ"

Харків,

Україна

2018 р.

Наказ № 948-02
від 27.11.2018 р.

Теоретичні основи управління проектами місцевого розвитку

DESPRO

Харків,

Україна

2019 р.

сертифікат

Six Sigma

SCRUMstudy.com

Харків,

Україна

2019 р.

сертифікат

Логіко-структурний підхід у розробці проектної заявки

Prometheus

Харків,

Україна

2020 р.

сертифікат

Основи роботи з системою перевірки текстів на плагіат

Unicheck

Online

2020 р.

сертифікат

Get Started with Bizagi Modeler

Bizagi

Online

2020 р.

сертифікат

Process Modeling

Bizagi

Online

2020 р.

сертифікат

Cерія вебінарів від Clarivate:

  • Cертифікат учасника вебінару "Публікації в міжнародних виданнях"

Clarivate

Online

2020 р.


сертифікат
  • Cертифікат учасника вебінару "Що нам готує новий інтерфейс Web of Science Core Collection"
сертифікат
  • Cертифікат учасника вебінару "Можливості аналітичного інструменту InCites"
сертифікат

Tech Summer for Teachers

SoftServe

Online

2020 р.

сертифікат

Принципи гнучкої роботи. Agile для викладачів

GlobalLogic

Online

2020 р.

сертифікат
додаток

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

ХНУМГ імені О.М. Бекетова

Харків,

Україна

2021 р.

ДД № 012584

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

1. Гусева Ю.Ю. Тищенко И.И. Налоговая система. Учеб. пособие. / Ю.Ю. Гусева, И.И. Тищенко - Харьков: Нац. аэрокосмический ун - т “Харьк. авиац. ин-т”, 2001. – 47 с.

2. Гусєва Ю.Ю. Біржова діяльність. Навч. посібник. / Ю.Ю. Гусєва, О.В. Гребенікова, О.В. Каширіна, Ю.Б. Рабиніна – Харків: Нац. аерокосм. ун-т „Харк. авіац. ін-т”, 2005. – 71 с.

3. Гусєва Ю.Ю. Управління фінансовою санацією. Навч. посібник. / Ю.Ю. Гусєва, О.В. Гребенікова, О.В. Каширіна, Ю.Б.Кракос – Харків: Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2007. – 75 с.

4. Гусєва Ю.Ю. Статистичні методи аналізу фінансово-економічних процесів. Навч. посібник. / Ю.Ю. Гусєва, О.В. Гребенікова – Харків: Нац. аерокосм. ун-т „Харк. авіац. ін-т”, 2010 – 36 с.

5. Гусєва Ю.Ю. Інвестиційний аналіз. Ч1. Навч. посібник / Ю.Ю. Гусєва, О.В. Гребенікова, О.М. Калініна, О.Б. Снісаренко – Харків: Нац. аерокосм. ун-т „Харк. авіац. ін-т”, 2011 – 53 с.

6. Гусєва Ю.Ю. Аналіз фінансових результатів підприємства. Навч. посібник / Ю.Ю. Гусєва, О.М. Калініна, Ю.Б. Кракос, О.В. Гребенікова – Харків: Нац. аерокосм. ун-т „Харк. авіац. ін-т”, 2011 – 42 с.

7. Гусєва Ю.Ю. Теоретичні та практичні аспекти фінансово-економічних досліджень. Навч. посібник / Ю.Ю. Гусєва, О.В. Гребенікова – Харків: Нац. аерокосм. ун-т „Харк. авіац. ін-т”, 2011 – 100 с.

8. Гусєва Ю.Ю. Інвестиційний аналіз. Ч.2. Навч. посібник / Ю.Ю. Гусєва, О.В. Гребенікова, О.М. Калініна, О.Б. Снісаренко – Харків: Нац. аерокосм. ун-т „Харк. авіац. ін-т”, 2012 – 53 с.

9. Гусєва Ю.Ю. Управління активами промислового підприємства: необоротні активи. Ч2. Навч. посібник / Ю.Ю. Гусєва, О.М. Калініна, О.В. Гребенікова – Харків: Нац. аерокосм. ун-т „Харк. авіац. ін-т”, 2013 – 42 с.

10. Гусєва Ю.Ю. Аналіз фінансового забезпечення видатків бюджетних установ. Навч. посібник / Ю.Ю. Гусєва, О.С. Дем’яненко, О.Б. Снісаренко, Л.О. Черний – Харків: Нац. аерокосм. ун-т „Харк. авіац. ін-т”, 2013 – 63 с. 11. Косенко Н.В., Гусєва Ю.Ю., Чумаченко І.В., Омаров Ш.А. Автоматизація бізнес-процесів. Харків: ХНУРЕ. 2019. 80 с.

Навчально-методичні матеріали

1. Гусєва Ю.Ю. Підготовка і захист дипломної роботи. Методичні рекомендації для студентів спеціальності 8.050104 «Фінанси» / Ю.Ю. Гусєва, В.П. Божко, О.В. Гребенікова, Ю.Б. Кракос, О.М. Цепляєв – Харків: Нац. аерокосм. ун-т „Харк. авіац. ін-т”, 2007. – 42 с.

2. Гусєва, Ю.Ю. и Данова, К.В. и Кадикова, І.М. и Хворост, М.В. и Чумаченко, І.В. Методичні вказівки до дипломного проектування (для студентів освітнього рівня «магістр» всіх форм навчання за освітньою програмою «Управління проектами» спеціальностей 073 – Менеджмент і 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології).

3. Гусєва, Ю.Ю. и Данова, К.В. и Кадикова, І.М. и Хворост, М.В. и Чумаченко, І.В. Методичні вказівки до дипломного проектування (для студентів ОКР «спеціаліст» за спеціальністю 7.18010013 «Управління проектами» всіх форм навчання).

4. Чумаченко, І.В. и Кадикова, І.М. и Гусєва, Ю.Ю. Методичні рекомендації до переддипломної практики (для студентів освітніх рівнів «спеціаліст» і «магістр» всіх форм навчання за освітньою програмою «Управління проектами» спеціальностей 073 – Менеджмент і 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології).

5. Гусєва, Ю.Ю. и Данова, К.В. и Кадикова, І.М. и Хворост, М.В. и Чумаченко, І.В. (2015) Методичні вказівки до дипломного проектування (для студентів ОКР «магістр» за спеціальністю 8.18010013 «Управління проектами» всіх форм навчання).

6. Чумаченко, І.В. и Кадикова, І.М. и Гусєва, Ю.Ю. Методичні рекомендації до переддипломної практики (для студентів ОКР «спеціаліст» і «магістр» за спеціальністю 7.18010013, 8.18010013 «Управління «Управління проектами» всіх форм навчання).

7. Методичні рекомендації до проведення практичних занять, організації самостійної роботи студентів та виконання розрахунково-графічної роботи із навчальної дисципліни «Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень в управлінні проектами» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 073 – Менеджмент, 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології, освітньої програми «Управління проектами») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Ю. Ю. Гусєва, А. І. Коломієць. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова , 2017. – 62 с.

8. Гусєва Ю.Ю. Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень в управлінні проектами: опорний конспект лекцій у схемах і таблицях (для студентів магістратури усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент, 122 – Комп’ютерні науки, освітні програми «Менеджмент. Управління проектами», «Комп’ютерні науки. Управління проектами»). / Ю.Ю. Гусєва; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 75 с.

9. Гусєва Ю.Ю. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Управління розкладом та вартістю проекту» (для студентів магістратури усіх форм навчання за спеціальностями 073 – Менеджмент і 122 – Комп’ютерні науки, освітні програми «Менеджмент. Управління проектами», «Комп’ютерні науки. Управління проектами». / Ю.Ю. Гусєва; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 60 с.

10. Гусєва Ю.Ю. Управління розкладом і вартістю проектів: опорний конспект лекцій з дисципліни для студентів магістратури усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент, 122 – Комп’ютерні науки, освітні програми «Менеджмент. Управління проектами», «Комп’ютерні науки. Управління проектами»). / Ю.Ю. Гусєва; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 80 с.

11. Гусєва, Ю.Ю. Інвестиційний аналіз проектів: конспект лекцій для студентів денної та заочної форми навчання спеціальностей 073 – Менеджмент освітньої програми «Менеджмент. Управління проектами» та 122 – Комп’ютерні науки освітньої програми «Комп’ютерні науки. Управління проектами» рівня підготовки «Бакалавр». – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2020. – 71 с.

12. Гусєва, Ю.Ю. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи із навчальної дисципліни «Інвестиційний аналіз проектів» (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальностей 073 – Менеджмент, освітньої програми «Менеджмент. Управління проектами» та 122 – Комп’ютерні науки, освітньої програми «Комп’ютерні науки. Управління проектами» рівня підготовки «Бакалавр»). – Харків: ХНУМГ ім.. О.М. Бекетова, 2020. – 52 с.

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Управління розкладом і вартістю проектів

Магістр

Управління проектами

Денна/Заочна

Управління проектами

Магістр

ЕБП, ЕПМГ

Денна/Заочна

Управління ІТ-проектами

Бакалавр

МПД

Денна/Заочна

Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень в управлінні проектами

Магістр

Управління проектами

Денна/Заочна

Інвестиційний аналіз проектів

Бакалавр

МПД

Денна/Заочна

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Управління проектами

Магістр

ЕПБ, ЕМПГ

Денна/Заочна

Інвестиційний аналіз

Бакалавр

ГКЗ

Денна

Інвестиційний аналіз проектів

Бакалавр

МПД

Денна/Заочна

Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень в управлінні проектами

Магістр

Управління проектами

Денна/Заочна

Проектний аналіз

Магістр

Управління проектами

Денна/Заочна

Публічне адміністрування

Магістр

МГКТС, МОМГ

Денна/Заочна

Управління ІТ-проектами

Бакалавр

МПД

Денна/Заочна

Управління науковими проектами

PhD

Очна/Вечірня

Управління розкладом і вартістю проектів

Магістр

Управління проектами

Денна/Заочна