Гуріна Галина Іванівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Гуріна Галина Іванівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Завідувачка кафедри «Хімії та інтегровані технології» Національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова.

Освіта

У 1979 році закінчила з відзнакою Харківський політехнічний інститут за спеціальністю «Хімічна технологія лаків, фарб і лакофарбних покрить».

Професійний досвід

З 1973р. по 1979 р. навчалася на денному відділенні в Харківському політехнічному інституті;

З 1979 р. – інженер кафедри лаків та фарб;

З 1981 р. по 1983 р. – аспірантка кафедри фізичної хімії Харківського політехнічного інституту з відривом від виробництва;

З 1983 р. – молодший науковий співробітник кафедри фізичної хімії ХПІ;

З 1987 р. – науковий співробітник кафедри фізичної хімії ХПІ;

З січня 1988 р. – асистент кафедри фізичної хімії ХПІ;

З березня 1988р. – старший викладач кафедри технології лаків, фарб та лакофарбових покриттів ХПІ;

З 1991р. – доцент кафедри технології полімерних композиційних матеріалів та покриттів НТУ «ХПІ»;

З 2011р. – професор кафедри технології полімерних композиційних матеріалів та покриттів НТУ «ХПІ».

Робота за сумісництвом:

1988-1993рр. – заступник декана факультету технології органічних речовин з учбової роботи НТУ «ХПІ»;

З 2009 р. по січень 2018р. – заступник декана факультету технології органічних речовин з методичної роботи НТУ «ХПІ»;

З 07.02.2018 р. – доцент кафедри хімії Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова;

З 03 вересня 2018р. – завідувачка кафедри хімії Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

Місце роботи

Завідувачка кафедри «Хімії та інтегровані технології» Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова.

gigurina@ukr.net

Теми дисертацій

Термодинамика и кінетика утворення інтеркаляційних сполук на основі диіодиду свинця. 09.01.1987р.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

1. Гурина Г.И. Термодинамика интеркаляции из растворов на примере PbI2 // В.М.Кошкин , В.Д.Евтушенко, О.А. Мураева, В.П. Игнатюк // Журнал теоретической и экспериментальной химии, № 1, 1985, 5с.

2. Гурина Г.И. Интеркаляция и фотолиз кристаллов PbI2 // В.М.Кошкин // Журнал теоретической и экспериментальной химии, № 6, 1985,4с.

3. Гурина Г.И. Инфракрасные спектры интеркаляционных соединений дииодида свинца// В.М.Кошкин , В.Д.Евтушенко, Н.А. Грицкая // Журнал неорганической химии, № 4, 1986, 4с.

4. Гурина Г.И. Интеркаляционные комплексы монтмориллонита и их взаимодействие с эпоксидными соединениями // К.В. Савченко // Журнал теоретической и экспериментальной химии,1993,№1,с.75-78

5.Gurina G.I. Рhotolysis of PbI2 intercalation phases // V.M.Koshkin, K.V. Savchenko // Journal of Photochemistry and Photobiol.A.,Chemistry, Oxford, v.64,1992, c.369-373

6. Гурина Г.И. Элементоорганические интеркаляционные соединения в системе PbI2–этаноламин // В.Д. Евтушенко, О.Д. Мураева, В.П. Игнатюк, В.М. Кошкин//Украинский химический журнал, 51(11), с. 1154-1158 (1985).

7. Gurina G.I. Sensitized photolysis and intercalation of PbI2 by anilines and ammonia // K.V. Savchenko// Journal of Photochem. and Photobiol., A: Chem., v.86, 1995, pp.81-85

8. Gurina G.I. Intercalation and formation of complexes in the system of lead(II) iodide–ammonia. // K.V. Savchenko// Journal of Solid State Chemistry. Vol. 177, 2004, pp. 909–915.

9. Гуріна Г.І. Нанокомпозити бентоніт–органічний олігомер. // К.В. Савченко // Фізика і хімія твердого тіла. Том 6(2), 2005. С. 315- 317.

10. GurinaG.I. Changes in optical properties, structure and chemical composition of thin-film Ag-PbI2 systems at intercalation of ammonia// В.В.Муссил, К.Т. Лемешевська, В.В Пилипенко.// Functional materials V.15, №4, 2008, 594 – 599

Статті у фахових виданнях

1. Гурина Г.И. Жидкое универсальное моющее средство, не содержащее фосфатов // Ф.Ф.Гладкий, Л.В.Гасюк , О.А.Василенко // Журнал «Масложировая промышленность», №9, с.19-20,1987.

2.Гурина Г.И. Полиуретановые лакокрасочные материалы пониженной токсичности// В.М.Волосюк , А.М.Каратеев, Л.В. Пантелеева // Вісник лакофарбової промисловості, № 1, 1999, стор. 28-30.

3. Гуріна Г.І. Фізико-технічні властивості пігментованого нанокомпозита на основі монтморилоніта та алкідного олігомера// Вестник ХПИ, том 49 , 2005. С. -. С. 132-137.

4. Гурина Г.И. Интеркаляция в системе монтмориллонит – органический краситель// Ю.А. Гуркаленко // Вестник ХПИ, том 49 , 2005. - С.138-141.

5. Гурина Г.И. Бензин с функциональными добавками – альтернативное моторное топливо// А. М.Бутенко, И. И Степанова., С.О Резниченко.// Восточно-европейский журнал передовых технологий,1/3 (31), 2008, с. 11-14.

6. Гуріна Г.І Технологія очистки стічних вод лакофарбових виробництв від формальдегіду// Д.А Альамі. М., В.І. Булавін // Інтегровані технології та енергозбереження, Харків, НТУ «ХПІ», 2013, №3, с. 33-43.

7. Гурина Г.И. Процесс регенерации катализатора паро фазного окисления метанола// А.Н. Бутенко В.А Лобойко, А.І Русінов // Хімічна промисловість України, 2013, №5, с.18-23.

8. Гурина Г.И. Єнергоєффективная организация єлектронагрева реакторов в производстве лаков и красок // Л.Л.Товажнянский, В.Е Ведь // Журнал Академии Наук республіки Молдова "Институт енергетики",2014, 2 (25),с. 98-104.

Статті у збірниках наукових праць

1. Руднєва К.Є., Смирнов І.В., Гуріна Г.І. Особливості дослідження гуаніновмісних дезінфекторів на водній основі / Руднєва К.Є., Смирнов І.В., Гуріна Г.І. // Матеріали Актуальні питання судової експертизи і криміналистики Міжнародна науково-практична конференція-полілог, 15-16 квітня 2021р. с. 248

2. Базиль О.В., Гуріна Г.І. Інноваційні технології виробництва екологічно чистих уралкідних олігомерів / Базиль О.В., Гуріна Г.І.// Матеріали 86-ї студентської науково-технічної конференції «Сталий розвиток міст», 27-29 квітня 2021 р., ХНУМГ, м. Харків с.

3. Рогожин Р.С., Гуріна Г.І. Інноваційні технології виробництва гібридних акрилуралкідних та акрилуретанових композиційних матеріалів / Рогожин Р.С., Гуріна Г.І. // Матеріали 86-ї студентської науково-технічної конференції «Сталий розвиток міст», 27-29 квітня 2021 р., ХНУМГ, м. Харків с.

4.Погуляйко Е.В., Гуріна Г.І. Інноваційні технології одержання нанокомпозиційних матеріалів монтморилоніту / Погуляйко Е.В., Гуріна Г.І.// Матеріали 86-ї студентської науково-технічної конференції «Сталий розвиток міст», 27-29 квітня 2021 р., ХНУМГ, м. Харків с.

5. Гуріна Г.І., Зайцева І.С., Мураєва О.О., Нестеренко С.В., Панайотова Т.Д. Хімія – стратегія життя / Гуріна Г.І., Зайцева І.С., Мураєва О.О., Нестеренко С.В., Панайотова Т.Д. // Матеріали 5 Всеукраїнської науково-практичної конференції «Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість», Харків, 2020, с.112-117.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

1. GurinaG.I. Sensitized photolysis and intercalation of PbI2 by anilines and ammonia // K.V. Savchenko// Journal of Photochem. and Photobiol., A: Chem., v.86, 1995, pp.81-85.

2. GurinaG.I. Intercalation and formation of complexes in the system of lead(II) iodide–ammonia. // K.V. Savchenko// Journal of Solid State Chemistry. Vol. 177, 2004, pp. 909–915.

3. Гуріна Г.І. Нанокомпозити бентоніт–органічний олігомер. // К.В. Савченко // Фізика і хімія твердого тіла. Том 6(2), 2005. С. 315- 317.

4. GurinaG.I. Changes in optical properties, structure and chemical composition of thin-film Ag-PbI2 systems at intercalation of ammonia// В.В.Муссил, К.Т. Лемешевська, В.В Пилипенко.// Functional materials V.15, №4, 2008, 594 – 599

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

1.Заявка на изобретение Способ определения аминов в невосстанавливающих средах / В.М.Кошкин , Г.И. Гурина, В.Д.Евтушенко, А.Ю.Кобяков ; заявник та власник НТУ «ХПІ».– Бюл. № 4 717792/31-04/096158 от 11.07,1989.

2. Деклараційний патент України на корисну модель №2440/1Склад паливної композиції / А.М.Бутенко , Ю. В.Титарчук, Г.Д Семченко., В.Резніченко, Г.И. Гурина.– .- Опубл. 04.01. 2009, Бюл.№ 2.

3. Патент України на корисну модель № 59890, Спосіб одержання алкідного лаку/ Г.І. Гуріна, В.М Тіунов., С.Г Гурін,– Опубл. 10.06.2011.- Бюл. № 11.

4. Патент України на корисну модель № 59890. Склад алкідного лаку/ Г.І. Гуріна, В.М Тіунов., С.Г Гурін,– Опубл. 12.09.2011.- Бюл. № 17.

5. Патент № 30254 від 25 лютого 2008р. Процес одержання диспергатора пігментів для органорозчинних лакофарбових матеріалів на основі фосфоліпідів олій / Г.І. Гуріна, А.О. Крамаренко,–Опубл. 25 лютого 2008р.

6. Патент на корисну модель № 114543. Спосіб вибілювання бентоніту / Гуріна Г.І.,А.М.Каратєєв, Н. Накостенко. Заявка № u201609681 від 19.09.2016.

7. Патент на корисну модель 140262. Уралкідна грунт-емаль / Г.І Гуріна, О.В. Богачов.–№ u 201908066; заявл. 12.07.2019; опубл. 10.02.2020, Бюл.№3.

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Статистика цитування: всього - 66;з 2015 р. - 25 h-індекс: всього - 5; з 2015 р. - 2. i10-індекс: всього - 2; з 2015 р. - 1.

Профіль у МНМ БД "Scopus" - https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16411880900

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

• Науково-дослідна робота пов’язана з дослідження інтеркаляційного методу одержання гібридних нанокомпозиційних лакофарбових матеріалів на основі органічних олігомерів та монтморилоніту, вивчення властивостей, аналізу одиничних показників якості та розробкою нових перспективних лакофарбових матеріалів спеціального призначення.

Госпдоговірна діяльність: Договір № 3092/19 від 9 липня 2019р, ТОР «Конкорд Індастріал Кемікалс», м. Дніпро.

Договір № 3099/19 від 14 липня 2019р., Приватноме акціонерне товариство «Трест Житлобуд-1», м. Харків.

Договір №№ 3326/21. Визначення фізико-технічних властивостей емалі для металоконструкцій синього кольору «Інститут Харківпроєкт».

Договір № № 3314-21 «Розробка складу та дослідження властивостей емалі з заданими оптичними властивостями». ТОВ «Інма Україна», м. Дніпро.

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Стажування на ТОВ «Лакофарбовий завод «Червоний хімік» з “1” листопада 2018 р. по “31” грудня 2018 р. без зменшення навчального навантаження. Тема стажування «Методи дослідження протикорозійних властивостей пігментів, як представників основних класів неорганічних сполук, за європейськими стандартами».

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

1. Хімія р5 – елементів та їх сполук./ А.М.Бутенко , В.І. Булавін, І.М. Рищенко , Г.І Гуріна, Я.С. Марченко – Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, НТУ «ХПІ», 2011, с.134.

2. Общая химия в задачах и тестах. / А.М.Бутенко , В.І. Булавін, І.М. Рищенко , Г.І Гуріна– Учебное пособие, «Підручник НТУ «ХПІ», Х, 2014. – С. 662.

Навчально-методичні матеріали

1. Гуріна; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 97с. Нові полімерні композиційні матеріали спеціального призначення : конспект лекцій (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія) / Г. І. Гуріна; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 90 с.

2. Г. І. Гуріна; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 53 с. Спеціальні методи досліджень структури та властивостей композиційних матеріалів: конспект лекцій (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія) / Г. І. Гуріна; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 53 с.

3. Г. І. Гуріна; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 71 с.Якість сировини та продукції хімічних технологій: конспект лекцій (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія) / Г. І. Гуріна; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 71 с.

4. Г. І. Гуріна; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 48с. Інноваційні технології у виробництві хімічних речовин та матеріалів : конспект лекцій (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія) / Г. І. Гуріна; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 48с.

5. Гуріна; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 97с. Природоохоронні технології виробництва композиційних матеріалів: конспект лекцій (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія) / Г. І. Гуріна; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 97с.

6. Гуріна, Г.І. Загальна хімія: конспект лекцій (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 194- Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

7. Г. І. Гуріна. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Якість сировини та продукції хімічних технологій» (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Г. І. Гуріна Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 59с.

8. Г. І. Гуріна. Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Природоохоронні технології виробництва композиційних матеріалів» (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Г. І. Гуріна Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 31с.

9. Г. І. Гуріна. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Нові полімерні композиційні матеріали спеціального призначення» (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Г. І. Гуріна Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 60с.

10. Г. І. Гуріна. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Спеціальні методи досліджень структури та властивостей композиційних матеріалів» (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Г. І. Гуріна Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 47с.

11. Гуріна, Г.І. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Інноваційні технології у виробництві хімічних речовин та матеріалів» (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія), 2020.-61с.

Список дисциплін

1. Якість сировини та продукції хімічних технологій

2. Інноваційні технології у виробництві хімічних речовин та матеріалів

3. Спеціальні методи досліджень структури та властивостей композиційних матеріалів

4. Природоохоронні технології виробництва композиційних матеріалів

5. Хімія

6. Нові полімерні композиційні матеріали спеціального призначення

7. Загальна та неорганічна хімія

Розроблені електронні навчальні курси