Гура Денис Миколайович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Гура Денис Миколайович


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАННІ

ПІБ

ГУРА ДЕНИС МИКОЛАЙОВИЧ

Посада,вчене звання,науковий ступінь,членство в НАН,почесні звання

 • Старший викладач кафедри Архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища

Освіта

 • Харківський будівельний технікум 1996-2000рр.

спеціальність “Архітектура будівель і споруд”,кваліфікація технік-архітектор. Диплом ХА №12022693

 • Харківська національна академія міського господарства , 2000-2005рр.

напрям підготовки/спеціальність Містобудування ,кваліфікація магістр архітектури. Диплом ХА №27357854

 • Харківська національна академія міського господарства , аспірантура ХНАГХ 2005-2008 з відривом від виробництва

спеціальність 18.00.01- теорія архітектури,реставрація пам'яток архітектури

Професійний досвід

 • 2005 - архітектор ООО «Інститут Харківпроект» майстерня № 6.
 • 2005-2008 - аспірант кафедри архітектурного і ландшафтного проектування ХНАМГ
 • 2008 - асистент кафедри архітектурного і ландшафтного проектування ХНАМГ
 • 2015 - старший викладач кафедри архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища ХНУМГ ім.О.М.Бекетова

Місце роботи

Старший викладач кафедри Архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Формування архітектурного середовища багатофункціональних комплексів

Адреса електронної пошти

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у фахових наукових виданнях

 • Гура Д.М. , Конопльова О.В. Специфика размещения многофункциональных комплексов в структуре крупнейших городов / Конопльова О.В.,Гура Д.М/ Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. / Харьк. нац. акад. город. хоз-ва; – К.: Техніка, 2007. – Вып. 78.-С.320-326 (Серия «Технические науки и архітектура»)
 • Гура Д.М. Поліфункціональна архітектура, джерела та еволюція/ Гура Д.М./ Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті Х.:5-2007-С.74-79
 • Гура Д.М. Современные тенденции пространственной организации многофункциональных комплексов./ Гура Д.М./ Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті Х.:6.5-2009-С.154-160
 • Гура Д.М. Специфика восприятия архитектурной среды многофункциональных комплексов./ Гура Д.М./ Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. / Харьк. нац. акад. город. хоз-ва; – К.: Техніка, 2010. – Вып. 88.-С.210-216 (Серия «Технические науки и архітектура»)
 • Гура Д.М. Роль информационных систем и средств визуальной коммуникации в формировании архитектурной среды многофункциональных комплексов. / Гура Д.М./Материалы Всеукраинской научно-практической конференции. Дизайн архітектурного середовища. Проблеми і перспективи розвитку. Полтавський НТУ імені Ю.Кондратюка 2011р. С.63-66
 • Гура Д.М. Новейшие тенденции в формировании архитектурной среды многофункциональных пространств./ Гура Д.М./Материалы Междунар. науч.-техн. конф. «Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных тер-ях», Харьков, 14 - 15 декабря 2011 р.: тези доповідей С.49-50 [редкол.: Г.В. Стадник (відпов. ред. М.С. Золотов) та ін.]. – Х.: ХНАМГ, 2012 – В надзаг.: Головне упр. освіти і науки молоді та спорту Харківської обл. держ. адміністрації, Харк. нац. акад. міськ. Госпва.
 • Гура Д.М.Композиционные приемы организации внутреннего пространства многофункциональных комплексов / Гура Д.М./Материалы Междунар. науч.-техн. конф. "Современные проблемы архитектуры и градостроительства в условиях международной интеграции"Х.: ХНУМГ, 2014. С.161-163
 • Гура Д.М.Перспективи розвитку енергетичних пасивних будинків / Гура Д.М./Колективна монографія «УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ АРХІТЕКТУРНІ ВІЗІЇ: ПОГЛЯД КРІЗЬ ЧАСИ» ТА ЕПОХИ»Х.: ХНУМГ,Харків. Золоті строрінки 2016.С.239-245
 • Гура Д.М.Принципы размещения информационных систем при формировании комфортной архитектурной среды многофункциональных комплексов./ Гура Д.М./«Архітектурний Вісник кнуба»2019. С

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2016

Статистика цитування

7

3

h-індекс

1

1

i10-індекс

0

0

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

 • 2017 Наукове педагогічне стажування OOO "Інститут ПромБудНДІПроект"

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Методичні матеріали

 • Методичні вказівки до практичних та самостійних робіт із дисципліни «Архітектурне моделювання»(Моделювання містобудівного об’єкту в історичному середовищі засобами ArchiCAD ), для студентів 4 курсу за напрямом 6.060102 «Архітектура»/Харк. нац. унів. міськ. госп-ва ім. ОМ Бекетова: Уклад. ВС Коваленко, ДМ Гура.–Х.: ХНУМГ,
 • Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «АРХІТЕКТУРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ»(для іноземних студентів 4 курсу спеціальності 191–Архітектура та містобудування)(Англ. Мовою).
 • Методичні рекомендації до проведення практичних занять, організації самостійної роботи та виконання курсового проекту  «Проект селища на 6 – 8 тисяч мешканців» із навчальної дисципліни «Архітектурне проєктування будівель і споруд : Житлове поселення на 6 – 8 тисяч мешканців» (для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування) / Харків. нац. ун-т  міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : О. В. Смірнова, Б. І. Божинський, Д. М. Гура. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 44 c. (англ. мовою) https://eprints.kname.edu.ua/56902/
 • Методичні рекомендації до проведення практичних занять, організації самостійної роботи та виконання курсового проекту «Проект селища на 4 – 6 тисяч мешканців» із навчальної дисципліни «Архітектурне проектування» (для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : О. В. Смірнова, Д. М. Гура, В. К. Лукʼянович. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 44 c.
 • Методичні вказівки з дисципліни: «Комп’ютерне проектування архітектурних просторів»для практичних та самостійних занять студентів 1-2 курсу денної форми навчання спеціальності 192-Будівництво та цивільна інженерія. Промислове та цивільне будівництво, 191-Архітектура та містобудування. . Напряму підготовки 6.060102 «Архітектура». Освітня програма «Архітектура», сертифікатна програма «Комп’ютерне моделювання» Гура, Д.М. и Сторожук, Л.К. (2017) 
 • Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «АРХІТЕКТУРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ» (для студентів 4 курсу спеціальності 191 – Архітектура та містобудування») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; [уклад.:Д. М. Гура, О. В. Мироненко, Я. Ю. Кузнєцова, Н. О. Малік. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 22 с. https://eprints.kname.edu.ua/57673/1/2021%2064М%20Методичні%20рекомендації_Архітектурне_моделювання_Гура_Д_М_Кузнєцова_Я_Ю_Малік_Н.pdf
 • Methodological guidelines for practical and independent work on the subject «Architectural modeling» (for 4 th -year students specialty 191 – Architecture and urban planning) / O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv ; com. : D. Gura, О. Mironenko, Y. Kuznietsova, N. Malik. – Kharkiv : O. M. Beketov NUUE, 2021. – 22 p. https://eprints.kname.edu.ua/57809/1/2021%20476М_Методичні%20рекомендації_Архітектурне%20моделювання_%28англ.pdf

Активна участь у конкурсах зі студентами

 • (Осмачко К.,Евдокименко К.) Міжнародний студентський конкурс “Проектування мультикомфортного будинку” 2017-2018 компанії Saint-Gobain м. Дубаі ,ОАЕ. Керівник проекту.2 та 3 призове місця на національному фіналі в м Києві .Представник від України на міжнародному етапі в м. Дубаі ОАЕ https://www.saint-gobain.com/en/saint-gobain-announces-winners-14th-edition-its-multicomfort-house-students-contest
 • (Ус Е.,Черкашина К.,Гасанова Е.)15 Міжнародний студентський конкурс "Мультикомфорт от Saint-Gobain" 2018-2019 компанії Saint- Gobain м. Мілан ,Італія. Керівник проекту .3 призове місце на національному фіналі в м Києві.https://multicomfort.saint-gobain.com/news/join-15th-international-edition-multi-comfort-student-contest
 • Керівництво студенткою (Кіпер П.Ю., гр. МАБіС-2016-1) на 27 Огляд-конкурсі дипломних робіт вищих архітектурних шкіл України (м. Івано-Франківськ), спеціальність 191 Архітектура та містобудування, диплом 1 ступеня, 2018 р. 

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

"Системи автоматизованого проектування в архітектурі"

Бакалавр

191 «Архітектура та містобудування»

Денна

"Програмні засоби проектування об'єктів архітектури"

Бакалавр

191 «Архітектура та містобудування»

Денна

"Програмні засоби в дизайні "

Бакалавр

191 «Архітектура та містобудування»

Денна

"Архітектурна ергономіка "

Бакалавр

191 «Архітектура та містобудування»

Денна

"Архітектурне проектування будівель і споруд: Житлове поселення на 6-8 тис. мешканців "

Бакалавр

191 «Архітектура та містобудування»

Денна

"Архітектурне проектування будівель і споруд: Житлова група з будинками середньої поверховості "

Бакалавр

191 «Архітектура та містобудування»

Денна

"Архітектурне проектування будівель і споруд: Готель категорії **** на 200-400 місць "

Бакалавр

191 «Архітектура та містобудування»

Денна

"Архітектурне проектування будівель і споруд: Житлова група з будинками середньої поверховості "

Бакалавр

191 «Архітектура та містобудування»

Денна

Архітектурне проектування будівель і споруд: Інтер’єр приміщень громадського та житлового призначення готелю

Бакалавр

191 «Архітектура та містобудування»

Денна

Архітектурне проектування будівель і споруд: Культурно-видовищна споруда з глядацьким залом на 300 місць

Бакалавр

191 «Архітектура та містобудування»

Денна

Архітектурне проектування будівель і споруд: Багатофункціональний парк районного значення

Бакалавр

191 «Архітектура та містобудування»

Денна