Горох Микола Прохорович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Горох Микола Прохорович

Посада

старший викладач кафедри водопостачання, водовідведення і очищення вод

Освіта

Професійний досвід

 • заступник головного механіка заводу «Харпластмас»
 • головний механік і заступник головного інженера заводу «Гідропривід»
 • директор заводу «Хімпобутвироби»
 • начальник цеху комплексної утилізації осаду стічних вод, промислових і побутових відходів КБО «Безлюдівський» КП "Харківводоканал"
 • по теперішній час - начальник відділу науки і інновацій Управління з науки та інновацій Департаменту інвестиційної політики, науки та інновацій КП "Харківводоканал"

Місце роботи

Теми дисертацій

Електронна пошта

Mykola.Horokh@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

 • Панов В.В., Терещенко В.С., Пилиграмм С.С., Горох Н.П., Бабаев В.Н., Рославцев Д.Н., Сорокина Е.Б., Ткачев В.А. Об опыте обучения ИТР предприятия для реализации инвестиционной политики КП «Харьковводоканал» // Водопостачання та водовідведення. № 1, 2019. – С. 14-17.
 • Панов В.В, Горох М.П. Технологічні рішення повної утилізації мулового осаду стічних вод / В.В. Панов, М.П. Горох // Виробничо-практичний журнал «Водопостачання, водовідведення». № 3, 2021. – С. 14-23.

Статті у фахових виданнях

 • Концепция экологизации и энергоресурсосбережения в системе управления отходами мегаполиса / В. Н. Бабаев, Н. П. Горох, И. В. Коринько // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2010. - т. 4. - № 8 (46). - С. 51-59.
 • Влияние сточных вод и отходов на поверхностные воды и источники водоснабжения / Э. Ю. Шевченко, Н. П. Горох // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2010. - т. 5. - № 6 (47). - С. 55-59.
 • Проблемы управления муниципальными отходами и рациональные пути их решения / Н. П. Горох, Н. В. Внукова // Экология и промышленность. - 2011. - № 1. - С. 80-85.
 • Энергетический потенциал биогаза, образующегося при мезофильном анаэробном разложении органических компонентов бытовых отходов / В. Н. Бабаев, Н. П. Горох, И. В. Коринько // Экология и промышленность. - 2011. - № 3. - С. 73-80.
 • Энергетический потенциал метанообразования при мезофильном анаэробном разложении органической составляющей отходов / В. Н. Бабаев, Н. П. Горох, И. В. Коринько // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2011. - т. 4. - № 6(52). - С. 59-65.
 • ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЮКОВ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ АРМИРОВАННЫХ ВТОРИЧНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ С МОДИФИЦИРУЮЩИМИ НАПОЛНИТЕЛЯМИ / Н. П. Горох, И. В. Коринько // Коммунальное хозяйство городов. - 2017. - 118'1. - С. 55-58.

Статті у збірниках наукових праць

 • Сорокіна К. Б. Досвід цільової підготовки співробітників водопровідно-каналізаційних підприємств у ХНУМГ ім. О. М. Бекетова / К. Б. Сорокіна, Д. М. Рославцев, М. П. Горох // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Дуальна форма здобуття освіти: успіхи та проблеми першого року запровадження пілотного проєкту у закладах фахової передвищої освіти України», 22 жовтня 2020 року, Науково-методичний центр ВФПО. – Київ. – С. 45–47.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій (дані з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2016

Статистика цитування

214

127

h-індекс

7

6

i10-індекс

5

4

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

 • Полимерные отходы в коммунальном хозяйстве города: Уч. пособие / В. Н. Бабаев, Н. П. Горох, Ю. Л. Коваленко, И. В. Коринько, А. С. Науменко, С. С. Пилиграмм, И. Е. Саратов, В. А. Ткачев, Л. Н. Шутенко, В. А. Юрченко. - Харьков : ХНАГХ, 2004. - С. 375.
 • Технологические основы промышленной переработки отходов мегаполиса / А. В. Гриценко, Н. П. Горох, Н. В. Внукова, И. В. Коринько, А. Н. Туренко, Л. Я. Шубов. - Харьков: ХНАДУ, 2005. - С. 360.

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

 • Комплексне використання водних ресурсів
 • Водопостачання та водовідведення

Розроблені електронні навчальні курси