Гордієнко Сергій Миколайович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Гордієнко Сергій Миколайович

Фото


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Гордієнко Сергій Миколайович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

старший викладач кафедри міського будівництва Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Освіта

Харківський інститут інженерів комунального будівництва, 01.09.1979 - 23.06.1984 рр.

 • напрям підготовки/спеціальність: спеціальність «Міське будівництво»; кваліфікація: інженер - будівельник. Тема дипломного проекту «Розвиток метрополітену в м. Харкові (Швидкісний трамвай)». Диплом КВ № 785823.

Професійний досвід

1985 рр. - стажер кафедри "Технологія будівельного виробництва" Харківського інституту інженерів комунального будівництва

1990-2006 рр. - асистент кафедри містобудування Харківської національної академії міського господарства

2006-теп.час - старший викладач кафедри міського господарства Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

Місце роботи

Кафедра міського господарства Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Адреса електронної пошти

Serhii.Hordiienko@Kname.edu.ua Надіслати лист

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

2018

2016

2014

Статті у фахових виданнях

2020

 •  Гордієнко С. М. [https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/5674/5597 Особливості формування сучасних інтер’єрів медичних закладів / Ю.С. Велігоцька, С. М. Гордієнко // Комунальне господарство міст / Харків.нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. - Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2020., т. 6, вип. 159, с.56-61

2019

 •  Гордієнко С. М. [http://ageg.knuba.edu.ua/article/view/194919 Повторюваність і різноманітність в оцінці проектів типових каркасних будівель / С. М. Гордієнко, Ю.С. Велігоцька // Прикладна геометрія та інженерна графіка: Наук.-техн. збірник. - К. КНУБА, 2019.-Вип. 96. с.29-36

2015

2012

2011

 •  Гордієнко С. М. [Основні можливості виходу з кризи житлового будівництва] / С. М. Гордієнко , І. І. Романенко // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури. Збірник наукових праць. Випуск 2011-5(91). Інженерні системи та техногенна безпека. Макіївка 2011, с.224-225


2009

2006

 •  Гордієнко С. М. [Розвиток транспортної схеми міста на основі генерального плану] / В. Т. Семенов, Е. І. Карпушин, О. В. Завальний, В. Д. Шипулін, С. М. Гордієнко, А. М. Сосіпатров // Коммунальное хозяйство городов № 69 (2006): Серія: Технічні науки та архітектура - статьи. с.33-40

Статті у збірниках наукових праць

2020

 •  Гордієнко С. М. [https://isg-konf.com/ru/multidisciplinary-research-ru/ What interferes with the development of the public bike rental system in Kharkiv / Gordiienko S., Uhrimova M. // Abstracts of XIV International Scientific and Practical Conference. Bilbao, Spain 2020. 524 p., рр. 439-442
 •  Гордієнко С. М. [https://sci-conf.com.ua/x-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-science-problems-and-innovations-13-15-dekabrya-2020-goda-stokgolm-shvetsiya-arhiv/ Pedestrian safety problems on ground pedestrian crossings / Gordiienko S.M., Kalishevska Yu.V. // Modern science: problems and innovations. Abstracts of the 10th International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2020. Pp. 153-158
 •  Гордієнко С. М. [https://isg-konf.com/theoretical-aspects-of-modern-engineering-en-2/ TRANSPORT: Efficiency of the impact of speed limits on road traffic safety in Ukraine/ Gordiienko S., Pluznikova A. // Theoretical aspects of modern engineering: collective monograph / Hnes L., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2020.356 р., P. 260-265
 •  Гордієнко С. М. [http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/3279/1/suchasni_tehnologii_1.pdf Вплив нових обмежень швидкості на стан безпеки дорожнього руху в Україні/ С. М. Гордієнко // Сучасні технології в науці та освіті : матеріали Третьої Міжнародної науково-практичної конференції ; у 2-х ч. Ч. 1 / Гол. ред. О. І. Рязанцев. ; 27‒28 лютого 2020 р., м. Сєвєродонецьк. — Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. — 188 с., с.168-170
 •  Гордієнко С. М. [http://ep3.nuwm.edu.ua/17773/1/Tezu%20Rivne_2020%202.pdf Врахування особливих потреб у підземних пішохідних переходах / С. М. Гордієнко, А.О. Чала // Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем: матеріали IІ Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції 25-27 березня 2020 р. Рівне : НУВГП, 2020. 172 с., с.14-15

2017

2016

 •  Гордиенко С. Н. К вопросу о повышении энергоэффективности городской застройки / Т. А. Черноносова, А. В. Завальный, С. Н. Гордиенко // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної інфраструктури урбанізованих територій та промислових підприємств" (2016). - Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. - 3 стор.
 •  Гордієнко С. М. [1] / С. М. Гордієнко, М. Г. Шаходько // Проблеми доріг і транспортного обслуговування в умовах формування об'єднаних територіальних громад / Регіон 2016:стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнар. науково-практич. конф. (м. Харків, 10-11 листопада 2016 р.). - Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. 347с., с. 117-119.
 •  Гордієнко С. М. [er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/23116/1/ZBIRKA_ArxEkol2016_А5.pdf Основні проблеми дорожньо-транспортної мережі Старосалтівської об’єднаної територіальної громади в Харківській області] / С. М. Гордієнко, М. В. Єльнікова // Архітектура та екологія: матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції (31 жовтня - 1 листопада 2016 р., м. Київ). - К.: НАУ, 2016. - С. 135 - 137.

2015

2014

 •  Гордиенко С. Н. Анализ тенденций развития малоэтажного строительства в Украине / А. В. Завальный, С. Н. Гордиенко, Т. А. Черноносова, О. Ю. Черноносова // Технические науки - основа современной инновационной системы: материалы III международной научно-практической конференции (25 февраля 2014 г., г. Йошкар-Ола) / Приволжский научно-исследовательский центр. - Йошкар-Ола: Коллоквиум, 2014. - С. 120-123. - ISBN - 978-5-905371-55-4.

2013

 •  Гордиенко С. Н. К вопросу о энергореновации типовых панельных зданий в г. Харькове / В. Т. Семенов, А. В. Завальный, Т. А. Черноносова, С. Н. Гордиенко // Строительство: проблемы и перспективы: сборник статей по материалам международной научно-практической конференции (29-30 марта 2013 г., г. Махачкала). - Махачкала: ДГИНХ, 2013. - С. 129-131. - ISBN - 978-5-906334-11-4.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

2013

2005

2004

2003

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

21

19

h-індекс

2

1

i10-індекс

1

1

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

2021

 •  Гордієнко С. М.

15.03.2021 р. по 09.06.2021 р. стажування в Київському національному університеті будівництва і архітектури на кафедрі міського будівництва за індивідуальною програмою «Оцінка пропускної спроможності міських магістральних вулиць та її подальше використання в науково-педагогічній діяльності» -180 год.

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

 •  Гордієнко С. М. [https://eprints.kname.edu.ua/58505/1/2019%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9F%D0%9C%D0%B8%D0%A2%D0%A0%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0.pdf Планування міст і транспорт : навч. посібник / О.С.Безлюбченко, С.М.Гордієнко, О.В.Завальний; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.–Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. –271с.ISBN 978-966-695-525-1
 •  Гордієнко С. М. [2] / Проектування міських територій : підручник : у 2 ч. Ч.1 / [за ред. В. Т. Семенова, І. Е. Линник] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Xарків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 449 с. (Серія «Міське будівництво та господарство»)
 •  Гордієнко С. М. [3] / Планування міст і транспорт:навч. посібник для студентів будівельних спеціальностей /О.С.Безлюбченко, С.М.Гордієнко, О.В.Завальний, Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ, 2008. - 156 с.ISBN 966-695-093-6

Навчально-методичні матеріали

2019

 •  Гордієнко С. М. [https://core.ac.uk/download/pdf/200762622.pdf Міські вулиці та дороги : конспект лекцій (для студентів денної та заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти, спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія) / С. М. Гордієнко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 105 с.
 •  Гордієнко С. М.[https://eprints.kname.edu.ua/52948/1/2013%204%D0%9B%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF_%D1%81%20%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%9C%D0%A2%D1%80.pdf Міський транспорт : конспект лекцій (для студентів денної та заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти, спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія) / С. М. Гордієнко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 98 с.

2016

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Міські вулиці та дороги

Бакалавр

Міське будівництво та господарство

Денна/Заочна

Міський транспорт

Бакалавр

Міське будівництво та господарство

Денна/Заочна

Проектування міских вулиць та доріг

Магістр

Міське будівництво та господарство

Денна/Заочна


Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

Міські вулиці та дороги

Бакалавр

Міське будівництво та господарство

Денна/Заочна

1179