Гончаренко Яніна Вікторівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ОСОБИСТІ ДАНІ

ПІБ

Гончаренко Яніна Вікторівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

доцент кафедри лісового та садово-паркового господарства, кандидат біологічних наук, доцент

Освіта

Упродовж 1989-1994 навчалася на природничому факультеті Харківського державного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди за спеціальністю «Біологія» і отримала кваліфікацію «учитель біології і хімії»;


Місце роботи

З вересня 2020 року доцент кафедри лісового та садово-паркового господарства Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Професійний досвід

З 1999 по 2000 рр. працювала на посаді викладача кафедри біології ХНПУ імені Г.С. Сковороди. З 2000 по 2009 рр. працювала викладачем кафедри ботаніки ХНПУ імені Г.С. Сковороди. З 2009 р. по теперішній час доцент кафедри ботаніки ХНПУ імені Г.С. Сковороди, захистила кандидатську дисертацію (2009 р.) і отримла вчене звання доцента кафедри ботаніки (2013 р.) З 2016 р. член журі конкурсу-захисту екологічних проектів учнів ЗОШ, турніру юних біологів, учнівської біологічної олімпіади. З 2018 р. голова предметно-методичної комісії з біології для проведення біологічної олімпіади для вступників ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Тема дисертації

Дендрофлора міських парків Харкова (структура, аутекологія, формування насаджень: Дис... канд. біол. наук: 06.03.01 - лісові культури та фітомеліорація / Я. В. Гончаренко ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Х., 2009. - 234 арк. : рис., табл. - Бібліогр.: арк. 207-234.


Контакти

Yanina.Honcharenko@kname.edu.ua

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у закордонних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Science 1. N. V. Yorkina, S. M. Podorozhniy, L. G. Velcheva, Y. V. Honcharenko, O. V. Zhukov. Applying plant disturbance indicators to reveal the hemeroby of soil macrofauna species / Biosystems Diversity. – Vol 28 No 2 (2020) (режим доступу https://ecology.dp.ua/index.php/ECO/article/view/1041 , вільний)

Статті

Статті у фахових виданнях України 1. Гончаренко Я.В. Матеріали до дендрофлори м. Харкова / Гончаренко Я.В. // Біологія та валеологія : зб. наук. пр. – Х. : ХДПУ, 1998. – Вип. 2. – С. 63-64. 2. Гончаренко Я.В. Голонасінні в озелененні парків міста Харкова / Гончаренко Я.В. // Біологія та валеологія: зб. наук. пр. – Х. : ХДПУ, 2001. – Вип.4. – С. 120-125. 3. Гончаренко Я.В. Представники Rosaceae Juss. в озелененні парків міста Харкова / Гончаренко Я.В. // Біологія та валеологія : зб. наук. пр. – Х. : ХДПУ, 2002. – Вип.5. – С. 78-83. 4. Гончаренко Я.В. Санітарний стан деревно-чагарникових порід в парку «Юність» м. Харкова / Гончаренко Я.В. // Біологія та валеологія : зб. наук. пр. – Х. : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2007. – Вип. 9. – С. 80-83. 5. Гончаренко Я.В. Біоекологічна та декоративна характеристика дендрофлори парку ім. В.В. Маяковського м. Харкова / Гончаренко Я.В. // Біологія та валеологія : зб. наук. пр. – Х. : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2011. – Вип.13. – С. 87-91. 6. Гончаренко Я.В. Дослідження рекреаційних навантажень на парк ім. В.В. Маяковського м. Харкова / Гончаренко Я.В. // Біологія та валеологія : зб. наук. пр. – Х. : ХНПУ, 2011. – Вип.13. – С. 92-96. 7. Гончаренко Я.В. Біоекологічна та ландшафтна характеристика дендрофлори парку ім. 50-річчя СРСР / Гончаренко Я.В. // Біологія та валеологія : зб. наук. пр. – Х. : ХНПУ імені Г.С Сковороди, 2012. – Вип.14. – С. 113-119. 8. Гончаренко Я.В. Оцінка ландшафтної структури деревних насаджень парку при БК ХЕМЗ м. Харків / Гончаренко Я.В. // Біологія та валеологія : зб. наук. пр. – Х. : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2013. – Вип.15. – С. 78-83. 9. Гончаренко Я.В. Комплексна оцінка сучасного стану ЦПКіВ ім. М. Горького м. Харків / Гончаренко Я.В. // Біологія та валеологія : зб. наук. пр. – Х. : ХНПУ, 2013. – Вип.15. – С. 84-90. 10. Гончаренко Я.В. Систематичний та декоративний аналіз дендрофлори парку «Перемога» (м. Харків) / Гончаренко Я.В. // Біологія та валеологія : зб. наук. пр. – Х. : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2014. – Вип.16. – С. 71-76. 11. Evaluation of recreational loading on Artem city park (Kharkov) / Біологія та валеологія : зб. наук. пр. – Х. : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2015. – Вип. 17. – С. 56-61.

Статті у інших наукових виданнях України 1. Гончаренко Я.В. Красивоквітучі та красивоплідні деревні рослини в парках Харкова / Гончаренко Я.В. // Бюллетень Никитского ботанического сада. – Ялта : Нац. научн. центр, 2001. – Вып. 83. – С. 24-27. 2. Гончаренко Я.В. Фітопатогенний стан дендрофлори в Жовтневому гідропарку м. Харкова / Гончаренко Я.В. // Вісник Харківського національного аграрного університету. – Х., 2011. – Вип. 9. – С. 41-43 3. Гончаренко Я.В. Санітарний стан дерев і кущів парку ім. Г.Ф. Квітки-Основ’яненка м. Харків / Гончаренко Я.В. // Вісник Харківського національного аграрного університету. – Х., 2012. – Вип. 11. – С. 41-45. 4. Гончаренко Я.В. Сучасний стан дендрофлори парків в умовах антропогенних навантажень на прикладі парку ім. Кибальчича (м. Харків) / Гончаренко Я.В. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – К.: ВЦ НУБіП України, 2012. – Вип. 171, Ч.2. – С.234-239.


Тези до конференцій

1. Гончаренко Я.В. Использование интродуцентов в озеленении города Харькова / Матер. 1-ої міської наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми сучасної науки у дослідженнях молодих вчених м. Харкова», (Харків, 19 грудня 1997 р.). – Х. : Бизнесинформ, 1997. – С. 168-170. 2. Гончаренко Я.В. Парки и скверы г. Харькова Матер. 2-ої наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми сучасної науки у дослідженнях молодих вчених м. Харкова» (Харків, 19 грудня 1998 р.). – Х. : Бизнесинформ, 1998. – С. 160-163. 3. Гончаренко Я.В. Значення інтродукції для озеленення міст Матеріали наукових читань, присвячених 70-річчю з дня народження доктора біологічних наук, професора О.П. Крапивного, 14 грудня 1999 р.: тези доп. – Х. ХДПУ, 1999. – С. 35-36. 4. Гончаренко Я.В. Різноманіття видів в озелененні міста Харкова Матеріали XI з’їзду Українського ботанічного товариства, 25-27 вересня 2001 р.: тези доп. – Х. : Штрих, 2001. – С. 95-96. 5. Гончаренко Я.В. Використання видів роду Philadelphus L. в озелененні міста Харкова Матер. міжнар. конф., присвяченої 135-річчю ботанічного саду ОНУ ім. І.І. Мечникова «Роль ботанічних садів в зеленому будівництві міст, курортних та рекреаційних зон», (Одеса, 2002 р.) / ОНУ ім. І.І. Мечнікова. – Одеса: ЛАТСТАР, 2002. – Ч. 1. – С. 100-104. 6. Бенгус Ю.В., Ковалевський О.М., Смачний О.В., Гончаренко Я.В. Голонасінні рослини в створенні дендропарку ХДПУ ім. Г.С. Сковороди Фальцфейнівські читання. Міжнародна наукова конференція. Зб. наук. пр. – Херсон, 2003. – С. 28-31. 7. Бенгус Ю.В., Соха В.Є., Гончаренко Я.В. Колекція сосен дендропарку ХДПУ Матер. Всеукраїнської студент. наук.-практ. конф. «Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України (до 115 річниці М.І. Гавриленка)», (Полтава, 2004 р.) / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава: АСМІ, 2004. – С. 305-307 8. Бенгус Ю.В., Соха В.Є., Гончаренко Я.В. Створення колекції сосен в дендрарії ХНПУ Матер. наук. конф. «Стан і перспективи природного та штучного поновлення лісів», ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Х. : ХНАУ, 2005. – С. 120-122. 9. Гончаренко Я.В. Впровадження інтродуцентів як шлях до збагачення дендрофлори міських парків Старовинні парки і ботанічні сади – наукові центри збереження біорізноманіття та охорона історико-культурної спадщини: Матер. Міжнар. наук. конф., 25-28 вересня 2006 р.: тези доп. – К. : Академперіодика, 2006. – С. 149-151. 10. Бенгус Ю.В., Гончаренко Я.В., Чуприна Є.В. Інтродуковані декоративноквітучі кущі в озелененні ботанічного саду ХНПУ ім. Г.С. Сковороди Наукова конференція «Будівництво та реконструкція ботанічних садів і дендропарків в Україні», Сімферополь: Таврійський нац. ун-т, 2006. – С. 131-132 11. Гончаренко Я.В. Стан інтродукованих деревно-чагарникових видів в парку ім. Артема м. Харкова Матеріали V міжнар. наук. конф. «Промислова ботаніка – стан та перспективи розвитку», (Донецьк, 24-26 вересня 2007 р.). Донецьк, 2007. – С. 112-113. 12. Бердник Ю.А., Гончаренко Я.В. Значення дослідження лікарських бур’янів у системі біологічної науки та шкільної екологічної освіти Мат. міжнар. наук. конф. «Значення та перспективи стаціонарних досліджень для збереження біорізноманіття» (23-27 вересня 2008 р. Львів). – Львів, 2008. – С. 33-34. 13. Бенгус Ю.В., Павлюк В.В., Копа Г.М., Гончаренко Я.В. Леєрсія рисовидна Leersia oryzoides і особливості її розвитку й поширення в Харківській області Матеріали Міжнар. науково-практичній конференції «Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення в загальноосвітній та вищій школі». – Полтава: Друкарська майстерня, 2010. – С. 44-45. 14. Бабець М.А., Гончаренко Я.В. Антропогенний вплив на рослинність м. Керчі Матеріали Міжнар. науково-практичній конференції. «Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення в загальноосвітній та вищій школі». – Полтава: Друкарська майстерня, 2010. – С. 73-74. 15. Гончаренко Я.В. Результати фітомоніторингу м. Харкова у 2010 р. Матеріали сьомої всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (19-21 жовтня 2010, м. Київ). Частина 5. – С. 10-11. 16. Олексенко В.В., Гончаренко Я.В. Різноманіття рослин-інсектицидів у деяких районах Харківської та Донецької областей Матеріали сьомої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20-22 грудня 2010 р.). – Київ, 2010, Ч. 5 С. 1-2. 17. Гончаренко Я.В. Проблеми при навчанні студентів із вадами зору Матеріали сьомої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20-22 грудня 2010 р.). Київ, 2010, Частина 6, С. 27-28. 18. Гончаренко Я.В. Результати фітомоніторингу в міському парку ім. Артема м. Харкова у 2011 р. Матеріали восьмої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (23-25 листопада 2011 р.). Київ, 2011, Частина 3, С. 8-10. 19. Шовкова Є.В., Гончаренко Я.В. Значення реконструкцій на прикладі ЦПКіВ ім. М. Горького м. Харків Міжнародна науково-практична конференція «Лісове і садово-паркове господарство XXI сторіччя: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення». НУБІП України (13-14 березня 2014 року. Київ). – К. : НУБІП. – 2014. – С. 170-171. 20. Шаврова М.В., Гончаренко Я.В. Вічнозелені та зимовозелені рослини в озелененні м. Вовчанськ (Вовчанський район Харківської області) Тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції «Виклики XXI століття та їхнє вирішення у лісовому комплексі й довкіллі» (07-09 жовтня 2015 року, Київ). – К. : НУБІП. – 2015. – С. 173-174. 21. Бондар А.В., Гончаренко Я.В., Бенгус Ю.В. Використання окремих видів Pinophyta в навчальній та науковій роботі студентів Інтродукція рослин, збереження та збагачення біорізноманіття в ботанічних садах та дендропарках : Матеріали міжнародної наукової конференції. – К. : Фітосоціоцентр, 2015. – С. 50-51.


Підручники, посібники

1. Геологія з основами палеонтології : [Навчально-методичний посібник для студентів природничого факультету] / Я.В. Гончаренко. Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2012. – 126 с. 2. Комп'ютерний біодизайн : [Навчально-методичний посібник для студентів природничого факультету] / Т.О. Гринченко, Я.В. Гончаренко, Л.Г. Кудряшова. Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2013. – 108 с. 3. Геологія з основами геохімії : [Навчально-методичний посібник для студентів природничого факультету] / Я.В. Гончаренко, Т.О. Гринченко, Л.Г. Кудряшова. Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2014. – 180 с. 4. Декоративне квітництво : [Навчально-методичний посібник для студентів природничого факультету] / Я.В. Гончаренко, Т.О. Гринченко, Л.В. Никитюк. Харків : ХНПУ імені Г.С Сковороди, 2015. – 108 с. 5. Ботаніка. Анатомія і морфологія рослин. Польова практика. [Навчально-методичний посібник для студентів природничого факультету] / Я.В. Гончаренко, Т.О. Гринченко, В.М. Левашова. Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2015. – 128 с.

Методичні матеріали

Науково-методичні та навчально-методичні матеріали

Профілі у наукометричних базах

Профіль у Google Scholar

Індекси цитування

h-індекс 3

i10-індекс 0

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Участь у міжнародних та державних проектах

Участь у міжнародних конференціях та форумах

Професійна сертифікація

Підвищення кваліфікації

Гранти та стажування

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Упродовж науково-педагогічної діяльності викладала навчальні дисципліни: "Ботаніка. Анатомія і морфологія рослин", "Ботаніка. Систематика рослин", "Геологія з основами палеонтології", "Геологія з основами геохімії", "Біогеографія", "Філогенія рослин", "Декоративне квітництво", "Комп'ютерний біодизайн", "Ландшафтознавство та фітоценологія", "Основи інтродукції та акліматизації рослин", "Дендрологія".

Навчальні дисципліни На посаді доцента кафедри лісового та садово-паркового господарства викладє дисципліни: "Дендрологія", "Інтродукція і адаптація декоративних рослин", "Тропічні та субтропічні рослини", "Моніторинг урбоекосистем", "Фізіологія рослин", "Ботаніка".

Електронні навчальні курси

Наукові, творчі та спортивні досягнення студентів

Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях

Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях